Navigatie overslaan
NU BESCHIKBAAR

Uitgebreide beheermogelijkheden om niet-gebruikte subnetten vrij te geven en databases beschikbaar te stellen voor beheerd exemplaren voor Azure SQL Database

Publicatiedatum: 24 juni, 2019
In beheerde exemplaren voor Azure SQL Database worden nieuwe opties geïntroduceerd waardoor de beheer- en automatiseringsmogelijkheden nog verder worden uitgebreid. Tot de nieuwe beheeropties behoren de mogelijkheid om subnetten direct vrij te geven wanneer het laatste beheerde exemplaar in dat subnet met behulp van Azure Portal en API wordt verwijderd en nieuwe opties om exemplaardatabases te maken met behulp van Azure Portal, PowerShell en API.
 
Na verwijdering van het laatste beheerde exemplaar in hetzelfde subnet, wordt het virtuele cluster waarin exemplaren waren opgenomen nog 12 uur gratis behouden voor klanten, zodat ze sneller nieuwe beheerde exemplaren kunnen maken in hetzelfde subnet. In het geval klanten niet van plan zijn om nieuwe beheerde exemplaren in te richten in hetzelfde subnet en het subnet direct willen vrijgeven voor verder gebruikt, dan is dit nu mogelijk door het virtuele cluster handmatig te verwijderen. Verwijdering van een leeg virtueel cluster is beschikbaar via Azure Portal en via programmering via een API. Dit leidt ertoe dat het gebruikte subnet direct wordt vrijgegeven.
 
Nieuwe opties om exemplaardatabases te maken via Azure Portal, PowerShell en API, naast de bestaande T-SQL-mogelijkheden, zijn nu beschikbaar voor beheerde exemplaren. Met deze opties is de ervaring voor het maken van databases voor beheerde exemplaren compleet. Klanten hebben nu de mogelijkheid om het maken van exemplaardatabases via programmering te automatiseren en eenvoudigere bruikbaarheid van deze functies via Azure Portal in te schakelen.
 
Zie Subnetten verwijderen na verwijdering van een beheerd exemplaar voor Azure SQL Database voor meer informatie over het verwijderen van virtuele clusters en het vrijgeven van gebruikte subnetten. Zie Exemplaardatabases maken met de PowerShell-bibliotheek voor meer informatie over het maken van exemplaardatabases met PowerShell of zie de methode Beheerde databases - Maken of bijwerken voor het gebruik van een API.
  • Azure SQL Database
  • Features