Prijzen voor Managed Disks

Begin met uw gratis Azure-account en beschik gedurende 30 dagen over een tegoed van $200. Krijg bovendien 12 maanden gratis toegang tot Managed Disks.

Beheerde schijfopslag

Azure Managed Disks is een nieuw en aanbevolen product voor schijfopslag dat kan worden gebruikt in combinatie met Azure Virtual Machines voor permanente opslag van gegevens. U kunt voor elke virtuele machine meerdere Managed Disks gebruiken. Managed Disks biedt twee typen duurzame opslag: Premium en Standard Managed Disks.

Als u geïnteresseerd bent in prijzen voor Unmanaged Disks, kunt u de pagina Unmanaged Disks en pagina-blobs met prijzen raadplegen.

Meer informatie

Prijsdetails

Premium Managed Disks

Premium Managed Disks is een hoogwaardige opslagoplossing voor SSD (Solid State Drive) die is bedoeld voor ondersteuning van I/O-intensieve workloads met zeer hoge doorvoer en lage latentie. Met Premium Managed Disks kunt u een permanente schijf inrichten en de grootte en prestaties van de schijf configureren.

De totale kosten voor Premium Managed Disks zijn afhankelijk van de grootte en het aantal schijven, en worden tevens bepaald door het aantal uitgaande gegevensoverdrachten. Deze schijfgrootten variëren in invoer/uitvoer-bewerkingen per seconde (IOP's), doorvoerlimieten en maandelijkse prijs per GB. Kies voor de optie die het beste voldoet aan uw vereisten voor opslaggrootte, IOP's en doorvoer. Sluit verschillende permanente schijven aan op een VM en u kunt per VM tot wel 64 TB opslagruimte configureren. Hiermee bereikt u 80.000 invoer-/uitvoerbewerkingen per seconde en 1600 MB per seconde per VM aan schijfdoorvoer, met een latentie van minder dan één milliseconde voor leesbewerkingen. Premium Managed Disks worden ondersteund door VM-grootten uit de DS-, DSv2-, FS- en GS-serie die specifiek bedoeld zijn voor Premium Disks.

Beheerde momentopnamen en installatiekopieën worden berekend met $-/GB per maand.
P4 P6 P10 P15 P20 P30 P40 P50
Schijfgrootte 32 GB 64 GB 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB 4 TB
Prijs per maand $- $- $- $- $- $- $- $-
IOP's per schijf 120 240 500 1.100 2.300 5.000 7.500 7.500
Doorvoer per schijf 25 MB/seconde 50 MB/seconde 100 MB/seconde 125 MB/seconde 150 MB/seconde 200 MB/seconde 250 MB/seconde 250 MB/seconde
Er gelden geen transactiekosten voor Premium Disks.
De bovenstaande prijzen gelden ook voor Premium Unmanaged Disks.

Standard Managed Disks

Standard Managed Disks maken gebruik van vasteschijfstations (HDD) als opslagmedium. Ze zijn het beste geschikt voor dev/test en andere onregelmatige toegangsbewerkingen die minder gevoelig zijn voor variaties in prestaties.

De totale kosten van Standard Managed Disk-opslag zijn afhankelijk van de grootte van en het aantal schijven, het aantal transacties en het aantal uitgaande gegevensoverdrachten. Er is geen verschil tussen standaardschijfgrootten in termen van IOPS en doorvoer.

Beheerde momentopnamen en installatiekopieën worden berekend met $-/GB per maand.
S4 S6 S10 S15 S20 S30 S40 S50
Schijfgrootte 32 GB 64 GB 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB 4 TB
Prijs per maand $- $- $- $- $- $- $- $-
Wij rekenen $- per 10.000 transacties voor Standard Managed Disks (actie). Elk type bewerking (waaronder lezen, schrijven en verwijderen) voor de opslag telt als een transactie.

Lokaal redundante opslag (LRS, locally redundant storage)

Maakt meerdere asynchrone kopieën van uw gegevens binnen één datacenter.

Raadpleeg de pagina Azure Storage-replicatie voor meer informatie over redundantieopties en hoe ze kunnen worden gebruikt voor een hoge beschikbaarheid. Niet alle redundantietypen zijn voor alle opslagtypen beschikbaar.

Ondersteuning en SLA

Veelgestelde vragen

  • We hanteren hetzelfde tarief voor uw ingerichte schijf, ongeacht hoeveel schijfruimte in gebruik is.

  • De kosten worden naar rato per uur berekend op basis van de prijs per maand.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Managed Disks

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken

Gratis account