Prijzen voor Event Grid

Betrouwbare, serverloze bezorging van gebeurtenissen op zeer grote schaal.

Event Grid is een volledig beheerde service voor gebeurtenisroutering die zorgt voor een betrouwbare bezorging van berichten op zeer grote schaal. Ontwikkelaar gebruiken Event Grid voor het bouwen van reactieve, gebeurtenisgestuurde apps in een moderne, serverloze rekenarchitectuur, waarin geen behoefte meer is aan polling en de bijbehorende kosten en latentie dus wegvallen. Eén-naar-veel-toewijzing betekent dat één gebeurtenis meerdere acties kan triggeren, waardoor er sprake is van een uniforme ervaring bij het verbruiken van gebeurtenissen. Het model van betalen per bewerking is een aanvulling en uitbreiding van uw serverloze oplossingen en stelt u in staat om te focussen op innovatie in plaats van infrastructuur.

Basic-laag voor Event Grid

De prijs van de Basic-laag voor Event Grid wordt bepaald volgens betalen naar gebruik op basis van uitgevoerde bewerkingen. Bewerkingen zijn onder meer de opname van gebeurtenissen in Domeinen of Onderwerpen, geavanceerde overeenkomsten, leveringspogingen en beheeraanroepen. In de abonnementsprijs zijn per maand 100,000 gratis bewerkingen opgenomen.

Prijs per miljoen bewerkingen $-
Gratis gebruik per maand 100.000 bewerkingen

Prijsvoorbeeld 1 voor Event Grid

Een Azure-functie is via Event Grid verbonden met Blob Storage om steeds wanneer er een nieuwe afbeelding wordt toegevoegd deze te verwerken. In de container voor blob-opslag worden vijf miljoen afbeeldingen gemaakt, waarbij elke afbeelding de functie triggert via Event Grid.

 • U publiceert per maand vijf miljoen gebeurtenissen naar Event Grid.
 • Alle gebeurtenissen worden gepubliceerd naar één https-eindpunt.
Aantal bewerkingen
Gepubliceerde gebeurtenissen1 5 miljoen bewerkingen
Bezorgingspogingen 5 miljoen bewerkingen
Gratis maandelijkse toekenning - 100.000 bewerkingen
Totaal aantal bewerkingen
Prijs per miljoen bewerkingen
9,9 miljoen
x $-
Totale maandelijkse kosten $-
1Er worden voor gebeurtenissen kosten in rekening gebracht per eenheid van 64 KB aan gegevens. Voor gebeurtenissen groter dan 64 KB worden kosten in rekening gebracht in meerdere eenheden van 64 KB. Eén gebeurtenis van bijvoorbeeld 96 KB wordt gefactureerd als twee afzonderlijke gebeurtenissen van 64 KB.

Prijsvoorbeeld 2 voor Event Grid

Logboeken die binnenkomen bij Event Hubs worden via Event Hubs Capture verstuurd voor opslag. Vijf miljoen gebeurtenissen uit batches met logboeken worden door Event Grid naar Logic Apps gepusht voor controle. Alle gebeurtenissen worden ook naar verschillende eindpunten voor aangepaste controle gepusht, gebaseerd op het type gebeurtenis en in sommige gevallen de oorsprong van de gebeurtenis. Voor één miljoen van deze gebeurtenissen is geavanceerde matching vereist. Eén van de eindpunten valt uit en er zijn herhaalde pogingen nodig om de gebeurtenissen te bezorgen.

 • U publiceert per maand vijf miljoen gebeurtenissen naar Event Grid.
 • Alle gebeurtenissen worden gepubliceerd naar twee https-eindpunten.
 • Voor één miljoen van de gebeurtenissen is geavanceerde matching vereist.
 • Voor één miljoen van de gebeurtenissen waren twee bezorgingspogingen nodig.
Aantal bewerkingen
Gepubliceerde gebeurtenissen1 5 miljoen bewerkingen
Bezorgingspogingen 11 miljoen bewerkingen (1 miljoen voor tweede bezorgingspoging)
Geavanceerde overeenkomst 1 miljoen bewerkingen
Gratis maandelijkse toekenning - 100.000 bewerkingen
Totaal aantal bewerkingen
Prijs per miljoen bewerkingen
16,9 miljoen
x $-
Totale maandelijkse kosten $-
1Er worden voor gebeurtenissen kosten in rekening gebracht per eenheid van 64 KB aan gegevens. Voor gebeurtenissen groter dan 64 KB worden kosten in rekening gebracht in meerdere eenheden van 64 KB. Eén gebeurtenis van bijvoorbeeld 96 KB wordt gefactureerd als twee afzonderlijke gebeurtenissen van 64 KB.

Ondersteuning en SLA

 • Gratis ondersteuning voor facturatie en abonnementsbeheer.
 • Flexibele ondersteuningsabonnementen vanaf $29/maand (opmerking: ondersteuning voor Linux-installatiekopieën in de Azure Marketplace maakt geen deel uit van Microsoft-ondersteuning. In sommige gevallen bieden Linux-uitgevers echter ondersteuning via de bovenstaande abonnementen). Abonnement zoeken
 • Gegarandeerde uptime van 99,99 % of meer. De SLA lezen.

Veelgestelde vragen

 • Voorbeelden van bewerkingen in Event Grid zijn alle ingangsgebeurtenissen, geavanceerde matching, bezorgingspogingen en beheeraanroepen. Er worden kosten in rekening gebracht per miljoen bewerkingen, met de eerste 100,000 bewerkingen gratis elke maand.

 • U kunt standaard over maximaal 500 Event-abonnementen per onderwerp beschikken op basis van de documentatie over limieten van Event Grid.

 • De standaardlimiet voor aangepaste onderwerpen is 100 per Azure-abonnement

 • U kunt maximaal 1.000 Event Grid-abonnementen hebben tijdens de preview-periode.

 • Op dit moment ondersteunen we https-eindpunten. Ondersteuning voor andere eindpunten wordt later toegevoegd.

 • Event Grid voert een exponentiële back-off uit voor alle bezorgingen. Als uw WebHook geen 2xx retourneert, wordt er direct een nieuw poging gestart. Wanneer het interval voor de back-off één uur bereikt, worden elk uur nieuwe pogingen gestart. Na 24 uur stopt de service met de bezorgingspogingen.

 • Gegevens worden gedurende maximaal 24 uur opgeslagen in een buffer van Event Grid. Na deze 24 uur worden de gebeurtenissen verwijderd.

 • Elke chunk van 64 kB aan bezorgde gegevens wordt gefactureerd als één aanvraag. Een gebeurtenis van bijvoorbeeld 256 kB wordt gefactureerd als vier gebeurtenissen.

 • Nee, Domeinen en Onderwerpen worden vanuit het perspectief van facturering op gelijke wijze behandeld. De opname van een gebeurtenis in Azure Event Grid-systeem is één bewerking ongeacht het invoerpunt.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Event Grid

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken