Prijzen voor Azure DDoS-beveiliging

Uw Azure-resources beschermen tegen Denial of Service-dreigingen

Met DDoS Protection kunt u uw Azure-resources beveiligen tegen DoS-aanvallen (Denial of Service) met voortdurende controle van het netwerk en automatische beperking van risico's van een netwerkaanval. Er is geen toezegging vooraf en uw totale kosten worden opgeschaald met uw cloudimplementatie.

Prijsinformatie

A single Azure DDoS Protection Plan in a tenant can be used across multiple subscriptions. The DDoS Protection service will have a fixed monthly charge. The fixed monthly charge includes protection for 100 resources. Protection for additional resources will be charged on a monthly per-resource basis.

Prijs
Maandelijkse prijs voor DDoS Protection (inclusief beveiliging van 100 resources) $2944/maand
Overschrijdingskosten (meer dan 100 resources) $30 per resource per maand

DDoS Protection wordt ingeschakeld op het niveau van het virtuele netwerk. Alle beveiligde resourcetypen in het virtuele netwerk worden automatisch beveiligd wanneer DDoS Protection is ingeschakeld voor het virtuele netwerk. De korting voor WAF heeft betrekking op de instanties van WAF van Application Gateway die zijn geïmplementeerd in beveiligde virtuele netwerken.

Voorbeelden van prijzen

Voorbeeld 1 Standard-plan voor DDoS Protection in een enkel abonnement en meerdere VNET's

Laten we ervan uitgaan dat u slechts één abonnement hebt in uw tenant. U maakt een DDoS-plan in dat abonnement. Voor het abonnement wordt $2944/maand in rekening gebracht. Hetzelfde DDoS-plan kan nu worden gekoppeld aan een willekeurig aantal VNET's in dat abonnement.

De totale maandfactuur voor DDoS Standard wordt $2944/maand = $2944/maand.

Voorbeeld 2 Standard-plan voor DDoS Protection in de tenant (meerderen abonnementen) en meerdere VNET's

Laten we ervan uitgaan dat u tien abonnementen hebt in uw tenant. U maakt een DDoS-plan in abonnement 1. Voor abonnement 1 wordt $2944/maand in rekening gebracht. Hetzelfde plan kan nu worden gekoppeld aan elke VNET in al uw tien abonnementen en in verschillende regio's.

De totale maandfactuur voor DDoS Standard wordt $2944/maand = $2944/maand.

Voorbeeld 3 Standard-plan voor DDoS Protection in de tenant (meerderen abonnementen) en meerdere VNET's meer dan 100 openbare IP-adressen.

Laten we ervan uitgaan dat u tien abonnementen hebt in uw tenant. U maakt een DDoS-plan in abonnement 1. Voor abonnement 1 wordt $2944/maand in rekening gebracht. Hetzelfde plan kan nu worden gekoppeld aan elke VNET in al uw tien abonnementen en in verschillende regio's. Laten we ervan uitgaan dat er in totaal 110 openbare IP-adressen zijn die worden beveiligd met DDoS Std. (DDoS-plan). Voor elk openbare IP-adres meer dan 100 wordt er $30 per resource per maand in rekening gebracht.

De totale maandfactuur voor DDoS Standard wordt $2944/maand + $295 per resource per maand (10 openbare IP-adressen meer dan 100) = $3238/maand.

Als de resource is beveiligd met DDoS Protection Standard, zijn de kosten voor uitschalen tijdens een DDoS-aanval gedekt en krijgt de klant het tegoed voor de uitgeschaalde resources terug.

Voorbeelden van resources:

  • Gegevensverwerking (inkomend/uitgaand verkeer) voor Azure-firewall, AppGW/WAF
  • Uitschalen van VM's, AKS
  • Uitgaand gegevensverkeer voor netwerkbandbreedte: treedt op tijdens een 'amplification attack' wanneer de app die door DDoS wordt getroffen uitgaande verbindingen maakt.
  • Backend-PaaS-resources uitschalen, zoals SQL, CosmosDB, Storage, App Services, enzovoort.

Ondersteuning en SLA

  • We bieden technische ondersteuning voor alle Azure-services die zijn uitgebracht voor algemene beschikbaarheid, inclusief VPN Gateway, via Azure Support, vanaf $29/maand. Ondersteuning bij facturerings- en abonnementsbeheer is gratis.
  • SLA: ga voor meer informatie over onze SLA naar de pagina voor de SLA

VEELGESTELDE VRAGEN

  • Resources worden op inschrijvingsniveau geteld. De maandelijkse prijs voor DDoS Protection worden in rekening gebracht bij het abonnement dat is gekoppeld met het DDoS Protection-plan.
  • Een resource is een openbaar IP dat is gekoppeld aan een IaaS VM, Load Balancer (klassiek en standaard), Application Gateway cluster (inclusief WAF), Service Fabric of een virtueel netwerkapparaat (NVA) op basis van IaaS. In de toekomst worden hieraan mogelijk extra beveiligde resources toegevoegd.
  • Als de service DDoS Protection de gehele maand actief is, wordt het maandelijkse tarief in rekening gebracht, ongeacht uw gebruik. Als de service echter maar een gedeelte van de maand actief is geweest, krijgt u een pro rata factuur voor het gebruikte aantal uren en de overschrijding van de inbegrepen gegevensoverdracht.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Azure DDoS-beveiliging

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator

Praat met een verkoopspecialist voor een overzicht van de Azure-prijzen. Krijg inzicht in de prijzen voor uw cloudoplossing.

Aan de slag met DDoS Protection