W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Zasady dostępu warunkowego w usłudze Azure AD dla połączonego środowiska rejestracji informacji zabezpieczających do resetowania haseł i uwierzytelniania wieloskładnikowego

Data opublikowania: 16 maja, 2019

Kontroluj warunki, w których można rejestrować poufne informacje zabezpieczające do uwierzytelniania wieloskładnikowego i samoobsługowego resetowania haseł.  Stosuj zasady dostępu warunkowego w usłudze Azure AD, aby upewnić się, że użytkownicy znajdują się w zaufanej sieci, dotyczy ich niskie ryzyko związane z logowaniem, rejestrują się na urządzeniu zarządzanym lub zgodzili się na warunki korzystania związane z rejestracją.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź blog społeczności technicznej.

  • Usługa Azure Active Directory
  • Features
  • Security