Prijzen voor Azure Files

Activeer uw gratis Azure-account en krijg een $200 tegoed geldig gedurende 30 dagen plus twaalf maanden gratis toegang tot Opslagaccounts.

Azure Files biedt serverloze bestandsshares die kunnen worden geopend via SMB-, NFS- en FileREST-protocollen. Azure-bestandsshares kunnen gelijktijdig worden gekoppeld door clients in Azure-VM's of op on-premises werkstations met Windows, macOS en Linux. Daarnaast kunt u met Azure File Sync Azure-bestandsshares opslaan in cache en synchroniseren op Windows-servers, zodat ze lokaal toegankelijk zijn.

Opslagopties verkennen

Laag Beschrijving
Premium Premium-bestandsshares maken zeer I/O-intensieve werkbelastingen mogelijk, met hoge doorvoer en lage latentie. Premium-bestandsshares worden aangeboden in opslag op basis van SSD (Solid-State Drive) met hoge prestaties.
Geoptimaliseerd voor transacties Met voor transacties geoptimaliseerde bestandsshares kunnen werkbelastingen met veel transacties worden verwerkt waarvoor de latentie niet nodig is die wordt geboden door premium-bestandsshares met een consistente latentie. Bestandsshares geoptimaliseerd voor transacties zijn uitstekend geschikt voor toepassingen waarvoor bestandsopslag of back-end-opslag is vereist.
Warm Dynamische bestandsshares bieden bestandssharescenario's met opslag die is geoptimaliseerd voor algemene doeleinden, zoals teamshares en Azure File Sync.
Koud Dynamische bestandsshares bieden rendabele opslag die is geoptimaliseerd voor online archiefopslagscenario's. Azure File Sync kan ook geschikt zijn voor werkbelastingen met een lager verloop.

Premium-bestandsshares zijn beschikbaar via het FileStorage-opslagaccounttype. De prijzen voor Premium-bestandsshares zijn gebaseerd op ingerichte GiB en zijn inclusief alle transactiekosten. U kunt uw premium shares configureren op basis van de opslaggrootte, IOPS en doorvoervereisten. Raadpleeg informatie over het inrichten van de premium-bestandsshares voor meer informatie.

Standaard bestandsshares zijn beschikbaar in de opslagaccounts voor algemeen gebruik. V2-opslagaccounts voor algemeen gebruik bieden de nieuwste Azure Files-functies, waaronder dynamische en statische lagen, en worden aanbevolen voor alle gebruikers. Bestandsshares die zijn geoptimaliseerd voor transacties zijn beschikbaar in de opslagaccounts voor algemeen gebruik v1 en v2. Prijzen voor standaard bestandsshares zijn gebaseerd op gebruik, zodat de kosten voor de basisopslag en transacties afzonderlijk worden gefactureerd.

Prijzen voor gegevensopslag

Hieronder vindt u de prijzen voor het opslaan van gegevens in de Azure-bestandsshare, weergegeven als maandelijkse kosten per GiB aan opgeslagen gegevens. Deze prijzen variëren afhankelijk van welke optie voor redundantie u selecteert.

Premium Geoptimaliseerd voor transacties Warm** Koud**
Data-at-rest (GiB/maand)
Opslagkosten per GiB voor de gegevensstroom van een bestand.
N/A* $- per gebruikte GiB $- per gebruikte GiB $- per gebruikte GiB
Momentopnamen (GiB/maand)
Prijzen voor momentopnamen zijn inclusief extra opslagkosten van differentiële momentopnamen.
N/A $- per gebruikte GiB $- per gebruikte GiB $- per gebruikte GiB
Metadata-at-rest (GiB/maand)
De kosten van metagegevens van het bestandssysteem die zijn gekoppeld aan bestanden en mappen, zoals toegangsbeheerlijsten (ACL's) of andere eigenschappen.
Inbegrepen Inbegrepen $- $-
Data-at-rest (GiB/maand)
Opslagkosten per GiB voor de gegevensstroom van een bestand.
$- per ingerichte GiB* $- per gebruikte GiB $- per gebruikte GiB $- per gebruikte GiB
Momentopnamen (GiB/maand)
Prijzen voor momentopnamen zijn inclusief extra opslagkosten van differentiële momentopnamen.
$- per gebruikte GiB $- per gebruikte GiB $- per gebruikte GiB $- per gebruikte GiB
Metadata-at-rest (GiB/maand)
De kosten van metagegevens van het bestandssysteem die zijn gekoppeld aan bestanden en mappen, zoals toegangsbeheerlijsten (ACL's) of andere eigenschappen.
Inbegrepen Inbegrepen $- $-
Data-at-rest (GiB/maand)
Opslagkosten per GiB voor de gegevensstroom van een bestand.
N/A* $- per gebruikte GiB N/A N/A
Momentopnamen (GiB/maand)
Prijzen voor momentopnamen zijn inclusief extra opslagkosten van differentiële momentopnamen.
N/A $- per gebruikte GiB N/A N/A
Metadata-at-rest (GiB/maand)
De kosten van metagegevens van het bestandssysteem die zijn gekoppeld aan bestanden en mappen, zoals toegangsbeheerlijsten (ACL's) of andere eigenschappen.
Inbegrepen Inbegrepen N/A N/A
Data-at-rest (GiB/maand)
Opslagkosten per GiB voor de gegevensstroom van een bestand.
$- per ingerichte GiB* $- per gebruikte GiB $- per gebruikte GiB $- per gebruikte GiB
Momentopnamen (GiB/maand)
Prijzen voor momentopnamen zijn inclusief extra opslagkosten van differentiële momentopnamen.
$- per gebruikte GiB $- per gebruikte GiB $- per gebruikte GiB $- per gebruikte GiB
Metadata-at-rest (GiB/maand)
De kosten van metagegevens van het bestandssysteem die zijn gekoppeld aan bestanden en mappen, zoals toegangsbeheerlijsten (ACL's) of andere eigenschappen.
Inbegrepen Inbegrepen $- $-
Data-at-rest (GiB/maand)
Opslagkosten per GiB voor de gegevensstroom van een bestand.
N/A* $- per gebruikte GiB N/A N/A
Momentopnamen (GiB/maand)
Prijzen voor momentopnamen zijn inclusief extra opslagkosten van differentiële momentopnamen.
N/A $- per gebruikte GiB N/A N/A
Metadata-at-rest (GiB/maand)
De kosten van metagegevens van het bestandssysteem die zijn gekoppeld aan bestanden en mappen, zoals toegangsbeheerlijsten (ACL's) of andere eigenschappen.
Inbegrepen Inbegrepen N/A N/A
Data-at-rest (GiB/maand)
Opslagkosten per GiB voor de gegevensstroom van een bestand.
N/A* N/A N/A N/A
Momentopnamen (GiB/maand)
Prijzen voor momentopnamen zijn inclusief extra opslagkosten van differentiële momentopnamen.
N/A N/A N/A N/A
Metadata-at-rest (GiB/maand)
De kosten van metagegevens van het bestandssysteem die zijn gekoppeld aan bestanden en mappen, zoals toegangsbeheerlijsten (ACL's) of andere eigenschappen.
Inbegrepen Inbegrepen N/A N/A

* De ingerichte grootte van een premium-bestandsshare wordt bepaald op basis van quota voor de shares. Als u de ingerichte shares verkleint tot minder dan de gebruikte GiB, worden er bij de premium shares kosten doorberekend voor de gebruikte GiB. Raadpleeg informatie over het inrichten van de premium-bestandsshares voor meer informatie.

** De dynamische en statische lagen zijn momenteel beschikbaar in een beperkt deel van de regio's. Ga naar de pagina Dynamische/statische beschikbaarheid per regio voor meer informatie.

Voorlopig verwijderde bestandsshares worden altijd gefactureerd op basis van gebruikte in plaats van ingerichte GiB. Voorlopig verwijderde bestandsshares worden gefactureerd tegen hetzelfde tarief als liveshares. Voorlopig verwijderde Premium-bestandsshares worden gefactureerd tegen hetzelfde tarief als momentopnamen. Meer informatie over voorlopig verwijderen.

Prijzen voor transacties en gegevensoverdracht

Voor zowel SMB- als REST-bewerkingen worden transactiekosten in rekening gebracht voor uw Azure-bestandsshare. Hieronder vallen bewerkingen als het inventariseren van een map of het lezen van een bestand. Deze prijzen hangen af van welke optie voor redundantie u hebt geselecteerd.

Premium Geoptimaliseerd voor transacties Warm Koud
Schrijftransacties (per 10.000)
Schrijftransacties zijn alle bewerkingen die de gegevensstroom van een bestand wijzigen. Deze categorie bevat ook bewerkingen voor bestandsverwerking.
N/A $- $- $-
Lijsttransacties (per 10.000)
Lijsttransacties zijn bewerkingen die delen van de bestandsshare opsommen, zoals het weergeven van bestanden en mappen in een share.
N/A $- $- $-
Leestransacties (per 10.000)
Leestransacties zijn bewerkingen die worden gelezen uit de gegevensstroom van een bestand.
N/A $- $- $-
Alle andere bewerkingen (per 10.000)
Alle andere bewerkingen met betrekking tot Azure Files (delen, momentopname, directory enzovoort), met uitzondering van verwijderbewerkingen; deze zijn gratis.
N/A $- $- $-
Gegevens ophalen (per GiB)
Voor het ophalen van gegevens gelden speciale kosten die alleen van toepassing zijn op het ophalen van gegevens uit statische opslag.
N/A N/A N/A $-
Vroege verwijdering (per GiB)
Voor vroege verwijdering gelden speciale kosten die alleen van toepassing zijn op het verwijderen van gegevens uit de statische opslag binnen 30 dagen na het maken. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het verwijderen van bestanden die ouder zijn dan 30 dagen.
N/A N/A N/A $-
Schrijftransacties (per 10.000)
Schrijftransacties zijn alle bewerkingen die de gegevensstroom van een bestand wijzigen. Deze categorie bevat ook bewerkingen voor bestandsverwerking.
Inbegrepen $- $- $-
Lijsttransacties (per 10.000)
Lijsttransacties zijn bewerkingen die delen van de bestandsshare opsommen, zoals het weergeven van bestanden en mappen in een share.
Inbegrepen $- $- $-
Leestransacties (per 10.000)
Leestransacties zijn bewerkingen die worden gelezen uit de gegevensstroom van een bestand.
Inbegrepen $- $- $-
Alle andere bewerkingen (per 10.000)
Alle andere bewerkingen met betrekking tot Azure Files (delen, momentopname, directory enzovoort), met uitzondering van verwijderbewerkingen; deze zijn gratis.
Inbegrepen $- $- $-
Gegevens ophalen (per GiB)
Voor het ophalen van gegevens gelden speciale kosten die alleen van toepassing zijn op het ophalen van gegevens uit statische opslag.
N/A N/A N/A $-
Vroege verwijdering (per GiB)
Voor vroege verwijdering gelden speciale kosten die alleen van toepassing zijn op het verwijderen van gegevens uit de statische opslag binnen 30 dagen na het maken. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het verwijderen van bestanden die ouder zijn dan 30 dagen.
N/A N/A N/A $-
Schrijftransacties (per 10.000)
Schrijftransacties zijn alle bewerkingen die de gegevensstroom van een bestand wijzigen. Deze categorie bevat ook bewerkingen voor bestandsverwerking.
Inbegrepen $- N/A N/A
Lijsttransacties (per 10.000)
Lijsttransacties zijn bewerkingen die delen van de bestandsshare opsommen, zoals het weergeven van bestanden en mappen in een share.
Inbegrepen $- N/A N/A
Leestransacties (per 10.000)
Leestransacties zijn bewerkingen die worden gelezen uit de gegevensstroom van een bestand.
Inbegrepen $- N/A N/A
Alle andere bewerkingen (per 10.000)
Alle andere bewerkingen met betrekking tot Azure Files (delen, momentopname, directory enzovoort), met uitzondering van verwijderbewerkingen; deze zijn gratis.
Inbegrepen $- N/A N/A
Gegevens ophalen (per GiB)
Voor het ophalen van gegevens gelden speciale kosten die alleen van toepassing zijn op het ophalen van gegevens uit statische opslag.
N/A N/A N/A N/A
Vroege verwijdering (per GiB)
Voor vroege verwijdering gelden speciale kosten die alleen van toepassing zijn op het verwijderen van gegevens uit de statische opslag binnen 30 dagen na het maken. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het verwijderen van bestanden die ouder zijn dan 30 dagen.
N/A N/A N/A N/A
Schrijftransacties (per 10.000)
Schrijftransacties zijn alle bewerkingen die de gegevensstroom van een bestand wijzigen. Deze categorie bevat ook bewerkingen voor bestandsverwerking.
Inbegrepen $- $- $-
Lijsttransacties (per 10.000)
Lijsttransacties zijn bewerkingen die delen van de bestandsshare opsommen, zoals het weergeven van bestanden en mappen in een share.
Inbegrepen $- $- $-
Leestransacties (per 10.000)
Leestransacties zijn bewerkingen die worden gelezen uit de gegevensstroom van een bestand.
Inbegrepen $- $- $-
Alle andere bewerkingen (per 10.000)
Alle andere bewerkingen met betrekking tot Azure Files (delen, momentopname, directory enzovoort), met uitzondering van verwijderbewerkingen; deze zijn gratis.
Inbegrepen $- $- $-
Gegevens ophalen (per GiB)
Voor het ophalen van gegevens gelden speciale kosten die alleen van toepassing zijn op het ophalen van gegevens uit statische opslag.
N/A N/A N/A $-
Vroege verwijdering (per GiB)
Voor vroege verwijdering gelden speciale kosten die alleen van toepassing zijn op het verwijderen van gegevens uit de statische opslag binnen 30 dagen na het maken. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het verwijderen van bestanden die ouder zijn dan 30 dagen.
N/A N/A N/A $-
Schrijftransacties (per 10.000)
Schrijftransacties zijn alle bewerkingen die de gegevensstroom van een bestand wijzigen. Deze categorie bevat ook bewerkingen voor bestandsverwerking.
Inbegrepen $- N/A N/A
Lijsttransacties (per 10.000)
Lijsttransacties zijn bewerkingen die delen van de bestandsshare opsommen, zoals het weergeven van bestanden en mappen in een share.
Inbegrepen $- N/A N/A
Leestransacties (per 10.000)
Leestransacties zijn bewerkingen die worden gelezen uit de gegevensstroom van een bestand.
Inbegrepen $- N/A N/A
Alle andere bewerkingen (per 10.000)
Alle andere bewerkingen met betrekking tot Azure Files (delen, momentopname, directory enzovoort), met uitzondering van verwijderbewerkingen; deze zijn gratis.
Inbegrepen N/A N/A N/A
Gegevens ophalen (per GiB)
Voor het ophalen van gegevens gelden speciale kosten die alleen van toepassing zijn op het ophalen van gegevens uit statische opslag.
N/A N/A N/A N/A
Vroege verwijdering (per GiB)
Voor vroege verwijdering gelden speciale kosten die alleen van toepassing zijn op het verwijderen van gegevens uit de statische opslag binnen 30 dagen na het maken. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het verwijderen van bestanden die ouder zijn dan 30 dagen.
N/A N/A N/A N/A
Schrijftransacties (per 10.000)
Schrijftransacties zijn alle bewerkingen die de gegevensstroom van een bestand wijzigen. Deze categorie bevat ook bewerkingen voor bestandsverwerking.
Inbegrepen N/A N/A N/A
Lijsttransacties (per 10.000)
Lijsttransacties zijn bewerkingen die delen van de bestandsshare opsommen, zoals het weergeven van bestanden en mappen in een share.
Inbegrepen N/A N/A N/A
Leestransacties (per 10.000)
Leestransacties zijn bewerkingen die worden gelezen uit de gegevensstroom van een bestand.
Inbegrepen N/A N/A N/A
Alle andere bewerkingen (per 10.000)
Alle andere bewerkingen met betrekking tot Azure Files (delen, momentopname, directory enzovoort), met uitzondering van verwijderbewerkingen; deze zijn gratis.
Inbegrepen N/A N/A N/A
Gegevens ophalen (per GiB)
Voor het ophalen van gegevens gelden speciale kosten die alleen van toepassing zijn op het ophalen van gegevens uit statische opslag.
N/A N/A N/A N/A
Vroege verwijdering (per GiB)
Voor vroege verwijdering gelden speciale kosten die alleen van toepassing zijn op het verwijderen van gegevens uit de statische opslag binnen 30 dagen na het maken. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het verwijderen van bestanden die ouder zijn dan 30 dagen.
N/A N/A N/A N/A

Prijzen met de vermelding N.v.t. geven aan dat de redundantieoptie niet beschikbaar is in de geselecteerde regio. Opmerking: wanneer een bestandsbewerking leidt tot gegevensoverdracht buiten een Azure-datacenter, worden ook de kosten voor de uitgaande gegevensoverdracht in rekening gebracht.

Prijzen met de vermelding N.v.t. geven aan dat de redundantieoptie niet beschikbaar is in de geselecteerde regio. Azure File biedt op dit moment geen ondersteuning voor leestoegang tot geografisch redundante opslag (RA-GRS). U betaalt voor bestandsshares in het RA-GRS-opslagaccount dezelfde prijzen als voor GRS. Opmerking: wanneer een bestandsbewerking leidt tot gegevensoverdracht buiten een Azure-datacenter, worden ook de kosten voor de uitgaande gegevensoverdracht in rekening gebracht.

Prijzen voor File Sync

Dit zijn de kosten voor het synchroniseren van uw bestanden van Windows-servers naar Azure-bestandsshares in de cloud. Meer informatie over Azure-bestandssynchronisatie.

De totale kosten van de Azure File Sync-services worden bepaald door het aantal servers dat verbinding maakt met het cloudeindpunt (Azure-bestandsshare) plus de onderliggende kosten van Azure Files (inclusief opslag- en toegangskosten) en uitgaande gegevensoverdracht.

Hieronder vindt u de vaste maandelijkse kosten per server.

Prijs per maand
Synchronisatieserver* $-

*Eén gratis synchronisatieserver per opslagsynchronisatieservice. Sync maakt gebruik van bestandsbewerkingen om uw gegevens te synchroniseren naar de cloud en naar andere servers. De bewerkingen die tijdens het synchronisatieproces worden gegenereerd, worden in rekening gebracht. Het aantal gegenereerde bestandsbewerkingen en de toegangskosten zijn afhankelijk van het aantal bestandswijzigingen op de server en het aantal servers dat moet worden gesynchroniseerd.

Ondersteuning en SLA

  • Gratis ondersteuning voor facturatie en abonnementsbeheer.
  • Flexibele ondersteuningsabonnementen vanaf $29/maand. Een abonnement kiezen.
  • Gegarandeerde beschikbaarheid van 99,9% of hoger (geldt niet voor preview-services). De SLA lezen.

Veelgestelde vragen

  • Raadpleeg Over Azure Files- en File Sync-factureringals u de volledige uitsplitsing van SMB- en FileREST-transacties wilt bekijken.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Opslagaccounts

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator

Praat met een verkoopspecialist voor een overzicht van de Azure-prijzen. Krijg inzicht in de prijzen voor uw cloudoplossing.

Maak gratis gebruik van cloudservices en $200 tegoed om Azure gedurende 30 dagen te kunnen verkennen.