Prijzen voor Service Fabric

Met Azure Service Fabric wordt het ontwikkelen van toepassingen op basis van een microservicearchitectuur vereenvoudigd, waardoor ontwikkelaars zich kunnen richten op het bouwen van functies die waarde leveren voor de klant, in plaats van op het beheren van infrastructuur.

Service Fabric op Azure

Azure Service Fabric biedt u verschillende implementatieopties. U kunt toepassingen bouwen en implementeren naar een Service Fabric-cluster of naar Service Fabric Mesh, een volledig beheerd microservicesplatform.

Service Fabric-cluster

Een Service Fabric-cluster is een met het netwerk verbonden reeks virtuele machines waarop uw microservices worden geïmplementeerd en beheerd. Service Fabric-clusters kunnen worden geïmplementeerd met elke virtuele Windows Server- of Linux-machine van standaardgrootte. Er worden alleen kosten in rekening gebracht voor de rekenprocessen, opslag, netwerkresources en IP-adressen die u kiest bij het maken van een Service Fabric-cluster. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de service die wordt aangeboden door Service Fabric zelf met deze implementatieoptie.

Service Fabric Mesh (preview-versie)

Azure Service Fabric biedt een volledig beheerd microservicesplatform. Bedrijven kunnen hiermee met elke gewenste code of framework eenvoudig bedrijfskritische, schaalbare toepassingen bouwen met microservices. De prijzen voor Mesh zijn vergelijkbaar met de prijzen voor Azure Container Instances (ACI). Zolang de service nog als preview-versie beschikbaar is, wordt een korting van 50% toegepast. Raadpleeg https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/container-instances/ voor meer informatie over ACI-prijzen.

Prijsinformatie

Container-compute

De duur van de container-compute wordt berekend vanaf het moment dat uw container uw containerinstallatiekopie begint op te halen totdat deze stopt. De prijs hangt af van het aantal vCPU's en GB's geheugen dat aan elke instantie wordt toegewezen. Er geldt een minimumbedrag van een minuut voor elke instantie die wordt geïmplementeerd, waarna er kosten in rekening worden gebracht voor elke GB en vCPU-seconde. U kunt voor elke container een minimum van 0,5 vCPU en 1 GB geheugen toewijzen. U kunt maximaal 4 vCPU en 8 G geheugen toewijzen voor elke instantie die u implementeert. U kunt uw geheugentoewijzing verhogen in stappen van 1 GB en 0,25 vCPU. Er gelden aanvullende softwarekosten van $- per vCPU-seconde voor Windows-instanties.

Betrouwbare volumes

EENHEID PRIJS
Schijfgrootte 32 GiB
Prijs per eenheid per maand $-
IOP's per schijf 240
Doorvoer per schijf 50 MB/seconde

De prijs is inclusief een previewkorting van 50%

Betrouwbare volumes van Service Fabric bieden hoogwaardige Solid State Drives (SSD) op basis van persistente opslag die zijn ontworpen om I/O intensieve workloads te ondersteunen met hoge doorvoer, lage latentie en gerepliceerde lokale opslag. De totale kosten voor betrouwbare volumes van Service Fabric zijn afhankelijk van de grootte en het aantal schijven en worden tevens bepaald door het aantal uitgaande gegevensoverdrachten.

Betrouwbare verzamelingen

EENHEID PRIJS
Betrouwbare woordenlijst en wachtrij voor Service Fabric $-/GB/maand
Ingerichte IOPS (per 100 IOPS, minimaal 400 IOPS) $-/uur

De prijs is inclusief een previewkorting van 50%

Dankzij het betrouwbare programmeermodel van Service Fabric is hoge doorvoer, lage latentie en lokale opslag voor Service Fabric mogelijk. De totale kosten zijn afhankelijk van de ingerichte doorvoer (IOPS) en gegevens (GB) die zijn opgeslagen in een betrouwbare woordenlijst of een wachtrij. De eerste 5 GB aan gegevens opgeslagen in een woordenlijst of wachtrij die wordt geïmplementeerd naar één beschikbaarheidszone is gratis. Elke woordenlijst of wachtrij wordt automatisch drie keer gerepliceerd voor betrouwbaarheid. Klanten kunnen ook ervoor kiezen om de betrouwbare woordenlijst of een wachtrij naar één of drie beschikbaarheidszones te repliceren binnen een regio. De standaardinstelling is één beschikbaarheidszone binnen een regio. Globaal gedistribueerde betrouwbare woordenlijsten en wachtrijen worden gefactureerd op basis van de gebruikte opslag en doorvoer die is ingericht voor elke gedistribueerde woordenlijst of wachtrij, vermenigvuldigd door het aantal gerepliceerde regio's. Er gelden standaardoverdrachtssnelheden van gegevens voor de overdracht van gerepliceerde gegevens tussen regio's.

Zelfstandige Service Fabric

Service Fabric is ook beschikbaar als een gratis download voor Windows Server waarmee u Service Fabric-clusters on premises of in andere clouds kunt maken. Meer informatie.

Ondersteuning en SLA

  • Gratis ondersteuning voor facturatie en abonnementsbeheer.
  • Flexibele ondersteuningsabonnementen vanaf $29/maand. Kies een abonnement.
  • Service Fabric-cluster is een gratis service en heeft daarom zelf geen SLA met financiële garantie. De beschikbaarheid van uw Service Fabric-cluster is gebaseerd op de SLA van de onderliggende virtuele machines en gebruikte opslagresources. Zie de SLA voor Virtual Machines en Storage SLA voor meer informatie.
  • Service Fabric Mesh biedt geen SLA tijdens de preview-periode.
  • Gebruik onze forums als u vragen hebt over Service Fabric.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Service Fabric

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator

Praat met een verkoopspecialist voor een overzicht van de Azure-prijzen. Krijg inzicht in de prijzen voor uw cloudoplossing.

Maak gratis gebruik van cloudservices en $200 tegoed om Azure gedurende 30 dagen te kunnen verkennen.