W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Automatyczna aprowizacja użytkowników w usłudze Azure AD dla aplikacji Zscaler jest dostępna w publicznej wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 05 marca, 2018

Automatyczna aprowizacja oparta na zasadach i anulowanie aprowizacji kont użytkowników usługi Azure AD dla aplikacji logowania jednokrotnego Zscaler we wszystkich chmurach produkcyjnych na potrzeby automatyzacji cyklu życia kont użytkowników i grup aplikacji Zscaler. Zespoły IT mogą użyć tej integracji SCIM, aby zsynchronizować bazę danych użytkownika z chmurą zabezpieczeń Zscaler. Ta funkcja ułatwia klientom eliminowanie procesów ręcznych i zwiększenie terminowego dostępu użytkowników i zabezpieczeń.

Dowiedz się więcej

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security