Navigatie overslaan

Buitengebruikstellingsdatum van Azure Scheduler is verlengd tot 31 januari 2022

Publicatiedatum: 23 september, 2019

*Opmerking: Eerder is de buitengebruikstelling van Azure Scheduler aangekondigd voor eind 2018 en is de buitengebruikstellingsdatum verlengd tot december 2019. We begrijpen dat de aanpassing aan veranderingen lastig is en hebben daarom de buitengebruikstellingsdatum verlengd tot 31 januari 2022. Lees de bijgewerkte informatie in dit bericht.

Oorspronkelijke inhoud die in september 2019 is geplaatst:

In september 2018 hebben we een kennisgeving van 12 maanden gegeven dat Scheduler als zelfstandige service op 30 september 2019 zou worden afgeschaft.

Op basis van feedback en aanvragen van klanten hebben we de deadline voor de afschaffing van de service verlengd. De bijgewerkte tijdlijn is als volgt:

·    30 september 2019 - de gratis verzameling van SKU Scheduler-taken wordt uitgeschakeld. De uitvoering van bestaande taken wordt gestopt, maar u kunt nog wel gegevens uit deze taken ophalen om deze te migreren.

·    30 september 2019 - de mogelijkheid om taakverzamelingen te maken wordt voor alle SKU's vanuit Azure Portal uitgeschakeld. De uitvoering van bestaande Standard-, P10- en P20-Scheduler-resources blijft gehandhaafd. Ook kunt u nog steeds bestaande taakverzamelingen beheren.

·    31 oktober 2019 - Scheduler wordt uit Azure Portal verwijderd. De uitvoering van bestaande Standard-, P10- en P20-Scheduler-resources blijft gehandhaafd; deze resources zijn toegankelijk via API en SDK's. Als u uw taak niet langer wilt blijven uitvoeren nadat Scheduler uit Azure Portal is verwijderd, moet u uw taakverzamelingen vóór 31 oktober 2019 uitschakelen of verwijderen.

·    31 december 2019 - Scheduler wordt volledig buiten gebruik gesteld. De uitvoering van alle Scheduler-taken wordt gestopt en alle gegevens worden verwijderd.

Wilt u blijven werken met taken die u in Scheduler hebt geconfigureerd, dan moet u zo snel mogelijk overstappen op Azure Logic Apps. Naast de functies van Scheduler waarmee u al bekend bent, kunt u Logic Apps gebruiken voor het volgende:

·    Een visuele ontwerpfunctie en connectors gebruiken voor integratie met meer dan tweehonderd verschillende services, waaronder Azure Blob Storage, Azure Service Bus, Microsoft Outlook en SAP.

·    Elke geplande workload beheren als een eersteklas Azure-resource.

·    Meerdere eenmalige taken uitvoeren met één logische app.

·    Planningen instellen die automatisch aan zomertijd worden aangepast.

Vereiste actie

Zorg ervoor dat uw geplande taken zo snel mogelijk naar Logic Apps worden verplaatst om te profiteren van geavanceerde mogelijkheden en serviceonderbrekingen te voorkomen.

Lees de migratiehandleiding of de veelgestelde vragen om uw huidige taken van Scheduler naar Logic Apps te verplaatsen.

Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen.

 

  • Scheduler
  • Retirements

Verwante producten