Prijzen voor Container Registry

Een privé-Docker-register als eersteklas-Azure-resource beheren

Azure Container Registry biedt opslag van privé-Docker-containerinstallatiekopieën om snel, schaalbaar ophalen en implementeren van containerworkloads via een netwerk op Azure mogelijk te maken.

Klassiek

Classic wordt gefactureerd tegen standaardtarieven op basis van het verbruik van Blob Storage en het netwerkgebruik in het Azure-account dat aan uw register is gekoppeld. Er zijn geen incrementele kosten voor het containerregister.

Managed Registry Preview

De Managed Registry Preview biedt extra mogelijkheden, zoals op Azure Active Directory gebaseerde authenticatie, webhookondersteuning enverwijderingsbewerkingen.

Prijsdetails

*De SKU's Basic, Standard en Premium zijn momenteel beschikbaar als previewversie. De prijs is inclusief een previewkorting van 50%.

Klassiek Basic Standard Premium
Prijs per dag Zie de tarieven voor Opslag $- $- $-
Beschikbare opslag (GB) Zie Opslag 10 100 500
Webhooks Niet ondersteund 2 10 100
Toegangsbeheer op basis van Azure AD Basic-verificatie met service-principals Individuele identiteit en service-principals

Er zijn standaardnetwerkkosten van toepassing. Geen extra opslagkosten.

Ondersteuning en SLA

  • Classic biedt een SLA via Azure Storage
  • Geen SLA tijdens preview-periode van Managed Registry
  • Online feedback via Stack Overflow
  • Online probleemmelding via Github Issues

Veelgestelde vragen

  • Nee, deze limieten kunnen niet worden overschreden. Zodra de limieten zijn bereikt, wordt er een foutbericht verzonden bij pogingen deze limieten te overschrijden.

  • Ja, het is mogelijk de SKU in de beheerde laag te wijzigen met behulp van de Azure CLI. Gebruikers betalen het tarief voor de vorige SKU tot aan het punt van de wijziging en betalen vanaf die wijziging het nieuwe SKU-tarief.
    Conversie tussen Classic en de beheerde SKU’s is binnenkort beschikbaar.

  • De factuur vermeldt de kosten van elk beheerd register op basis van de SKU van het register, samen met de netwerkkosten.

  • Ja, er zijn standaardnetwerkkosten van toepassing.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Container Registry

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken

Gratis account