Prijzen voor Azure DevTest Labs

Snelle, eenvoudige en slanke ontwikkel- en testomgevingen

Met Azure DevTest Labs kunnen ontwikkelaars en testers snel omgevingen in Azure maken voor het implementeren en testen van hun programma's. U kunt Windows- en Linux-machines in Labs eenvoudig inrichten met behulp van herbruikbare sjablonen en artefacten, terwijl verspilling en beheerkosten worden geminimaliseerd.

Prijsinformatie

Azure DevTest Labs is een gratis service. Er worden echter kosten in rekening gebracht voor andere Azure-bronnen die in het Lab worden gemaakt. Bijvoorbeeld: de kosten worden in rekening gebracht voor de virtuele machines die in de DevTest Labs worden gemaakt volgens onze prijzen voor virtuele machines.

Ondersteuning en SLA

 • Gratis ondersteuning voor facturatie en abonnementsbeheer
 • Hebt u technische ondersteuning nodig voor preview-services? Gebruik onze forums
 • Geen SLA tijdens preview-periode. Meer informatie

Veelgestelde vragen

  • Een DevTest Lab maken.
  • Sjablonen in het Lab maken.
  • Sjablonen gebruiken als basis om VM's te maken.
  • Een artefactenopslagplaats toevoegen. Artefactenbronnen zijn git-opslagplaatsen (VSO-GIT, GitHub enz.) waar artefacten (op ARM* gebaseerde JSON-bestanden) worden ingecheckt.
   *Bekijkhier meer details over ARM.
  • Artefacten installeren nadat een VM is ingericht. Artefacten kunnen het volgende zijn:
   • Hulpprogramma's die u wilt installeren op de VM, bijvoorbeeld agents, Fiddler, Visual Studio.
   • Acties die u wilt uitvoeren op de VM (opslagplaats klonen, iets configureren).
   • Programma's die u wilt testen.

  • Opslag. Opslagaccounts worden automatisch door het Lab gemaakt om het volgende op te slaan:
   • VHD-bestanden die worden gebruikt voor het maken van aangepaste Lab-sjablonen
   • Besturingssysteemschijven van de virtuele machines die in Lab zijn gemaakt
   Meer informatie
  • Virtueel netwerk. Een virtueel netwerk wordt automatisch gemaakt door Lab en alle virtuele machines worden aan dit virtuele netwerk toegevoegd. Meer informatie
  • Virtuele machines die in Lab zijn gemaakt. Meer informatie
  • Azure Key Vault. Lab heeft gebruikersreferenties nodig om te kunnen communiceren met de particuliere git-opslagplaats van een gebruiker. Deze referenties worden door Lab opgeslagen in de Azure Key Vault. Meer informatie

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Azure DevTest Labs

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator Weergeven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken

Gratis account