Navigatie overslaan

Ondersteuning voor HDInsight-clusters die zijn ingeschakeld voor Enterprise Security Package, in Azure Data Factory

Publicatiedatum: 25 februari, 2019

U kunt nu met behulp van Azure Data Factory uw Azure HDInsight Spark- en Hadoop-workloads uitvoeren voor HDInsight-clusters met Enterprise Security Package (ESP) die zijn toegevoegd aan een Active Directory-domein. In de gekoppelde HDInsight-service in Azure Data Factory wordt een nieuwe eigenschap isEspEnabled geïntroduceerd die u kunt opgeven als het cluster voor ESP is ingeschakeld.

Omdat ESP-clusters zich binnen een virtueel netwerk bevinden, moet u momenteel een zelf-hostende Information Runtime instellen binnen hetzelfde virtuele netwerk om de taken vanuit Data Factory te verzenden. 

Dit zijn in het kort de stappen die u moet uitvoeren om taken uit te voeren voor een HDInsight ESP-cluster in Data Factory:

1. Een zelf-hostende Information Runtime maken in het virtuele netwerk..

2. Een gekoppelde HDInsight-service maken.

clip_image002

3. Een Azure Data Factory-pijplijn maken om HDInsight-activiteiten uit te voeren.

Opmerking: Het is niet mogelijk op aanvraag voor ESP ingeschakelde HDInsight-clusters vanuit Azure Data Factory te maken vanwege beveiligingsvereisten voor ESP-instellingen.

Ga voor meer informatie naar:

  • Data Factory
  • Data Factory V2
  • Features

Verwante producten