Prijzen voor Azure Monitor

Krijg de nauwkeurige, realtimecontrolegegevens die u nodig hebt, alles op één plek

Met Azure Monitor worden de beschikbaarheid en prestaties van uw toepassingen en services gemaximaliseerd, door een uitgebreide oplossing te bieden voor het verzamelen en analyseren van, en werken met telemetriegegevens vanuit uw cloud- en on-premises omgeving. Het helpt u begrijpen hoe uw toepassingen presteren en stelt proactief problemen vast die betrekking hebben op de toepassingen en de resources waarvan ze afhankelijk zijn.

Prijsinformatie

Log Analytics

Voor Azure Monitor Log Analytics betaalt u voor gegevensopname en het bewaren van gegevens.

Gegevensopname

U kunt op twee manieren betalen voor het opnemen van gegevens in de Azure Monitor Log Analytics-service: Capaciteitsreserveringen en betalen per gebruik.

Capaciteitsreserveringen

Met capaciteitsreserveringen wordt een vast, voorspelbaar tarief in rekening gebracht op basis van uw geselecteerde capaciteitsreservering voor gegevensopname. Met capaciteitsreserveringen krijgt u korting (tot wel 25%) op gegevensopname op basis van uw geselecteerde capaciteitsreservering vergeleken met prijzen voor betalen per gebruik. U beschikt over de flexibiliteit om u op elk moment voor de capaciteitscategorie af te melden, na de toezegging voor de eerste 31 dagen.

Capaciteit1 Prijs Korting ten opzichte van betalen per gebruik
100 GB per dag $- per dag 15%
200 GB per dag $- per dag 20%
300 GB per dag $- per dag 22%
400 GB per dag $- per dag 23%
500 GB per dag $- per dag 25%
Meer dan 500 GB per dag $- per dag + $- per dag voor elke verhoging van 100 GB na 500 GB in dagelijkse capaciteit 25%

1Indien de hoeveelheid gegevens die in uw werkruimte is opgenomen hoger is dan de geselecteerde dagelijkse capaciteitsreservering, worden aanvullende gegevens volgens de tarieven voor betalen per gebruik in rekening gebracht (zie onderstaande lijst).

Betalen per gebruik

Met prijzen voor betalen per gebruik wordt u per gigabyte (GB) aan gegevens die in de Log-analysewerkruimte zijn opgenomen, gefactureerd.

Functie Inbegrepen gratis eenheden Prijs
Gegevensopname 5 GB per factureringsaccount per maand3 $- per GB

Gegevens bewaren

Elke GB aan gegevens die wordt opgenomen in uw Azure Monitor Log Analytics-werkruimte, kan gedurende de eerste 31 dagen gratis worden bewaard. Gegevens die na de eerste 31 dagen worden bewaard, worden volgens de onderstaande prijzen voor gegevensretentie in rekening gebracht.

Functie Inbegrepen gratis eenheden Prijs
Gegevens bewaren 31 dagen4 $- per GB per maand

4Voor werkruimten die voor Azure Sentinel zijn ingeschakeld, worden de gegevens gedurende 90 dagen gratis bewaard.

Application Insights

Application Insights wordt gefactureerd op basis van het volume aan telemetriegegevens die uw toepassing verzendt en het aantal webstests dat u wilt uitvoeren. De telemetriegegevens worden gefactureerd op basis van de Azure Log Analytics-tarieven voor gegevensopname.

Functie Inbegrepen gratis eenheden Prijs
Gegevensopname 5 GB per factureringsaccount per maand1 $- per GB
Gegevens bewaren 90 dagen5 $- per GB per maand
Webtests met meerdere stappen 6, 7 Geen $- per test per maand
Pingwebtests7 Onbeperkt Gratis

5Elke GB aan gegevens die wordt opgenomen door Application Insights wordt gedurende 90 dagen gratis bewaard.

6Er worden elke dag kosten doorberekend voor actieve webtests met meerdere stappen. Hierbij is het niet van belang op hoeveel locaties te tests worden uitgevoerd en hoe vaak de tests worden uitgevoerd.

7De kosten voor waarschuwingsregels en meldingen worden afzonderlijk doorberekend aan de hand van de onderstaande prijzen.

Metrische gegevens

Een meetwaarde staat voor een set Time Series. Het aantal bijgehouden Time Series en het aantal geplaatste API-aanroepen wordt in rekening gebracht.

Functie Gratis eenheden inbegrepen Prijs
Reguliere metrische gegevens8 Onbeperkt Gratis
Aangepaste metrische gegevens9 150 MB per maand $0.258/MB: 150-100.000 MB
$0.151/MB: 100.000-250.000 MB
$0.061/MB: meer dan 250.000 MB
Metrische query's10 1.000.000 standaard-API-aanroepen per maand $-/1.000 standaard-API-aanroepen

8Reguliere metrische gegevens zijn gratis beschikbaar en omvatten bepaalde metrische gegevens die afkomstig zijn uit Azure-resources, -services en -oplossingen. Bekijk de lijst met reguliere metrische gegevens.

9Elk aangepast metrisch gegevenspunt dat wordt geschreven, is ongeveer 8 bytes groot.

10Metrische zoekvragen worden in rekening gebracht op basis van het aantal standaard-API-aanroepen. Een standaard-API-aanroep is een aanroep waarmee 1.440 gegevenspunten worden geanalyseerd (1.440 is tevens het totale aantal gegevenspunten dat per metrisch gegeven per dag kan worden opgeslagen). Als een API-aanroep meer dan 1.440 gegevenspunten analyseert, telt de aanroep als meerdere standaard-API-aanroepen. Als een API-aanroep minder dan 1.440 gegevenspunten analyseert, telt de aanroep als minder dan één standaard-API-aanroep. Het aantal standaard-API-aanroepen wordt elke dag berekend als het totale aantal per dag geanalyseerde gegevenspunten gedeeld door 1.440.

 • Metrische gegevens zijn een periode van 93 dagen gratis beschikbaar. Om de metrische gegevens na die 93 dagen te behouden, kunnen deze naar een opslagaccount, Azure Log Analytics-werkruimte of Event Hub worden geleid. Er worden kosten in rekening gebracht voor respectievelijk opslag, Log Analytics en Event Hubs. Daarnaast worden metrische zoekvragen in rekening gebracht voor de desbetreffende API-aanroepen voor het routeren van gegevens.

Voorbeelden

 1. Een API-aanroep die 2.000 gegevenspunten analyseert, geldt als 1,4 (2.000/1.440) standaard-API-aanroep(en).
 2. Een API-aanroep die 200 gegevenspunten analyseert, geldt als 0,1 (200/1.440) standaard-API-aanroep(en).
 3. Een scenario waarbij vijf metrische gegevens van 100 VM's per dag worden gevolgd met een granulariteit van één minuut, resulteert in 720.000 gegevenspunten. Omgerekend zijn dit 500 (720.000/1.440) standaard-API-aanroepen per dag.

Statuscontrole

Voor statuscontrole worden kosten in rekening gebracht voor het aantal metrische Time Series dat wordt bewaakt met statuscriteria voor een Azure-resource.

Er worden er geen kosten in rekening gebracht voor statuscontroles tijdens de preview-periode. Nadat statuscontrole algemeen beschikbaar is geworden, wordt het onderstaande prijsschema van kracht.

Functie Gratis eenheden inbegrepen Prijs
Statuscriteria Geen $- per bewaakte metrische Time Series per maand

Waarschuwingsregels

Er worden op basis van het type en het aantal signalen dat wordt bewaakt kosten doorberekend voor waarschuwingsregels. Een signaal kan een metrisch resourcegegeven, een logboek of een activiteitenlogboek zijn. De kosten voor een waarschuwingsregel die meerdere signalen bewaakt zijn de som van de kosten voor het bewaken van elk signaal en mogelijke ingeschakelde functies.

Waarschuwingssignaal Gratis eenheden inbegrepen Prijs
Metrische gegevens11, 12 10 bewaakte metrische Time Series per maand $- per metrische Time Series die per maand worden bewaakt
Logboek Geen Interval van 15 minuten (of meer): $- per bewaakt logboek per maand
Interval van 10 minuten: $- per bewaakt logboek per maand
Interval van 5 minuten: $- per bewaakt logboek per maand
Activiteitenlogboek Beperkt tot 100 regels per abonnement Gratis
Dynamische drempel13 Geen $- per dynamische drempel per maand

11De prijs die hier wordt vermeld, is de prijs van een waarschuwingsregel waarmee één metrische Time Series wordt bewaakt, afkomstig van één resource.

12De prijzen zijn van toepassing op de nieuwe generatie waarschuwingsregels voor metrische gegevens die beschikbaar zijn onder Waarschuwingen. De waarschuwingsregels van de vorige generatie (Klassieke waarschuwingen) blijven gratis beschikbaar

 • Er is een configuratiemaximum van 5000 waarschuwingsregels voor metrische tijdreekgegevens, 100 waarschuwingsregels voor activiteitenlogboeken en 10 actiegroepen per abonnement. Neem contact op met Azure als u de limiet wilt verhogen.
 • Activiteitenlogboeken zijn een periode van 90 dagen gratis beschikbaar. Om de gegevens van een activiteitenlogboek te behouden na die 90 dagen, kunnen deze naar een opslagaccount of event hub worden geleid. Er worden kosten in rekening gebracht voor respectievelijk opslag en Event Hubs. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor API-aanroepen om gegevens uit activiteitenlogboeken te halen.
 • Waarschuwingen die worden aangeboden als onderdeel van Azure Security Center (ASC) kosten op dit moment niets.
 • Waarschuwingen gemaakt voor statuscriteria worden niet in rekening gebracht.

13Voor een dynamische waarschuwing worden de dynamische drempelmogelijkheden en de onderliggende metrische waarschuwing in rekening gebracht.

Voorbeelden

 1. De prijs van een waarschuwingsregel die het CPU-gebruik en het RAM-gebruik bewaakt (dat wil zeggen 2 metrische Time Series) voor 10 VM's (met dynamische drempels ingeschakeld), kan worden berekend als
  • Prijs per waarschuwingsregel + prijs per dynamische drempel.
  • (10 VM's * 2 metrische Time Series per VM - 10 gratis eenheden) * $- per waarschuwingsregel voor metrische Time Series per maand + [(10 VM's * 2 metrische Time Series per VM) * $- per dynamische drempel per maand = $- per maand.
 2. De prijs van een waarschuwingsregel waarbij elke 15 minuten een query voor de 404-fout wordt uitgevoerd voor de 1 Log Analytics-werkruimte kan worden berekend als
  • 1 werkruimte * 1 logboekwaarschuwingsquery * $- per logboekwaarschuwingsregel per maand = $- per maand.

Meldingen

Meldingen worden verzonden op basis van wanneer waarschuwingsregels worden geactiveerd. Er wordt gefactureerd op basis van het type en het aantal meldingen dat u wilt verzenden.

Functie Gratis eenheden inbegrepen Prijs
Maak- of bijwerkgebeurtenis voor ITSM-connector 1.000 gebeurtenissen per maand $-/1.000 gebeurtenissen
E-mailberichten 1.000 e-mails per maand $-/100.000 e-mails
Pushmelding (naar mobiele Azure-apps) 1.000 meldingen per maand $-/100.000 meldingen
Beveiligde webhooks 1 beveiligde webhook $-/1.000.000 beveiligde webhooks
Webhooks 100.000 webhooks per maand $-/1.000.000 webhooks
Sms en spraakoproepen Zie de volgende tabel voor de sms-tarieven
Landnummer Spraakoproepen - inbegrepen gratis eenheden Prijs Sms - inbegrepen gratis eenheden Prijs
Verenigde Staten (+1) 10 spraakoproepen per maand $-/aanroep 100 sms-berichten per maand $-/sms
Australië (+61) - $-/aanroep - $-/sms
Oostenrijk (+43) - $-/aanroep - $-/sms
België (+32) - $-/aanroep - $-/sms
Brazilië (+55) - $-/aanroep - $-/sms
Chili (+56) - $-/aanroep - $-/sms
China (+86) - $-/aanroep - $-/sms
Tsjechië (+420) - $-/aanroep - $-/sms
Denemarken (+45) - $-/aanroep - $-/sms
Estland (+372) - $-/aanroep - $-/sms
Finland (+358) - $-/aanroep - $-/sms
Frankrijk (+33) - $-/aanroep - $-/sms
Duitsland (+49) - $-/aanroep - $-/sms
Hongkong SAR (+852) - $-/aanroep - $-/sms
India (+91) - $-/aanroep - $-/sms
Ierland (+353) - $-/aanroep - $-/sms
Israël (+972) - $-/aanroep - $-/sms
Italië (+39) - $-/aanroep - $-/sms
Japan (+81) - $-/aanroep - $-/sms
Jordanië (+962) - $-/aanroep - $-/sms
Luxemburg (+352) - $-/aanroep - $-/sms
Maleisië (+60) - $-/aanroep - $-/sms
Mexico (+52) - $-/aanroep - $-/sms
Nederland (+31) - $-/aanroep - $-/sms
Nieuw-Zeeland (+64) - $-/aanroep - $-/sms
Noorwegen (+47) - $-/aanroep - $-/sms
Portugal (+351) - $-/aanroep - $-/sms
Roemenië (+40) - $-/aanroep - $-/sms
Rusland (+7) - $-/aanroep - $-/sms
Singapore (+65) - $-/aanroep - $-/sms
Zuid-Afrika (+27) - $-/aanroep - $-/sms
Zuid-Korea (+82) - $-/aanroep - $-/sms
Spanje (+34) - $-/aanroep - $-/sms
Zwitserland (+41) - $-/aanroep - $-/sms
Taiwan (+886) - $-/aanroep - $-/sms
Verenigde Arabische Emiraten (+971) - $-/aanroep - $-/sms
Verenigd Koninkrijk (+44) - $-/aanroep - $-/sms

Diagnostische logboeken

Diagnostische logboeken kunnen naar een opslagaccount, een Log Analytics-werkruimte of een Event Hub worden gerouteerd. Er worden kosten in rekening gebracht voor respectievelijk opslag, Log Analytics en Event Hubs.

Ondersteuning en SLA

 • De SLA voor afzonderlijke functies geldt zodra het bijbehorende prijsmodel in werking treedt. Meer informatie

Veelgestelde vragen

Algemeen

 • Er zijn geen extra kosten verbonden aan Azure Monitor-functies die in preview zijn en niet op de pagina met prijzen worden weergegeven. De prijzen voor functies die als preview beschikbaar zijn, worden op een later tijdstip bekend gemaakt. U ontvangt een kennisgeving voor aanvang van facturering. Als u na de kennisgeving besluit preview-functies te blijven gebruiken, wordt u gefactureerd op basis van het toepasselijke tarief.

Veelgestelde vragen over Log Analytics

 • Klanten die Log Analytics op de gratis laag zijn gaan gebruiken voor 2 april 2018, kunnen de oude gratis laag blijven gebruiken. Voor de oude gratis laag is een limiet van 500 MB van toepassing voor de hoeveelheid gegevens die dagelijks wordt verzameld. Daarnaast is gegevensretentie gedurende meer dan zeven dagen niet mogelijk. In het nieuwe prijsmodel zijn geen limieten van toepassing op de hoeveelheid gegevens die dagelijks wordt verzameld. Daarnaast kunt u uw logboekgegevens tot twee jaar bewaren. Klanten met het oude prijsmodel, kunnen op elk gewenst moment naar het bovenstaande nieuwe prijsmodel overstappen.

 • Ja. U kunt in het prijsmodel voor Inzichten en analyse per knooppunt blijven om Log Analytics te gebruiken.

 • Ga naar de documentatie op de pagina Gebruik en geraamde kosten als u een inschatting wilt maken van de impact van het prijsmodel op basis van GB. Let op: in het nieuwe prijsmodel zijn voor gegevensopname en retentie verschillende tarieven van toepassing, afhankelijk van de regio waarin zich uw Log Analytics-werkruimte bevindt. Houd hier rekening mee in de vergelijking van geschatte kosten. Neem, als u de OMS Suite hebt aangeschaft, bovendien contact op met uw accountvertegenwoordiger om u goed te laten voorlichten over de impact van eventuele wijzigingen.

 • Volg de stappen op de documentatiepagina om naar het nieuwe prijsmodel te gaan.

 • Ja, EA-klanten (Enterprise Agreement) voor wie het prijsmodel Inzichten en analyse per knooppunt van toepassing is, behouden hun per-knooppunt-prijsplan voor nieuwe abonnementen die zij koppelen aan hun bestaande EA.

 • Ja, klanten die Log Analytics vóór 1 oktober 2016 zijn gaan gebruiken, blijven gebruikmaken van een ouder prijsmodel en kunnen op elk gewenst moment overstappen naar de bovenstaande nieuwe modellen. De onderstaande prijsmodellen zijn niet beschikbaar voor nieuwe werkruimten die vanaf 1 oktober 2016 worden gemaakt.

  Standard Premium
  Dagelijkse limiet Geen Geen
  Bewaarperiode 1 maand 12 maanden
  Langere bewaarperioden aanpassen Niet beschikbaar Niet beschikbaar
  Prijs $2.3 per GB $3.5 per GB
 • U kunt een bewaarperiode selecteren van 30 tot 730 dagen. De retentiekosten worden berekend volgens een dagelijkse granulariteit op basis van de maandelijkse prijs per GB die langer wordt opgeslagen dan de 31 dagen retentie die zijn inbegrepen.

 • Met behulp van capaciteitsreserveringen kunt u een vaste capaciteit voor dagelijkse gegevensopname reserveren voor Azure Monitor en Azure Sentinel voor vaste, voorspelbare dagelijkse kosten. U kunt uw aangevraagde capaciteit op elk moment upgraden. De minimale toezeggingsperiode voordat u zich kunt afmelden of uw capaciteitsreservering kunt verlagen, is echter 31 dagen.
  • Meer capaciteit aan uw reservering toevoegen: u kunt uw aangevraagde capaciteit op elk moment upgraden. Uw nieuwe capaciteitsreservering is vanaf de volgende dag van kracht vanaf 12:01 uur UST.
  • Uw geselecteerde capaciteitsreservering verlagen: u kunt uw capaciteitsreservering verlagen of u helemaal afmelden van het capaciteitsreserveringsmodel zodra de eerste 31 dagen zijn verstreken. Deze periode van 31 dagen wordt telkens wanneer u uw geselecteerde capaciteitsreservering wijzigt (ophogen of verlagen), opnieuw ingesteld. Uw nieuwe capaciteitsreservering of bedrijfsmodel is vanaf de volgende dag van kracht vanaf 12:01 uur UST.
 • U kunt zich op elk moment aanmelden voor een capaciteitsreservering. Zodra u zich hebt aangemeld, blijft u in uw geselecteerde capaciteitscategorie tenzij u besluit zich af te melden om een ander prijsmodel te gebruiken of om uw capaciteitsreservering te upgraden of te downgraden.
 • Capaciteitsreserveringen zijn van toepassing op een werkruimteniveau en kunnen niet over verschillende werkruimten of abonnementen worden gegroepeerd.

Veelgestelde vragen over Application Insights

 • In het oudere prijsmodel zijn twee lagen beschikbaar: Basic en Enterprise. Vanaf 2 april 2018 ontvangen klanten die de Basic-laag gebruiken een factuur volgens het bovenstaande prijsmodel, waarin meer functies worden geboden zonder meerprijs. Klanten die de Basic-laag gebruiken behouden het recht op 1 GB aan gratis gegevens per resource per maand, naast de 5 GB aan gratis gegevens per abonnement per maand die via de Azure Log Analytics-service wordt geboden. Vanaf 2 april 2018 ontvangen Basic-klanten tevens toegang tot continue export en de Application Insights-connector voor Operations Management Suite Log Analytics. Bovendien kunt u in het nieuwe abonnement uw maandelijks tegoed als abonnee van Visual Studio gebruiken om te betalen voor Application Insights.

  Klanten die de Enterprise-laag gebruiken kunnen het oudere prijsmodel blijven gebruiken of op elk gewenst moment overschakelen naar het hierboven vermelde prijsmodel. Alle klantabonnementen waarvoor vóór 2 april 2018 Application Insights is ingeschakeld, worden gefactureerd op basis van $- per GB voor gegevens die zijn opgenomen door Application Insights. Dit is echter alleen voordeliger als u de OMS Suite hebt aangeschaft. In dit geval geeft elke aangeschafte eenheid van de E1- en E2-abonnementen op Operations Management Suite recht op één knooppunt van de Enterprise-laag van Application Insights. Elk knooppunt van Application Insights Enterprise is inclusief 200 MB opgenomen Application Insights-gegevens per dag, met een bewaarperiode van 90 dagen zonder extra kosten.

  Enterprise
  Basisprijs per maand $- per knooppunt
  Inbegrepen gegevens 200 MB per knooppunt elke dag
  Aanvullende gegevens $- per GB
  Gegevensretentie (onbewerkte en samengevoegde gegevens) 90 dagen
  APM-functies (Application Performance Management) en analysefuncties Inbegrepen
  Continue export Onbeperkt
  Webtests met meerdere stappen $- per test per maand
 • Nee. Klanten die Application Insights voor 2 april 2018 zijn gaan gebruiken, blijven een rekening ontvangen op basis van $- per GB voor alle gegevens die zijn opgenomen door Application Insights.

 • U kunt een daglimiet instellen voor de hoeveelheid gegevens die Application Insights van uw toepassing accepteert, zodat u de kosten in de hand kunt houden. Zodra de dagelijkse limiet is bereikt, worden extra gegevens voor de verdere duur van die dag (in UTC-tijd) genegeerd en wordt het verzenden op de gebruikelijke wijze herstart aan het begin van de volgende dag.

  U kunt ook gebruikmaken van sampling om de hoeveelheid gegevens te beperken die u vanuit uw toepassing naar Application Insights verstuurt.

  Lees meer over het beheren van prijzen en gegevensvolumes in Application Insights.

 • Een knooppunt kan een fysieke of virtuele machine of een PaaS-exemplaar (Platform-as-a-Service) zijn waarop uw app wordt gehost. Als uw toepassing bijvoorbeeld wordt uitgevoerd op drie Azure App Service-exemplaren en één virtuele machine, wordt uw toepassing gehost op vier knooppunten. We tellen het aantal afzonderlijke knooppunten die elk uur telemetriegegevens verzenden. Als een knooppunt tijdens een bepaald uur geen telemetriegegevens verzendt, wordt dat knooppunt niet meegeteld. Bij de maandelijkse prijs per knooppunt zoals hierboven geïllustreerd, wordt ervan uitgegaan dat een knooppunt elk uur van de maand telemetriegegevens verzendt. Als er dus in de loop van de maand inactieve perioden voor de toepassing zijn, zal de uiteindelijke prijs lager uitvallen.

  Wanneer uw toepassing omhoog of omlaag wordt geschaald, bijvoorbeeld door het toevoegen van extra webservers tijdens perioden met veel activiteit, gaan ook de kosten voor Application Insights Enterprise omhoog of omlaag.

  Er zijn een paar situaties waarin knooppunten niet worden meegeteld (hoewel gegevensvolume altijd wordt geteld):

  • Werkstations van ontwikkelaars waarop een toepassing wordt uitgevoerd tijdens het opsporen van fouten, worden niet meegeteld als knooppunten.
  • Wanneer u de JavaScript-browserclient-SDK gebruikt (of bepaalde andere SDK's die geen 'roleInstance' rapporteren) worden de computers van uw eindgebruikers niet meegeteld als knooppunten.
  • Wanneer u de HockeyApp-bridge-app gebruikt, worden de door HockeyApp bewaakte mobiele apparaten niet meegeteld als knooppunten.

  Wat als ik hetzelfde knooppunt gebruik voor meerdere toepassingen die ik bewaak? Dat is geen probleem. We tellen alleen de unieke knooppunten die telemetriegegevens verzenden binnen uw Azure-abonnement (factureringsaccount). Als u bijvoorbeeld 5 afzonderlijke websites hebt die worden uitgevoerd op dezelfde fysieke server en elke website is geconfigureerd met Application Insights Enterprise (berekend per knooppunt), tellen deze samen als één knooppunt.

  U kunt in hetzelfde Azure-abonnement ook toepassingen hebben die gebruikmaken van Application Insights Basic (berekend per GB). Dit heeft geen invloed op het aantal knooppunten voor de toepassingen die gebruikmaken van Application Insights Enterprise.

  Hoe zit het precies met de dagelijkse 200 MB aan gegevens in Application Insights Enterprise? Wanneer u voor het Enterprise-prijsmodel kiest, krijgt uw toepassing een dagelijks toegestane hoeveelheid gegevens toegewezen op basis van het aantal knooppunten dat telemetriegegevens verzendt. Als u bijvoorbeeld vijf knooppunten hebt die gegevens verzenden, hebt u een gezamenlijke limiet van 1 GB per dag voor uw toepassing (zoals gedefinieerd door de Application Insights-resource die u hebt ingesteld). Het maakt niets uit of bepaalde knooppunten meer gegevens verzenden dan andere omdat het gaat om de totale hoeveelheid gegevens verdeeld over alle knooppunten van een gegeven Azure-abonnement. Als u op een bepaalde dag meer gegevens verzendt dan is inbegrepen in uw overeengekomen dagelijks totaal, zijn de tarieven voor overschrijding per GB van toepassing. Niet-gebruikte gegevens binnen uw daglimiet worden niet meegenomen naar de volgende dag.

  De totale dagelijkse limiet wordt berekend als het aantal uren op een dag dat elk knooppunt telemetriegegevens verzendt, gedeeld door 24 maal 200 MB. Als u dus vier knooppunten hebt die 15 van de 24 uur per dag telemetriegegevens verzenden, is de hoeveelheid inbegrepen gegevens voor die dag gelijk aan ((4 x 15) / 24) x 200 MB = 500 MB.

  Als u het Enterprise-prijsmodel hebt gekozen voor meerdere toepassingen binnen hetzelfde Azure-abonnement, wordt de dagelijks toegestane hoeveelheid gegevens verdeeld over die toepassingen. Die dagelijks toegestane hoeveelheid wordt niet gedeeld met toepassingen waarvoor u het Basic-prijsmodel hebt gekozen.

 • Ja. Hier zijn de aanbiedingen van het Dev/Test-team die vandaag beschikbaar zijn:

 • Als u vragen hebt over hoe de prijzen voor Application Insights werken, kunt u altijd een vraag stellen in ons forum.

Veelgestelde vragen over waarschuwingen

 • De gemigreerde waarschuwingsregels en bijbehorende gemigreerde actiegroepen (e-mail, webhook of LogicApp) blijven gratis. De functionaliteit waarover u beschikte met klassieke waarschuwingen, waaronder de mogelijkheid om de drempelwaarde, het aggregatietype en het detailniveau voor de aggregatie te bewerken, blijven gratis voor uw gemigreerde waarschuwingsregel. Als u de gemigreerde waarschuwingsregel echter bewerkt om een van de nieuwe functies, meldingen of actietypen van het waarschuwingsplatform te gebruiken, wordt een bijpassend bedrag in rekening gebracht. Hieronder staan voorbeelden van situaties waarin u moet betalen voor het wijzigen van uw waarschuwingsregel:

  • Elke nieuwe (niet-gemigreerde) waarschuwingsregel die wordt gemaakt bovenop gratis regels op het nieuwe Azure Monitor-platform
  • Alle gegevens die worden gebruikt en behouden bovenop de gratis eenheden die bij Azure Monitor zijn inbegrepen
  • Alle webtests die door Application Insights worden uitgevoerd en uit meerdere tests bestaan
  • Alle aangepaste metrische gegevens die worden opgeslagen bovenop de gratis eenheden die bij Azure Monitor zijn begrepen
  • Alle gemigreerde waarschuwingsregels die worden bewerkt om nieuwere functies voor metrische waarschuwingen te gebruiken, zoals de frequentie, meerdere resources/dimensies, dynamische drempels, wijziging van resources/signalen, enzovoorts
  • Alle gemigreerde actiegroepen die worden bewerkt om nieuwere meldingen, of actietypen zoals sms, spraakoproepen en/of ITSM-integratie, te gebruiken
 • De waarschuwingsregels voor activiteitenlogboeken, de servicestatus en de resourcestatus blijven gratis beschikbaar.

 • Er worden afzonderlijk kosten doorberekend voor waarschuwingsmeldingen op basis van het type gebruikte meldingen.

 • De bovenstaande prijzen zijn van toepassing op het nieuwe waarschuwingsplatform. Als u uw bestaande waarschuwingsregels van het platform met klassieke waarschuwingen overplaatst naar het nieuwe platform, gelden de bovenstaande prijzen.

 • Bestaande OMS-klanten voor logboekwaarschuwingen worden geen kosten doorberekend voor de eerste 250 logboekwaarschuwingsregels. Bij meer dan 250 logboekwaarschuwingsregels wordt er gefactureerd op basis van de bovenstaande prijzen.

 • Bestaande OMS-logboekwaarschuwingsklanten kunnen Azure-logboekwaarschuwingsregels maken met elke gewenste frequentie (tot de limiet van 250 logboekwaarschuwingsregels). Bij meer dan 250 logboekwaarschuwingsregels wordt er gefactureerd op basis van de bovenstaande prijzen.

 • Als u een bestaande Application Insights-klant bent, blijven alle bestaande waarschuwingsregels voor metrische gegevens en webtests gratis (deze worden naar het nieuwe waarschuwingsplatform gemigreerd). Alle nieuwe waarschuwingen voor metrische gegevens en webtests gaan wel geld kosten: de reguliere kosten voor waarschuwingsregels voor metrische gegevens worden doorberekend. De prijzen voor Application Insights-logboekwaarschuwingsregels worden doorberekend zoals hierboven wordt beschreven.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Azure Monitor

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken