Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

W usłudze Azure Data Factory uaktualniono łącznik programu Teradata w celu udostępnienia nowych funkcji i rozszerzeń

Data opublikowania: 03 lipca, 2019

W usłudze Azure Data Factory uaktualniono łącznik programu Teradata za pomocą nowych funkcji i rozszerzeń. Więcej szczegółów:

  • Możliwości łącznika programu Teradata są teraz zwiększone przez użycie wbudowanego sterownika, dzięki czemu nie ma konieczności ręcznego instalowania sterownika w celu rozpoczęcia pracy.
  • Teraz w celu zwiększenia wydajności możesz użyć działania kopiowania do pozyskiwania danych z programu Teradata za pomocą gotowej do użycia funkcji kopiowania równoległego. Dzięki obsłudze partycji z użyciem algorytmu wyznaczania wartości skrótu i partycji zakresu dynamicznego usługa Data Factory może uruchamiać zapytania równoległe względem źródła programu Teradata, aby równocześnie ładować dane według partycji w celu uzyskania lepszej wydajności.
  • Rozwiązuje to też problemy napotykane przez niektórych klientów wcześniej, takie jak przekraczanie limitu czasu połączenia i zapytania.

Wszystkie istniejące potoki korzystające z oryginalnego łącznika programu Teradata są nadal obsługiwane w taki sam sposób, ale w przyszłości zalecane jest użycie uaktualnionego łącznika. Interfejs użytkownika do tworzenia usługi ADF kieruje teraz klienta na nową ścieżkę. Należy pamiętać, że nowy łącznik wymaga innego zestawu połączonych usług, zestawu danych i konfiguracji źródłowych działania kopiowania; jest on obsługiwany od wersji 3.18 własnego środowiska Integration Runtime.

Więcej informacji zawiera artykuł Teradata connector (Łącznik programu Teradata).

  • Azure Data Factory
  • Features

Powiązane produkty