Prijzen voor Application Gateway

Bouw maximaal schaalbare websites met HTTP-taakverdeling en leveringscontrole

Met Azure Application Gateway kunt u websites met hoge schaalbaarheid en beschikbaarheid bouwen met behulp van HTTP-taakverdeling en leveringscontrole. Web Application Firewall-toepassingsgateway biedt u alle voordelen van een Basic toepassingsgateway, samen met beveiliging tegen schadelijke webaanvragen.

Prijsinformatie

Toepassingsgateways

We verrekenen de toepassingsgateways op basis van de hoeveelheid tijd waarmee de gateway ingericht wordt en beschikbaar is, evenals op basis van de hoeveelheid gegevens die door de toepassingsgateways is verwerkt.

Type toepassingsgateway Basic - toepassingsgateway Toepassingsgateway Web Application Firewall
Klein $- per gateway-uur (~$-/maand) Niet beschikbaar
Middelgroot $- per gateway-uur (~$-/maand) $- per gateway-uur (~$-/maand)
Groot $- per gateway-uur (~$-/maand) $- per gateway-uur (~$-/maand)

* Maandelijkse prijsschattingen zijn gebaseerd op 730 gebruiksuren per maand.
** Wanneer u meerdere instanties gebruikt, worden de kosten per instantie verrekend.

Voor technische specificaties en beperkingen met betrekking tot de verschillende toepassingsgateways kunt u dit overzicht raadplegen.

Gegevensverwerking

Gegevensverwerking wordt gebaseerd op de hoeveelheid gegevens die door de toepassingsgateways is verwerkt.

Gegevensverwerking Klein Middelgroot Groot
Eerste 10 TB/maand $- per GB $- per GB $- per GB
Volgende 30 TB
(10-40 TB)/maand
$- per GB $- per GB $- per GB
Meer dan 40 TB/maand $- per GB $- per GB $- per GB

Inkomende gegevensoverdracht

(gegevens die naar datacenters van Azure worden verzonden): gratis

Uitgaande gegevensoverdracht

(dat wil zeggen gegevens uit toepassingsgateways die worden verzonden vanuit Azure-datacenters): gegevens uit de toepassingsgateways die worden overgedragen vanuit Azure-datacenters, worden verrekend tegen het standaardtarief voor gegevensoverdracht.

Application Gateway Standard_v2- en WAF_v2-SKU's

De Azure Application Gateway Standard_v2- en de WAF_v2-SKU's bieden aanvullende ondersteuning voor automatische schaalaanpassing, zoneredundantie en statische VIP. Deze gateways voorzien ook in betere prestaties, betere inrichting en tijd voor configuratie-updates en functies voor opnieuw schrijven van headers en aangepaste WAF-regels. Raadpleeg de documentatie voor aanvullende productgegevens en bekijk de sectie met veelgestelde vragen hieronder voor informatie over prijzen en facturering.

Application Gateway Toepassingsgateway Web Application Firewall
Vast $- per gateway-uur $- per gateway-uur
Capaciteitseenheid1 $- per capaciteitseenheiduur $- per capaciteitseenheiduur
1 Zie de sectie met veelgestelde vragen onderaan de pagina voor meer informatie over capaciteitseenheden.
* Maandelijkse prijsschattingen zijn gebaseerd op 730 gebruiksuren per maand.

Ondersteuning en SLA

  • We bieden technische ondersteuning voor alle Azure-services die zijn uitgebracht voor algemene beschikbaarheid, zoals Application Gateway, via Ondersteuning voor Azure, vanaf $29/maand. Ondersteuning bij facturering en abonnementsbeheer is gratis.
  • We garanderen dat er voor elke Application Gateway-cloudservice twee of meer middelgrote of grote instanties, of implementaties die ondersteuning kunnen bieden voor automatische schaalaanpassing of zoneredundantie, minstens 99,95% van de tijd beschikbaar zijn. Meer informatie over de SLA.

Veelgestelde vragen

  • Ja, een gedeeltelijk uur wordt in rekening gebracht als een volledig uur.

  • Nee, de korte toepassingsgateway wordt voornamelijk aangeboden voor DEV/TEST-doeleinden. Het uitvoeren van productieworkloads op korte toepassingsgateways kan de verwerkingscapaciteit van de korte instanties overbelasten. Application Gateway ondersteunt implementaties met een of meer instanties binnen dezelfde cloudservice. Het is niet raadzaam een Application Gateway-cloudservice met slechts één instantie uit te voeren vanwege het ontbreken van maximale beschikbaarheid.

  • Met capaciteitseenheden worden de kosten op basis van verbruik gemeten die naast de vaste kosten in rekening worden gebracht. Kosten voor capaciteitseenheden worden ook per uur of per deel van een uur berekend. Er zijn drie dimensies voor capaciteitseenheden: rekeneenheid, permanente verbinding en doorvoer. Rekeneenheid is een maateenheid voor de verbruikte processorcapaciteit. Voor meer informatie kunt u terecht op onze documentatiepagina.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Application Gateway

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken