Naar hoofdinhoud gaan
IN PREVIEW

Azure Digital Twins is nu als preview-versie beschikbaar

Publicatiedatum: 24 september, 2018

Azure Digital Twins is nu als preview-versie beschikbaar. Digital Twins is een cloud-, AI- en IoT-platform dat klanten en partners de unieke mogelijkheid biedt een alomvattend digitaal model te maken van de fysieke omgeving, inclusief zowel personen, locaties en objecten, als de relaties en processen waardoor deze met elkaar worden verbonden. Maak een digitale kopie van een fysieke omgeving door de relaties tussen mensen, locaties en apparaten virtueel te repliceren, om zo te analyseren hoe ruimte wordt gebruikt en om deze te optimaliseren zodat deze beter aansluit op de behoeften van de gebruikers. Azure Digital Twins versnelt de terugverdientijd van ruimtelijke intelligente oplossingen en reduceert de complexiteit en de kosten voor ontwikkeling.

Digital Twins omvat de volgende functionaliteiten:

  • Grafiek van ruimtelijke intelligentie: dit is een virtuele weergave van een fysieke omgeving waarin de relaties tussen personen, locaties en apparaten worden gemodelleerd. Deze digitale kopie genereert inzichten waarmee organisaties oplossingen kunnen bouwen waarmee de energie-efficiëntie, het gebruik van de ruimte, de ervaring van de gebruikers en nog veel meer kan worden verbeterd. Dit omvat Blob Storage, de mogelijkheid kaarten, documenten, handleidingen, afbeeldingen en andere bestanden als metagegevens te koppelen aan de ruimten, personen en apparaten die in de grafiek worden weergegeven.
  • Twin-objectmodellen: de service biedt bovendien vooraf gedefinieerde schema- en apparaatprotocollen die aansluiten op de domeinspecifieke behoeften van een oplossing, om zo het maken hiervan te versnellen en vereenvoudigen.
  • Geavanceerde berekeningen via gebruikergedefinieerde functies: pas functies aan waarmee meldingen of acties worden verzonden naar eindpunten, gebaseerd op inkomende telemetrieberichten.
  • Geïntegreerd op rollen gebaseerd toegangsbeheer (RBAC) en Azure Active Directory: beheer op veilige wijze de toegang en de mogelijkheid binnen een ruimte specifieke acties uit te voeren.
  • Multitenancy en geneste tenancy: maak schaalbare oplossingen die veilig over meerdere tenants en subtenants kunnen worden gerepliceerd door gebruik te maken van geïntegreerde mogelijkheden voor multitenancy en geneste tenancy, om isolatie van gegevens te garanderen.

Dankzij deze gecombineerde mogelijkheden kunnen onze partners zich concentreren op het verbeteren van resultaten voor hun eindklanten, door geavanceerde relationele modellering te bieden en zich tegelijkertijd te bekommeren om kritieke behoeften op het gebied van privacy, beveiliging en de mogelijkheid wereldwijd te schalen.

Meer informatie

Aan de slag

Documentatie lezen

  • Azure Digital Twins
  • Services

Verwante producten