Pomiń nawigację

Obsługa usługi Azure Active Directory w usłudze GitHub Enterprise

Data opublikowania: 06 maja, 2019

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów korporacyjnych, w usłudze GitHub Enterprise wprowadzono możliwość synchronizowania grup użytkowników usługi GitHub z usługą Azure Active Directory (AAD). Pozwala to zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy.  Synchronizacja z usługą AAD umożliwia klientom korzystającym z usługi GitHub używanie istniejącego rozwiązania AAD do obsługi członkostwa w grupie. Dzięki temu administratorzy i deweloperzy mogą się skupić na tworzeniu aplikacji.

Przeczytaj blog

  • Usługa Azure Active Directory
  • Features