Naar hoofdinhoud gaan

Prijzen voor Azure Backup

Vereenvoudig gegevensbeveiliging en bescherm tegen ransomware

Azure Backup is een Azure-service die u kunt gebruiken voor het maken van back-ups en het herstellen van uw gegevens in de Microsoft-cloud (of deze te beschermen).

Prijsopties verkennen

Pas filters toe om de prijsopties aan te passen aan uw behoeften.

De prijzen zijn slechts schattingen en zijn niet bedoeld als werkelijke prijsopgaven. De werkelijke prijzen kunnen variëren afhankelijk van het type overeenkomst dat is afgesloten met Microsoft, de aankoopdatum en de valutakoers. De prijzen worden berekend op basis van Amerikaanse dollars en worden geconverteerd op basis van de slotspot-tarieven in Londen die zijn vastgelegd in de twee werkdagen voor de laatste werkdag van de vorige maand. Als de twee werkdagen voor het einde van de maand vallen op een feestdag in de voornaamste markten, is de dag direct voorafgaande aan de twee werkdagen de dag van de tariefvaststelling. Dit tarief is van toepassing op alle transacties gedurende de aankomende maand. Meld u zich aan bij de Azure-prijscalculator voor prijzen op basis van uw huidige programma/aanbieding bij Microsoft. Neemt u contact op met een Azure-verkoopspecialist voor meer informatie over prijzen of om een prijsopgave aan te vragen. Zie veelgestelde vragen over Azure-prijzen.

Back-up voor Azure-VM's

De hieronder vermelde prijzen zijn van toepassing bij het maken van een back-up van uw IaaS-VM's.

De grootte van de back-upgegevens bepaalt de prijzen voor Azure Backup in elk beveiligd exemplaar vóór compressie en versleuteling.

 • Voor virtuele machines (VM) is de grootteberekening gebaseerd op de werkelijke (gebruikte) grootte van de VM. Dit is de som van alle gegevens in de VM, met uitzondering van tijdelijke opslag.
 • Bij het maken van een back-up van bestanden en mappen bepaalt de grootte van bestanden en mappen die zijn geconfigureerd voor back-up de grootte van de gegevens.
 • Bij het maken van een back-up van de SQL Server bepaalt de grootte van de databases die zijn geconfigureerd voor back-up de grootte van de gegevens.
Grootte van elk exemplaar Prijs van Azure Backup per maand
Exemplaar < of = 50 GB $- plus verbruikte opslag
Exemplaar is > 50 GB maar < of = 500 GB $- plus verbruikte opslag
Instantie is > 500 GB $- voor elke toename van 500 GB plus verbruikte opslag

Voorbeeld: Als u 1,2 TB gegevens in een exemplaar hebt, zijn de kosten $- plus verbruikte opslag. Er wordt dan $- in rekening gebracht voor elk van de twee stappen van 500 GB, en $- voor de resterende 200 GB aan gegevens.

Backup Storage

Backup Storage is een automatisch schalende, betrouwbare set opslagaccounts die wordt beheerd door Azure Backup en wordt geïsoleerd van tenants van klanten om extra beveiliging te bieden. De kosten voor opslag staan los van de kosten van beveiligde instanties van Azure Backup.

De standaardinstelling is dat alle back-upgegevens die door Azure Backup worden beveiligd, naar de Standard-laag gaan. Voor back-ups met een langetermijnretentie (maandelijkse en jaarlijkse back-ups met een retentie die langer is dan 6 maanden), hebt u de mogelijkheid om ze te verplaatsen naar de archieflaag. Meer informatie.

In de Standard-laag hebt u de flexibiliteit om te kiezen tussen lokaal redundante opslag (LRS), zoneredundante opslag (ZRS) of geografisch redundante opslag (GRS) voor uw back-ups. Als u herstellen tussen regio's inschakelt, wordt uw back-upopslag bijgewerkt van GRS naar geografisch redundante opslag met leestoegang (RA-GRS).

Uw back-upgegevens kunnen worden verplaatst naar de archieflaag via beleid of door specifieke PowerShell-opdrachten uit te voeren op de gekozen back-ups.

Met de optie Direct herstellen worden momentopnamen gemaakt die aanwezig zijn in schijven en worden in rekening gebracht als momentopnamen van schijven. Meer informatie.

Standaard-laag Archieflaag
LRS $- per GB $- per GB
ZRS $- per GB N/A
GRS $- per GB $- per GB
RA-GRS $- per GB $- per GB

Gereserveerde capaciteit voor Azure Back-upopslag

Met gereserveerde capaciteit voor Backup Storage kunt u de opslagkosten voor back-upgegevens verlagen door u voor één of drie jaar te verbinden aan Azure Back-upopslag. De gereserveerde capaciteit kan worden aangeschaft in stappen vaneen grootte van 100 TB en 1 PB voor de duur van één of drie jaar. Alle prijzen gelden voor de volledige reserveringsperiode. Raadpleeg de documentatie voor meer informatie.

1 jaar gereserveerd 3 jaar gereserveerd
Standaard-laag Standaard-laag
100 TB/maand 1 PB /maand 100 TB/maand 1 PB /maand
LRS $- $- $- $-
GRS $- $- $- $-
ZRS $- $- $- $-
RA-GRS $- $- $- $-

Vroege verwijdering

Naast de kosten per GB per maand geldt voor alle back-upgegevens die worden verplaatst naar de archieflaag een vroege verwijderingsperiode uit de archieflaag van 180 dagen. Deze kosten zijn naar rato. Als een back-up bijvoorbeeld wordt verplaatst naar de archieflaag en er vervolgens een actie 'Beveiliging stoppen en gegevens verwijderen' wordt uitgevoerd op de bijbehorende gegevensbron, worden kosten in rekening gebracht voor de vroege verwijderingsperiode die gelijk is aan 135 dagen (180 min 45) aan back-upopslag in de archieflaag.

Rehydratatie

Herstellen vanuit de standaardlaag van voor back-upopslag is gratis en er worden geen transactiekosten of kosten voor uitgaand verkeer in rekening gebracht. Wanneer u echter gegevens uit de archieflaag herstelt, worden er kosten in rekening gebracht voor het ophalen van gegevens. De kosten zijn gelijk aan de kosten voor het ophalen van gegevens voor Azure Blob Storage. Meer informatie.

On-premises servers

De onderstaande prijzen zijn van toepassing wanneer u een van de volgende back-upoplossingen gebruikt: Azure Backup (MARS)-agent, System Center DPM of Microsoft Azure Backup Server (MABS) om een back-up te maken van uw servers, bestanden en mappen of SQL-servers.

De grootte van de back-upgegevens bepaalt de prijzen voor Azure Backup in elk beveiligd exemplaar vóór compressie en versleuteling.

 • Voor virtuele machines (VM) is de grootteberekening gebaseerd op de werkelijke (gebruikte) grootte van de VM. Dit is de som van alle gegevens in de VM, met uitzondering van tijdelijke opslag.
 • Bij het maken van een back-up van bestanden en mappen bepaalt de grootte van bestanden en mappen die zijn geconfigureerd voor back-up de grootte van de gegevens.
 • Bij het maken van een back-up van de SQL Server bepaalt de grootte van de databases die zijn geconfigureerd voor back-up de grootte van de gegevens.
Grootte van elk exemplaar Prijs van Azure Backup per maand
Exemplaar < of = 50 GB $- plus verbruikte opslag
Exemplaar is > 50 GB maar < of = 500 GB $- plus verbruikte opslag
Instantie is > 500 GB $- voor elke toename van 500 GB plus verbruikte opslag

Voorbeeld: Als u 1,2 TB gegevens in een exemplaar hebt, zijn de kosten $- plus verbruikte opslag. Er wordt dan $- in rekening gebracht voor elk van de twee stappen van 500 GB, en $- voor de resterende 200 GB aan gegevens.

Backup Storage

Backup Storage is een automatisch schalende, betrouwbare set opslagaccounts die worden beheerd door Azure Backup en geïsoleerd van tenants van klanten om extra beveiliging te bieden U hebt de flexibiliteit om te kiezen tussen lokaal redundante opslag (LRS), zoneredundante opslag (ZRS) of geografisch redundante opslag (GRS) voor uw back-ups. Azure Backup maakt gebruik van Blob Storage voor het opslaan van uw back-ups. De kosten voor opslag zijn gescheiden van de kosten van beveiligde instanties van Azure Backup.

Ondersteuning voor archieftoegangslagen is niet beschikbaar voor on-premises serverback-ups.

Standaard-laag Archieflaag
LRS $- per GB N/A
ZRS $- per GB N/A
GRS $- per GB N/A
RA-GRS N/A N/A

Gereserveerde capaciteit voor Azure Back-upopslag

Met gereserveerde capaciteit voor Backup Storage kunt u de opslagkosten voor back-upgegevens verlagen door u voor één of drie jaar te verbinden aan Azure Back-upopslag. De gereserveerde capaciteit kan worden aangeschaft in stappen vaneen grootte van 100 TB en 1 PB voor de duur van één of drie jaar. Alle prijzen gelden voor de volledige reserveringsperiode. Raadpleeg de documentatie voor meer informatie.

1 jaar gereserveerd 3 jaar gereserveerd
Standaard-laag Standaard-laag
100 TB/maand 1 PB /maand 100 TB/maand 1 PB /maand
LRS $- $- $- $-
GRS $- $- $- $-
ZRS $- $- $- $-
RA-GRS $- $- $- $-

Back-up voor SQL Server op Azure-VM's

De grootte van de back-upgegevens vóór compressie en versleuteling bepaalt de facturering voor het gebruik van Azure Backup voor SQL Server op Azure-VM's

 • Bij het maken van een back-up van SQL Server uitgevoerd op een Azure-VM, wordt de grootte van de databases die voor de back-up zijn geconfigureerd, bepaald door de grootte van elk exemplaar.
 • Wanneer u een back-up van SQL Server beschikbaarheidsgroepen wilt maken, bepaalt de grootte van de databases die zijn geconfigureerd voor back-up op een beschikbaarheidsgroep de grootte van elk exemplaar.
Grootte van elk exemplaar Prijs van Azure Backup per maand
Exemplaar < of = 500 GB $- plus verbruikte opslag
Instantie is > 500 GB $- voor elke toename van 500 GB plus verbruikte opslag

Voorbeeld: Als u 1,2 TB gegevens in een exemplaar hebt, zijn de kosten $- plus verbruikte opslag. Er wordt $- in rekening gebracht voor 2x 500 GB, en $- voor de resterende 200 GB aan gegevens.

Backup Storage

Back-up Storage is een betrouwbare set opslagaccounts die automatisch wordt geschaald en wordt beheerd door Azure Backup en is geïsoleerd van tenants van klanten om extra beveiliging te bieden. Azure Backup maakt gebruik van Blob-opslag voor het opslaan van uw back-ups. De kosten voor opslag staan los van de kosten van Azure Backup Protected Instances.

Standaard gaan alle back-upgegevens die worden beveiligd met Azure Backup naar de standaardlaag. Voor back-ups met een langetermijnretentie (maandelijkse en jaarlijkse back-ups met een bewaarperiode die langer is dan zes maanden), hebt u de mogelijkheid om deze te verplaatsen naar de archieflaag. Meer informatie.

In de standaardlaag hebt u de flexibiliteit om te kiezen tussen lokaal redundante opslag (LRS), zone-redundante opslag (ZRS) of geografisch redundante opslag (GRS) voor uw back-ups. Als u herstellen tussen regio's inschakelt, wordt uw back-upopslag bijgewerkt van GRS naar geografisch redundante opslag met leestoegang (RA-GRS).

Opslag in GB/maand LRS ZRS GRS RA-GRS
Standaard-laag $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Archieflaag $- per GB N/A $- per GB N/A

Gereserveerde capaciteit voor Azure Back-upopslag

Met gereserveerde capaciteit voor Backup Storage kunt u de opslagkosten voor back-upgegevens verlagen door u voor één of drie jaar te verbinden aan Azure Back-upopslag. De gereserveerde capaciteit kan worden aangeschaft in stappen vaneen grootte van 100 TB en 1 PB voor de duur van één of drie jaar. Alle prijzen gelden voor de volledige reserveringsperiode. Raadpleeg de documentatie voor meer informatie.

1 jaar gereserveerd 3 jaar gereserveerd
Standaard-laag Standaard-laag
100 TB/maand 1 PB /maand 100 TB/maand 1 PB /maand
LRS $- $- $- $-
GRS $- $- $- $-
ZRS $- $- $- $-
RA-GRS $- $- $- $-

Vroege verwijdering

Naast de kosten per GB per maand geldt voor alle back-upgegevens die worden verplaatst naar de archieflaag een vroege verwijderingsperiode uit de archieflaag van 180 dagen. Deze kosten zijn naar rato. Als een back-up bijvoorbeeld wordt verplaatst naar de archieflaag en er vervolgens een actie 'Beveiliging stoppen en gegevens verwijderen' wordt uitgevoerd op de bijbehorende gegevensbron, worden kosten in rekening gebracht voor de vroege verwijderingsperiode die gelijk is aan 135 dagen (180 min 45) aan back-upopslag in de archieflaag.

Rehydratatie

Herstellen vanuit de standaardlaag van voor back-upopslag is gratis en er worden geen transactiekosten of kosten voor uitgaand verkeer in rekening gebracht. Wanneer u echter gegevens uit de archieflaag herstelt, worden er kosten in rekening gebracht voor het ophalen van gegevens. De kosten zijn gelijk aan de kosten voor het ophalen van gegevens voor Azure Blob Storage. Meer informatie.

Back-up voor SAP HANA op Azure-VM's

De grootte van de back-upgegevens vóór compressie en versleuteling bepaalt de facturering voor het gebruik van Azure Backup voor SAP HANA DB's op Azure-VM's. Momenteel wordt back-up alleen ondersteund voor implementatie van opschalen, bijvoorbeeld SAP HANA server in één Azure-VM.

Grootte van elk exemplaar Prijs van Azure Backup per maand
Exemplaar < of = 500 GB $- plus verbruikte opslag
Exemplaar > 500 GB $- voor elke toename van 500 GB plus verbruikte opslag

Voorbeeld: Als u 1,2 TB gegevens in een exemplaar hebt, zijn de kosten $- plus verbruikte opslag. Er wordt dan $- in rekening gebracht voor elk van de twee stappen van 500 GB, en $- voor de resterende 200 GB aan gegevens.

Backup Storage

Back-up Storage is een betrouwbare set opslagaccounts die automatisch wordt geschaald en wordt beheerd door Azure Backup en is geïsoleerd van tenants van klanten om extra beveiliging te bieden. Azure Backup maakt gebruik van Blob-opslag voor het opslaan van uw back-ups. De kosten voor opslag staan los van de kosten van Azure Backup Protected Instances.

Standaard gaan alle back-upgegevens die worden beveiligd met Azure Backup naar de standaardlaag. Voor back-ups met een langetermijnretentie (maandelijkse en jaarlijkse back-ups met een bewaarperiode die langer is dan zes maanden), hebt u de mogelijkheid om deze te verplaatsen naar de archieflaag. Meer informatie.

In de standaardlaag hebt u de flexibiliteit om te kiezen tussen lokaal redundante opslag (LRS), zone-redundante opslag (ZRS) of geografisch redundante opslag (GRS) voor uw back-ups. Als u herstellen tussen regio's inschakelt, wordt uw back-upopslag bijgewerkt van GRS naar geografisch redundante opslag met leestoegang (RA-GRS).

Opslag in GB/maand LRS ZRS GRS RA-GRS
Standaard-laag $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Archieflaag $- per GB N/A $- per GB N/A

Gereserveerde capaciteit voor Azure Back-upopslag

Met gereserveerde capaciteit voor Backup Storage kunt u de opslagkosten voor back-upgegevens verlagen door u voor één of drie jaar te verbinden aan Azure Back-upopslag. De gereserveerde capaciteit kan worden aangeschaft in stappen vaneen grootte van 100 TB en 1 PB voor de duur van één of drie jaar. Alle prijzen gelden voor de volledige reserveringsperiode. Raadpleeg de documentatie voor meer informatie.

1 jaar gereserveerd 3 jaar gereserveerd
Standaard-laag Standaard-laag
100 TB/maand 1 PB /maand 100 TB/maand 1 PB /maand
LRS $- $- $- $-
GRS $- $- $- $-
ZRS $- $- $- $-
RA-GRS $- $- $- $-

Vroege verwijdering

Naast de kosten per GB per maand geldt voor alle back-upgegevens die worden verplaatst naar de archieflaag een vroege verwijderingsperiode uit de archieflaag van 180 dagen. Deze kosten zijn naar rato. Als een back-up bijvoorbeeld wordt verplaatst naar de archieflaag en er vervolgens een actie 'Beveiliging stoppen en gegevens verwijderen' wordt uitgevoerd op de bijbehorende gegevensbron, worden kosten in rekening gebracht voor de vroege verwijderingsperiode die gelijk is aan 135 dagen (180 min 45) aan back-upopslag in de archieflaag.

Rehydratatie

Herstellen vanuit de standaardlaag van voor back-upopslag is gratis en er worden geen transactiekosten of kosten voor uitgaand verkeer in rekening gebracht. Wanneer u echter gegevens uit de archieflaag herstelt, worden er kosten in rekening gebracht voor het ophalen van gegevens. De kosten zijn gelijk aan de kosten voor het ophalen van gegevens voor Azure Blob Storage. Meer informatie.

Back-up voor Azure Files

Azure Backup biedt een Snapshot Management-oplossing voor het beveiligen van Azure Files. De momentopnamegegevens die door Azure Backup zijn gemaakt, zijn aanwezig in uw opslagaccount en heeft opslagkosten voor momentopnamen tot gevolg. Deze gegevens worden niet verplaatst naar een Recovery Services-kluis.

Een Azure Files beveiligde instantie wordt gedefinieerd als het opslagaccount dat back-ups bevat van Azure Files shares.

 • De gecombineerde grootte van alle back-ups van Azure-bestandsshares in een opslagaccount bepaalt de instantiegrootte tijdens het gebruik van momentopnamebeheer voor Azure Files.
 • Azure Backup maakt gebruik van Momentopnamen van Azure File Share voor het maken van herstelpunten.
Grootte van elk exemplaar Prijs van Azure Backup per maand
Instantie is > 250 GB $-
Exemplaar < of = 250 GB 60% van de prijs voor beveiligde instanties voor Azure Files per maand

Back-up voor Azure Database for PostgreSQL

Azure Backup en Azure Database Services zijn samengevoegd om een back-upoplossing op ondernemingsniveau te bouwen voor Azure Database for PostgreSQL servers die back-ups tot maximaal tien jaar bewaren. Raadpleeg de ondersteuningsmatrix voor meer informatie over de functies die momenteel worden ondersteund.

Grootte van elk exemplaar Prijs van Azure Backup per maand
Instantiekosten per 250 GB $- plus verbruikte opslag

Backup Storage

Backup Storage is een automatisch schalende, betrouwbare set opslagaccounts die wordt beheerd door Azure Backup en wordt geïsoleerd van tenants van klanten om extra beveiliging te bieden. De kosten voor opslag staan los van de kosten van beveiligde instanties van Azure Backup.

De standaardinstelling is dat alle back-upgegevens die door Azure Backup worden beveiligd, naar de Standard-laag gaan. Voor back-ups met een langetermijnretentie (maandelijkse en jaarlijkse back-ups met een retentie die langer is dan 6 maanden), hebt u de mogelijkheid om ze te verplaatsen naar de archieflaag. Meer informatie.

In de Standard-laag, hebt u de flexibiliteit om te kiezen tussen lokaal redundante opslag (LRS), zone-redundante opslag (ZRS) of geografisch redundante opslag (GRS) voor uw back-ups.

Uw back-upgegevens kunnen worden verplaatst naar de archieflaag via beleid of door het uitvoeren van specifieke PowerShell-opdrachten voor gekozen back-ups.

Opslag in GB/maand LRS ZRS GRS RA-GRS
Standaard-laag $- per GB $- per GB $- per GB N/A per GB
Archieflaag $- per GB N/A per GB $- per GB N/A per GB

Gereserveerde capaciteit voor Azure Back-upopslag

Met gereserveerde capaciteit voor Backup Storage kunt u de opslagkosten voor back-upgegevens verlagen door u voor één of drie jaar te verbinden aan Azure Back-upopslag. De gereserveerde capaciteit kan worden aangeschaft in stappen vaneen grootte van 100 TB en 1 PB voor de duur van één of drie jaar. Alle prijzen gelden voor de volledige reserveringsperiode. Raadpleeg de documentatie voor meer informatie.

1 jaar gereserveerd 3 jaar gereserveerd
Standaard-laag Standaard-laag
100 TB/maand 1 PB /maand 100 TB/maand 1 PB /maand
LRS $- $- $- $-
GRS $- $- $- $-
ZRS $- $- $- $-
RA-GRS $- $- $- $-

Vroege verwijdering

Naast de kosten per GB per maand geldt voor alle back-upgegevens die worden verplaatst naar de archieflaag een vroege verwijderingsperiode uit de archieflaag van 180 dagen. Deze kosten zijn naar rato. Als een back-up bijvoorbeeld wordt verplaatst naar de archieflaag en er vervolgens een actie 'Beveiliging stoppen en gegevens verwijderen' wordt uitgevoerd op de bijbehorende gegevensbron, worden kosten in rekening gebracht voor de vroege verwijderingsperiode die gelijk is aan 135 dagen (180 min 45) aan back-upopslag in de archieflaag.

Rehydratatie

Herstellen vanuit de standaardlaag van voor back-upopslag is gratis en er worden geen transactiekosten of kosten voor uitgaand verkeer in rekening gebracht. Wanneer u echter gegevens uit de archieflaag herstelt, worden er kosten in rekening gebracht voor het ophalen van gegevens. De kosten zijn gelijk aan de kosten voor het ophalen van gegevens voor Azure Blob Storage. Meer informatie.

Back-up voor Azure-blobs

Azure Backup biedt de onderstaande opties om een back-up te maken van de gegevens die zijn opgeslagen in Azure Blob:

Operationele back-up: Operationele back-up voor blobs is een beheerde, lokale oplossing voor gegevensbescherming waarmee u uw gegevens kunt beschermen tegen onbedoeld verwijderen en wijzigen, waarbij u gebruikmaakt van versiebeheer en herstel naar een bepaald tijdstip. De back-ups worden niet overgebracht naar de kluis. Er worden geen instantiekosten of opslagkosten voor back-ups in rekening gebracht. Er worden echter wel kosten in rekening gebracht die overeenkomen met voorlopig verwijderen voor blobs, Wijzigingenfeed, herstel naar een bepaald tijdstipen Blobversiebeheer.

Gekluisde back-up: Gekluisde back-up voor blobs is een beheerde, uitgebreide oplossing voor gegevensbeveiliging waarmee gegevensoverdracht naar de kluis mogelijk is en waarmee u uw blok-blobs kunt beveiligen tegen scenario's voor gegevensverlies, van onbedoeld verwijderen tot ransomware-aanvallen of schadelijke beheerscenario's. Er worden kosten in rekening gebracht voor beveiligde instantie en voor schrijftransacties en back-upopslag. De grootte van gegevens in het beveiligde opslagaccount bepaalt de prijzen voor elke instantie.

Grootte van elk exemplaar Prijs van Azure Backup per maand
<10 GB 10% van de beveiligde instantie van Azure Blob per maand
10-100 GB 30% van de beveiligde instantie van Azure Blob per maand
100 GB-1 TB 60% van de beveiligde instantie van Azure Blob per maand
>=1 TB $-

Schrijfbewerkingen zijn het aantal schrijfbewerkingen dat door de Azure Backup-service wordt uitgevoerd om een back-up van de gegevens te maken in het back-upopslagaccount. Het is afhankelijk van het aantal schrijfbewerkingen dat is uitgevoerd op het beveiligde opslagaccount.

Opslagredundantie voor back-ups Schrijfbewerkingen (per 10.000)
LRS $-
ZRS $-
GRS $-

Opslagredundantie voor back-ups is de redundantie die u instelt voor de kluis die wordt gebruikt voor het beveiligen van Azure Blob.

Er worden ook kosten in rekening die betrekking hebben op mogelijkheden voor Wijzigingenfeed en Blobversiebeheer die worden gebruikt voor back-ups in kluizen voor het beveiligde opslagaccount, volgens de prijsgegevens die worden vermeld in prijzen voor Azure Blob Storage.

Backup Storage

Back-upopslag is een betrouwbare set opslagaccounts die automatisch wordt geschaald en wordt beheerd door Azure Backup. Back-upopslag is geïsoleerd van tenants van klanten om extra beveiliging te bieden. De kosten voor opslag staan los van de kosten van Azure Backup-beveiligde instantie. Standaard gaan alle back-upgegevens die worden beveiligd door Azure Backup naar de standaardlaag.

U hebt de flexibiliteit om te kiezen tussen lokaal redundante opslag (LRS), zone-redundante opslag (ZRS) of geografisch redundante opslag (GRS) voor uw back-ups. De opslagkosten zijn afhankelijk van de redundantie die u instelt voor de kluis die voor de back-up wordt gebruikt.

Archief- en regio-overschrijdende herstelmogelijkheden worden momenteel niet ondersteund voor Azure Blob Backup.

Opslag in GB/maand LRS ZRS GRS RA-GRS
Standaard-laag $- per GB $- per GB $- per GB N/A

Gereserveerde capaciteit voor Azure Back-upopslag

Met gereserveerde capaciteit voor Backup Storage kunt u de opslagkosten voor back-upgegevens verlagen door u voor één of drie jaar te verbinden aan Azure Back-upopslag. De gereserveerde capaciteit kan worden aangeschaft in stappen vaneen grootte van 100 TB en 1 PB voor de duur van één of drie jaar. Alle prijzen gelden voor de volledige reserveringsperiode. Raadpleeg de documentatie voor meer informatie.

1 jaar gereserveerd 3 jaar gereserveerd
Standaard-laag Standaard-laag
100 TB/maand 1 PB /maand 100 TB/maand 1 PB /maand
LRS $- $- $- $-
GRS $- $- $- $-
ZRS $- $- $- $-
RA-GRS $- $- $- $-

Back-up voor Azure Disks

Azure Backup maakt gebruik van incrementele momentopnamen van de beheerde schijf. Incrementele momentopnamen worden in rekening gebracht per GiB van de opslag die wordt gebruikt door de deltawijzigingen sinds de laatste momentopname. De momentopnamen die door Azure Backup zijn gemaakt, worden opgeslagen in de resourcegroep in uw Azure-abonnement en hiervoor worden momentopnamen Storage kosten in rekening gebracht. Zie prijzen voor beheerde schijven voor meer informatie over de prijzen van momentopnamen. Omdat de momentopnamen niet worden gekopieerd naar de back-upkluis, worden er door Azure Backup geen kosten voor beveiligde exemplaren in rekening gebracht en worden er geen kosten Storage voor back-ups van toepassing.

Incrementele momentopnamen worden altijd opgeslagen in standaardopslag, ongeacht het opslagtype van bovenliggende beheerde schijven en worden in rekening gebracht op basis van de prijzen van standaardopslag. Incrementele momentopnamen van een Premium SSD-Managed schijf worden bijvoorbeeld opgeslagen in standaardopslag. Standaard worden ze opgeslagen in ZRS in regio's die ZRS ondersteunen. Anders worden ze opgeslagen op lokaal redundante opslag (LRS). De prijzen per GiB van beide opties, LRS en ZRS, zijn hetzelfde.

Back-up voor Azure Kubernetes Service

Azure Backup biedt een Kubernetes-bewuste back-upoplossing waarmee klanten toepassingen en gegevens in containers kunnen beveiligen binnen permanente volumes die zijn geïmplementeerd in een AKS-cluster. De back-upgegevens die door Microsoft Azure Backup zijn gemaakt, worden opgeslagen in uw opslagaccount en er worden blobopslagkosten in rekening gebracht en volumes worden opgeslagen als momentopnamen van schijven waarvoor kosten voor momentopnamen van schijven in rekening worden gebracht.

Een met AKS beveiligd exemplaar wordt gedefinieerd als het AKS-cluster dat wordt geconfigureerd voor back-up.

 • De kosten voor beveiligde exemplaren worden bepaald door het aantal naamruimten binnen het AKS-cluster dat is geselecteerd om een back-up te maken binnen een beveiligd exemplaar.
Met AKS beveiligd exemplaar Prijs van Azure Backup per maand
Naamruimten in elk exemplaar $- per naamruimte

Azure-prijzen en -aankoopopties

Neem rechtstreeks contact met ons op

Bekijk een overzicht van Azure-prijzen. Krijg inzicht in prijscategorieën voor uw cloudoplossing, leer meer over kostenoptimalisatie en vraag een aangepast voorstel aan.

Praat met een verkoopspecialist

Aanschafmethoden bekijken

Koop Azure-services via de Azure-website, uw Microsoft-vertegenwoordiger of een Azure-partner.

Verken uw opties

Aanvullende bronnen

Azure Backup

Meer informatie over functies en mogelijkheden van Azure Backup.

Prijscalculator

Bereken de verwachte maandelijkse kosten voor het gebruik van een willekeurige combinatie van Azure-producten.

SLA

De Service Level Agreement voor Azure Backup bekijken.

Documentatie

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere Azure Backup-bronnen.

Overzicht

 • Het nieuwe prijsmodel van Azure Backup bestaat uit twee onderdelen:

  • Beveiligde instanties: Dit is de primaire factureringseenheid voor Azure Backup. Klanten betalen voor het aantal exemplaren dat wordt beveiligd met de Azure Backup-service
  • Opslag: Klanten kunnen kiezen uit lokaal redundante opslag (LRS) en geografisch redundante opslag (GRS) voor hun back-upkluis. De nettoprijs van Storage is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die is opgeslagen met de service.

  Deze twee onderdelen worden als aparte regelitems toegevoegd aan de maandelijkse factuur voor Azure.

 • Een beveiligde instantie is de computer of fysieke of virtuele server die u gebruikt om de back-up naar Azure te configureren. Een instantie wordt beschermd nadat u een back-upbeleid voor de computer, server of database hebt geconfigureerd en een back-up van de gegevens hebt gemaakt. Met latere kopieën van de back-upgegevens wordt de verbruikte hoeveelheid opslag gewijzigd, maar extra back-ups tellen niet mee voor het aantal beveiligde instanties. Veelvoorkomende beveiligde instanties zijn virtuele machines, toepassingsservers en pc's met het Windows-besturingssysteem. Bijvoorbeeld:

  • Een virtuele machine met de Hyper-V- of Azure IaaS-hypervisorinfrastructuur. Het gastbesturingssysteem van deze virtuele machines kan Windows Server of Linux zijn.
  • Een toepassingsserver met een fysieke of virtuele machine met Windows Server en workloads met gegevens om een back-up van te maken. Veelvoorkomende workloads zijn: Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange-server, Microsoft SharePoint-server, Microsoft Dynamics en de bestandsserverfunctie van Windows Server. Als u een back-up van deze workloads wilt maken of ze wilt beschermen, hebt u Azure Backup Server of System Center Data Protection Manager, DPM nodig.
  • Een personal computer met het Windows-besturingssysteem.
  • SQL Server die alle databases op de server bevat.

  Als u een back-up maakt van de hypervisorinfrastructuur van een virtuele machine en de gastworkload daarvan, worden de hypervisorinfrastructuur en de gastworkload behandeld als afzonderlijke beveiligde instanties en onafhankelijk van elkaar in rekening gebracht.

 • Nee, met betrekking tot facturering worden instanties in drie categorieën ingedeeld op basis van de grootte van de instantie. De prijs per beveiligde instantie is afhankelijk van de categorisatie van de instantie in de bovenstaande prijstabel. Houd er rekening mee dat Storage niet is opgenomen in de prijzen in de bovenstaande tabel en dat hiervoor apart kosten worden berekend.

 • Er worden geen kosten in rekening gebracht voor herstelbewerkingen of uitgaande netwerkbandbreedtes (egress) die worden gebruikt voor herstelbewerkingen.

 • De nieuwe prijzen gelden voor alle Azure Backup-klanten.

Beveiligde instanties

 • Nee, het gebruik wordt naar rato in rekening gebracht op basis van het aantal dagen per maand dat een exemplaar is beveiligd.

 • Alle gegevensopslag met Azure Backup wordt gefactureerd via de tarieven voor back-upopslag zoals hierboven weergegeven, voor de periode dat de gegevens worden bewaard met Azure Backup. Als de bewaarperiode wordt verlengd, is dit echter niet van invloed op de softwareprijs voor beveiligde instanties waarvoor u betaalt. Let op: De nieuwste Azure Backup-agent moet hiervoor zijn geïnstalleerd op de computer.

 • Zo lang uw gegevens aanwezig zijn in Azure Backup, blijft u betalen voor beveiligde instanties en opslag. Uw factuur voor beveiligde instanties wordt gebaseerd op de grootte van de laatste back-up die is voltooid voordat u de beveiliging hebt stopgezet. Uw factuur voor opslag wordt gebaseerd op de totale hoeveelheid gegevens die voor deze instantie is opgeslagen in de Azure Backup-kluis.

  Neem bijvoorbeeld de back-up van een virtuele machine van 100 GB. De kosten voor het beveiligde exemplaar bedragen $- per maand. Er wordt elke dag 1 GB aan gegevens toegevoegd en deze gegevens blijven gedurende 120 dagen behouden. U moet afzonderlijk voor de opslag van deze gegevens betalen. Als u na één maand besluit de beveiliging van de virtuele machine stop te zetten maar de gegevens wel wilt behouden in Azure Backup, blijft u $- per maand betalen totdat u zelf de back-upgegevens verwijdert.

 • Ja, de Azure Backup-agent moet worden bijgewerkt naar de nieuwste versie om gebruik te maken van de nieuwe prijzen. Als u een oudere agent gebruikt, heeft dit een negatieve invloed op de grootte van beveiligde instanties die worden gefactureerd.

 • De nieuwe prijzen gelden voor alle Azure Backup-klanten.

Kosten voor opslag van back-ups

 • Alle gegevensopslag met Azure Backup wordt gefactureerd via de tarieven voor back-upopslag hierboven weergegeven.

 • Dit is afhankelijk van de geselecteerde opslagkeuze voor de back-upkluis. De verschillende opslagopties voor de back-upkluis zijn: Lokaal redundante opslag (LRS) en geografisch redundante opslag (GRS).

 • Natuurlijk. De back-upgegevens in elke kluis worden gefactureerd op basis van de desbetreffende blok-blobtarieven voor LRS of GRS voor de regio waarin de kluis zich bevindt. De klant heeft volledige controle over de Azure-opslagfactuur, omdat deze de kluisopties zelf kan kiezen.

 • De totale hoeveelheid back-upgegevens die kan worden bewaard in Azure Backup (de back-endgrootte) voor een bepaald beveiligd exemplaar, is afhankelijk van de volgende factoren:

  • De bewaarperiode van de gegevens waarvan een back-up is gemaakt
  • Het nieuwe nettoverloop dat is opgeslagen op elk herstelpunt
  • Het bereikte compressieniveau van de back-upgegevens
  • De frequentie van de geplande back-uptaken
  • Gekoppelde back-upmetagegevens
 • Op de dashboardpagina van de back-upkluis ziet u het totale aantal gegevens van het apparaat dat is geregistreerd bij de kluis. Daarnaast ziet u het type opslag dat is gebruikt voor de back-upkluis.

 • Net zoals bij de huidige prijzen, hoeft u met Azure Backup niet te betalen voor opslagtransacties. Deze kosten zijn opgenomen in de softwareprijs die u betaalt.

Netwerkkosten

 • ExpressRoute-kosten zijn niet inbegrepen bij Azure Backup. De klant blijft afzonderlijk betalen voor Azure Backup en voor ExpressRoute op basis van de geselecteerde poortsnelheid.

Voorbeelden

 • Primaire machine Workload Grootte van beveiligd exemplaar Gefactureerd bedrag*
  1 Windows-host Windows Server 2012 (back-up van bestanden en mappen) 300GB $-/maand
  3 Windows-hosts Microsoft Exchange
  Microsoft Exchange
  Microsoft Exchange
  600GB
  1300GB
  400GB
  $-/maand
  $-/maand
  $-/maand
  1 Windows-clientmachine Windows 8.1 (back-up van bestanden en mappen) 25GB $-/maand
  1 Hyper-V-virtuele machine Back-up van virtuele machine 30GB $-/maand
  1 Azure IaaS-virtuele machine Back-up van virtuele machine 250GB $-/maand
  1 Windows-gastmachine Windows Server 2012 (back-up van bestanden en mappen) 120GB $-/maand
  1 Windows-gastmachine Microsoft SQL-zelfstandige server 600GB $-/maand
  3 Windows-gastmachines Microsoft SQL Server-cluster:
  • Machine 1: 50 databases
  • Machine 2: 75 databases
  • Machine 3: 20 databases
  70GB
  80GB
  15GB
  $-/maand +
  $-/maand +
  $-/maand

  LET OP: Als de databases worden verplaatst in het cluster, wordt de grootte op het moment waarop de back-up wordt gemaakt, gebruikt voor berekeningen.

  5 Windows-gastmachines Volledige SharePoint-farm met front-end, inhoudsdatabase enzovoort… 1300GB $-/maand (SharePoint-farmgrootte > 1000 GB en < 1500 GB)

  LET OP: Een SharePoint-farm is een speciale entiteit die wordt gefactureerd op basis van de totale grootte van de beveiligde gegevens in de farm.

  *Azure-opslag wordt extra gefactureerd op basis van gekozen back-upopties.
 • Voor de beveiliging van de 250 GB aan SQL Server-databases in Azure Backup wordt de SQL Server beschouwd als een beveiligd exemplaar. Aangezien het beveiligde exemplaar groter is dan 50 GB, maar kleiner is dan 500 GB, kost dit $- per maand. Als er van de virtuele machine ook een back-up wordt gemaakt op Azure Backup, telt deze ook mee als beveiligd exemplaar. Aangezien de grootte van de virtuele machine tussen de 50 GB en 500 GB ligt, is de prijs ook $- per maand.

  Kosten voor back-ups van een virtuele machine en back-ups van workloads in gastmodus worden apart gefactureerd.

 • Ja, wanneer u de MAB-server gebruikt om lokaal een back-up te maken van gegevens, worden nog steeds de back-upservicekosten per exemplaar in rekening gebracht. Aangezien er van de gegevens echter alleen lokaal een back-up wordt gemaakt, worden er geen kosten in rekening gebracht voor Azure Storage.

Praat met een verkoopspecialist voor een overzicht van de Azure-prijzen. Krijg inzicht in de prijzen voor uw cloudoplossing.

Maak gratis gebruik van cloudservices en $200 tegoed om Azure gedurende 30 dagen te kunnen verkennen.

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator
Kunnen we u helpen?