Navigatie overslaan

Prijzen voor Container Registry

Een privé-Docker-register als eersteklas-Azure-resource beheren

Azure Container Registry biedt opslag van privé-Docker-containerinstallatiekopieën om snel, schaalbaar ophalen en implementeren van containerworkloads via een netwerk op Azure mogelijk te maken. Azure Container Registry biedt ook extra mogelijkheden, zoals op Azure Active Directory gebaseerde verificatie, webhookondersteuning en verwijderingsbewerkingen.

Prijsinformatie

Basic Standard Premium
Prijs per dag $-1 $-1 $-1
Beschikbare opslag (GiB) 10 100 500
(meer op aanvraag verkrijgbaar)
Premium biedt verbeterde doorvoer voor docker-pulls bij meerdere, gelijktijdige knooppunten
Totaal aantal webhooks 2 10 100
(meer op aanvraag verkrijgbaar)
Geo-replicatie Niet ondersteund Niet ondersteund Ondersteund, in preview
$-1 per gerepliceerde regio

Er zijn standaardnetwerkkosten van toepassing.

Voor meer informatie: Registry SKU-functies

Extra opslag

Laag Prijs per GiB
Standard en Premium $-/dag

Build van container (Preview)

Laag Prijs per CPU
Basic, Standard en Premium $-/seconde

Klassiek

Ook is er een klassieke containerregisteroptie beschikbaar die wordt gefactureerd tegen standaardtarieven op basis van het verbruik van Blob Storage en het netwerkgebruik in het Azure-account dat aan uw register is gekoppeld. De klassieke implementatie vereist aparte Blob Storage, maar er zijn geen incrementele kosten voor het containerregister. Klanten zouden Basic-, Standard- of Premium-SKU's moeten overwegen voor de huidige dockerfunctiesets zoals verwijderen, individuele identiteit en de mogelijkheid om gemakkelijk van de ene naar de andere SKU te gaan.

Ondersteuning en SLA

Veelgestelde vragen

  • Nee, deze limieten kunnen niet worden overschreden. Zodra de limieten zijn bereikt, wordt er een foutbericht verzonden bij pogingen deze limieten te overschrijden.

  • Ja, het is mogelijk de SKU in de beheerde laag te wijzigen met behulp van de Azure CLI. Gebruikers betalen het tarief voor de vorige SKU tot aan het punt van de wijziging en betalen vanaf die wijziging het nieuwe SKU-tarief.
    Conversie tussen Classic en de beheerde SKU’s is binnenkort beschikbaar.

  • De factuur vermeldt de kosten van elk beheerd register op basis van de SKU van het register, samen met de netwerkkosten.

  • Voor het netwerkverkeer van of tussen Azure-datacenters gelden de standaardnetwerkkosten. U wordt aangeraden een register in hetzelfde datacenter te onderhouden als uw containerimplementaties. Zie de preview-functie voor geo-replicatie om meerdere regio's als één te beheren, zodat er voor meerdere regio's implementaties dichtbij het netwerk mogelijk zijn.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Container Registry

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator Weergeven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken