Naar hoofdinhoud gaan
NU BESCHIKBAAR

Algemene beschikbaarheid: De uniekheid van de naam van Log Analytics-werkruimten geldt nu per resourcegroep

Publicatiedatum: 14 april, 2021

Context: De uniekheid van de Log Analytics-werkruimtenaam in Azure Monitor werd algemeen gehandhaafd in uw volledige abonnement. Wanneer een werkruimtenaam door één klant of gebruiker in dezelfde organisatie werd gebruikt, kon deze naam niet meer door anderen worden gebruikt.

Update: De manier waarop de uniekheid van de werkruimtenaam werd afgedwongen, is gewijzigd. Dit wordt nu onderhouden in de context van de resourcegroep. Hierdoor kunt u dezelfde werkruimtenaam in implementaties in meerdere omgevingen gebruiken. Dit biedt meer consistentie. De uniekheid van de werkruimte wordt als volgt gehandhaafd:

  • Werkruimte-id: de algemene uniekheid blijft ongewijzigd.
  • Werkruimteresource-id: algemene uniekheid.
  • Werkruimtenaam: per resourcegroep.

Aanbevelingen: Werkruimte-overschrijdende query's (ook in waarschuwingen) moeten verwijzen naar werkruimte op basis van: Qualified Name, werkruimte-id of Azure-resource-id. Werkruimte-overschrijdende query's op Resourcenaam (werkruimtenaam) kunnen niet worden uitgevoerd vanwege ambigue namen als u meerdere werkruimten met die naam hebt.

Meer informatie.

  • Azure Monitor
  • Management

Verwante producten