Navigatie overslaan

Prijzen voor Azure Data Lake Storage Gen1

Zeer grote opslagruimte voor analyseworkloads van big data

Unlock maximum value from all your unstructured, semi-structured, and structured data using the first cloud data lake built for enterprises—with no limits on the size of data. Azure Data Lake Storage Gen1 is secured, massively scalable, and built to the open HDFS standard, allowing you to run massively-parallel analytics.

The total cost of Azure Data Lake Storage Gen1 depends on how much you store, as well as the volume and size of transactions and outbound data transfers.

Prijsopties verkennen

Pas filters toe om de prijsopties aan te passen aan uw behoeften.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Betalen naar gebruik

Gebruik Prijs/maand
Eerste 100 TB $- per GB
Volgende 100 TB tot 1.000 TB $- per GB
Volgende 1.000 TB tot 5.000 TB $- per GB
Meer dan 5.000 TB Contact opnemen
1GB = 1024^3 bytes

Pakketten met maandelijkse vergoeding

Pakketten met maandelijkse commitment bieden een aanzienlijke korting (tot 33%) vergeleken bij tarieven op basis van betalen per gebruik.

Toegezegde capaciteit Prijs/maand Besparingen bij betalen per gebruik
1 TB $-
10 TB $-
100 TB $-
500 TB $-
1.000 TB $-
Meer dan 1.000 TB Contact opnemen

1GB = 1024^3 bytes

Overschrijding van de overeengekomen opslaghoeveelheid wordt gefactureerd tegen $-/GB/maand.

Transactietarieven

De volgende prijzen gelden voor transacties die met uw gegevens worden uitgevoerd. Dezelfde transactietarieven gelden voor zowel Betalen per gebruik als pakketten met maandelijkse vergoeding.

Gebruik Prijs
Schrijfbewerkingen (per 10.000) $-
Leesbewerkingen (per 10.000) $-
Verwijderingsbewerkingen Gratis
Limiet transactiegrootte Geen limiet

Azure-prijzen en -aankoopopties

Neem rechtstreeks contact met ons op

Bekijk een overzicht van Azure-prijzen. Krijg inzicht in prijscategorieën voor uw cloudoplossing, leer meer over kostenoptimalisatie en vraag een aangepast voorstel aan.

Praat met een verkoopspecialist

Aanschafmethoden bekijken

Koop Azure-services via de Azure-website, uw Microsoft-vertegenwoordiger of een Azure-partner.

Verken uw opties

Aanvullende bronnen

Details van Azure Data Lake Storage Gen1

Meer informatie over functies en mogelijkheden van Azure Data Lake Storage Gen1.

Prijscalculator

Bereken de verwachte maandelijkse kosten voor het gebruik van een willekeurige combinatie van Azure-producten.

SLA

De Service Level Agreement voor dit product bekijken.

Documentatie

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere Azure Data Lake Storage Gen1-bronnen.

 • Elke bewerking met Azure Data Lake Storage Gen1 wordt als één transactie in rekening gebracht. Daartoe behoren HTTP-bewerkingen en bewerkingen door Azure Data Lake Analytics-taken.

 • Azure Data Lake Storage Gen1-transacties vinden steeds plaats wanneer u gegevens naar de service leest en schrijft. Elke keer wanneer een gebruiker, toepassing of andere Azure-service gegevens van maximaal 4 MB leest of schrijft, wordt dit gefactureerd als één transactie. Als er met één schrijfbewerking bijvoorbeeld 128 kB aan gegevens in Data Lake Storage Gen1 wordt geplaatst, wordt dit gefactureerd als één transactie. Transacties worden gefactureerd in stappen van maximaal 4 MB, zodat een item in meerdere stappen wordt gefactureerd wanneer het groter is dan 4 MB. Als met één leesbewerking bijvoorbeeld 9 MB aan gegevens wordt opgehaald van Data Lake Storage Gen1, wordt dit gefactureerd als drie transacties (4 MB + 4 MB + 1 MB).

  Lees hierna hoe transacties worden weergegeven op uw factuur op basis van lees- en schrijfbewerkingen. Ga hierbij uit van een scenario waarbij uw toepassing gegevens schrijft naar Data Lake Storage Gen1 met een snelheid van 10 items per seconde. Elk item is 8 MB. Stel daarnaast dat u met Azure IoT Hub gegevens opneemt in Data Lake Storage Gen1 met een snelheid van vijf items per seconde, waarbij elk item minder dan 4 MB is. Bovendien hebt u een Azure Data Lake Analytics-taak die vier uur per dag wordt uitgevoerd. Hierbij worden 1000 items per seconde gelezen en is elk item minder dan 4 MB. In dit scenario brengt Data Lake Storage Gen1 kosten in rekening voor schrijftransacties voor uw toepassing en het schrijven van gegevens via Azure IoT Hub en voor leestransacties voor het lezen van gegevens door Data Lake analyse vanuit Data Lake Storage Gen1. De volgende kosten worden in rekening gebracht:

  Item Gebruiksvolume per maand Snelheid per maand Maandelijkse kosten
  Schrijftransacties van klanttoepassing 2 * (10 items/seconde * 3,600 * 730) $0.05 per 10.000 transacties $262.8
  Schrijftransacties van Azure IoT Hub 5 items/seconde * 3600 * 730 $0.05 per 10.000 transacties $65.7
  Leestransacties van Data Lake Analytics 1,000 items/seconde * 3600 * 4 * 31 $0.004 per 10.000 transacties $178.56
  Totale transactiekosten $507.06

  De lees- en schrijfbewerkingen die worden gegenereerd door alle toepassingen, waaronder Azure Data Lake Analytics, zijn afhankelijk van diverse factoren. Het is lastig om het aantal gegenereerde bewerkingen per toepassing nauwkeurig te voorspellen. Voor een schatting van uw transactiekosten voert u een representatieve workload uit gedurende een bepaalde duur en bekijkt u het aantal lees- en schrijfbewerkingen en de resulterende, gefactureerde transacties.

 • Natuurlijk. Opslagcapaciteit wordt in rekening gebracht in eenheden van de gemiddelde dagelijkse hoeveelheid opgeslagen gegevens (in GB) gedurende een maand. Als u bijvoorbeeld consequent 10 GB aan opslag hebt gebruikt tijdens de eerste helft van de maand en niets in de tweede helft, krijgt u een rekening voor uw gemiddeld gebruik van 5 GB aan opslag.

 • Voorbeeld: u slaat voor een hele maand 120 TB aan gegevens op in Azure Data Lake Storage Gen1. In de loop van de maand voert u 100 miljoen bewerkingen uit op deze gegevens. Laten we zeggen dat 20% van deze bewerkingen schrijfbewerkingen en de overige 80% leesbewerkingen zijn. De totale kosten worden als volgt berekend op basis van betalen per gebruik:

  Meeteenheid Gebruiksvolume Prijs Maandelijkse kosten
  GB per maand 120 * 1024= 122.800 $0.039 voor de eerste 100 TB, $0.038 voor de volgende 20 TB 100 * 1024 * $0.039 + 20 * 1024 * $0.038 = $4771.84
  Schrijfbewerkingen 20% * 100M = 20M $0.05 per 10.000 transacties 2.000 * $0.05 = $100
  Leesbewerkingen 80% * 100M = 80M $0.004 per 10.000 transacties 8.000 * $0.004 = $32
  Totaal $4903.84
 • Facturering voor pakketten met maandelijkse vergoeding werkt als volgt:

  • Er wordt een factureringscyclus gemaakt op basis van de kalendermaand. Daarom begint de cyclus altijd op de eerste dag van de maand en eindigt deze op de laatste dag van de maand.
  • Wanneer u de eerste keer gebruikmaakt van een pakket, verrekenen we de maandprijs naar rato met de resterende dagen binnen die maand. Als u bijvoorbeeld een pakket van 100 TB hebt en er nog 10 dagen binnen die maand over zijn, krijgt u onmiddellijk 100 TB voor een prijs van $935.484 ($2900 / 31 dagen in een maand * 10 dagen over). We berekenen de prijs naar rato op 31 dagen zodat de naar rato altijd in uw voordeel is.
  • U kunt op elk moment gedurende de maand een nieuw pakket kiezen. De wijziging gaat dan in op de eerste dag van de volgende kalendermaand. Als u bijvoorbeeld een maandpakket van 10 TB hebt en besluit over te stappen op een pakket van 100 TB, gaat de wijziging in op de eerste dag van de volgende kalendermaand. Voor de rest van de huidige kalendermaand blijft het pakket van 10 TB gehandhaafd.
  • Wanneer uw opslagverbruik de limiet van uw pakket overschrijdt, betaalt u voor overschrijding van gebruik een tarief van $0.039/GB per maand naar rato per dag. Als u bijvoorbeeld 10 dagen lang de limiet van uw pakket overschrijdt met 100 GB, wordt u het volgende in rekening gebracht: 100 * $0.039/31 * 10 = $1.259
  • Het pakket met maandelijkse vergoeding wordt toegepast op een Azure Data Lake Storage Gen1-account. Momenteel is het niet mogelijk om meerdere aangeschafte pakketten met maandelijkse vergoeding per account toe te passen. Als u bijvoorbeeld 200 TB aan gegevens wilt opslaan, kunt u niet twee pakketten met maandelijkse vergoeding van 100 TB voor hetzelfde account aanschaffen. De beste optie is in dat geval om een pakket met maandelijkse vergoeding van 100 TB aan te schaffen, en overschrijding te betalen voor de overige 100 TB.
 • Voorbeeld: u begint een maand met een pakket van 100 TB en u slaat al de eerste 15 dagen 100 TB op, waarna u voor de resterende 16 dagen 120 TB in uw Data Lake Storage Gen1-account opslaat. In de loop van de maand voert u 100 miljoen bewerkingen uit op deze gegevens. Laten we zeggen dat 20% van deze bewerkingen schrijfbewerkingen en de overige 80% leesbewerkingen zijn. De totale kosten worden als volgt berekend voor een pakket met maandelijkse vergoeding:

  Meeteenheid Gebruiksvolume Prijs Maandelijkse kosten
  Pakket van 100 TB n.v.t. $2900 $2900
  Overschrijding in GB 20 * 1024 = 20.480 GB $0.039/maand (dagelijks naar rato) 20.480 * $0.039 * 16 / 31 = $412.243
  Schrijfbewerkingen 20% * 100 miljoen = 20 miljoen $0.05 per 10.000 transacties 2.000 * $0.05 = $100
  Leesbewerkingen 80% * 100 miljoen = 80 miljoen $0.004 per 10.000 transacties 8.000 * $0.004 = $32
  Totaal $3444.243
 • Natuurlijk. Metagegevens voor bestanden en mappen worden ten behoeve van de facturering samengevoegd in de opslagcapaciteit. Voor facturering van Azure Data Lake Storage Gen1 geldt een minimumgrootte van bestanden of mappen van 256 kB. Kleinere bestanden worden wel opgeslagen maar de hoeveelheid gegevens die wordt gefactureerd wordt bepaald door (a) het totaal aan gegevens opgeslagen in het account, of (b) 256 kB * (aantal bestanden en mappen), afhankelijk van welke van beide het grootste is.

  De volgende tabel laat enkele voorbeelden zien van hoe dit wordt berekend.

  Hoeveelheid gegevens opgeslagen in het account Aantal bestanden en mappen in het account Opslaggrootte metagegevens Opgeslagen gegevens (voor berekenen van facturering)
  A B C = 256 kB * B MAX (A;C)
  100 bytes 1 256 kB 256 kB
  300 kB 2 512 kB 512 kB
  100 MB 10 2560 kB 100 MB
  1 GB 100 25.600 kB 1 GB

  Zoals de voorbeelden hierboven laten zien, is het raadzaam gegevens op te slaan in grotere bestanden om te besparen op de kosten voor het opslaan van metagegevens.

Praat met een verkoopspecialist voor een overzicht van de Azure-prijzen. Krijg inzicht in de prijzen voor uw cloudoplossing.

Maak gratis gebruik van cloudservices en $200 tegoed om Azure gedurende 30 dagen te kunnen verkennen.

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator