Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Policy dla usługi AKS jest teraz dostępna w publicznej wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 06 maja, 2019

Usługa Azure Policy umożliwia nadzór nad zasobami każdej usługi widocznej w usłudze Azure Resource Manager (na płaszczyźnie kontroli). Wydanie to zapewnia jeszcze bardziej ścisłe współdziałanie usługi Azure Policy z usługą AKS, umożliwiając ustawianie zasad w klastrach AKS dotyczących zasobników, przestrzeni nazw i ruchu przychodzącego. Poszerza to możliwości integracji usługi Azure Policy z usługami platformy Azure i zwiększa możliwości kontroli nad zasobami.

Dowiedz się więcej

  • Azure Policy
  • Management

Powiązane produkty