Prijzen voor Azure Backup

Eenvoudige en betrouwbare back-up geïntegreerd in de cloud

Back-upopties verkennen

Azure Backup is een Azure-service die u kunt gebruiken voor het maken van back-ups en het herstellen van uw gegevens in de Microsoft-cloud (of deze te beschermen).

Azure Backup biedt de volgende opties:

Back-up voor Azure-VM's en on-premises servers

De hieronder vermelde prijzen zijn van toepassing in combinatie met het gebruik van de volgende onderdelen om back-ups van uw VM's of fysieke servers te maken: Azure IaaS VM Backup, Azure Backup-agent (MARS), System Center DPM of Microsoft Azure Backup Server (MABS).

De grootte van de gegevens waarvan een back-up wordt gemaakt, bepaalt de prijs van Azure Backup voor elk beschermd exemplaar vóór compressie en versleuteling.

 • De berekening van de grootte van virtuele machines (VM) is gebaseerd op de werkelijke (gebruikte) grootte van de VM. Dit is de som van alle gegevens in de VM, uitgezonderd tijdelijke opslag.
 • Bij het maken van back-ups van bestanden en mappen wordt de gegevensgrootte bepaald door de grootte van de voor back-up geconfigureerde bestanden en mappen.
 • Bij het maken van back-ups van SQL Server wordt de gegevensgrootte bepaald door de grootte van de voor back-up geconfigureerde databases.

U hebt de flexibiliteit om te kiezen tussen lokaal redundante opslag (LRS) of geografisch redundante opslag (GRS). Zowel LRS als GRS zijn blok-blobopslag. De kosten voor opslag zijn apart van de kosten van Azure Backup.

Grootte van elk exemplaar Prijs van Azure Backup per maand
Exemplaar < of = 50 GB $- plus verbruikte opslag
Exemplaar is > 50 GB maar < of = 500 GB $- plus verbruikte opslag
Exemplaar > 500 GB $- voor elke toename van 500 GB plus verbruikte opslag

Voorbeeld: Als u 1,2 TB gegevens in een exemplaar hebt, zijn de kosten $- plus verbruikte opslag. Er wordt $- in rekening gebracht voor 2x 500 GB, en $- voor de resterende 200 GB aan gegevens.

Back-upopslaglocatie

Azure Backup gebruikt blok-blobopslag voor de back-up van uw instanties. U hebt de flexibiliteit om te kiezen tussen lokaal redundante opslag (LRS) of geografisch redundante opslag (GRS). Zowel LRS als GRS zijn blok-blobopslag.

LRS GRS RA-GRS Preview
Opslag in GB/maand $- per GB $- per GB Gratis*

* De preview-prijs is vanaf 1 februari 2020 beschikbaar. Tot die tijd kunt u gratis gebruikmaken van RA-GRS Backup Storage.

Back-up voor SQL Server op Azure-VM's

De grootte van de gegevens waarvan een back-up wordt gemaakt vóór compressie en versleuteling bepaalt de prijs voor het gebruik van Azure Backup voor SQL Server op Azure-VM's.

 • Wanneer u back-ups maakt van SQL Server dat op een Azure-VM wordt uitgevoerd, bepaalt de grootte van de databases die voor back-ups zijn geconfigureerd hoe groot elke instantie is.
 • Wanneer u back-ups maakt van SQL Server-beschikbaarheidsgroepen, bepaalt de grootte van de databases die in een beschikbaarheidsgroep voor back-ups zijn geconfigureerd hoe groot elke instantie is.

U hebt de flexibiliteit om te kiezen tussen lokaal redundante opslag (LRS) of geografisch redundante opslag (GRS). Zowel LRS als GRS zijn blok-blobopslag. De kosten voor opslag zijn apart van de kosten van Azure Backup.

Grootte van elk exemplaar Prijs van Azure Backup per maand
Exemplaar < of = 500 GB $- plus verbruikte opslag
Exemplaar > 500 GB $- voor elke toename van 500 GB plus verbruikte opslag

Voorbeeld: Als u 1,2 TB gegevens in een exemplaar hebt, zijn de kosten $- plus verbruikte opslag. Er wordt $- in rekening gebracht voor 2x 500 GB, en $- voor de resterende 200 GB aan gegevens.

Back-upopslaglocatie

Azure Backup gebruikt blok-blobopslag voor de back-up van uw instanties. U hebt de flexibiliteit om te kiezen tussen lokaal redundante opslag (LRS) of geografisch redundante opslag (GRS). Zowel LRS als GRS zijn blok-blobopslag.

LRS GRS RA-GRS Preview *
Opslag in GB/maand $- per GB $- per GB $- per GB

* De preview-prijs is vanaf 1 februari 2020 beschikbaar. Tot die tijd kunt u gratis gebruikmaken van RA-GRS Backup Storage.

Back-ups maken voor SAP HANA op Azure-VM's

De grootte van de gegevens waarvan een back-up wordt gemaakt vóór compressie en versleuteling bepaalt de prijs voor het gebruik van Azure Backup voor SAP HANA-databases op Azure-VM's. Op dit moment wordt het maken van een back-up alleen ondersteund voor een scale-up-implementatie, dat wil zeggen, een SAP HANA-server op één Azure-VM.

U hebt de flexibiliteit om te kiezen tussen lokaal redundante opslag (LRS) of geografisch redundante opslag (GRS). Zowel LRS als GRS zijn blok-blobopslag. De kosten voor opslag zijn apart van de kosten van Azure Backup.

Grootte van elk exemplaar Prijs van Azure Backup per maand
Exemplaar < of = 500 GB $- plus verbruikte opslag
Exemplaar > 500 GB $- voor elke toename van 500 GB plus verbruikte opslag

Voorbeeld: Als u 1,2 TB gegevens in een exemplaar hebt, zijn de kosten $- plus verbruikte opslag. Er wordt $- in rekening gebracht voor 2x 500 GB, en $- voor de resterende 200 GB aan gegevens.

Back-upopslaglocatie

Azure Backup gebruikt blok-blobopslag voor de back-up van uw instanties. U hebt de flexibiliteit om te kiezen tussen lokaal redundante opslag (LRS) of geografisch redundante opslag (GRS). Zowel LRS als GRS zijn blok-blobopslag.

LRS GRS
Opslag in GB/maand $- per GB $- per GB

Een back-up maken van Azure Files

Tijdens het maken van een back-up van Azure Files wordt een exemplaar gedefinieerd als het opslagaccount waarin Azure Files-shares worden bewaard waarvan een back-up is gemaakt.

 • De gecombineerde grootte van alle Azure Files-shares in een opslagaccount waarvan een back-up is gemaakt bepaalt de exemplaargrootte tijdens het maken van een back-up van Azure Files.
 • Azure Backup maakt gebruik van momentopnamen van Azure-bestandsshares voor het maken van herstelpunten. De opslagkosten voor momentopnamen worden gefactureerd voor uw gebruik van Azure Files.
Grootte van elk exemplaar Prijs van Azure Backup per maand
Exemplaar is > 50 GB maar < of = 500 GB $-
Exemplaar > 500 GB $- voor elke verhoging van 500 GB
Exemplaar < of = 50 GB 60% van de prijs van Azure Backup per maand

Ondersteuning en SLA

 • We bieden technische ondersteuning voor alle Azure-services die zijn uitgebracht voor algemene beschikbaarheid, zoals Backup, via Ondersteuning voor Azure, vanaf $29/maand. Ondersteuning bij facturering en abonnementsbeheer is gratis.
 • We garanderen een beschikbaarheid van ten minste 99,9% voor de functionaliteit voor maken en herstellen van de Azure Backup-service. De beschikbaarheid wordt berekend voor een maandelijkse factureringscyclus.

Prijzen voor Azure Backup - Veelgestelde vragen

Overzicht

 • Het nieuwe prijsmodel van Azure Backup bestaat uit twee onderdelen:

  • Beveiligde exemplaren: Dit is de primaire factureringseenheid voor Azure Backup. Klanten betalen voor het aantal exemplaren dat wordt beveiligd met de Azure Backup-service
  • Opslag: Klanten kunnen kiezen uit lokaal redundante opslag (LRS) en geografisch redundante opslag (GRS) voor hun back-upkluis. De nettoprijs van Storage is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die is opgeslagen met de service.

  Deze twee onderdelen worden als aparte regelitems toegevoegd aan de maandelijkse factuur voor Azure.

 • Een beveiligde instantie is de computer of fysieke of virtuele server die u gebruikt om de back-up naar Azure te configureren. Een exemplaar wordt beschermd nadat u een back-upbeleid voor de computer, server of database hebt geconfigureerd en een back-up van de gegevens hebt gemaakt. Latere exemplaren van de back-upgegevens wijzigen de verbruikte hoeveelheid opslag, maar extra back-ups tellen niet mee voor het aantal beschermde exemplaren. Veelvoorkomende beveiligde instanties zijn virtuele machines, toepassingsservers en pc's met het Windows-besturingssysteem. Bijvoorbeeld:

  • Een virtuele machine met de Hyper-V- of Azure IaaS-hypervisorinfrastructuur. Het gastbesturingssysteem van deze virtuele machines kan Windows Server of Linux zijn.
  • Een toepassingsserver met een fysieke of virtuele machine met Windows Server en workloads met gegevens om een back-up van te maken. Veelvoorkomende workloads zijn: Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange-server, Microsoft SharePoint-server, Microsoft Dynamics en de bestandsserverfunctie van Windows Server. Als u een back-up van deze workloads wilt maken of ze wilt beschermen, hebt u Azure Backup Server of System Center Data Protection Manager, DPM nodig.
  • Een personal computer met het Windows-besturingssysteem.
  • SQL Server die alle databases op de server bevat.

  Als u een back-up maakt van de hypervisorinfrastructuur van een virtuele machine en de gastworkload daarvan, worden de hypervisorinfrastructuur en de gastworkload behandeld als afzonderlijke beschermde exemplaren en onafhankelijk van elkaar in rekening gebracht.

 • Nee, met betrekking tot facturering worden exemplaren in drie categorieën ingedeeld op basis van de grootte van het exemplaar. De prijs per beveiligd exemplaar is afhankelijk van de categorisatie van het exemplaar in de bovenstaande prijstabel. Houd er rekening mee dat Storage niet is opgenomen in de prijzen in de bovenstaande tabel en dat hiervoor apart kosten worden berekend.

 • Er worden geen kosten in rekening gebracht voor herstelbewerkingen of uitgaande netwerkbandbreedtes (egress) die worden gebruikt voor herstelbewerkingen.

 • De nieuwe prijzen gelden voor alle Azure Backup-klanten.

Beveiligde exemplaren

 • Nee, het gebruik wordt naar rato in rekening gebracht op basis van het aantal dagen per maand dat een exemplaar is beveiligd.

 • Alle gegevensopslag met Azure Backup wordt gefactureerd via de tarieven voor backup-opslag hierboven weergegeven, voor de periode dat de gegevens worden bewaard met Azure Backup. Als de bewaarperiode wordt verlengd, is dit echter niet van invloed op de softwareprijs voor beveiligde exemplaren waarvoor u betaalt. De nieuwste Azure Backup-agent moet hiervoor zijn geïnstalleerd op de computer.

 • Zo lang uw gegevens aanwezig zijn in Azure Backup, blijft u betalen voor beveiligde instanties en opslag. Uw factuur voor beveiligde instanties wordt gebaseerd op de grootte van de laatste back-up die is voltooid voordat u de beveiliging hebt stopgezet. Uw factuur voor opslag wordt gebaseerd op de totale hoeveelheid gegevens die voor deze instantie is opgeslagen in de Azure Backup-kluis.

  Neem bijvoorbeeld de back-up van een virtuele machine van 100 GB. De kosten voor het beveiligde exemplaar bedragen $- per maand. Er wordt elke dag 1 GB aan gegevens toegevoegd en deze gegevens blijven gedurende 120 dagen behouden. U moet afzonderlijk voor de opslag van deze gegevens betalen. Als u na één maand besluit de beveiliging van de virtuele machine stop te zetten maar de gegevens wel wilt behouden in Azure Backup, blijft u $- per maand betalen totdat u zelf de back-upgegevens verwijdert.

 • Ja, de Azure Backup-agent moet worden bijgewerkt naar de nieuwste versie om gebruik te maken van de nieuwe prijzen. Als u een oudere agent gebruikt, heeft dit een negatieve invloed op de grootte van beveiligde exemplaren die worden gefactureerd.

 • De nieuwe prijzen gelden voor alle Azure Backup-klanten.

Kosten voor opslag van back-ups

 • Alle gegevensopslag met Azure Backup wordt gefactureerd via de tarieven voor back-upopslag hierboven weergegeven.

 • Dit is afhankelijk van de geselecteerde opslagkeuze voor de back-upkluis. De verschillende opslagopties voor de back-upkluis zijn: Lokaal redundante opslag (LRS) en geografisch redundante opslag (GRS).

 • Natuurlijk. De back-upgegevens in elke kluis worden gefactureerd op basis van de desbetreffende blok-blobtarieven voor LRS of GRS voor de regio waarin de kluis zich bevindt. De klant heeft volledige controle over de Azure-opslagfactuur, omdat deze de kluisopties zelf kan kiezen.

 • De totale hoeveelheid back-upgegevens die kan worden bewaard in Azure Backup (de back-endgrootte) voor een bepaald beveiligd exemplaar, is afhankelijk van de volgende factoren:

  • De bewaarperiode van de gegevens waarvan een back-up is gemaakt
  • Het nieuwe nettoverloop dat is opgeslagen op elk herstelpunt
  • Het bereikte compressieniveau van de back-upgegevens
  • De frequentie van de geplande back-uptaken
  • Gekoppelde back-upmetagegevens
 • Op de dashboardpagina van de back-upkluis ziet u het totale aantal gegevens van het apparaat dat is geregistreerd bij de kluis. Daarnaast ziet u het type opslag dat is gebruikt voor de back-upkluis.

 • Net zoals bij de huidige prijzen, hoeft u met Azure Backup niet te betalen voor opslagtransacties. Deze kosten zijn opgenomen in de softwareprijs die u betaalt.

Netwerkkosten

 • ExpressRoute-kosten zijn niet inbegrepen bij Azure Backup. De klant blijft afzonderlijk betalen voor Azure Backup en voor ExpressRoute op basis van de geselecteerde poortsnelheid.

Voorbeelden

 • Primaire computer Workload Grootte van beveiligd exemplaar Gefactureerd bedrag*
  1 Windows-host Windows Server 2012 (Back-up van bestanden en mappen maken) 300 GB $-/maand
  3 Windows-hosts Microsoft Exchange
  Microsoft Exchange
  Microsoft Exchange
  600 GB
  1300 GB
  400 GB
  $-/maand
  $-/maand
  $-/maand
  1 Windows-clientcomputer Windows 8.1 (Back-up van bestanden en mappen maken) 25 GB $-/maand
  1 Hyper-V-virtuele machine Back-up van virtuele machine 30 GB $-/maand
  1 Azure IaaS-virtuele machine Back-up van virtuele machine 250 GB $-/maand
  1 Windows-gastcomputer Windows Server 2012 (Back-up van bestanden en mappen maken) 120 GB $-/maand
  1 Windows-gastcomputer Zelfstandige Microsoft SQL Server 600 GB $-/maand
  3 Windows-gastcomputers Microsoft SQL Server-cluster:
  • Machine 1: 50 databases
  • Machine 2: 75 databases
  • Machine 3: 20 databases
  70 GB
  80 GB
  15 GB
  $-/maand +
  $-/maand +
  $-/maand

  OPMERKING: Als de databases worden verplaatst in het cluster, wordt de grootte op het moment waarop de back-up wordt gemaakt, gebruikt voor berekeningen.

  5 Windows-gastcomputers Volledige SharePoint-farm met front-end, inhoudsdatabase enzovoort… 1300 GB $-/maand (SharePoint-farmgrootte > 1000 GB en < 1500 GB)

  OPMERKING: Een SharePoint-farm is een speciale entiteit die wordt gefactureerd op basis van de totale grootte van de beveiligde gegevens in de farm.

  *Azure-opslag wordt extra gefactureerd op basis van gekozen back-upopties

 • Voor de beveiliging van de 250 GB aan SQL Server-databases in Azure Backup wordt de SQL Server beschouwd als een beveiligd exemplaar. Aangezien het beveiligde exemplaar groter is dan 50 GB, maar kleiner is dan 500 GB, kost dit $- per maand. Als er van de virtuele machine ook een back-up wordt gemaakt op Azure Backup, telt deze ook mee als beveiligd exemplaar. Aangezien de grootte van de virtuele machine tussen de 50 GB en 500 GB ligt, is de prijs ook $- per maand.

  Kosten voor back-ups van een virtuele machine en back-ups van workloads in gastmodus worden apart gefactureerd.

 • Ja, wanneer u de MAB-server gebruikt om lokaal een back-up te maken van gegevens, worden nog steeds de back-upservicekosten per exemplaar in rekening gebracht. Aangezien er van de gegevens echter alleen lokaal een back-up wordt gemaakt, worden er geen kosten in rekening gebracht voor Azure Storage.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Azure Backup

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator

Gratis back-up van 1000 GB aan gegevens