Prijzen voor Azure Site Recovery

Automatische replicatie om uw services te beschermen

Met Azure Site Recovery kunt u belangrijke services beveiligen door de geautomatiseerde replicatie en het herstel van beveiligde exemplaren te coördineren op een secundaire locatie.

Prijsinformatie

Kosten voor Azure Site Recovery worden in rekening gebracht op basis van het aantal beveiligde instanties. Elk exemplaar dat wordt beschermd met Azure Site Recovery is de eerste 31 dagen gratis, zoals hieronder vermeld.

Prijs voor eerste 31 dagen Prijs na 31 dagen
Azure Site Recovery op locaties van klanten Gratis $-/maand per beveiligd exemplaar
Azure Site Recovery op Azure Gratis $-/maand per beveiligd exemplaar
Voor Azure Site Recovery tussen Azure-regio’s wordt hetzelfde tarief berekend als voor Azure Site Recovery op Azure.

Azure Site Recovery wordt in rekening gebracht op basis van eenheden van het gemiddelde dagelijkse aantal instanties dat u beveiligt gedurende een maand. Als u bijvoorbeeld consequent 20 instanties hebt beveiligd tijdens de eerste helft van de maand en geen enkele in de tweede helft, is het gemiddelde dagelijkse aantal beveiligde instanties voor die maand 10.

Ondersteuning en SLA

Veelgestelde vragen

 • Elk exemplaar dat wordt beschermd met Azure Site Recovery, wordt de eerste 31 dagen gratis beschermd. Vanaf de 32e dag wordt de bescherming voor het exemplaar in rekening gebracht tegen de bovenstaande tarieven.

 • Ja, het maakt niet uit hoe lang u Azure Site Recovery al gebruikt. Voor elk beschermd exemplaar worden geen Azure Site Recovery-kosten in rekening gebracht tijdens de eerste 31 dagen. Als u de laatste zes maanden bijvoorbeeld tien exemplaren hebt beschermd en een elfde exemplaar toevoegt aan Azure Site Recovery, worden er gedurende de eerste 31 dagen geen Azure Site Recovery-kosten in rekening gebracht voor het elfde exemplaar. Voor de eerste tien exemplaren worden er nog steeds Azure Site Recovery-kosten in rekening gebracht omdat ze al meer dan 31 dagen worden beschermd.

 • Ja, hoewel Azure Site Recovery gratis is gedurende de eerste 31 dagen van een beschermd exemplaar, worden er mogelijk kosten in rekening gebracht voor Azure Storage, opslagtransacties en gegevensoverdracht. Voor een herstelde virtuele machine worden mogelijk ook Azure-rekenkosten in rekening gebracht.

 • Wanneer u Site Recovery gebruikt, , berekent u de kosten door voor de Site Recovery-licentie, Azure-opslag, opslagtransactie en uitgaande gegevensoverdracht.

  De Site Recovery-licentie geldt per beschermde instantie, waarbij 'instantie' een virtuele machine of een fysieke server is.

  • Als een virtuele-machineschijf wordt gerepliceerd naar een standaardopslagaccount, worden de kosten voor Azure-opslag gebruikt voor het verbruik van de opslagruimte. Als de bronschijf bijvoorbeeld 1 TB is en er 400 GB opslagruimte wordt gebruikt, creëert Site Recovery een VHD van 1 TB in Azure, maar betaalt u voor de 400 GB aan opslagruimte (plus het bedrag voor de opslagruimte die voor replicatielogboeken wordt gebruikt).
  • Als een virtuele-machineschijf naar een premium opslagaccount wordt gerepliceerd, worden de kosten voor Azure-opslag gebruikt voor de ingerichte opslaggrootte, afgerond op de dichtstbijzijnde premium opslagschijfoptie. Als de bronschijf bijvoorbeeld 50 GB is, creëert Site Recovery een schijf van 50 GB in Azure en wijst Azure deze schijf toe aan de dichtstbijzijnde premium opslagschijf (P10). De kosten worden berekend op P10 en niet op de schijf van 50 GB. Meer informatie. Als u premium opslag gebruikt, is tevens een standaardopslagaccount vereist voor de replicatielogboeken. Het bedrag voor de standaardopslagruimte die voor deze logboeken wordt gebruikt, wordt eveneens in rekening gebracht.
  • Er worden geen schijven gecreëerd tot er een (test-)failover plaatsvindt. In de replicatietoestand worden opslagkosten in de categorie ‘Pagina-blob en schijf' in rekening gebracht volgens de opslagprijzencalculator. Deze kosten zijn gebaseerd op het type opslag (premium of standaard) en het type gegevensredundantie (zoals LRS, GRS, RA-GRS, etc.).
  • Als u de optie om beheerde schijven te gebruiken bij een failover hebt geselecteerd, worden kosten voor beheerde schijven in rekening gebracht na een (test-)failover. Kosten voor beheerde schijven gelden niet tijdens replicatie. Tijdens replicatie worden kosten voor opslag in rekening gebracht in de categorie Onbeheerde schijven en pagina-blobs. Deze kosten zijn gebaseerd op het type opslag (premium of standaard) en het type gegevensredundantie (zoals LRS, GRS, RA-GRS, etc.).

   Voorbeeld: voor een virtuele machine die wordt gerepliceerd naar premium opslag met een schijf van 128 GB met het besturingssysteem en een gegevensschijf van 500 GB:

   1. Tijdens replicatie: voor Storage gelden extra kosten onder de categorie Onbeheerde schijven en pagina-blobs voor premium-opslagschijven P10 en P20. De grootte van de schijven die worden gerepliceerd (128 GB en 500 GB) worden voor facturatie afgerond naar de dichtstbijzijnde onbeheerde premium schrijfgrootte van P10 (128 GB) en P20 (512 GB). Er wordt ook een standaardopslagaccount gebruikt voor het vastleggen van logboeken over deltawijzigingen tijdens replicatie. Voor Storage worden bovendien extra kosten gefactureerd onder de categorie Onbeheerde schijven en pagina-blobs op basis van de hoeveelheid standaardopslagruimte die voor deze logboeken wordt gebruikt.
   2. Tijdens een test-failover of na een failover voor beheerde schijven: er gelden extra kosten voor beheerde schijven voor premium beheerde schijven van de grootte P10 en P20.

   Voorbeeld: voor een virtuele machine die wordt gerepliceerd naar standaard opslag met een schijf van 32 GB met het besturingssysteem en een gegevensschijf van 250 GB:

   1. Tijdens replicatie: voor Storage gelden extra kosten onder de categorie Onbeheerde schijven en pagina-blobs voor standaardopslag.
   2. Tijdens een test-failover of na een failover voor beheerde schijven: er gelden extra kosten voor beheerde schijven voor standaard beheerde schijven van de grootte S4 (32 GB) en S15 (256 GB). Zoals u ziet is de grootte van de schijven (32 GB en 250 GB) afgerond naar de dichtstbijzijnde standaard beheerde schijf van S4 (32 GB) en S15 (256 GB).
  • Als de optie om beheerde schijven te gebruiken tijdens een failover niet is geselecteerd, worden opslagkosten in de categorie 'Onbeheerde schijven en pagina-blobs' volgens de Opslagprijzencalculator in rekening gebracht nadat de failover heeft plaatsgevonden. Deze kosten zijn gebaseerd op het type opslag (premium of standaard) en het type gegevensredundantie (zoals LRS, GRS, RA-GRS, etc.).
  • Opslagtransacties worden in rekening gebracht tijdens replicatie in de rustige toestand en voor regelmatige virtuele-machinebewerkingen na een (test-)failover. Deze kosten zijn verwaarloosbaar.

  Er worden ook kosten in rekening gebracht tijdens een testfailover, waarbij de kosten voor de virtuele machine, opslag, uitgaand verkeer en opslagtransacties worden toegepast.

 • Met Azure Hybrid Benefit hebt u alles in handen om uw on-premises licenties en licenties in de cloud optimaal te benutten. U kunt in alle Azure-regio's uw licenties voor Windows Server met Software Assurance gebruiken voor virtuele machines tegen het basisrekentarief, wat een besparing tot 40% of meer oplevert. Gebruik uw Hybrid Benefit wanneer u uw Windows-servers naar Azure migreert. Meer informatie.

 • Raadpleeg de Veelgestelde vragen over Azure Site Recovery.

  Licenties krijgen voor serverproducten van Microsoft voor noodherstel

  Let op: als een instantie door Azure Site Recovery wordt beschermd en deze op de herstelsite wordt hersteld, moet u voor de software die op de beschermde instantie wordt uitgevoerd ook over de juiste licenties beschikken. De eindklant heeft de volgende licenties voor serverproducten van Microsoft nodig, afhankelijk van de geselecteerde herstelsite.

  On-premises* Speciale hardware van serviceprovider Gedeelde hardware van serviceprovider Azure
  Windows Server
  • Servers met volledige licenties, of
  • Licenties voor eindklanten, via Disaster Recovery Software Assurance
  • Serviceprovider biedt licenties via Services Provider License Agreement (SPLA)
  • Licenties voor eindklanten, via Disaster Recovery Software Assurance (bijvoorbeeld speciale outsourcing)
  • Serviceprovider biedt licenties via Services Provider License Agreement (SPLA)
  • Via Azure Site Recovery kunt u nu uw Hybrid Benefit gebruiken wanneer u uw Windows-servers naar Azure migreert. Meer informatie.
  Andere Microsoft-servers (SQL, Exchange, SharePoint, etc.)
  • Servers met volledige licenties, of
  • Licenties voor eindklanten, via Disaster Recovery Software Assurance
  • Serviceprovider biedt licenties via Services Provider License Agreement (SPLA)
  • Licenties voor eindklanten, via Disaster Recovery Software Assurance (bijvoorbeeld speciale outsourcing)
  • Serviceprovider biedt licenties via Services Provider License Agreement (SPLA)
  • Disaster Recovery Software Assurance is van toepassing op serverproducten van Microsoft die door Azure Site Recovery worden beschermd. Deze wijziging is aangebracht in de gebruiksrechten voor het product van 2015.

  *De term 'on-premises' kan worden gebruikt om zowel een eindklant- als serviceprovideromgeving te beschrijven, zo lang de instantie maar voor eigen gebruik is bestemd en niet wordt doorverkocht.

 • De servers moeten over volledige Windows Server-licenties beschikken. Als de klant over actieve dekking door Software Assurance beschikt voor hun Windws Server op de primaire site, kunnen ze Windows Server op de secundaire site implementeren via Disaster Recovery Software Assurance, uitsluitend voor noodherstel die geen betrekking op de productie heeft. Raadpleeg de gebruiksrechten voor het product om te bepalen of het gebruik door de klant voldoet aan de criteria van Disaster Recovery Software Assurance.

 • Voor deze servers kunt u afzonderlijke licenties op de secundaire site krijgen of via Disaster Recovery Software Assurance, als de klant in aanmerking komt voor deze service.

 • De licenties voor Windows Server lopen via uw Service Provider License Agreement (SPLA).

 • U kunt een licentie voor Windows Server krijgen via uw SPLA-overeenkomst of via de licentie van de eindgebruiker indien die in aanmerking komt voor Disaster Recovery Software Assurance.

 • Deze serverproducten moeten via uw SPLA worden gelicentieerd op basis waarvan de server normaalgesproken worden gelicentieerd in SPLA (per kerngeheugen, per gebruiker, etc.).

 • U kunt een licentie voor deze servers krijgen via uw SPLA of via de licentie van de eindgebruiker indien die in aanmerking komt voor de Disaster Recovery Software Assurance.

 • Azure Hybrid Benefit is van toepassing op alle klanten met actieve Software Assurance en kan worden geactiveerd in Azure ongeacht hoe Azure wordt aangeschaft (Enterprise Agreement, Cloud Solution Provider enzovoort).

 • Voor License Mobility en Azure Hybrid Benefit hebt u Software Assurance nodig. Daarom is dit niet van toepassing op SPLA. De serviceprovider moet naar hun SPLA-contracten verwijzen met betrekking tot de voorwaarden van de overeenkomst.

 • Disaster Recovery Software Assurance is van toepassing op serverproducten van Microsoft die door Azure Site Recovery worden beschermd. Deze wijziging is aangebracht in de gebruiksrechten voor het product van januari 2015.

 • Als een klant Azure Site Recovery gebruikt om serverproducten van Microsoft (bijv. SQL Server) van een serviceprovider naar Azure te migreren, dient de klant over een eigen Software Assurance te beschikken en License Mobility te gebruiken.

 • Ja, testherstel is beperkt tot korte perioden van één week per 90 dagen waarin u noodherstel kunt testen.

 • Replicatie van Azure Site Recovery voor SQL Server wordt gedekt onder Software Assurance Disaster Recovery. Dit geldt voor alle Azure Site Recovery-scenario's (on-premises naar Azure-noodherstel of Azure IaaS-noodherstel over meerdere regio's).

  Gebruik van enige andere technologie voor hoge beschikbaarheid voor SQL Server zoals failoverclusters of replicatietechnologie zoals SQL Always On Availability Groups, databasespiegeling en logboekverzending is gebonden aan de volgende licentierichtlijnen voor SQL Server: de eerste passieve database-instantie (typisch voor lokale hoge beschikbaarheid) wordt gedekt door de Software Assurance-licentie van de primaire database. Voor elke aanvullende passieve database-instantie (voor noodherstel, bijvoorbeeld in een extern on-premises datacenter of in de cloud) zijn aanvullende SQL Server-licenties vereist. Als de primaire SQL-instantie zich op speciale hardware bevindt, dan wordt de eerste passieve instantie gedekt door de Software Assurance-licentie op speciale hardware en niet op gedeelde hardware. Indien de primaire SQL-instantie zich op gedeelde hardware bevindt, dan wordt de eerste passieve instantie gedekt op gedeelde hardware. Lees de SQL Server-licentiehandleiding voor meer informatie.

 • Azure beschikt over voldoende certificeringen om SAP-oplossingen uit te voeren in Azure, zowel op het platform van de huidige (NetWeaver) als de volgende (HANA) generatie. De certificeringen die SAP uitgeeft, zijn gebaseerd op een combinatie van zakelijke toepassingen (SAP-product), een gastbesturingssysteem en Relational Database Management Systemen. Meer informatie. Ga voor aanvullende informatie naar de SAP-opmerkingen in de SAP Support Portal.

 • Oracle biedt licentiemobiliteit voor klanten die Oracle-software onder Azure willen uitvoeren op Microsoft Azure. Zie Licenties voor Oracle-software in de cloudcomputeromgeving. De partnerschap van Oracle met Microsoft stelt klanten in staat Oracle-software in openbare en besloten clouds van Microsoft te implementeren in de wetenschap dat ze certificeringen en ondersteuning kunnen krijgen van Oracle. Raadpleeg het document over licenties voor gegevensherstel van Oracle voor meer informatie.

 • Raadpleeg de licentievoorwaarden voor uw toepassing van derden.

 • Azure biedt geen ondersteuning voor permanente MAC-adressen, dus software met op MAC gebaseerde licentiemodellen kunnen niet voor zowel on-premises als Azure-migratie of noodherstel worden gebruikt.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Azure Site Recovery

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken