Naar hoofdinhoud gaan
NU BESCHIKBAAR

Verbeterde beheerervaring voor Azure SQL Managed Instance

Publicatiedatum: 22 september, 2020

Beheerbewerkingen zijn een essentieel onderdeel van Azure SQL Managed Instance voor scenario's met betrekking tot het maken, bijwerken en verwijderen. De meeste beheerbewerkingen in SQL Managed Instance zijn langlopend, maar hadden geen zichtbare bewerkingsvoortgang. Door de introductie van een nieuwe CRUD API-versie is de SQL Managed Instance-resource nu zichtbaar vanaf het moment dat de aanvraag wordt ingediend. Bovendien voegt de nieuwe API voor bewerkingen de mogelijkheid toe om beheerbewerkingen te controleren, bewerkingsstappen weer te geven en afhankelijke acties te ondernemen op basis van de voortgang van de bewerking.

Meer informatie

  • Azure SQL Database
  • Features
  • Management