Naar hoofdinhoud gaan

Prijzen voor ExpressRoute van Azure

Toegewezen glasvezelverbindingen van privénetwerken naar Azure

ExpressRoute is een service waarmee u private verbindingen kunt maken tussen Azure-datacenters en infrastructuur op uw locatie of in een co-locatieomgeving. ExpressRoute-verbindingen lopen niet via het openbare internet en bieden een grotere betrouwbaarheid, hogere snelheden, lagere wachttijden en hogere beveiliging dan gebruikelijke verbindingen via internet.

De ExpressRoute-service vereist implementatie van:

 • ExpressRoute-circuit: ExpressRoute-circuits worden geïmplementeerd op peeringlocaties of Meet Me-locaties en worden toegewezen aan verschillende zones.
 • ExpressRoute-gateway: ExpressRoute-gateways worden geïmplementeerd in een Azure-regio.

Prijsopties verkennen

Pas filters toe om de prijsopties aan te passen aan uw behoeften.

De prijzen zijn slechts schattingen en zijn niet bedoeld als werkelijke prijsopgaven. De werkelijke prijzen kunnen variëren afhankelijk van het type overeenkomst dat is afgesloten met Microsoft, de aankoopdatum en de valutakoers. De prijzen worden berekend op basis van Amerikaanse dollars en worden geconverteerd op basis van de slotspot-tarieven in Londen die zijn vastgelegd in de twee werkdagen voor de laatste werkdag van de vorige maand. Als de twee werkdagen voor het einde van de maand vallen op een feestdag in de voornaamste markten, is de dag direct voorafgaande aan de twee werkdagen de dag van de tariefvaststelling. Dit tarief is van toepassing op alle transacties gedurende de aankomende maand. Meld u zich aan bij de Azure-prijscalculator voor prijzen op basis van uw huidige programma/aanbieding bij Microsoft. Neemt u contact op met een Azure-verkoopspecialist voor meer informatie over prijzen of om een prijsopgave aan te vragen. Zie veelgestelde vragen over Azure-prijzen.

Data-abonnement naar gebruik

Inkomende gegevensoverdracht is gratis, en alle uitgaande gegevensoverdracht wordt in rekening gebracht op basis van een vooraf bepaald tarief (zie hieronder). Gebruikers betalen ook een vast maandtarief voor poortgebruik (op basis van duale poorten met hoge beschikbaarheid).

Circuitbandbreedte Standard-prijs per maand Premium-prijs per maand Inclusief inkomende gegevensoverdracht Inbegrepen uitgaande gegevensoverdracht
50 Mbps $- $- Onbeperkt Geen
100 Mbps $- $- Onbeperkt Geen
200 Mbps $- $- Onbeperkt Geen
500 Mbps $- $- Onbeperkt Geen
1 Gbps $- $- Onbeperkt Geen
2 Gbps $- $- Onbeperkt Geen
5 Gbps $- $- Onbeperkt Geen
10 Gbps $- $- Onbeperkt Geen
Maandelijkse prijsschattingen zijn gebaseerd op 730 uur

Prijzen voor uitgaande gegevensoverdracht

Zone Prijs/GB
Zone 1 $0.025
Zone 2 $0.05
Zone 3 $0.14
Zone 4 $0.1

Wanneer gebruikers zijn verbonden met een ExpressRoute-locatie, kunnen ze verbinding maken met andere locaties in hetzelfde geografische gebied zonder het Premium-circuit en zonder extra kosten buiten de bestaande abonnementskosten. Klanten in Noord-Amerika kunnen bijvoorbeeld gegevens verzenden en ophalen naar en van elke Azure-regio in Noord-Amerika zonder extra kosten buiten hun reguliere abonnementskosten. En wanneer klanten zijn verbonden met een ExpressRoute-locatie in Europa, kunnen ze gegevens verzenden en ophalen naar en van elke Azure-regio in Europa zonder extra kosten buiten hun reguliere abonnementskosten.

Opmerking: Het is mogelijk dat serviceproviders extra kosten bij klanten in rekening brengen om connectiviteit met ExpressRoute in te schakelen.

Onbeperkte gegevens-abonnement

Alle inkomende en uitgaande gegevensoverdrachten zijn gratis. Er wordt voor gebruikers één vast maandelijks bedrag voor poortkosten in rekening gebracht (op basis van twee poorten met hoge beschikbaarheid). Opmerking: de prijzen van het abonnement voor onbeperkte data zijn niet van toepassing op de Global Reach-prijzen.

Lokaal ExpressRoute-circuit:

Een ExpressRoute Local-circuit op een specifieke peeringlocatie biedt u alleen toegang tot een of twee Azure-regio's in of vlak bij dezelfde metro. Om precies te zijn, kunt u alleen routes adverteren (via Microsoft en persoonlijke peering) vanuit de overeenkomstige lokale regio van het ExpressRoute-circuit en kunt u geen routes ontvangen voor andere regio's dan de gedefinieerde Local-regio. Zie Veelgestelde vragen - Azure ExpressRoute | Microsoft Docs voor meer informatie over de voordelen van ExpressRoute Local.

ExpressRoute-standaardcircuit:

Met een ExpressRoute Standard-circuit hebt u toegang tot alle Azure-regio's in hetzelfde geografische gebied zonder extra kosten boven de kosten van hun bestaande abonnement. In Noord-Amerika kunnen klanten bijvoorbeeld gegevens verzenden naar of ophalen uit elke Azure-regio in Noord-Amerika zonder dat hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht op hun bestaande abonnement. Zie Locaties en connectiviteitsproviders: Azure ExpressRoute | Microsoft Docs voor de lijst met Azure-regio's die zijn gekoppeld aan elk geografische gebied.

ExpressRoute Premium-circuit:

Met een ExpressRoute Premium-circuit hebt u overal toegang tot alle Azure-regio's wereldwijd. Zie Veelgestelde vragen - Azure ExpressRoute | Microsoft Docs voor meer informatie over de voordelen van ExpressRoute Premium.

Circuitbandbreedte Prijs per maand voor Local-circuit Prijs per maand voor Standard-circuit Prijs per maand voor Premium-circuit Inclusief inkomende gegevensoverdracht Inbegrepen uitgaande gegevensoverdracht
50 Mbps N/A $- $- Onbeperkt Onbeperkt
100 Mbps N/A $- $- Onbeperkt Onbeperkt
200 Mbps N/A $- $- Onbeperkt Onbeperkt
500 Mbps N/A $- $- Onbeperkt Onbeperkt
1 Gbps $- $- $- Onbeperkt Onbeperkt
2 Gbps $- $- $- Onbeperkt Onbeperkt
5 Gbps $- $- $- Onbeperkt Onbeperkt
10 Gbps $- $- $- Onbeperkt Onbeperkt
Maandelijkse prijsschattingen zijn gebaseerd op 730 uur

ExpressRoute Direct

Met ExpressRoute Direct kunnen klanten rechtstreeks verbinding maken met het netwerk van Microsoft via twee 10 of 100 Gbps-poorten om ExpressRoute Local-, Standard- en ExpressRoute Premium-circuits tot stand te brengen.

ExpressRoute Direct bevat een maandelijkse poortentoeslag en, voor ExpressRoute Premium-circuits, een toeslag voor het Premium-circuit. Uitgaande gegevensoverdracht is van toepassing op Standard- en Premium-circuits en niet op Local-circuits. Kosten voor de ExpressRoute Global Reach-invoegtoepassing en Global Reach inkomende en uitgaande gegevensoverdracht zijn van toepassing op Global Reach-circuits.

Raadpleeg de documentatie over ExpressRoute voor meer informatie over de functies van ExpressRoute Direct.

Snelheid poortkoppeling Prijs per maand voor Zone 1 Prijs per maand voor Zone 2 Prijs per maand voor Zone 3 Prijs per maand voor Zone 4 Prijs per maand voor US Gov
10 Gbps $6000 $7000 $8500 $7500 $7500
100 Gbps $50000 $60000 $80000 $70000 $62500
Circuitbandbreedte Prijs per maand voor Local-circuit Prijs per maand voor Standard-circuit Prijs per maand voor Premium-circuit
1 Gbps Inbegrepen Inbegrepen $-
2 Gbps Inbegrepen Inbegrepen $-
5 Gbps Inbegrepen Inbegrepen $-
10 Gbps Inbegrepen Inbegrepen $-
40 Gbps Inbegrepen Inbegrepen $-
100 Gbps Inbegrepen Inbegrepen $-
Maandelijkse prijsschattingen zijn gebaseerd op 730 uur

Prijzen voor uitgaande gegevensoverdracht

Zone Prijs/GB
Zone 1 $0.025
Zone 2 $0.05
Zone 3 $0.14
Zone 4 $0.1

Onbeperkte gegevens-abonnement

Onbeperkt data-abonnement bevat vaste maandelijkse poortkosten die alle kosten voor uitgaande en inkomende gegevensoverdracht omvatten.

De kosten voor lokale en standaardcircuits zijn inbegrepen in de poortkosten en voor ExpressRoute Premium-circuits zijn kosten voor een premium-circuit van toepassing. Zie Veelgestelde vragen - Azure ExpressRoute | Microsoft Docs voor meer informatie over de voordelen van ExpressRoute Premium.

ExpressRoute Global Reach-invoegtoepassing en inkomende en uitgaande kosten van Global Reach zijn van toepassing op Global Reach-circuits.

Snelheid poortkoppeling Prijs per maand voor Zone 1 Prijs per maand voor Zone 2 Prijs per maand voor Zone 3 Prijs per maand voor Zone 4 Prijs per maand voor US Gov
10 Gbps $56000 $88000 $90000 $89000 $56000
100 Gbps $250000 N/A N/A N/A $250000
Circuitbandbreedte Prijs per maand voor Local-circuit Prijs per maand voor Standard-circuit Prijs per maand voor Premium-circuit
1 Gbps Inbegrepen Inbegrepen $-
2 Gbps Inbegrepen Inbegrepen $-
5 Gbps Inbegrepen Inbegrepen $-
10 Gbps Inbegrepen Inbegrepen $-
40 Gbps Inbegrepen Inbegrepen $-
100 Gbps Inbegrepen Inbegrepen $-
Maandelijkse prijsschattingen zijn gebaseerd op 730 uur

Global Reach-invoegtoepassing

Met ExpressRoute Global Reach kunt u ExpressRoute-circuits koppelen om via een particulier netwerk verbinding met uw on-premises netwerk te maken.

Raadpleeg de documentatie over ExpressRoute voor meer informatie over de Global Reach-invoegtoepassing. Global Reach kan worden gebruikt voor zowel het ExpressRoute-circuit als het ExpressRoute Direct-circuit.

Circuitbandbreedte Prijs per maand 1
50 Mbps $-
100 Mbps $-
200 Mbps $-
500 Mbps $-
1 Gbps $-
2 Gbps $-
5 Gbps $-
10 Gbps $-
40 Gbps $-
100 Gbps $-
1Met de toeslag is de Global Reach-functie beschikbaar op een individueel ExpressRoute-circuit.

Maandelijkse prijsschattingen zijn gebaseerd op 730 uur

Prijzen voor gegevensoverdracht voor Global Reach

Zone Overdracht van inkomende gegevens voor Global Reach Overdracht van uitgaande gegevens voor Global Reach
Zone 1 $0.02 per GB $0.02 per GB
Zone 2 $0.055 per GB $0.055 per GB
Zone 3 $0.112 per GB $0.112 per GB
ExpressRoute-verkeersverzamelaar Gateway per uur Verwerkte gegevens per GB
Zone 2 $0.8/uur $0.2 per GB
Zone 3 $0.8/uur $0.2 per GB

Virtuele-netwerkgateways

Voor de toegang tot een virtueel netwerk zijn virtuele-netwerkgateways vereist wanneer er Azure Private Peering op een ExpressRoute-circuit wordt gebruikt.

Gatewaytype Prijs Bandbreedte
Standaard VNet-gateway $-/uur 1 Gbps
VNet Gateway met hoge prestaties $-/uur 2 Gbps
VNet Gateway met zeer hoge prestaties $-/uur 10 Gbps

Beschikbaarheidszones

Zoals u van Azure bent gewend, proberen we onze gateways voor virtuele netwerken voortdurend te innoveren, bij te werken en te verfijnen om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid te verbeteren. Door ondersteuning toe te voegen voor Azure-beschikbaarheidszones, verbeteren we de tolerantie, schaalbaarheid en beschikbaarheid van de gateways voor virtuele netwerken. U kunt VPN- en ExpressRoute-gateways in Azure-beschikbaarheidszones implementeren door gebruik te maken van de nieuwe SKU's voor zoneredundante gateways. Hiermee worden de gateways fysiek en logisch in afzonderlijke beschikbaarheidszones geplaatst, zodat uw on-premises netwerkconnectiviteit met Azure beschermd is tegen fouten op zoneniveau.

Gatewaytype Prijs
ErGw1AZ* $-/uur
ErGw2AZ* $-/uur
ErGw3AZ* $-/uur
Maandelijkse prijsschattingen zijn gebaseerd op 730 uur

*ErGw1AZ, ErGw2AZ en ErGw3AZ zijn de zonetolerante versies van Standard Vnet Gateway, High Performance VNet Gateway en Ultra Performance VNet Gateway. De drempelwaarden voor de bandbreedte blijven hetzelfde voor zoneredundante gateway.

Azure-prijzen en -aankoopopties

Neem rechtstreeks contact met ons op

Bekijk een overzicht van Azure-prijzen. Krijg inzicht in prijscategorieën voor uw cloudoplossing, leer meer over kostenoptimalisatie en vraag een aangepast voorstel aan.

Praat met een verkoopspecialist

Aanschafmethoden bekijken

Koop Azure-services via de Azure-website, uw Microsoft-vertegenwoordiger of een Azure-partner.

Verken uw opties

Aanvullende bronnen

ExpressRoute van Azure

Meer informatie over functies en mogelijkheden van ExpressRoute van Azure.

Prijscalculator

Bereken de verwachte maandelijkse kosten voor het gebruik van een willekeurige combinatie van Azure-producten.

SLA

De Service Level Agreement voor ExpressRoute van Azure bekijken.

Documentatie

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere ExpressRoute van Azure-bronnen.

 • Het is mogelijk dat uw serviceprovider extra kosten in rekening brengt voor de connectiviteit met ExpressRoute. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over hun prijzen.

 • In verband met redundantie zijn 2 poorten (op 2 routers) inbegrepen in het aangegeven maandelijkse tarief.

 • Raadpleeg de documentatie voor ExpressRoute voor de toewijzing van ExpressRoute-peeringlocatie naar zone.

 • ExpressRoute-facturering wordt gestart wanneer een servicesleutel wordt uitgegeven aan de klant en wordt gestopt nadat (1) een klant aanvraagt of een circuit kan worden verwijderd EN (2) de Exchange Provider of Network Service Provider de inrichting van het circuit ongedaan heeft gemaakt.

 • Als uw ExpressRoute-service de gehele maand actief is, wordt het maandelijkse tarief in rekening gebracht, ongeacht uw gebruik. Als u uw ExpressRoute-service echter gedurende de maand opzegt, krijgt u een prorata factuur voor het gebruikte aantal uren en de overschrijding van de inbegrepen gegevensoverdracht.

 • U kunt de poortsnelheid op elk gewenst moment verhogen zonder onderbreking. U kunt de poortsnelheid verlagen door het circuit onder de bestaande prijsstelling te verwijderen en het circuit opnieuw te maken onder het nieuwe prijsplan. Stem de inrichting van het nieuwe circuit af met uw serviceprovider.

 • Hoewel het specifieke antwoord afhankelijk is van de grootte, het gebruik en de regio van het circuit, is de prijsoptie Onbeperkte gegevens de beste keuze bij intensief gebruik, en heeft de prijsoptie Naar gebruik de voorkeur bij minder intensief gebruik.

 • U kunt uw prijsplan op elk gewenst moment wijzigen van 'Naar gebruik' in 'Onbeperkt' zonder onderbreking. U kunt het prijsplan van 'Onbeperkt' in 'Naar gebruik' wijzigen door het circuit onder het prijsplan 'Onbeperkt' te verwijderen en het circuit opnieuw te maken onder het prijsplan 'Naar gebruik'. Stem de inrichting van het nieuwe circuit af met uw serviceprovider.

  Raadpleeg de pagina met technische documentatie van ExpressRoute voor meer informatie.

 • Ja. Raadpleeg de Office 365-pagina voor richtlijnen, aanbevelingen en implementatiestappen voor het gebruik van ExpressRoute met Office 365. De Office 365-licentie moet afzonderlijk worden verkregen. U moet een ExpressRoute Premium-circuit aanschaffen om Office 365 met ExpressRoute te kunnen gebruiken. Daarnaast worden er kosten in rekening gebracht voor gegevensoverdrachten (op basis van verbruik) als u het ExpressRoute-prijsplan 'Naar gebruik' kiest.

  Raadpleeg de pagina met technische documentatie van ExpressRoute voor meer informatie.

 • Nee. Het maandtarief voor ExpressRoute (inclusief het maandtarief voor het premium-invoegonderdeel) en de abonnementskosten voor Office 365 worden in rekening gebracht. Er zijn geen aanvullende kosten voor het gebruik van deze service.

Praat met een verkoopspecialist voor een overzicht van de Azure-prijzen. Krijg inzicht in de prijzen voor uw cloudoplossing.

Maak gratis gebruik van cloudservices en $200 tegoed om Azure gedurende 30 dagen te kunnen verkennen.

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator
Kunnen we u helpen?