Prijzen voor Azure Backup

Vereenvoudig gegevensbeveiliging en bescherm tegen ransomware

Azure Backup is een Azure-service die u kunt gebruiken voor het maken van back-ups en het herstellen van uw gegevens in de Microsoft-cloud (of deze te beschermen).

Prijsopties verkennen

Pas filters toe om de prijsopties aan te passen aan uw behoeften.

Back-up voor Azure-VM's en on-premises servers

De hieronder vermelde prijzen zijn van toepassing in combinatie met het gebruik van de volgende onderdelen om back-ups van uw VM's of fysieke servers te maken: Azure IaaS VM Backup, Azure Backup-agent (MARS), System Center DPM of Microsoft Azure Backup Server (MABS).

De grootte van de gegevens waarvan een back-up wordt gemaakt, bepaalt de prijs van Azure Backup voor elke beveiligde insatntie vóór compressie en versleuteling.

 • De berekening van de grootte van virtuele machines (VM) is gebaseerd op de werkelijke (gebruikte) grootte van de VM. Dit is de som van alle gegevens in de VM, uitgezonderd tijdelijke opslag.
 • Bij het maken van back-ups van bestanden en mappen wordt de gegevensgrootte bepaald door de grootte van de voor back-up geconfigureerde bestanden en mappen.
 • Bij het maken van back-ups van SQL Server wordt de gegevensgrootte bepaald door de grootte van de voor back-up geconfigureerde databases.

U hebt de flexibiliteit om voor uw back-ups te kiezen tussen lokaal redundante opslag (LRS), zone-redundante opslag (ZRS)Preview of geografisch redundante opslag (GRS). Als u herstellen in meerdere regio's inschakelt, wordt uw back-upopslag bijgewerkt van GRS naar geografisch redundante opslag met leestoegang (RA-GRS). De kosten voor opslag zijn apart van de kosten van Beveiligde instanties van Azure Backup.

Grootte van elk exemplaar Prijs van Azure Backup per maand
Exemplaar < of = 50 GB $- plus verbruikte opslag
Exemplaar is > 50 GB maar < of = 500 GB $- plus verbruikte opslag
Instantie is > 500 GB $- voor elke toename van 500 GB plus verbruikte opslag

Voorbeeld: Als u 1,2 TB gegevens in een exemplaar hebt, zijn de kosten $- plus verbruikte opslag. Er wordt dan $- in rekening gebracht voor elk van de twee stappen van 500 GB, en $- voor de resterende 200 GB aan gegevens.

Backup Storage

Backup Storage is een betrouwbare set opslagaccounts die automatisch wordt geschaald en door Azure Backup wordt beheerd. Voor extra beveiliging worden deze opslagaccounts geïsoleerd van tenants van klanten. De kosten voor opslag zijn apart van de kosten van Beveiligde instanties van Azure Backup.

Standaard worden alle back-upgegevens die door Azure Backup worden beveiligd naar de standaardlaag verplaatst. Voor back-ups waarvoor langetermijnretentie geldt (maandelijkse en jaarlijkse back-ups met een retentieperiode van meer dan 6 maanden), hebt u de mogelijkheid om deze naar de archieflaag te verplaatsen. Meer informatie.

In de standaardlaag hebt u de flexibiliteit om voor uw back-ups te kiezen tussen lokaal redundante opslag (LRS), zone-redundante opslag (ZRS)Preview of geografisch redundante opslag (GRS). Als u herstellen in meerdere regio's inschakelt, wordt uw back-upopslag bijgewerkt van GRS naar geografisch redundante opslag met leestoegang (RA-GRS).

Uw back-upgegevens kunnen worden verplaatst naar de archieflaag via beleid1 of door specifieke PowerShell-opdrachten uit te voeren op gekozen back-ups.

Standaard-laag Archieflaag
LRS $- per GB $- per GB
ZRSPreview $- per GB N/A
GRS $- per GB $- per GB
RA-GRS $- per GB $- per GB
1Vandaag al beschikbaar voor back-ups van Azure PostgreSQL

Vroege verwijdering

Naast de kosten per GB per maand geldt voor alle back-upgegevens die worden verplaatst naar de archieflaag een vroege verwijderingsperiode uit de archieflaag van 180 dagen. Deze kosten zijn naar rato. Als een back-up bijvoorbeeld wordt verplaatst naar de archieflaag en er vervolgens een actie 'Beveiliging stoppen en gegevens verwijderen' wordt uitgevoerd op de bijbehorende gegevensbron, worden kosten in rekening gebracht voor de vroege verwijderingsperiode die gelijk is aan 135 dagen (180 min 45) aan back-upopslag in de archieflaag.

Rehydratatie

Herstellen vanuit de standaardlaag van voor back-upopslag is gratis en er worden geen transactiekosten of kosten voor uitgaand verkeer in rekening gebracht. Wanneer u echter gegevens uit de archieflaag herstelt, worden er kosten in rekening gebracht voor het ophalen van gegevens. De kosten zijn gelijk aan de kosten voor het ophalen van gegevens voor Azure Blob Storage. Meer informatie.

Back-up voor SQL Server op Azure-VM's

De grootte van de gegevens waarvan een back-up wordt gemaakt vóór compressie en versleuteling, bepaalt de prijs voor het gebruik van Azure Backup voor SQL Server op Azure-VM's.

 • Bij het maken van back-ups van SQL Server op een Azure-VM wordt de grootte van elke instantie bepaald door de grootte van de voor back-up geconfigureerde databases.
 • Bij het maken van back-ups van SQL Server-beschikbaarheidsgroepen wordt de grootte van elke instantie bepaald door de grootte van de databases die in een beschikbaarheidsgroep voor back-ups zijn geconfigureerd.

U hebt de flexibiliteit om voor uw back-ups te kiezen tussen lokaal redundante opslag (LRS), zone-redundante opslag (ZRS)Preview of geografisch redundante opslag (GRS). De kosten voor opslag zijn apart van de kosten van Beveiligde instanties van Azure Backup.

Grootte van elk exemplaar Prijs van Azure Backup per maand
Exemplaar < of = 500 GB $- plus verbruikte opslag
Instantie is > 500 GB $- voor elke toename van 500 GB plus verbruikte opslag

Voorbeeld: Als u 1,2 TB gegevens in een exemplaar hebt, zijn de kosten $- plus verbruikte opslag. Er wordt $- in rekening gebracht voor 2x 500 GB, en $- voor de resterende 200 GB aan gegevens.

Backup Storage

Azure Backup maakt gebruik van Blob Storage voor het opslaan van uw back-ups. U hebt de flexibiliteit om voor uw back-ups te kiezen tussen lokaal redundante opslag (LRS), zone-redundante opslag (ZRS)Preview of geografisch redundante opslag (GRS). De kosten voor opslag zijn apart van de kosten van Beveiligde instanties van Azure Backup.

LRS ZRS GRS RA-GRS
Opslag in GB/maand $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB

Back-up voor SAP HANA op Azure-VM's

De grootte van de gegevens waarvan een back-up wordt gemaakt vóór compressie en versleuteling bepaalt de prijs voor het gebruik van Azure Backup voor SAP HANA-databases op Azure-VM's. Op dit moment wordt het maken van een back-up alleen ondersteund voor een scale-up-implementatie, dat wil zeggen, een SAP HANA-server op één Azure-VM.

U hebt de flexibiliteit om voor uw back-ups te kiezen tussen lokaal redundante opslag (LRS), zone-redundante opslag (ZRS)Preview of geografisch redundante opslag (GRS). Zowel LRS als GRS is blok-blobopslag. De kosten voor opslag zijn apart van de kosten van Azure Backup.

Grootte van elk exemplaar Prijs van Azure Backup per maand
Exemplaar < of = 500 GB $- plus verbruikte opslag
Exemplaar > 500 GB $- voor elke toename van 500 GB plus verbruikte opslag

Voorbeeld: Als u 1,2 TB gegevens in een exemplaar hebt, zijn de kosten $- plus verbruikte opslag. Er wordt dan $- in rekening gebracht voor elk van de twee stappen van 500 GB, en $- voor de resterende 200 GB aan gegevens.

Backup Storage

Azure Backup gebruikt blok-blobopslag voor de back-up van uw instanties. U hebt de flexibiliteit om voor uw back-ups te kiezen tussen lokaal redundante opslag (LRS), zone-redundante opslag (ZRS)Preview of geografisch redundante opslag (GRS). Zowel LRS als GRS is blok-blobopslag.

LRS ZRS GRS RA-GRS
Opslag in GB/maand $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB

Back-up voor Azure Files

Azure Backup biedt een oplossing voor momentopnamebeheer voor de beveiliging van Azure Files. De momentopnamegegevens die zijn gemaakt door Azure Backup, zijn aanwezig in uw Storage-account en er worden hiervoor kosten in rekening gebracht voor momentopnameopslag. Deze gegevens worden niet verplaatst naar een Recovery Services kluis.

Een met Azure Files beveiligde instantie is het Storage-account waarin Azure Files-shares worden bewaard waarvan een back-up is gemaakt.

 • Bij het gebruik van de oplossing voor momentopnamebeheer voor Azure Files wordt de grootte van een instantie bepaald door de gecombineerde grootte van alle Azure-bestandsshares in een opslagaccount waarvan een back-up is gemaakt.
 • Azure Backup maakt gebruik van momentopnamen van Azure-bestandsshares voor het maken van herstelpunten.
Grootte van elk exemplaar Prijs van Azure Backup per maand
Instantie is > 250 GB $-
Exemplaar < of = 250 GB 60% van de prijs voor beveiligde instanties voor Azure Files per maand

Azure-prijzen en -aankoopopties

Neem rechtstreeks contact met ons op

Bekijk een overzicht van Azure-prijzen. Krijg inzicht in prijscategorieën voor uw cloudoplossing, leer meer over kostenoptimalisatie en vraag een aangepast voorstel aan.

Praat met een verkoopspecialist

Aanschafmethoden bekijken

Koop Azure-services via de Azure-website, uw Microsoft-vertegenwoordiger of een Azure-partner.

Verken uw opties

Aanvullende bronnen

Details van Azure Backup

Meer informatie over functies en mogelijkheden van Azure Backup.

Prijscalculator

Bereken de verwachte maandelijkse kosten voor het gebruik van een willekeurige combinatie van Azure-producten.

SLA

De Service Level Agreement voor dit product bekijken.

Documentatie

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere Azure Backup-bronnen.

Veelgestelde vragen

Overzicht

 • Het nieuwe prijsmodel van Azure Backup bestaat uit twee onderdelen:

  • Beveiligde instanties: Dit is de primaire factureringseenheid voor Azure Backup. Klanten betalen voor het aantal exemplaren dat wordt beveiligd met de Azure Backup-service
  • Opslag: Klanten kunnen kiezen uit lokaal redundante opslag (LRS) en geografisch redundante opslag (GRS) voor hun back-upkluis. De nettoprijs van Storage is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die is opgeslagen met de service.

  Deze twee onderdelen worden als aparte regelitems toegevoegd aan de maandelijkse factuur voor Azure.

 • Een beveiligde instantie is de computer of fysieke of virtuele server die u gebruikt om de back-up naar Azure te configureren. Een instantie wordt beschermd nadat u een back-upbeleid voor de computer, server of database hebt geconfigureerd en een back-up van de gegevens hebt gemaakt. Met latere kopieën van de back-upgegevens wordt de verbruikte hoeveelheid opslag gewijzigd, maar extra back-ups tellen niet mee voor het aantal beveiligde instanties. Veelvoorkomende beveiligde instanties zijn virtuele machines, toepassingsservers en pc's met het Windows-besturingssysteem. Bijvoorbeeld:

  • Een virtuele machine met de Hyper-V- of Azure IaaS-hypervisorinfrastructuur. Het gastbesturingssysteem van deze virtuele machines kan Windows Server of Linux zijn.
  • Een toepassingsserver met een fysieke of virtuele machine met Windows Server en workloads met gegevens om een back-up van te maken. Veelvoorkomende workloads zijn: Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange-server, Microsoft SharePoint-server, Microsoft Dynamics en de bestandsserverfunctie van Windows Server. Als u een back-up van deze workloads wilt maken of ze wilt beschermen, hebt u Azure Backup Server of System Center Data Protection Manager, DPM nodig.
  • Een personal computer met het Windows-besturingssysteem.
  • SQL Server die alle databases op de server bevat.

  Als u een back-up maakt van de hypervisorinfrastructuur van een virtuele machine en de gastworkload daarvan, worden de hypervisorinfrastructuur en de gastworkload behandeld als afzonderlijke beveiligde instanties en onafhankelijk van elkaar in rekening gebracht.

 • Nee, met betrekking tot facturering worden instanties in drie categorieën ingedeeld op basis van de grootte van de instantie. De prijs per beveiligde instantie is afhankelijk van de categorisatie van de instantie in de bovenstaande prijstabel. Houd er rekening mee dat Storage niet is opgenomen in de prijzen in de bovenstaande tabel en dat hiervoor apart kosten worden berekend.

 • Er worden geen kosten in rekening gebracht voor herstelbewerkingen of uitgaande netwerkbandbreedtes (egress) die worden gebruikt voor herstelbewerkingen.

 • De nieuwe prijzen gelden voor alle Azure Backup-klanten.

Beveiligde instanties

 • Nee, het gebruik wordt naar rato in rekening gebracht op basis van het aantal dagen per maand dat een exemplaar is beveiligd.

 • Alle gegevensopslag met Azure Backup wordt gefactureerd via de tarieven voor back-upopslag zoals hierboven weergegeven, voor de periode dat de gegevens worden bewaard met Azure Backup. Als de bewaarperiode wordt verlengd, is dit echter niet van invloed op de softwareprijs voor beveiligde instanties waarvoor u betaalt. Let op: De nieuwste Azure Backup-agent moet hiervoor zijn geïnstalleerd op de computer.

 • Zo lang uw gegevens aanwezig zijn in Azure Backup, blijft u betalen voor beveiligde instanties en opslag. Uw factuur voor beveiligde instanties wordt gebaseerd op de grootte van de laatste back-up die is voltooid voordat u de beveiliging hebt stopgezet. Uw factuur voor opslag wordt gebaseerd op de totale hoeveelheid gegevens die voor deze instantie is opgeslagen in de Azure Backup-kluis.

  Neem bijvoorbeeld de back-up van een virtuele machine van 100 GB. De kosten voor het beveiligde exemplaar bedragen $- per maand. Er wordt elke dag 1 GB aan gegevens toegevoegd en deze gegevens blijven gedurende 120 dagen behouden. U moet afzonderlijk voor de opslag van deze gegevens betalen. Als u na één maand besluit de beveiliging van de virtuele machine stop te zetten maar de gegevens wel wilt behouden in Azure Backup, blijft u $- per maand betalen totdat u zelf de back-upgegevens verwijdert.

 • Ja, de Azure Backup-agent moet worden bijgewerkt naar de nieuwste versie om gebruik te maken van de nieuwe prijzen. Als u een oudere agent gebruikt, heeft dit een negatieve invloed op de grootte van beveiligde instanties die worden gefactureerd.

 • De nieuwe prijzen gelden voor alle Azure Backup-klanten.

Kosten voor opslag van back-ups

 • Alle gegevensopslag met Azure Backup wordt gefactureerd via de tarieven voor back-upopslag hierboven weergegeven.

 • Dit is afhankelijk van de geselecteerde opslagkeuze voor de back-upkluis. De verschillende opslagopties voor de back-upkluis zijn: Lokaal redundante opslag (LRS) en geografisch redundante opslag (GRS).

 • Natuurlijk. De back-upgegevens in elke kluis worden gefactureerd op basis van de desbetreffende blok-blobtarieven voor LRS of GRS voor de regio waarin de kluis zich bevindt. De klant heeft volledige controle over de Azure-opslagfactuur, omdat deze de kluisopties zelf kan kiezen.

 • De totale hoeveelheid back-upgegevens die kan worden bewaard in Azure Backup (de back-endgrootte) voor een bepaald beveiligd exemplaar, is afhankelijk van de volgende factoren:

  • De bewaarperiode van de gegevens waarvan een back-up is gemaakt
  • Het nieuwe nettoverloop dat is opgeslagen op elk herstelpunt
  • Het bereikte compressieniveau van de back-upgegevens
  • De frequentie van de geplande back-uptaken
  • Gekoppelde back-upmetagegevens
 • Op de dashboardpagina van de back-upkluis ziet u het totale aantal gegevens van het apparaat dat is geregistreerd bij de kluis. Daarnaast ziet u het type opslag dat is gebruikt voor de back-upkluis.

 • Net zoals bij de huidige prijzen, hoeft u met Azure Backup niet te betalen voor opslagtransacties. Deze kosten zijn opgenomen in de softwareprijs die u betaalt.

Netwerkkosten

 • ExpressRoute-kosten zijn niet inbegrepen bij Azure Backup. De klant blijft afzonderlijk betalen voor Azure Backup en voor ExpressRoute op basis van de geselecteerde poortsnelheid.

Voorbeelden

 • Primaire computer Workload Grootte van beveiligd exemplaar Gefactureerd bedrag*
  1 Windows-host Windows Server 2012 (back-up van bestanden en mappen) 300 GB $-/maand
  3 Windows-hosts Microsoft Exchange
  Microsoft Exchange
  Microsoft Exchange
  600 GB
  1300 GB
  400 GB
  $-/maand
  $-/maand
  $-/maand
  1 Windows-clientcomputer Windows 8.1 (Back-up van bestanden en mappen maken) 25 GB $-/maand
  1 Hyper-V-virtuele machine Back-up van virtuele machine 30 GB $-/maand
  1 Azure IaaS-virtuele machine Back-up van virtuele machine 250 GB $-/maand
  1 Windows-gastcomputer Windows Server 2012 (back-up van bestanden en mappen) 120 GB $-/maand
  1 Windows-gastcomputer Zelfstandige Microsoft SQL Server 600 GB $-/maand
  3 Windows-gastcomputers Microsoft SQL Server-cluster:
  • Machine 1: 50 databases
  • Machine 2: 75 databases
  • Machine 3: 20 databases
  70 GB
  80 GB
  15 GB
  $-/maand +
  $-/maand +
  $-/maand

  OPMERKING: Als de databases worden verplaatst in het cluster, wordt de grootte op het moment waarop de back-up wordt gemaakt, gebruikt voor berekeningen.

  5 Windows-gastcomputers Volledige SharePoint-farm met front-end, inhoudsdatabase enzovoort… 1300 GB $-/maand (SharePoint-farmgrootte > 1000 GB en < 1500 GB)

  OPMERKING: Een SharePoint-farm is een speciale entiteit die wordt gefactureerd op basis van de totale grootte van de beveiligde gegevens in de farm.

  *Azure-opslag wordt extra gefactureerd op basis van gekozen back-upopties
 • Voor de beveiliging van de 250 GB aan SQL Server-databases in Azure Backup wordt de SQL Server beschouwd als een beveiligd exemplaar. Aangezien het beveiligde exemplaar groter is dan 50 GB, maar kleiner is dan 500 GB, kost dit $- per maand. Als er van de virtuele machine ook een back-up wordt gemaakt op Azure Backup, telt deze ook mee als beveiligd exemplaar. Aangezien de grootte van de virtuele machine tussen de 50 GB en 500 GB ligt, is de prijs ook $- per maand.

  Kosten voor back-ups van een virtuele machine en back-ups van workloads in gastmodus worden apart gefactureerd.

 • Ja, wanneer u de MAB-server gebruikt om lokaal een back-up te maken van gegevens, worden nog steeds de back-upservicekosten per exemplaar in rekening gebracht. Aangezien er van de gegevens echter alleen lokaal een back-up wordt gemaakt, worden er geen kosten in rekening gebracht voor Azure Storage.

Praat met een verkoopspecialist voor een overzicht van de Azure-prijzen. Krijg inzicht in de prijzen voor uw cloudoplossing.

Maak gratis gebruik van cloudservices en $200 tegoed om Azure gedurende 30 dagen te kunnen verkennen.