Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Październikowa aktualizacja witryny Azure Portal

Data opublikowania: 22 października, 2018

W październiku 2018 r. wprowadzono następujące aktualizacje w witrynie Azure Portal: 

Interfejs użytkownika i powłoka portalu

 • Odświeżenie środowiska użytkownika
 • Ulepszenia zarządzania katalogami, subskrypcjami i kontami

Centrum Szybki start

 • Najlepsze rozwiązania z zakresu konfigurowania środowiska Azure zalecane przez firmę Microsoft

Obliczenia, sieć i magazyn

 • Bloki służące do tworzenia maszyn wirtualnych i kont magazynu są teraz wyświetlane na pełnym ekranie
 • Aktualizacje interfejsu użytkownika zestawów skalowania maszyn wirtualnych
 • Powiadomienia usługi Azure Advisor i inne zintegrowane środowiska w usłudze Azure Virtual Machines
 • Nowe środowisko portalu usługi Azure Service Fabric Mesh
 • Konfiguracja żądanego stanu w bloku maszyny wirtualnej
 • Środowisko portalu usługi Virtual WAN
 • Aktualizacje interfejsu użytkownika zapory aplikacji internetowej usługi Azure Application Gateway

Narzędzia do zarządzania

 • Ulepszenia interfejsu użytkownika dziennika aktywności
 • Aktualizacje interfejsu użytkownika aplikacji zarządzanych dla usługi katalogu
 • Nowy domyślny przegląd i obsługa monitorowania aplikacji zarządzanych
 • Usługa Azure Automation z obsługą elementów runbook języka Python 2

Bazy danych

 • Środowisko logowania usługi Azure SQL Database ze zwiększoną widocznością edytora zapytań
 • Konfiguracja okna obsługi usługi Azure SQL Data Warehouse

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wpis w blogu.

 • Microsoft Azure Portal
 • Aplikacja mobilna platformy Azure
 • Konta magazynu
 • Maszyny wirtualne
 • Virtual Machine Scale Sets
 • Azure Advisor
 • Service Fabric
 • Wirtualna sieć WAN
 • Dziennik aktywności
 • Azure Managed Applications
 • Automation
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Management