Navigatie overslaan

Terminologie die betrekking heeft op cloudcomputing

kunstmatige intelligentie (AI)

De mogelijkheid van een computersysteem om menselijke intelligentie na te bootsen. Met behulp van wiskunde en logica simuleert het computersysteem de redeneringen die mensen gebruiken om te leren van nieuwe informatie en beslissingen te nemen. Meer informatie over kunstmatige intelligentie (AI).

Hulpprogramma's voor Business Analytics

Hulpprogramma’s die gegevens extraheren uit bedrijfssystemen en deze in een opslagplaats, zoals een datawarehouse, bewaren om ze daar te analyseren. Hulpprogramma's voor Business Analytics kunnen variëren van spreadsheets met statistische functies tot geavanceerde hulpprogramma’s voor het uitvoeren van gegevensanalyses en het maken van voorspellende modellen. Meer informatie over business intelligence-hulpprogramma's.

hulpprogramma’s voor business intelligence (BI)

Hulpprogramma’s die grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens kunnen verwerken (bijvoorbeeld afkomstig uit boeken, tijdschriften, documenten, medische dossiers, afbeeldingen, bestanden, e-mails en video's) om u te helpen zinvolle trends en nieuwe kansen voor uw bedrijf te ontdekken. Meer informatie over hulpprogramma's voor business intelligence.

cloud

Een metafoor voor een wereldwijd netwerk, die voor het eerst werd gebruikt om te verwijzen naar het telefonienetwerk en die nu algemeen wordt gebruikt om internet aan te duiden. Meer informatie over de cloud.

krachtige cloudtoepassingen

Een configuratie die het midden houdt tussen een privécloud en een openbare cloud. Als 100 procent van de capaciteit van bronnen in een privécloud wordt gebruikt, dan wordt de verkeersoverloop naar de openbare cloud geleid met behulp van krachtige cloudtoepassingen. Meer informatie over krachtige cloudtoepassingen.

cloudcomputing

Een levermodel voor computerbronnen waarin diverse servers, toepassingen en andere bronnen zijn geïntegreerd en die als een service via internet worden aangeboden. Bronnen zijn vaak gevirtualiseerd. Meer informatie over cloudcomputing

typen cloudcomputing

Er zijn drie hoofdtypen cloudcomputing en nieuwe zijn in ontwikkeling: Software-as-a-Service (SaaS) voor webtoepassingen, Infrastructure-as-a-Service (IaaS) voor toegang tot opslagruimte en rekenkracht via internet en Platform-as-a-Service (PaaS) dat ontwikkelaars de hulpprogramma’s biedt waarmee ze webtoepassingen kunnen ontwikkelen en hosten. Meer informatie over soorten cloudcomputing

cloudserviceprovider

Een bedrijf dat een platform, infrastructuur, toepassing of opslagapparatuur in de cloud aanbiedt. Meestal zijn hier kosten aan verbonden. Meer informatie over cloudserviceproviders.

cloudopslag

Een service waarmee u gegevens kunt opslaan door deze via internet of een ander netwerk over te brengen naar een opslagsysteem van een derde partij op een externe locatie. Meer informatie over opslag in de cloud.

computergrids

Groepen via een netwerk aan elkaar gekoppelde computers die samenwerken om omvangrijke taken uit te voeren, zoals het analyseren van grote verzamelingen gegevens en het maken van weermodellen. Door cloudcomputing bent u in staat omvangrijke computergrids samen te stellen en te gebruiken gedurende specifieke perioden en voor specifieke doelen. U betaalt alleen wat u gebruikt en u bespaart de tijd en de kosten die vereist zijn om de benodigde bronnen zelf te installeren. Meer informatie over grid computing.

databasesharding

Een partitietype waarmee u uw grote database kunt onderverdelen in kleinere databases, die u gemakkelijker sneller op meerdere servers kunt beheren. Meer informatie over database-sharding.

DevOps

Het samenbrengen van mensen, processen en technologieën om klanten continu waarde te leveren. Met het toepassen van DevOps komen de teams Ontwikkeling en Operations bij elkaar om de levering van software te versnellen en producten veiliger en betrouwbaarder te maken. Meer informatie over DevOps.

flexibel computergebruik

De mogelijkheid tot inrichting en verwijdering van computerbronnen voor het verwerken van gegevens, als extra geheugen of opslagplaats om aan wisselende vereisten te kunnen voldoen, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over capaciteitsplanning en technische vereisten tijdens piekgebruik. Meer informatie over elastic computing.

hybride cloud

Een cloud waarin openbare en privéclouds samengaan en deze zijn verbonden via technologie die het mogelijk maakt dat gegevens en toepassingen tussen de clouds kunnen worden gedeeld. Een hybride cloud biedt bedrijven meer flexibiliteit om omhoog of omlaag te schalen, evenals meer implementatiemogelijkheden. Meer informatie over hybride-cloudcomputing.

infrastructure as a service (IaaS)

Een gevirtualiseerde computeromgeving die door een provider via internet als service wordt geleverd. De infrastructuur kan bestaan uit servers, netwerkapparatuur en software. Ook wel Hardware as a Service (HaaS) genoemd. Ontdek de voordelen van IaaS.

machine learning

Het proces waarbij resultaten met mathematische modellen worden voorspeld, versus vertrouwen op een set instructies. Dit wordt mogelijk gemaakt door patronen binnen gegevens te identificeren, een analytisch model samen te stellen en dit te gebruiken om voorspellingen te doen en beslissingen te nemen. Machine learning lijkt op hoe mensen leren. Ook bij machine learning leidt meer ervaring tot betere nauwkeurigheid. Meer informatie over machine learning.

machine learning-algoritmen

Gegevenswetenschappers helpen patronen in gegevenssets te identificeren. Machine learning-algoritmen worden geselecteerd op basis van het gewenste resultaat zoals het voorspellen van waarden, het identificeren van afwijkingen, het vinden van de structuur of het bepalen van categorieën. Ze worden doorgaans onderverdeeld in algoritmen die worden gebruikt voor learning onder supervisie en algoritmen die worden gebruikt voor learning zonder supervisie. Meer informatie over machine learning-algoritmen.

Microsoft Azure

Het cloudplatform van Microsoft, een groeiende verzameling geïntegreerde services, waaronder aanbiedingen als Infrastructure as a Service (IaaS) en Platform as a Service (PaaS). Meer informatie over Azure.

middleware

Software tussen een besturingssysteem en de toepassingen die erop worden uitgevoerd. Deze software verzorgt de communicatie en het gegevensbeheer voor gedistribueerde toepassingen, zoals cloudtoepassingen, zo kunnen de gegevens in de ene database bijvoorbeeld worden gebruikt via een andere database. Voorbeelden van middleware zijn webservers, toepassingsservers en inhoudsbeheersystemen. Meer informatie over middleware.

NoSQL

NoSQL is een set met niet-relationele databasetechnologieën, die zijn ontwikkeld met unieke mogelijkheden voor het verwerken van grote volumes ongestructureerde en veranderende gegevens. De NoSQL-technologie biedt een dynamisch schema, horizontaal schalen en de mogelijkheid om gegevens als kolommen, grafieken, sleutel-waardeparen of documenten op te slaan en op te halen. Meer informatie over NoSQL.

platform as a service (PaaS)

Een computingplatform (besturingssysteem en andere services) dat door een provider via internet als een service wordt geleverd. Een voorbeeld is een omgeving voor de ontwikkeling van toepassingen, waarop u zich kunt abonneren en die u direct kunt gebruiken. Azure biedt PaaS. Ontdek de voordelen van PaaS.

privécloud

Services die via internet of een intern privénetwerk uitsluitend aan bepaalde gebruikers worden aangeboden en dus niet aan het algemene publiek Meer informatie over privécloudcomputing.

openbare cloud

Services die via het openbare internet worden aangeboden aan iedereen die ze wil kopen. Meer informatie over openbare cloudcomputing.

software as a service (SaaS)

Een toepassing die door een provider via internet wordt geleverd. Ook wel een gehoste toepassing genoemd. De toepassing hoeft niet te worden gekocht, geïnstalleerd of op de computer van gebruikers te worden uitgevoerd. Providers van SaaS werden voorheen ASP's (Application Service Providers) genoemd. Ontdek de voordelen van SaaS.

serverloze computing

Een computingmodel waarbij de cloudprovider de servers inricht en beheert. Hierdoor kunnen ontwikkelaars meer tijd besteden aan het bouwen van apps en minder aan het beheren van infrastructuur. Meer informatie over serverloze computing.

virtuele machine

Een computerbestand (meestal een 'image' genoemd) dat zich als echte computer gedraagt. Meerdere virtuele machines kunnen tegelijkertijd op dezelfde fysieke computer worden uitgevoerd. Meer informatie over virtuele machines.

virtualisatie

De handeling waarbij een virtuele in plaats van een fysieke versie van een computeromgeving wordt gemaakt, waaronder computerhardware, besturingssysteem, opslagapparaten etc. Meer informatie over virtualisatie.

Kunnen we u helpen?