Navigatie overslaan

Prijzen voor Azure Monitor

Krijg de nauwkeurige, realtimecontrolegegevens die u nodig hebt, alles op één plek

Azure Monitor is een platform waarmee u uw Azure-resources kunt controleren. Met Azure Monitor kunt u op consistente wijze nauwkeurige prestatie- en gebruiksgegevens, activiteiten- en diagnoselogboeken en meldingen van uw Azure-resources verzamelen. U kunt Azure Portal gebruiken om de controlegegevens te bekijken en te analyseren, en om automatische acties op basis van waarschuwingen in te stellen. Daarnaast kan Azure Monitor worden geïntegreerd met andere analyse- en controlehulpprogramma's zoals OMS Insight & Analytics, Application Insights en hulpprogramma's van derden, zodat u deze gegevens flexibel en op verschillende manieren kunt gebruiken.

Prijsinformatie

Metrische gegevens

Een meetwaarde staat voor een set Time Series. Het aantal bijgehouden Time Series en het aantal geplaatste API-aanroepen wordt in rekening gebracht.

Er gelden tot 1 december 2018 geen kosten voor metrische query's. Vanaf 1 december 2018 gelden er kosten voor metrische query's volgens het onderstaande prijsschema.

Functie INBEGREPEN GRATIS EENHEDEN Prijs
Metrische gegevens1 Onbeperkt Gratis
Metrische query's2 1.000.000 standaard-API-aanroepen per maand $-/1.000 standaard-API-aanroepen

1 Reguliere metrische gegevens zijn gratis beschikbaar en omvatten bepaalde metrische gegevens die afkomstig zijn uit Azure-resources, -services en -oplossingen. Klik hier voor de lijst met gratis metrische gegevens.

2Metrische zoekvragen worden in rekening gebracht op basis van het aantal standaard-API-aanroepen. Een standaard-API-aanroep is een aanroep waarmee 1.440 gegevenspunten worden geanalyseerd (1.440 is tevens het totale aantal gegevenspunten dat per metrisch gegeven per dag kan worden opgeslagen). Als een API-aanroep meer dan 1.440 gegevenspunten analyseert, telt de aanroep als meerdere standaard-API-aanroepen. Als een API-aanroep minder dan 1.440 gegevenspunten analyseert, telt de aanroep als minder dan één standaard-API-aanroep. Het aantal standaard-API-aanroepen wordt elke dag berekend als het totale aantal per dag geanalyseerde gegevenspunten gedeeld door 1.440. )

 • Metrische gegevens zijn een periode van 90 dagen gratis beschikbaar. Om de metrische gegevens te behouden na die 90 dagen, kunnen deze naar een opslagaccount, Azure Log Analytics-werkplek of Event Hub worden geleid. Er worden kosten in rekening gebracht voor respectievelijk opslag, Log Analytics en Event Hubs. Daarnaast worden metrische zoekvragen in rekening gebracht voor de desbetreffende API-aanroepen voor het routeren van gegevens.

Voorbeelden

 1. Een API-aanroep die 2.000 gegevenspunten analyseert, geldt als 1,4 (2.000/1.440) standaard-API-aanroep(en).
 2. Een API-aanroep die 200 gegevenspunten analyseert, geldt als 0,1 (200/1.440) standaard-API-aanroep(en).
 3. Een scenario waarbij vijf metrische gegevens van 100 VM's per dag worden gevolgd met een granulariteit van één minuut, resulteert in 720.000 gegevenspunten. Omgerekend zijn dit 500 (720.000/1.440) standaard-API-aanroepen per dag.

Waarschuwingsregels

Er worden op basis van het type en het aantal signalen dat wordt bewaakt kosten doorberekend voor waarschuwingsregels. Een signaal kan een metrisch resourcegegeven, een logboek of een activiteitenlogboek zijn. De kosten voor een waarschuwingsregel die meerdere signalen bewaakt zijn de som van de kosten voor het bewaken van elk signaal.

Tot 1 december 2018 worden er geen kosten in rekening gebracht voor waarschuwingsregels. Vanaf 1 december 2018 worden er voor waarschuwingsregels kosten in rekening gebracht volgens het onderstaande prijsschema.

Waarschuwingssignaal INBEGREPEN GRATIS EENHEDEN Prijs
Metrische gegevens3, 4 10 bewaakte metrische Time Series per maand $- per metrische Time Series die per maand worden bewaakt
Logboek Geen Interval van 15 minuten (of meer): $- per bewaakt logboek per maand
Interval van 10 minuten: $- per bewaakt logboek per maand
Interval van 5 minuten: $- per bewaakt logboek per maand
Activiteitenlogboek Onbeperkt Gratis

3De prijs die hier wordt vermeld, is de prijs van een waarschuwingsregel waarmee één metrische Time Series wordt bewaakt, afkomstig van één resource.

4De prijzen zijn van toepassing op de nieuwe generatie waarschuwingsregels voor metrische gegevens die beschikbaar zijn onder Waarschuwingen. De waarschuwingsregels van de vorige generatie (Klassieke waarschuwingen) blijven gratis beschikbaar

 • Er is een configuratiemaximum van 100 metrische Time Series-alarmen, 100 activiteitenlogboekalarmen en 10 actiegroepen per abonnement. Neem contact op met Azure als u de limiet wilt verhogen.
 • Activiteitenlogboeken zijn een periode van 90 dagen gratis beschikbaar. Om de gegevens van een activiteitenlogboek te behouden na die 90 dagen, kunnen deze naar een opslagaccount of event hub worden geleid. Er worden kosten in rekening gebracht voor respectievelijk opslag en Event Hubs. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor API-aanroepen om gegevens uit activiteitenlogboeken te halen.
 • Waarschuwingen die worden aangeboden als onderdeel van Azure Security Center (ASC) kosten op dit moment niets

Voorbeelden

 1. De prijs van een waarschuwingsregel die het CPU-gebruik en het RAM-gebruik bewaakt (dat wil zeggen 2 metrische Time Series) voor 10 VM's, kan worden berekend als
  • (10 VM's * 2 metrische Time Series per VM - 10 gratis eenheden) * $- per waarschuwingsregel voor metrische Time Series per maand = $- per maand
 2. De prijs van een waarschuwingsregel waarbij elke 15 minuten een query voor de 404-fout wordt uitgevoerd voor de 1 Log Analytics-werkruimte kan worden berekend als
  • 1 werkruimte * 1 logboekwaarschuwingsquery * $- per logboekwaarschuwingsregel per maand = $- per maand

Meldingen

Meldingen worden verzonden op basis van wanneer waarschuwingsregels worden geactiveerd. Er wordt gefactureerd op basis van het type en het aantal meldingen dat u wilt verzenden.

Tot 1 april 2018 worden er geen kosten doorberekend voor ITSM-connectors. Vanaf 1 april 2018 gelden er kosten voor ITSM-connectors volgens het onderstaande prijsschema.

Functie INBEGREPEN GRATIS EENHEDEN Prijs
Maak- of bijwerkgebeurtenis voor ITSM-connector5 1.000 gebeurtenissen per maand $-/1.000 gebeurtenissen
E-mailberichten 1.000 e-mails per maand $-/100.000 e-mails
Pushmelding (naar mobiele Azure-apps) 1.000 meldingen per maand $-/100.000 meldingen
Webhooks 100.000 webhooks per maand $-/1.000.000 webhooks
Spraakoproep 10 spraakoproepen per maand $-/spraakoproep
Sms Zie de volgende tabel voor de sms-tarieven
Landnummer INBEGREPEN GRATIS EENHEDEN Prijs
Verenigde Staten (+1) 100 sms-berichten per maand $-/sms
Australië (+61) $-/sms
Brazilië (+55) $-/sms
China (+86) $-/sms
Frankrijk (+33) $-/sms
Duitsland (+49) $-/sms
Hongkong SAR (+852) $-/sms
India (+91) $-/sms
Ierland (+353) $-/sms
Japan (+81) $-/sms
Nederland (+31) $-/sms
Singapore (+65) $-/sms
Zuid-Afrika (+27) $-/sms
Zuid-Korea (+82) $-/sms
Verenigd Koninkrijk (+44) $-/sms

5ITSM-connector maakt gebruik van de Azure Log Analytics-service voor het opslaan van logboeken met betrekking tot dagelijkse synchronisaties, het maken van tickets en updates. Opgenomen logboeken worden in rekening gebracht tegen standaardtarieven voor Azure Log Analytics.

Diagnostische logboeken

Diagnostische logboeken kunnen naar een opslagaccount, een Log Analytics-werkruimte of een Event Hub worden gerouteerd. Er worden kosten in rekening gebracht voor respectievelijk opslag, Log Analytics en Event Hubs.

Ondersteuning en SLA

 • De SLA voor afzonderlijke functies geldt zodra het bijbehorende prijsmodel in werking treedt. Meer informatie

Veelgestelde vragen

 • De waarschuwingsregels voor activiteitenlogboeken, de servicestatus en de resourcestatus blijven gratis beschikbaar.

 • Er worden afzonderlijk kosten doorberekend voor waarschuwingsmeldingen op basis van het type gebruikte meldingen.

 • De bovenstaande prijzen zijn van toepassing op het nieuwe waarschuwingsplatform. Als u uw bestaande waarschuwingsregels van het platform met klassieke waarschuwingen overplaatst naar het nieuwe platform, gelden de bovenstaande prijzen.

 • Bestaande OMS-klanten voor logboekwaarschuwingen worden geen kosten doorberekend voor de eerste 250 logboekwaarschuwingsregels. Bij meer dan 250 logboekwaarschuwingsregels wordt er gefactureerd op basis van de bovenstaande prijzen.

 • Bestaande OMS-logboekwaarschuwingsklanten kunnen Azure-logboekwaarschuwingsregels maken met elke gewenste frequentie (tot de limiet van 250 logboekwaarschuwingsregels). Bij meer dan 250 logboekwaarschuwingsregels wordt er gefactureerd op basis van de bovenstaande prijzen.

 • Als u een bestaande Application Insights-klant bent, blijven uw waarschuwingsregels voor metrische gegevens en webtests gratis. De prijzen voor Application Insights-logboekwaarschuwingsregels worden doorberekend zoals hierboven wordt beschreven.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Azure Monitor

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator Weergeven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken