Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Dostępna jest już usługa Azure Monitor dla kontenerów

Data opublikowania: 11 grudnia, 2018

Usługa Azure Monitor dla kontenerów, która jest już powszechnie dostępna, monitoruje kondycję i wydajność klastrów Kubernetes hostowanych w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS). Od chwili wprowadzenia wersji zapoznawczej tej usługi na konferencji Build (w maju 2018 roku) dotarło do nas wiele bardzo entuzjastycznych reakcji klientów na nowe funkcje, takie jak możliwość włączenia monitorowania zaraz po utworzeniu klastra AKS. Teraz możliwe jest również zebranie wszystkich danych telemetrycznych monitorowania w centralnej lokalizacji na platformie Azure bez konieczności logowania się w kontenerach ani używania innych narzędzi. Od wprowadzenia wersji zapoznawczej dodano kilka nowych możliwości, w tym następujące:

  • Widok wielu klastrów — w tym widoku odnajdywane są wszystkie klastry AKS w subskrypcjach, grupie zasobów oraz obszarach roboczych i prezentowane jest podsumowanie kondycji. Można nawet odnaleźć klastry, które nie są monitorowane, i rozpocząć ich monitorowanie zaledwie kilkoma kliknięciami.  
  • Widok siatki wydajności — aby dokładnie zbadać środowisko, przejdź do szczegółów, do widoku siatki wydajności, w którym prezentowane są kondycja i wydajność węzłów, kontrolerów i kontenerów. Na karcie widoku węzła łatwo jest dostrzec powodujące zakłócenia urządzenie sąsiadujące w zasobniku i przejść do dodatkowych szczegółów w celu sprawdzenia, pod jaki kontroler podlega. Dodatkowo możesz sprawdzić ograniczenia kontrolera, ustawienie żądań i rzeczywiste użycie oraz ustalić, czy kontroler został poprawnie skonfigurowany. Badania możesz kontynuować, przeglądając skojarzone z tym kontrolerem dzienniki zdarzeń usługi Kubernetes.
  • Debugowanie na żywo — dzienniki aktualizowane na żywo zapewniają dostęp do strumienia dzienników kontenerów w czasie rzeczywistym bezpośrednio w witrynie Azure Portal, co pozwala na interakcyjne rozwiązywanie problemów. Możesz wstrzymać strumień na żywo i wyszukiwać w pliku dziennika błędy lub problemy. W przeciwieństwie do dzienników usługi Azure Monitor dane strumienia na żywo mają charakter ulotny i są przeznaczone do rozwiązywania problemów w czasie rzeczywistym.
  • Dołączanie — obecnie oprócz witryny Azure Portal dostępnych jest więcej sposobów automatyzowania dołączania w usłudze Azure Monitor dla kontenerów: możesz używać interfejsu wiersza polecenia platformy Azure (pojedyncze polecenie), szablonu ARM i rozwiązania Terraform.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj ten wpis w blogu i naszą dokumentację

  • Azure Monitor
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Interfejsy wiersza polecenia
  • Services