Gereserveerde VM-instanties voor Azure

Reserveer virtuele machines van tevoren om tot 82 procent te besparen

Meer cloud, minder kosten

Realiseer een flinke kostenbesparing (tot 72% in vergelijking met betalen per gebruik) met een eenjarige of driejarige overeenkomst voor virtuele machines (VM's) van Windows of Linux. Wanneer u de kostenbesparing die u behaalt met gereserveerde instanties voor Azure combineert met de toegevoegde waarde van Azure Hybrid Benefit, kunt u maar liefst tot 82% besparen*.

Verlaag de totale eigendomskosten door gereserveerde instanties te combineren met betaling naar gebruik om de kosten voor voorspelbare en variabele workloads te beheren.

Daarnaast kunt u nu ook beter budgetteren en prognotiseren dankzij eenmalige betaling vooraf om eenvoudig uw investeringen te berekenen.

Een combinatie van eenvoud en flexibiliteit

Selecteer en koop gereserveerde instanties in drie eenvoudige stappen: geef de Azure-regio, het type virtuele machine en de termijn (één of drie jaar) op. Dat is alles.

Hoewel u met gereserveerde instanties vooraf een toezegging voor een bepaalde rekencapaciteit doet, beschikt u ook over de benodigde flexibiliteit om op basis van veranderende bedrijfsbehoeften wijzigingen door te voeren. U kunt gereserveerde instanties op elk moment gemakkelijk omwisselen of annuleren.

 • U kunt gereserveerde instanties omwisselen voor elke regio en elke serie wanneer uw workload of toepassing dit vereist.
 • Annuleer de gereserveerde instanties als u de aangeschafte capaciteit niet meer nodig hebt. Als u binnen de reserveringstermijn annuleert, ontvangt u een gecorrigeerde terugbetaling.

Gereserveerde instanties kunnen worden toegewezen op het inschrijvings- of abonnementsniveau, zodat u het gebruik van gereserveerde instanties kunt beheren op een organisatieniveau of op het niveau van een individuele afdeling. Toewijzingen kunnen ook eenvoudig na de aankoop worden gewijzigd.

Meer informatie

Stel in een paar seconden uw virtuele machine in.

Activeer uw Azure Hybrid Benefit.

Maak een schatting van uw maandelijkse factuur met de functie Prijscalculator.

Kies Azure voor uw Windows Server-apps.

Veelgestelde vragen

 • Gereserveerde instanties die zijn gekocht met een termijn van één of drie jaar met een eenmalige betaling vooraf.

 • Voor EA- klanten (Enterprise Agreement) kan Azure monetaire commitment worden gebruikt om gereserveerde VM-instanties voor Azure te kopen. Wanner EA-klanten alle monetaire commitment hebben gebruikt, kunnen er nog steeds gereserveerde instanties worden gekocht. Deze aankopen worden in rekening gebracht op de volgende factuur voor overschrijding.

  Voor klanten die kopen via Azure.com wordt de volledige betaling vooraf voor de gereserveerde instanties voor Azure in rekening gebracht op de creditcard die is geregistreerd op het moment van aankoop.

 • De gereserveerde instantie wordt direct toegepast op bestaande, actieve VM's die overeenkomen met de een- of driejarige termijn van de gereserveerde instantie, afhankelijk van het feit of u het bereik van de gereserveerde instantie instelt op een bepaald abonnement of toepast op het inschrijvingsniveau. In beide gevallen wordt de periode van de gereserveerde instantie direct na de aankoop gestart.

 • Wijs voordelen van gereserveerde instanties toe op het inschrijvings- of abonnementsniveau en wijzig de toewijzingen eenvoudig naar wens na de aankoop. U kunt met toewijzingen bepalen op welk niveau de reservering wordt toegepast: het Azure-account/inschrijving of abonnement. Dit biedt u flexibiliteit om besparingen te behalen. Als u bijvoorbeeld reserveringen wilt kopen om uw organisatie geld te besparen, kunt u alle reserveringen toewijzen aan het accountniveau. Als een bepaalde bedrijfsafdeling, bijvoorbeeld de financiële afdeling, de reservering wil kopen en alleen voor die afdeling wil gebruiken, kan de reservering worden toegewezen aan een abonnement waarmee alleen die groep kan profiteren van de besparingen.

 • Gereserveerde instantie voor Azure bieden één prijs voor elke VM-grootte in een regio. Er is geen vereiste om Windows- of Linux-VM's te kiezen voor de aankoop van gereserveerde instanties. Als Windows Server-VM is geselecteerd, is er een optie om Azure Hybrid Benefit te gebruiken of het Windows Server-tarief te betalen. Bezoek de pagina met prijzen voor Azure voor meer informatie.

 • Er zijn twee opties voor het toevoegen van Windows Server aan een gereserveerde VM-instantie voor Azure. De eerste optie is om uw Azure Hybrid Benefit te gebruiken. Als u Windows Server met Software Assurance on-premises hebt, kunt u deze licenties toewijzen aan de gereserveerde instantie voor Azure. Er worden geen kosten in rekening gebracht binnen Azure voor Windows Server. U bent verantwoordelijk voor het blijven betalen van de Windows Server-licentie plus Software Assurance (genaamd L/SA), Software Assurance (SA), of on-premises abonnement voor de periode dat Azure Hybrid Benefit wordt gebruikt. De tweede optie is om Windows Server toe te voegen met de uurmeter voor Windows Server. Als u geen gebruik kunt maken van de Azure Hybrid Benefit, worden er kosten in rekening gebracht op Windows Server wanneer de VM actief is, op basis van het aantal kerngeheugens voor de VM wordt gebruikt.

 • Selecteer het menu Reserveringen aan de linkerkant van Azure Portal om alle gereserveerde instanties weer te geven die zijn gekoppeld aan het account. Alle gereserveerde instanties worden aan de rechterkant weergegeven.

 • Bij een uitwisseling kunt u een restitutie naar rato ontvangen gebaseerd op de niet-gebruikte hoeveelheid die van toepassing op de nieuwe aankoopprijs. Bij een annulering wordt uw contract beëindigd en ontvangt u een restitutie naar rato gebaseerd op de niet-gebruikte hoeveelheid min kosten voor vroegtijdige beëindiging van 12 procent.

 • U kunt een reservering op elk moment annuleren (maximaal $50000 per jaar). Wanneer u annuleert, kunt u de resterende maanden van de gereserveerde instantie retourneren aan Microsoft tegen een beëindigingsvergoeding van 12 procent. Het resterende bedrag naar rato, min de vergoeding, wordt gerestitueerd aan uw oorspronkelijke aankoop.

 • Bekijk in de beheerportal de voorraad gereserveerde instanties. Klik op een instantie. Er worden twee knoppen weergegeven op de menubalk met de tekst restitutie of uitwisselen. Als u een optie hebt geselecteerd, wordt er een ondersteuningsticket geopend en worden de gegevens van de gereserveerde instantie ingevuld. Wanneer de ticket is verzonden, wordt de aanvraag verwerkt en wordt een e-mail gegenereerd om het voltooien van de aanvraag te bevestigen.

 • Gereserveerde instanties voor Azure zijn beschikbaar voor alle VM-reeksen, uitgezonderd de A-serie, A_v2-serie en G-serie. Gereserveerde instanties voor Azure zijn niet beschikbaar in Azure Government, Duitsland en China. EA-klanten kunnen reserveringen kopen in alle landen die momenteel beschikbaar zijn in Azure. Voor klanten die zich hebben geregistreerd via azure.com (klanten die betalen per gebruik), is de aanbieding voor gereserveerde instanties voor Azure niet beschikbaar in India, Brazilië, Taiwan, Rusland, Korea, Argentinië, Hongkong, Indonesië, Liechtenstein, Maleisië, Mexico, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika en Turkije. Vanwege de flexibiliteit die we bieden om de gereserveerde instanties uit te wisselen met een andere regio of VM-reeks, kan de beschikbaarheid van capaciteit in een bepaalde regio of VM-reeks niet worden gegarandeerd. Bovendien zijn RI's niet beschikbaar voor klassieke VM's.

 • KLanten ontvangen e-mailmeldingen 30 dagen voor de reservering en bij het verlopen van de reservering. Wanneer de reservering verloopt, blijven geïmplementeerde VM's actief en worden deze in rekening gebracht tegen het tarief voor betalen per gebruik.

 • Nee, reserveringen om op een tijdstip in de toekomst te starten zijn momenteel niet beschikbaar.

 • Onderdrukte kerngeheugengroottes en groottes van PROMO VM's komen momenteel niet in aanmerking voor het voordeel voor gereserveerde instanties.

 • Ja, gereserveerde instanties worden ondersteund voor virtuele machines uit schaalsets van virtuele machines.

 • Azure Batch biedt twee modi: gebruikersabonnement en Batch-service. Gereserveerde instanties zijn alleen beschikbaar in de modus Gebruikersabonnement. Gereserveerde instanties zijn van toepassing op de VM's die worden geïmplementeerd door de Batch-service.

 • Hoewel gereserveerde instanties voor Azure capaciteit met prioriteit bieden, wordt niet gegarandeerd dat er capaciteit beschikbaar is voor uw VM. De capaciteit met prioriteit geldt voor een VM-SKU in de regio, maar biedt geen prioriteit voor een specifieke beschikbaarheidsset of virtuele-machineschaalset. Wanneer u naar een andere regio moet implementeren of de grootte of reeks van de gereserveerde instantie moet wijzigen, voorzien gereserveerde instanties van Azure in toonaangevende flexibiliteit dankzij de mogelijkheid om uw aankoop in te wisselen voor een van onze andere gereserveerde instanties.

*Besparingen zijn gebaseerd op een gereserveerde instantie van drie jaar voor D4_v2 in de regio VS - west 2 en de Software Assurance-kosten (niveau A) voor de Windows Server Standard-editie (vier licenties voor twee kerngeheugens). Daadwerkelijke besparingen kunnen verschillen afhankelijk van regio, type instantie, gebruik of klantspecifieke Windows Server-licentiekosten. Prijzen per november 2017.