Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Cognitive Services — nowe style głosu w neuronowej zamianie tekstu na mowę

Data opublikowania: 02 kwietnia, 2020

Nowe style głosu w neuronowej zamianie tekstu na mowę — wiadomości, obsługa klienta i asystent cyfrowy. Dopasuj głos aplikacji i usług do swojego unikatowego scenariusza przy użyciu tych nowych stylów, a następnie dostosuj głos, aby wyrazić różne emocje — na przykład radość lub empatię — pasujące do kontekstu. Nowe style głosu są dostępne dla angielskich i chińskich głosów neuronowej zamiany tekstu na mowę. 

Dowiedz się więcej i przeczytaj naszą dokumentację, aby rozpocząć tworzenie dynamicznego głosu dla marki.

  • Zamiana tekstu na mowę
  • Mowa platformy Azure AI
  • Features