Navigatie overslaan

Prijzen voor Azure DDoS-beveiliging

Uw Azure-resources beschermen tegen Denial of Service-dreigingen

Met DDoS Protection kunt u uw Azure-resources beveiligen tegen DoS-aanvallen (Denial of Service) met voortdurende controle van het netwerk en automatische beperking van risico's van een netwerkaanval. Er is geen toezegging vooraf en uw totale kosten worden opgeschaald met uw cloudimplementatie.

Prijsinformatie

Voor de service DDoS Protection worden een vast maandbedrag en de kosten voor de verwerkte gegevens in rekening gebracht. Bij het vaste maandbedrag is beveiliging van 100 resources inbegrepen. Beveiliging voor aanvullende resources wordt maandelijks per resource in rekening gebracht.

Maandelijkse prijs voor DDoS Protection (inclusief beveiliging van 100 resources): $2944/maand *

Overschrijdingskosten (meer dan 100 resources): $30 per resource per maand *, 1

Verwerkte gegevens:

Verwerkte gegevens per maand Prijs per GB
0 - 10 TB $0.21
10 TB - 50 TB $0.18
50 TB - 150 TB $0.15
150 TB - 500 TB $0.12
Meer dan 500 TB $0.08

* De prijs is gebaseerd op 730 uur per maand.

DDoS Protection wordt ingeschakeld op het niveau van het virtuele netwerk. Alle beveiligde resourcetypen in het virtuele netwerk worden automatisch beveiligd wanneer DDoS Protection is ingeschakeld voor het virtuele netwerk. De korting voor WAF heeft betrekking op de instanties van WAF van Application Gateway die zijn geïmplementeerd in beveiligde virtuele netwerken.

1 IP's voor SLB tellen tot 1 september 2018 niet mee in de berekening voor overschrijding van resources.

Ondersteuning en SLA

  • We bieden technische ondersteuning voor alle Azure-services die zijn uitgebracht voor algemene beschikbaarheid, inclusief VPN Gateway, via Azure Support, vanaf $29/maand. Ondersteuning bij facturering en abonnementsbeheer is gratis.
  • SLA: ga voor meer informatie over onze SLA naar de pagina voor de SLA

Veelgestelde vragen

  • Resources worden op inschrijvingsniveau geteld. De maandelijkse prijs voor DDoS Protection en de overschrijdingskosten worden in rekening gebracht bij het abonnement dat is gekoppeld met het DDoS Protection-plan. Kosten voor gegevensverwerking worden in rekening gebracht bij de overeenkomende abonnementen.
  • Een resource is een openbaar IP dat is gekoppeld aan een IaaS VM, Load Balancer (klassiek en standaard), Application Gateway cluster (inclusief WAF), Service Fabric of een virtueel netwerkapparaat (NVA) op basis van IaaS. In de toekomst worden hieraan mogelijk extra beveiligde resources toegevoegd.
  • Gegevensverwerking voor de bovenstaande beveiligde resources is uitgaande bandbreedte vanaf elke VM in het door DDoS beveiligde virtuele netwerk (VNET). De totale uitgaande bandbreedte van deze VM's wordt samengevoegd en gebruikt voor factureringsdoeleinden. Uitgaand verkeer naar internet wordt hierbij meegerekend. Verkeer binnen VNET's, tussen VNET's of verkeer naar ExpressRoute of VPN Gateway wordt niet meegerekend. De kosten voor gegevensverwerking zijn inclusief de reken- en opslagresources die nodig zijn voor de analyse en opslag van verkeerspatronen van toepassingen voor historische analyse. De kosten voor gegevensverwerking voorzien in een prijsmodel dat evenredig met uw toepassing wordt opgeschaald of een prijsmodel voor lagere algemene kosten voor ontwikkeling- of testomgevingen die moeten worden beveiligd. De kosten voor gegevensverwerking gelden in combinatie met de kosten voor uitgaande bandbreedte van het VM-netwerk. Kosten voor uitgaand verkeer zijn extra kosten.
  • Als de service DDoS Protection de gehele maand actief is, wordt het maandelijkse tarief in rekening gebracht, ongeacht uw gebruik. Als de service echter maar een gedeelte van de maand actief is geweest, krijgt u een pro rata factuur voor het gebruikte aantal uren en de overschrijding van de inbegrepen gegevensoverdracht.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Azure DDoS-beveiliging

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator Weergeven in Calculator

Aan de slag met DDoS Protection