Prijzen voor Load Balancer

De basisversie van Azure Load Balancer is gratis. Het wordt echter niet aangeboden voor basis-VM's. Aan de standaardversie van Azure Load Balancer zijn kosten verbonden.

Standaardversie van Load Balancer

De taakverdeling tussen virtuele machines die zich binnen een virtueel netwerk bevinden (interne taakverdeling), is gratis.

  • Vergroot de back-end-instantiepool en het aantal toegestane binnenkomende NAT-regels (Network Address Translation)
  • Ondersteuning voor taakverdeling tussen zones en flexibele VIP's (virtueel IP-adressen).
  • Geïntegreerde controle en diagnose

De prijs voor de standaardversie van Load Balancer is gebaseerd op het aantal geconfigureerde regels (regels voor taakverdeling en NAT-regels) en gegevens die worden verwerkt voor stromen die van binnen afkomstig zijn. Er geldt echter geen uurtarief voor de standaardversie van Load Balancer zelf als er geen regels zijn geconfigureerd.

Load Balancer-regels: (gratis tijdens preview-periode)
Eerste vijf regels:$-/uur
Aanvullende regels—$-/regel/uur

NAT-regels: (gratis tijdens preview-periode)
Eerste 100 regels—Gratis
Aanvullende regels—$-/regel/uur

Verwerkte gegevens: (gratis tijdens preview-periode)
$- per GB

Openbare taakverdeling

Bij elke cloudservice wordt een gratis openbaar IP-adres met taakverdeling (VIP) geleverd. Als u de taken op meerdere VIP's wilt verdelen, kunt u tegen nominale kosten extra VIP's ontvangen.

U kunt maximaal vijf extra IP's aan uw Load Balancer toewijzen.

Interne taakverdeling

De taakverdeling tussen virtuele machines die zich binnen een virtueel netwerk bevinden (interne taakverdeling), is gratis.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Load Balancer

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator Weergeven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken

Gratis account