Naar hoofdinhoud gaan

Prijzen voor Service Bus

Verbinding maken over privé- en openbare cloudomgevingen

Azure Service Bus is een infrastructuur voor berichten waarmee toepassingen berichten kunnen uitwisselen voor betere schaalbaarheid en meer flexibiliteit.

Prijsopties verkennen

Pas filters toe om de prijsopties aan te passen aan uw behoeften.

De prijzen zijn slechts schattingen en zijn niet bedoeld als werkelijke prijsopgaven. De werkelijke prijzen kunnen variëren afhankelijk van het type overeenkomst dat is afgesloten met Microsoft, de aankoopdatum en de valutakoers. De prijzen worden berekend op basis van Amerikaanse dollars en worden geconverteerd op basis van de slotspot-tarieven in Londen die zijn vastgelegd in de twee werkdagen voor de laatste werkdag van de vorige maand. Als de twee werkdagen voor het einde van de maand vallen op een feestdag in de voornaamste markten, is de dag direct voorafgaande aan de twee werkdagen de dag van de tariefvaststelling. Dit tarief is van toepassing op alle transacties gedurende de aankomende maand. Meld u zich aan bij de Azure-prijscalculator voor prijzen op basis van uw huidige programma/aanbieding bij Microsoft. Neemt u contact op met een Azure-verkoopspecialist voor meer informatie over prijzen of om een prijsopgave aan te vragen. Zie veelgestelde vragen over Azure-prijzen.

Service Bus is verkrijgbaar in de lagen Basic, Standard en Premium. Hier vindt u een vergelijking:

Functie Basic Standard Premium
Queues Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar
Geplande berichten Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar
Topics Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar
Transacties Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar
Deduplicatie Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar
Sessies Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar
ForwardTo/SendVia Niet beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar
Berichtgrootte 256 kB 256 kB 100 MB
Bronisolatie Niet beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar
Geo-herstel na noodgeval Niet beschikbaar Niet beschikbaar

Beschikbaar

*Hiervoor zijn extra Service Bus Premium-naamruimten in een andere regio vereist.

Ondersteuning voor JMS 2.0 (Java Messaging Service) Niet beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar
Ondersteuning voor Azure-beschikbaarheidszones Niet beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaar

11.000 brokered verbindingen zijn opgenomen in de Standard Messaging-laag (via de basiskosten) en kunnen worden gedeeld in alle wachtrijen, onderwerpen en abonnementen binnen het gekoppelde Azure-abonnement.

Service Bus Premium wordt uitgevoerd in speciaal toegewezen resources om een hogere doorvoer en consistentere prestaties te realiseren.

Berichtbewerkingen

Een bewerking is elke API-oproep naar de Service Bus-service.

Basic
Operations $- per miljoen bewerkingen
Standard
Basiskosten 1 $-/uur
Premium
Elk uur $-/uur

Dit is de uurprijs per berichteneenheid. Raadpleeg de documentatie voor meer informatie over berichteneenheden.

Wanneer u gepartitioneerde naamruimten gebruikt, wordt het aantal berichteneenheden vermenigvuldigd met het aantal partities. Raadpleeg de documentatie voor meer informatie over partitioneren in de Premium-laag.

Brokered Connections

Aantal AMQP-verbindingen HTTP-oproepen naar Service Bus.

Standaard-laag
Premium-laag
Voor brokered verbindingen wordt niets in rekening gebracht bij de Premium-laag.

Hybride verbindingen en WCF-relays (Windows Communication Foundation)

Hybride verbindingen worden gefactureerd per listener-eenheid en voor gegevensoverschrijding boven de inbegrepen 5 GB/maand. WCF-relays worden gefactureerd op berichtvolume en doorgifte-uren.

Prijs van Hybrid Connection
Verbindingskosten (omvat 5 GB gegevens/maand) $- per listener
Overschrijding van gegevensoverdracht (gegevens die de inbegrepen 5 GB/maand overschrijden)* $-/GB
*De limiet voor gegevensoverdracht van 5 GB geldt voor de totale gegevensoverdracht tussen alle listener-eenheden. De maandelijkse prijzen worden berekend op basis van 730 uren gebruik. Verbindingen worden gefactureerd in stappen van één uur.

Zie hieronder voorbeeldscenario's waarin scenario's en prijzen voor Hybrid Connections Manager worden beschreven:

 • Scenario 1:
  • U hebt gedurende de hele maand één listener, zoals een instance van Hybrid Connections Manager, geïnstalleerd en doorlopend uitgevoerd.
  • U verzendt gedurende de maand 3 GB aan gegevens via de verbinding.
  • Uw totale kosten zijn $-.
 • Scenario 2:
  • U hebt gedurende de hele maand één listener, zoals een instance van Hybrid Connections Manager, geïnstalleerd en doorlopend uitgevoerd.
  • U verzendt gedurende de maand 10 GB aan gegevens via de verbinding.
  • Uw totale kosten zijn $-. Dat is $- voor de verbinding en de eerste 5 GB en $- voor de extra 5 GB aan gegevens.
 • Scenario 3:
  • U hebt twee instanties, A en B, van Hybrid Connections Manager geïnstalleerd en deze gedurende de hele maand doorlopend uitgevoerd.
  • U verzendt gedurende de maand 3 GB aan gegevens via verbinding A.
  • U verzendt gedurende de maand 6 GB aan gegevens via verbinding B.
  • De totale kosten zijn $-. Dat is $- voor verbinding A $- en voor verbinding B $- (voor de zesde gigabyte via verbinding B)
Prijs van WCF Relay
Omleidingsuren $- voor elke 100 omleidingsuren
Berichten $- voor elke 10.000 berichten

Azure-prijzen en -aankoopopties

Neem rechtstreeks contact met ons op

Bekijk een overzicht van Azure-prijzen. Krijg inzicht in prijscategorieën voor uw cloudoplossing, leer meer over kostenoptimalisatie en vraag een aangepast voorstel aan.

Praat met een verkoopspecialist

Aanschafmethoden bekijken

Koop Azure-services via de Azure-website, uw Microsoft-vertegenwoordiger of een Azure-partner.

Verken uw opties

Aanvullende bronnen

Service Bus

Meer informatie over functies en mogelijkheden van Service Bus.

Prijscalculator

Bereken de verwachte maandelijkse kosten voor het gebruik van een willekeurige combinatie van Azure-producten.

SLA

De Service Level Agreement voor Service Bus bekijken.

Documentatie

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere Service Bus-bronnen.

 • Elk bericht dat wordt verzonden naar of door de relay, telt als een factureerbaar bericht. Een factureerbaar bericht is een gegevensframe van maximaal 64 kB. Als een bericht groter is dan 64 kB, bijvoorbeeld een HTTP-antwoord met een afbeelding, telt elke 64 kB als een extra factureerbaar bericht. Bij een normale relayservice met een aanvraag/reactie-schema wordt de aanvraag eerst naar de relay verzonden, dan naar de service, en wordt de reactie via hetzelfde pad verzonden. Dat zijn minimaal vier factureerbare berichten. Bij een multicastservice met vier listeners telt het bericht naar de relay als één bericht. De vier berichten naar de listeners tellen ook elk als een bericht, resulterend in een totaal van vijf berichten.

 • Voor brokered entiteiten (wachtrijen en onderwerpen of abonnementen) is elke API-interactie met de Service Bus-service, ongeacht het protocol, een bewerking.

  Een verzend-, ontvangst- of verwijderbewerking voor een bericht die kleiner of gelijk is aan 64 kB, wordt beschouwd als één factureerbare bewerking. Als het bericht groter is dan 64 kB, wordt het aantal factureerbare bewerkingen berekend op basis van de berichtgrootte in veelvouden van 64 kB. Voorbeeld: een bericht van 8 kB dat naar Service Bus wordt verzonden, wordt gefactureerd als één bewerking, maar een bericht van 96 kB dat naar Service Bus wordt verzonden, wordt gefactureerd als twee bewerkingen. Het lezen van het bericht van 8 kB met een vergrendeling en het daarna bezorgen of annuleren van het bericht wordt gefactureerd als twee bewerkingen. Er wordt ook een bewerking gegenereerd als de vergrendeling op een bericht wordt vernieuwd.

  Meerdere bezorgingen van hetzelfde bericht (bijvoorbeeld een bericht voor meerdere abonnees of een bericht dat wordt opgehaald nadat dit om de een of andere reden niet kan worden bezorgd) worden als onafhankelijke bewerkingen gerekend. In het geval van bijvoorbeeld een onderwerp met drie abonnementen genereert één bericht van 64 kB dat wordt verzonden en dat vervolgens wordt ontvangen, vier factureerbare bewerkingen: één inkomend en drie uitgaande berichten, aangenomen dat alle berichten voor alle abonnementen worden bezorgd en verwijderd tijdens het lezen.

  Als er nog een wachtrij, onderwerp of abonnement wordt gemaakt, gelezen (vermeld), bijgewerkt of verwijderd, worden voor elke bewerking kosten in rekening gebracht.

  Bewerkingen zijn API-oproepen aan service-eindpunten van wachtrijen, onderwerpen of abonnementen. Dit zijn onder andere de bewerkingen voor beheer, verzenden/ontvangen en sessiestatus.

 • Doorgifte-uren worden gefactureerd op basis van de cumulatieve duur gedurende welke een Service Bus Relay is 'geopend'. Een relay op een gegeven Service Bus-adres (servicenaamruimte-URL) wordt impliciet tot stand gebracht en geopend wanneer een voor relay ingeschakelde WCF-service of relay-listener voor het eerst verbinding maakt met het desbetreffende adres. De relay wordt gesloten wanneer de laatste listener de verbinding vanaf het listeneradres verbreekt. Een relay wordt voor factureringsdoeleinden als 'geopend' beschouwd vanaf het moment waarop de eerste relay-listener verbinding maakt tot het moment waarop de laatste relay-listener de verbinding vanaf het Service Bus-adres van de desbetreffende relay verbreekt.

 • Een verwerkte verbinding wordt gedefinieerd als:

  1. Een AMQP-verbinding van een client naar een Service Bus-onderwerp, -abonnement, -wachtrij of -event hub.
  2. Een HTTP-oproep om een bericht te ontvangen van een Service Bus-onderwerp of -wachtrij waarvoor een time-out voor ontvangen geldt met waarde die hoger is dan nul.

  Microsoft brengt kosten in rekening voor het hoogste aantal gelijktijdige brokered verbindingen waarmee het inbegrepen aantal (1.000verbindingen voor de Standard- en Premium-laag) wordt overschreden. Pieken worden berekend op uurbasis, pro rata door te delen door 730 uur in een maand en opgeteld gedurende de maandelijkse factureringsperiode. Het inbegrepen aantal (1.000 Brokered Connections per maand) wordt toegepast aan het einde van de factureringsperiode tegen het totaal van de pieken per uur pro rata.

  Voorbeelden:

  1. U verbindt 5.000 clients en gebruikt voor elke client één AMQP-verbinding. U ontvangt opdrachten van een Service Bus-onderwerp en verstuurt gebeurtenissen naar wachtrijen. Als alle clients elke dag 12 uur verbinding maken, worden de volgende verbindingskosten berekend (naast eventuele andere Service Bus-kosten): 5.000 verbindingen * 12 uur * 30,5 dagen / 730 = 2.500 brokered verbindingen. Na de aftrek van de maandelijkse 1.000 Brokered Connections, worden er 1.500 Brokered Connections in rekening gebracht.
  2. 5.000 clients ontvangen via HTTP berichten van een Service Bus-wachtrij, met een time-out anders dan nul seconden. Als alle apparaten elke dag 12 uur verbinding maken, worden de volgende verbindingskosten berekend (naast eventuele andere Service Bus-kosten): 5.000 HTTP-verbindingen voor ontvangen * 12 uur per dag * 30,5 dagen / 730 = 2.500 brokered verbindingen.
 • Ja dat is zo. Er worden geen verbindingskosten in rekening gebracht voor het verzenden van gebeurtenissen via HTTP, ongeacht het aantal verzendsystemen/-apparaten. Het ontvangen van gebeurtenissen via HTTP met een time-out groter dan nul, ook wel 'long polling' genoemd, genereert kosten voor brokered verbindingen. AMQP-verbindingen genereren kosten voor Brokered Connections ongeacht of de verbindingen worden gebruikt om te verzenden of te ontvangen. 100 brokered verbindingen zijn gratis toegestaan in een Basic-naamruimte (dit is ook het maximale aantal brokered verbindingen dat is toegestaan voor het Azure-abonnement). De eerste 1.000 brokered verbindingen in alle Standard-naamruimten in een Azure-abonnement zijn gratis inbegrepen (naast de basiskosten). Aangezien deze aantallen voldoende zijn voor veel service-naar-service-berichtscenario's, worden kosten voor brokered verbindingen meestal pas relevant als u van plan bent AMQP of HTTP long-polling te gebruiken met een groot aantal clients, bijvoorbeeld om efficiëntere gebeurtenisstreaming te behalen of om bi-directionele communicatie mogelijk te maken met duizenden of miljoenen apparaten of app-exemplaren.

 • Nee. De Standard-basiskosten worden één keer per maand in rekening gebracht per Azure-abonnement. Dit betekent dat wanneer u één Service Bus-naamruimte in de standaardlaag hebt gemaakt, u zoveel extra naamruimtes in de standaardlaag kunt maken als u wilt onder hetzelfde Azure-abonnement zonder dat er extra basiskosten in rekening worden gebracht.

 • De Premium-laag van Service Bus-berichten biedt alle berichtenfuncties van Azure Service Bus-wachtrijen en -onderwerpen met voorspelbare en herhaalbare prestaties, hogere doorvoer en verbeterde beschikbaarheid. Op de Premium-laag wordt een speciaal model voor resourcetoewijzing gebruikt om werkbelastingen te isoleren en consistente prestaties te bieden. Omdat de reken- en geheugenresources in de Premium-laag speciaal toegewezen resources zijn, worden er geen transactiekosten per bericht in rekening gebracht zoals bij andere lagen. Alle transacties zijn inbegrepen in de berichteenheidtoewijzing.

 • Een Messaging-eenheid is een set speciale resources die exclusief zijn gereserveerd voor Premium-naamruimten. Deze bronnenset kan consistente en herhaalbare prestaties van messagingworkloads bieden. Elke Premium-naamruimte kan 1, 2 of 4 Messaging-eenheden hebben en de resourcetoewijzing neemt lineair toe: 2 Messaging-eenheden is twee keer zoveel resources als 1 Messaging-eenheid.

 • De Premium-laag van Service Bus Messaging is een vast dagelijks tarief per aangeschafte Messaging-eenheid. Naamruimten die zijn gemaakt als Premium kunnen 1, 2 of 4 Messaging-eenheden hebben die allemaal toenemen met het gegeven aantal kosten op basis van een dagelijks tarief voor Messaging-eenheden. Voor Premium-naamruimten kan het aantal aangeschafte Messaging-eenheden op elk moment worden gewijzigd, maar het dagelijkse tarief is gebaseerd op het maximumaantal Messaging-eenheden dat op elk moment aan de naamruimte is toegewezen.

 • Ja, u kunt van de Standard-laag upgraden naar de Premium-laag . Raadpleeg de documentatie voor richtlijnen voor het migreren van uw oplossing van Standard Messaging naar Premium Messaging.

 • U kunt met een hybride verbinding communicatie in twee richtingen van een binaire stroom tot stand brengen tussen twee netwerktoepassingen, waarbij een of beide partijen zich achter NAT's of firewalls kunnen bevinden. De listener die deze omgeleide verbinding accepteert en de zender die de verbinding initieert, kunnen beide op elk willekeurig platform en in elke taal met een basis-WetSocket-mogelijkheid zijn geïmplementeerd, met inbegrip van de WebSocket-API in de meeste webbrowsers.

 • Wanneer u uw eerste listener voor een hybride verbinding maakt, worden er kosten in rekening gebracht met het tarief voor de listener-eenheid. Hetzelfde tarief geldt voor elke afzonderlijke listener die u besluit te maken. Bij de service is 5 GB gratis gegevensoverdracht per maand inbegrepen. U kunt deze 5 GB gratis gegevensoverdracht gebruiken voor al uw listener-eenheden. U betaalt voor overschrijding van gegevensoverdracht als de totale gegevensoverdracht voor alle listener-eenheden meer dan 5 GB bedraagt.

  Voorbeeld prijs 1: als u één listener hebt, zoals een instantie van Hybrid Connections Manager die is geïnstalleerd en continu wordt uitgevoerd voor de hele maand, en u in de loop van de maand 3 GB gegevens over de verbinding verzendt, zijn uw totale kosten $-.

  Voorbeeld prijs 2: als u één listener hebt, zoals een instantie van Hybrid Connections Manager die is geïnstalleerd en continu wordt uitgevoerd voor de hele maand, en u in de loop van de maand 10 GB gegevens over de verbinding verzendt, zijn uw totale kosten $-. Dit is gebaseerd op $- voor de verbinding en de eerste 5 GB plus $- voor de extra 5 GB gegevens.

  Voorbeeld prijs 3: als u twee instanties, A en B, hebt van Hybrid Connections Manager die zijn geïnstalleerd en continu worden uitgevoerd voor de hele maand, en u 3 GB gegevens over verbinding A en 6 GB over verbinding B verzendt voor een totaal van 9 GB gegevens, zijn uw totale kosten $-. Dit is gebaseerd op $- voor verbinding A plus $- voor verbinding B plus $- voor de extra 4 GB gegevensoverschrijding.

 • We brengen 64 kB in rekening voor elke verbinding met uw listener. Dit wordt in mindering gebracht op de gratis 5 GB die we elke maand aanbieden voor listener-eenheden. De kosten voor listener-eenheden worden berekend op uurbasis met stappen van 5 minuten. U krijgt geen kosten in rekening gebracht voor het openen en sluiten ten behoeve van dev/test-doeleinden.

 • Als u een verbinding opent zonder gegevens over te brengen, brengen wij elke minuut namens u 1 kB over om de verbinding in stand te houden. We doen dit zodat de verbinding niet om de paar minuten automatisch wordt gesloten. De kosten om dat voor één verbonden listener te doen, bedragen minder dan $0.05 per maand.

Praat met een verkoopspecialist voor een overzicht van de Azure-prijzen. Krijg inzicht in de prijzen voor uw cloudoplossing.

Maak gratis gebruik van cloudservices en $200 tegoed om Azure gedurende 30 dagen te kunnen verkennen.

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator
Kunnen we u helpen?