Prijzen voor Site Recovery

Automatische replicatie om uw services te beschermen

Met Azure Site Recovery kunt u belangrijke services beveiligen door de geautomatiseerde replicatie en het herstel van beveiligde exemplaren te coördineren op een secundaire locatie.

Prijsinformatie

Kosten voor Azure Site Recovery worden in rekening gebracht op basis van het aantal beveiligde instanties. Elk exemplaar dat wordt beschermd met Azure Site Recovery is de eerste 31 dagen gratis, zoals hieronder vermeld.

Prijs voor eerste 31 dagen Prijs na 31 dagen
Azure Site Recovery op locaties van klanten Gratis $-/maand per beveiligd exemplaar
Azure Site Recovery op Azure Gratis $-/maand per beveiligd exemplaar
Voor Azure Site Recovery tussen Azure-regio’s wordt hetzelfde tarief berekend als voor Azure Site Recovery op Azure.

Azure Site Recovery wordt in rekening gebracht op basis van eenheden van het gemiddelde dagelijkse aantal instanties dat u beveiligt gedurende een maand. Als u bijvoorbeeld consequent 20 instanties hebt beveiligd tijdens de eerste helft van de maand en geen enkele in de tweede helft, is het gemiddelde dagelijkse aantal beveiligde instanties voor die maand 10.

Ondersteuning en SLA

Veelgestelde vragen

 • Elk exemplaar dat wordt beschermd met Azure Site Recovery, wordt de eerste 31 dagen gratis beschermd. Vanaf de 32e dag wordt de bescherming voor het exemplaar in rekening gebracht tegen de bovenstaande tarieven.

 • Ja, het maakt niet uit hoe lang u Azure Site Recovery al gebruikt. Voor elk beschermd exemplaar worden geen Azure Site Recovery-kosten in rekening gebracht tijdens de eerste 31 dagen. Als u de laatste zes maanden bijvoorbeeld tien exemplaren hebt beschermd en een elfde exemplaar toevoegt aan Azure Site Recovery, worden er gedurende de eerste 31 dagen geen Azure Site Recovery-kosten in rekening gebracht voor het elfde exemplaar. Voor de eerste tien exemplaren worden er nog steeds Azure Site Recovery-kosten in rekening gebracht omdat ze al meer dan 31 dagen worden beschermd.

 • Ja, hoewel Azure Site Recovery gratis is gedurende de eerste 31 dagen van een beschermd exemplaar, worden er mogelijk kosten in rekening gebracht voor Azure Storage, opslagtransacties en gegevensoverdracht. Voor een herstelde virtuele machine worden mogelijk ook Azure-rekenkosten in rekening gebracht.

 • When you use Site Recovery, you incur charges for the Site Recovery license, Azure storage, storage transactions, and outbound data transfer.

  The Site Recovery license is per protected instance, where an instance is a virtual machine or a physical server.

  • If a virtual machine disk replicates to a standard storage account, the Azure Storage charge is for the storage consumption. For example, if the source disk size is 1 TB, and 400 GB of storage is used, Site Recovery creates a 1 TB VHD in Azure, but the storage charged is 400 GB (plus the amount of storage space used for replication logs).
  • If a virtual machine disk replicates to a premium storage account, the Azure storage charge is for the provisioned storage size, rounded out for the nearest premium storage disk option. For example, if the source disk size is 50 GB, Site Recovery creates a 50 GB disk in Azure, and Azure maps this to the nearest premium storage disk (P10). Costs are calculated on P10, and not on the 50 GB disk size. Learn more. If you're using premium storage, a standard storage account for replication logging is also required, and the amount of standard storage space used for these logs is also billed.
  • No disks are created until a test failover or a failover. In the replication state, storage charges under the category of "Page blob and disk" as per the storage pricing calculator are incurred. These charges are based on the type of storage—premium or standard—and the data redundancy type, including LRS, GRS, RA-GRS, and more.
  • If the option to use managed disks on a failover is selected, charges for managed disks apply after a failover or test failover. Managed disks charges do not apply during replication. During replication, storage charges under the category of "Unmanaged disks and page blobs" are incurred. These charges are based on the storage type of premium/standard and the data redundancy type - LRS, GRS, RA-GRS etc.

   Example: For a VM replicating to premium storage with 128 GB OS disk and 500 GB data disk:

   1. During replication: Storage charges under the category of "Unmanaged disks and page blobs" for premium storage disk sizes P10 and P20 are incurred. The size of the disks being replicated (128 GB and 500 GB) are rounded off to the nearest unmanaged premium disk size of P10(128 GB) and P20(512 GB) for billing. A standard storage account for logging delta changes during replication is also used. Storage charges under the category of "Unmanaged disks and page blobs" based on the amount of standard storage used for these logs is also billed.
   2. During a Test failover or after failover to managed disks: Managed disk charges for premium managed disks of sizes P10 and P20 apply.

   Example: For a VM replicating to standard storage with 32 GB OS disk and 250 GB data disk:

   1. During replication: Storage charges under the category of "Unmanaged disks and page blobs" for standard storage are incurred.
   2. During a Test failover or after failover to managed disks: Managed disk charges for standard managed disks of sizes S4(32 GB) and S15(256 GB) apply. As you can see, the size of the disks (32 GB and 250 GB) have been rounded off to the nearest standard managed disk size of S4(32 GB) and S15(256 GB).
  • If the option to use managed disks on a failover is not selected, storage charges under the category of "Unmanaged Disks and Page blobs" as per the Storage pricing calculator are incurred after failover. These charges are based on the type of storage—premium or standard—and the data redundancy type, including LRS, GRS, RA-GRS, and more.
  • Storage transactions are charged during steady-state replication and for regular virtual machine operations after a failover or test failover. But these charges are negligible.

  Costs are also incurred during test failover, where the virtual machine, storage, egress, and storage transactions costs will be applied.

 • Met Azure Hybrid Benefit hebt u alles in handen om uw on-premises licenties en licenties in de cloud optimaal te benutten. U kunt in alle Azure-regio's uw licenties voor Windows Server met Software Assurance gebruiken voor virtuele machines tegen het basisrekentarief, wat een besparing tot 40% of meer oplevert. Gebruik uw Hybrid Benefit wanneer u uw Windows-servers naar Azure migreert. Meer informatie.

 • See Azure Site Recovery frequently asked questions.

  Licensing Microsoft Server products for disaster recovery

  It's important to note that when an instance protected by Azure Site Recovery is recovered at the recovery site, the software running inside the protected instance must be properly licensed as well. The end customer needs to license Microsoft server products as follows, depending on the recovery site selected.

  On-Premises* Service Provider Dedicated Hardware Service Provider Shared Hardware Azure
  Windows Server
  • Fully licensed servers, or
  • End Customer licenses, via Disaster Recovery Software Assurance benefit
  • Service Provider provides via Services Provider License Agreement (SPLA)
  • End customer licenses, via Disaster Recovery Software Assurance benefit (for example, dedicated outsourcing)
  • Service Provider provides via Services Provider License Agreement (SPLA)
  • Azure Site Recovery, now lets you leverage your Hybrid Benefit while migrating your Windows servers to Azure. Learn more.
  Other Microsoft Servers (SQL, Exchange, SharePoint, etc.)
  • Fully licensed servers, or
  • End Customer licenses, via Disaster Recovery Software Assurance benefit
  • Service Provider provides via Services Provider License Agreement (SPLA)
  • End customer licenses, via Disaster Recovery Software Assurance benefit (for example, dedicated outsourcing)
  • Service Provider provides via Services Provider License Agreement (SPLA)
  • The disaster recovery software assurance benefit applies to Microsoft server products protected with Azure Site Recovery. This change was made in the 2015 Product Use Rights (PUR).

  *On-premises can be used to describe both an end customer or service provider environment, as long as it is for their own usage and not resold.

 • De servers moeten over volledige Windows Server-licenties beschikken. Als de klant over actieve dekking door Software Assurance beschikt voor hun Windws Server op de primaire site, kunnen ze Windows Server op de secundaire site implementeren via Disaster Recovery Software Assurance, uitsluitend voor noodherstel die geen betrekking op de productie heeft. Raadpleeg de gebruiksrechten voor het product om te bepalen of het gebruik door de klant voldoet aan de criteria van Disaster Recovery Software Assurance.

 • Voor deze servers kunt u afzonderlijke licenties op de secundaire site krijgen of via Disaster Recovery Software Assurance, als de klant in aanmerking komt voor deze service.

 • De licenties voor Windows Server lopen via uw Service Provider License Agreement (SPLA).

 • U kunt een licentie voor Windows Server krijgen via uw SPLA-overeenkomst of via de licentie van de eindgebruiker indien die in aanmerking komt voor Disaster Recovery Software Assurance.

 • Deze serverproducten moeten via uw SPLA worden gelicentieerd op basis waarvan de server normaalgesproken worden gelicentieerd in SPLA (per kerngeheugen, per gebruiker, etc.).

 • U kunt een licentie voor deze servers krijgen via uw SPLA of via de licentie van de eindgebruiker indien die in aanmerking komt voor de Disaster Recovery Software Assurance.

 • Azure Hybrid Benefit is van toepassing op alle klanten met actieve Software Assurance en kan worden geactiveerd in Azure ongeacht hoe Azure wordt aangeschaft (Enterprise Agreement, Cloud Solution Provider enzovoort).

 • Voor License Mobility en Azure Hybrid Benefit hebt u Software Assurance nodig. Daarom is dit niet van toepassing op SPLA. De serviceprovider moet naar hun SPLA-contracten verwijzen met betrekking tot de voorwaarden van de overeenkomst.

 • Disaster Recovery Software Assurance is van toepassing op serverproducten van Microsoft die door Azure Site Recovery worden beschermd. Deze wijziging is aangebracht in de gebruiksrechten voor het product van januari 2015.

 • Nee, er gelden beperkingen voor alle Software Assurances, waardoor ze niet geschikt zijn voor licentieherstel in Azure. Voor License Mobility moeten klanten hun licenties opnieuw toewijzen aan Azure gedurende minimaal 90 dagen, wat niet gelijk staat aan een tijdelijke productiehervatting op Azure. Daarnaast is bij License Mobility slechts één lopende instantie per keer mogelijk. Er kan dus geen testherstel worden uitgevoerd waarbij de productie-instantie on-premises blijft worden uitgevoerd, terwijl de testherstelinstantie op Azure wordt uitgevoerd. Disaster Recovery dekt zowel productie- als testherstelscenario's, maar is niet geschikt voor instanties die worden uitgevoerd op gedeelde hardware (met meerdere tenants).

 • Als een klant Azure Site Recovery gebruikt om serverproducten van Microsoft (bijv. SQL Server) van een serviceprovider naar Azure te migreren, dient de klant over een eigen Software Assurance te beschikken en License Mobility te gebruiken.

 • Ja, testherstel is beperkt tot korte perioden van één week per 90 dagen waarin u noodherstel kunt testen.

 • Replicatie van Azure Site Recovery voor SQL Server wordt gedekt onder Software Assurance Disaster Recovery. Dit geldt voor alle Azure Site Recovery-scenario's (on-premises naar Azure-noodherstel of Azure IaaS-noodherstel over meerdere regio's).

  Gebruik van enige andere technologie voor hoge beschikbaarheid voor SQL Server zoals failoverclusters of replicatietechnologie zoals SQL Always On Availability Groups, databasespiegeling en logboekverzending is gebonden aan de volgende licentierichtlijnen voor SQL Server: de eerste passieve database-instantie (typisch voor lokale hoge beschikbaarheid) wordt gedekt door de Software Assurance-licentie van de primaire database. Voor elke aanvullende passieve database-instantie (voor noodherstel, bijvoorbeeld in een extern on-premises datacenter of in de cloud) zijn aanvullende SQL Server-licenties vereist. Als de primaire SQL-instantie zich op speciale hardware bevindt, dan wordt de eerste passieve instantie gedekt door de Software Assurance-licentie op speciale hardware en niet op gedeelde hardware. Indien de primaire SQL-instantie zich op gedeelde hardware bevindt, dan wordt de eerste passieve instantie gedekt op gedeelde hardware. Lees de SQL Server-licentiehandleiding voor meer informatie.

 • Azure beschikt over voldoende certificeringen om SAP-oplossingen uit te voeren in Azure, zowel op het platform van de huidige (NetWeaver) als de volgende (HANA) generatie. De certificeringen die SAP uitgeeft, zijn gebaseerd op een combinatie van zakelijke toepassingen (SAP-product), een gastbesturingssysteem en Relational Database Management Systemen. Meer informatie. Ga voor aanvullende informatie naar de SAP-opmerkingen in de SAP Support Portal.

 • Oracle biedt licentiemobiliteit voor klanten die Oracle-software onder Azure willen uitvoeren op Microsoft Azure. Zie Licenties voor Oracle-software in de cloudcomputeromgeving. De partnerschap van Oracle met Microsoft stelt klanten in staat Oracle-software in openbare en besloten clouds van Microsoft te implementeren in de wetenschap dat ze certificeringen en ondersteuning kunnen krijgen van Oracle.

 • Raadpleeg de licentievoorwaarden voor uw toepassing van derden.

 • Azure biedt geen ondersteuning voor permanente MAC-adressen, dus software met op MAC gebaseerde licentiemodellen kunnen niet voor zowel on-premises als Azure-migratie of noodherstel worden gebruikt.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Site Recovery

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator Weergeven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken

Gratis account