Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Aktualizacja usługi Azure Lab Services: funkcja zakresu adresów jest już dostępna

Data opublikowania: 08 maja, 2019

Dodaliśmy do usługi Azure Lab Services możliwość podania zakresu adresów maszyn wirtualnych laboratoriów. Jest to przydatne w sytuacji, gdy serwery licencjonowania aplikacji na maszynach wirtualnych laboratoriów akceptują tylko określony zakres adresów IP.

Dodaliśmy opcjonalne pole, w którym można podać zakres adresów podczas tworzenia konta laboratorium w witrynie Azure Portal. Podanie zakresu adresów spowoduje utworzenie w nim wszystkich maszyn wirtualnych w laboratoriach na koncie laboratorium. Zakres adresów powinien być w notacji CIDR. Należy podać zakres adresów uwzględniający liczbę maszyn wirtualnych, które zostaną utworzone w laboratoriach. 

Jeśli chcesz zmienić zakres adresów po utworzeniu konta laboratorium, możesz to zrobić w konfiguracji laboratoriów. W takim przypadku zmodyfikowany zakres adresów dotyczy tylko nowych laboratoriów utworzonych po wprowadzeniu zmiany.

Aby przesłać opinię lub sugestie, przejdź do forum opinii.

W razie pytań przejdź do witryny Stack Overflow.

Aby dowiedzieć się więcej na temat usługi Azure Lab Services, otwórz jej dokumentację.

  • Azure Lab Services
  • Features
  • Services

Powiązane produkty