Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Aktualizacja usługi Azure API Management — maj 2020

Data opublikowania: 07 maja, 2020

5 maja 2020 r. rozpoczęła się zwykła aktualizacja usługi Azure API Management. Obejmuje ona następujące nowe funkcje, poprawki błędów, zmiany i inne ulepszenia. Może minąć ponad tydzień, zanim Twoja usługa API Management otrzyma tę aktualizację.

Nowość

 • Subskrypcje z zakresem interfejsów API są teraz uwzględniane w raportach interfejsu API, a zatem są widoczne w sekcji Analiza usługi API Management w witrynie Azure Portal.
 • W witrynie Azure Portal w sekcji Przegląd portalu usługi API Management można teraz publikować portal deweloperów oraz sprawdzać i stosować zasady CORS.


   
 • Jeśli usługa API Management została wdrożona w sieci wirtualnej, można sprawdzić stan łączności sieciowej w dedykowanej sekcji Stan łączności sieciowej usługi w witrynie Azure Portal.

Stałe

 • Wylogowanie się z portalu deweloperów powoduje wyczyszczenie tokenu uwierzytelniania w pliku cookie przeglądarki.

Zmieniono

 • Podczas eksportowania interfejsu API nazwy hostów własnej bramy interfejsów API są teraz dołączane do pola serwerów w definicji interfejsu OpenAPI w wersji 3.
 • Dzięki zastosowaniu dodatkowego buforowania został skrócony czas ładowania portalu deweloperów.
 • Dostępna jest możliwość przywracania sesji administracyjnej portalu deweloperów na nowej karcie przeglądarki.
 • W starszej wersji portalu deweloperów jest wyświetlany komunikat, jeśli nie można uzyskać dostępu do usługi captcha (na przykład z powodu nieprawidłowej konfiguracji sieci wirtualnej).
 • Jeśli w usłudze API Management włączono rejestrowanie, w usłudze Application Insights jest wyświetlana poprawna liczba błędów. Poprzednio gdy wybrano flagę „Zawsze rejestruj błędy”, a próbkowanie było mniejsze niż 100 procent, liczba błędów była raportowana błędnie.
 • W przypadku importowania interfejsu API przy użyciu szablonu ARM można teraz określić nagłówek klucza subskrypcji lub nazwę parametru zapytania. Na przykład:
  {
    "type": "Microsoft.ApiManagement/service/apis",
    "name": "[concat(parameters('ApiManagement.Name'),'/', variables('ApiManagement.Api.Name'))]",
    "apiVersion": "2019-01-01",
    "properties": {
      "subscriptionRequired": true,
      "path": "catalog/products",
      "subscriptionKeyParameterNames": {
        "header": "X-API-Key",
        "query": "apiKey"
      },

      "value": "<REDACTED>",
      "format": "swagger-json"
    },
    "tags": "[variables('Tags')]",
    "dependsOn": []
  }

Portal deweloperów jest rozwijany w ramach niezależnego cyklu życia wydania. Dziennik zmian wprowadzanych w poszczególnych wydaniach jest dostępny w witrynie GitHub.

 • API Management
 • Features

Powiązane produkty