Naar hoofdinhoud gaan
NU BESCHIKBAAR

Herstellen in meerdere regio's van Azure-VM's nu algemeen beschikbaar

Publicatiedatum: 17 februari, 2021

Met Azure Backup worden back-ups van gegevens opgeslagen in een Recovery Services-kluis, waarvan de opslaginstellingen standaard zijn ingesteld op geografisch redundant, en worden de back-upgegevens in de primaire regio via geo-replicatie gekopieerd in een aan Azure gekoppelde secundaire regio. De gegevens die eerder zijn gerepliceerd in de secundaire regio, zijn echter alleen beschikbaar voor herstel in de secundaire regio als Azure een noodgeval in de primaire regio aangeeft. Klanten die zich aanmelden voor deze functie, kunnen op elk gewenst moment herstelbewerkingen in de secundaire regio initiëren. Daarom worden door de klant beheerde herstelbewerkingen in de secundaire regio mogelijk gemaakt in tijden waarop de primaire regio beschikbaar én niet beschikbaar is.

De preview van CRR voor Azure-VM's wordt verplaatst naar GA. CRR voor SQL/SAP HANA-databases die worden uitgevoerd op Azure-VM's blijven echter in preview.

Wat is er nieuw

CRR-kluizen inschakelen voor aan Azure-zone vastgemaakte VM's

Aan Azure-zone vastgemaakte VM's waarvan een back-up is gemaakt met een Recovery Services-kluis waarvoor deze functie is ingeschakeld, krijgen nu opties voor herstel in elke zone naar keuze van de klant. Dit helpt klanten om dezelfde omgeving in te stellen of zelfs de Azure-VM's te klonen in een andere zone. Hierdoor kunnen klanten ook herstellen in alle zones in een andere regio of een secundaire regio, als Herstellen in meerdere regio's is ingeschakeld. Meer informatie

Andere ondersteunde opties voor Azure-VM's

In Azure Backup wordt Herstellen in meerdere regio's ondersteund voor alle beheerde en onbeheerde VM's. Voor klassieke VM's blijft de functie niet-ondersteund.

RPO voor de secundaire regio

In deze release wordt gestart met een replicatie-RPO (Recovery Point Objective) van maximaal 12 uur in de secundaire regio, ook al is de opslag-SLA voor geo-replicatie 15 minuten.

De GA-prijzen zijn gelijk aan de preview-prijzen

Omdat deze functie van cruciaal belang is voor klanten die bedrijfscontinuïteit en herstel na noodgevallen willen (BCDR, Business Continuity and Disaster Recovery) blijven de prijzen voor RA-GRS-replicatie (Read-Access Geo-Redundant Storage) in GA ook gelijk aan de preview-prijzen. Zie onze pagina met prijzen voor meer informatie.

Controleer de regionale beschikbaarheid.

Meer informatie.

  • Azure Backup
  • Features
  • Management

Verwante producten