Prijzen voor Azure DDoS-beveiliging

Uw Azure-resources beschermen tegen Denial of Service-dreigingen

Met DDoS-beveiliging kunt u uw Azure-resources beveiligen tegen DDoS-dreigingen (Distributed Denial of Service) met voortdurende controle van het netwerk en automatische beperking van risico's van een netwerkaanval. Er is geen toezegging vooraf en uw totale kosten worden opgeschaald met uw cloudimplementatie.

Prijsinformatie

DDoS-beveiliging is als preview beschikbaar. Gedurende deze periode worden er geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze service.

Voor de DDoS-beveiligingsservice worden maandelijks een vast bedrag en kosten voor gegevensverwerking in rekening gebracht. Dit bedrag omvat de beveiliging van een vast aantal resources en een gereduceerd tarief voor de Web Application Firewall van Azure Application Gateway. De vaste prijs is van toepassing op een vast aantal beveiligde resourcetypen in alle klantabonnementen.

30 dagen voor de start van de algemene beschikbaarheid (GA) ontvangen klanten informatie over de bijgewerkte prijzen.

Ondersteuning en SLA

  • Tijdens de preview-periode is er geen SLA voor deze service.
  • De ondersteuning voor deze service wordt geleverd via normale hulp- en ondersteuningskanalen in Azure Portal.

Veelgestelde vragen

  • Resources worden op inschrijvingsniveau geteld. Klanten kopen DDoS-beveiliging voor één abonnement. Microsoft brengt kosten in rekening voor alle abonnementen die bij de inschrijving horen. U ontvangt extra informatie over het toewijzingsproces zodra de service algemeen beschikbaar is.
  • Een resource is een openbaar IP dat is gekoppeld aan een virtuele machine met IaaS (internet-as-a-service), LoadBalancer, Application Gateway-cluster, Service Fabric of een op IaaS gebaseerde NVA (network virtual appliance). In de toekomst worden hieraan mogelijk extra beveiligde resources toegevoegd.
  • Gegevensverwerking voor de bovenstaande beveiligde resources is uitgaande bandbreedte vanaf elke virtuele machine in het door DDoS beveiligde virtuele netwerk. De totale uitgaande breedte van deze virtuele machines wordt samengevoegd en gebruikt voor factureringsdoeleinden. Uitgaand verkeer naar het internet wordt hierbij meegerekend. Verkeer binnen het virtuele netwerk, tussen virtuele netwerken of verkeer naar ExpressRoute of VPN Gateway wordt niet meegerekend. De kosten voor gegevensverwerking zijn inclusief de reken- en opslagresources die nodig zijn voor de analyse en opslag van verkeerspatronen van toepassingen voor historische analyse. De kosten voor gegevensverwerking voorzien in een prijsmodel dat evenredig met uw toepassing wordt opgeschaald of een prijsmodel voor lagere algemene kosten voor ontwikkeling- of testomgevingen die moeten worden beveiligd.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Azure DDoS-beveiliging

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator Weergeven in Calculator

Aan de slag met DDoS-beveiliging

Gratis account