Naar hoofdinhoud gaan
NU BESCHIKBAAR

Azure Batch-updates nu beschikbaar

Publicatiedatum: 22 april, 2019

Dit zijn de nieuwste updates voor Azure Batch:

 • Resourcebestanden voor taak
  • Voor taken is mogelijk een lijst beschikbaar met resourcebestanden die naar het knooppunt worden gedownload voordat de taak wordt uitgevoerd. Voorheen kon alleen een lijst met enkelvoudige opslagblobs worden opgegeven. Dit betekende dat de lijst met bestanden bekend moest zijn en dat het aantal lijstvermeldingen beperkt was. Nu kunt u met een resourcebestand een opslagcontainer en een optionele blobprefix opgeven. Hierdoor kan een groot aantal bestanden in een opslagcontainer worden gedownload en hoeft u de lijst met specifieke bestanden niet te kennen. Daarnaast kan een resourcebestand-URL elke willekeurige HTTP-URL zijn, dit hoeft geen Azure Blob-opslag-URL meer te zijn. We hebben een nieuw artikel toegevoegd waarin de verbeterde mogelijkheden voor resourcebestanden worden besproken.
 • Maximale levensduur van taken
  • Actieve taken zijn nu maximaal 180 dagen geldig, waar dat eerst 7 dagen was. Deze limiet, en andere limieten, worden gespecificeerd in een artikel over quota en limieten.
 • Standaardinstelling voor de bewaarperiode van taken
  • De bewaarperiode van taken bepaalt wanneer oude taakgegevens op poolknooppunten door de Batch-service kunnen worden gewist. De standaardinstelling voor de bewaarperiode van taken is gewijzigd van oneindig in 7 dagen, zodat problemen als gevolg van het volraken van de schijf van het poolknooppunt worden voorkomen. De bewaarperiode van taken wordt opgegeven als onderdeel van taakbeperkingen.
 • Pools
  • Met pools op basis van Azure Cloud Services kunt u nu een besturingssysteemserie van 6 opgeven, wat gelijk staat aan Windows Server 2019. De besturingssysteemserie wordt opgegeven in de configuratie van de poolcloudservice.
  • Cloudservicepools bieden nu ondersteuning voor taken waarbij de eigenschap OutputFile is ingesteld, waardoor bestanden na afloop van een taak automatisch naar Azure Blob-opslag worden gekopieerd.
  • LoginMode kan worden opgegeven voor pools met virtuele Windows-machines.
 • Informatie over Batch-kosten
  • De kosten die voor Batch-accounts in rekening worden gebracht zijn beschikbaar bij Azure Cost Management. Voor elke pool zijn kostengegevens beschikbaar. Deze gegevens worden ook weergegeven in Batch Explorer.
 • Batch Explorer
  • Batch Explorer is een uitgebreide platformoverschrijdende client waarmee u fouten kunt opsporen en uw Batch-accounts kunt bewaken.  In de afgelopen maanden is een groot aantal updates uitgebracht. Batch Explorer is nu algemeen beschikbaar met versie 2.0.
 • Batch Rendering
  • Er zijn nieuwe versie van de weergavetoepassingen toegevoegd aan de weergegeven VM-installatiekopieën. De nieuwste toepassingen en toepassingsversies staan in dit artikel.
  • Er zijn aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd in de invoegtoepassing van de Azure-cloudprovider voor het Thinkbox Deadline-weergavebeheer. Raadpleeg de projectpagina voor meer informatie en om een bijdrage te leveren.
  • Eenvoudigere Azure-configuratie, -beheer en -bewaking met Qube of Deadline-weergavebeheer zijn nu mogelijk met de preview-versie van Azure Render Farm Manager.
 • NSG-servicetag
  • Er is nu een servicetag beschikbaar voor Batch, BatchNodeManagement, die u in NSG's kunt gebruiken om communicatie tussen poolknooppunten en de Batch-service in te schakelen. 
    

 

 • Batch
 • Features

Verwante producten