Naar hoofdinhoud gaan
IN PREVIEW

Openbare preview van objectreplicatie voor Azure Blob Storage

Publicatiedatum: 21 mei, 2020

Objectreplicatie is een nieuwe mogelijkheid voor blok-blobs waarmee u uw gegevens vanuit de blobcontainer in het ene opslagaccount kunt repliceren naar een ander opslagaccount op elke locatie in Azure.

Met objectreplicatie kunt u gebruikmaken van een nieuwe reeks veelvoorkomende replicatiescenario's:

  • Latentie minimaliseren: laat uw gebruikers de gegevens lokaal verbruiken in plaats van regio-overschrijdende leesaanvragen uit te geven.
  • Efficiëntie verhogen: laat uw rekenclusters dezelfde set objecten lokaal verwerken in verschillende regio's.
  • Gegevensdistributie optimaliseren: consolideer uw gegevens op één locatie voor verwerking/analyse en distribueer vervolgens alleen de resulterende dashboards naar uw kantoren over de hele wereld.
  • Kosten minimaliseren: gebruik beleidsregels voor levenscyclusbeheer om gegevens na voltooiing van de replicatie naar de archiefopslaglaag te verplaatsen en de kosten te minimaliseren.

Raadpleeg de documentatie voor objectreplicatie voor meer informatie.

  • Features