Naar hoofdinhoud gaan
IN PREVIEW

Azure Load Balancer: uitgaande regels voor Standard Load Balancer zijn nu algemeen beschikbaar

Publicatiedatum: 24 september, 2018

Uitgaande regels voor Standard Load Balancer zijn nu algemeen beschikbaar. 

Met deze nieuwe mogelijkheid kunt u aangeven welk openbare IP-adres of welk openbare IP-voorvoegsel moet worden gebruikt voor uitgaande connectiviteit van uw virtuele netwerk en hoe de schaal en afstemming van uitgaande netwerkadresvertalingen moet worden aangepast.

·        Uitgaande scenario's vereenvoudigen: met deze nieuwe mogelijkheid worden uitgaande netwerkadresvertalingen expliciet aangegeven met behulp van openbare IP-adressen, openbare IP-voorvoegsels, of allebei.  Uitgaande NAT is gebaseerd op pools en kan worden gedefinieerd zonder bijbehorende inkomende taakverdelingsregels. U kunt ook uitgaande connectiviteit definiëren om een ander IP-adres te gebruiken dan het adres dan voor inkomende verbindingen wordt gebruikt. 

·        De schaal van uitgaande verbindingen beheren: definieer expliciet de hoeveelheid openbare IP-adressen of de grootte van het openbare IP-voorvoegsel dat voor uitgaande verbindingen wordt gebruikt. Daarnaast kunt u de toewijzing van SNAT-poorten afstemmen om de schaal verder te maximaliseren dan de standaardtoewijzingen die door Azure Load Balancer worden geleverd. 

·        Time-out bij inactiviteit beheren en gesloten TCP-verbindingen beheren: naast de schaal en beheerbaarheid kunt u ook de time-out bij inactiviteit van uitgaande verbindingen configureren tussen 4 en 66 minuten. Daarnaast kunt u het verzenden van bidirectionele TCP-resetbewerkingen inschakelen op het moment dat de time-out voor inactiviteit van een verbinding wordt bereikt, zodat u het afsluiten van de TCP-verbinding met andere toepassingen kunt weergeven. 

 

U kunt uitgaande regels beheren via Resource Manager-sjablonen, CLI en PowerShell.  Voor uitgaande regels worden kosten berekend als onderdeel van taakverdelingsregels.

Ga naar de pagina over uitgaande regels voor Azure Load Balancer voor meer informatie, zoals over prijsgegevens. 

  • Taakverdeling
  • Services

Verwante producten