Navigatie overslaan

Prijzen voor Azure Cosmos DB

Wereldwijd gedistribueerde, multi-model databaseservice

Activeer uw gratis Azure-account en krijg een $200 tegoed geldig gedurende 30 dagen plus twaalf maanden gratis toegang tot Azure Cosmos DB.

Azure Cosmos DB is de wereldwijd gedistribueerde, multimodeldatabase van Microsoft. Azure Cosmos DB is vanaf de basis ontworpen voor wereldwijde distributie en horizontaal schalen. Het biedt kant-en-klare wereldwijde distributie in alle Azure-regio's, door uw gegevens op transparante wijze te schalen en repliceren naar de locatie van uw gebruikers. U kunt de doorvoer en opslag elastisch schalen over de hele wereld en betaalt alleen voor de doorvoer en opslag die u daadwerkelijk gebruikt. Azure Cosmos DB garandeert over de hele wereld een latentie van minder dan 10 milliseconden in het 99e percentiel, biedt meerdere duidelijk gedefinieerde consistentiemodellen voor het afstemmen van de prestaties, en garandeert een hoge beschikbaarheid met multi-homingmogelijkheden. Deze garanties worden ondersteund door marktleidende, uitgebreide Service Level Agreements (SLA’s).

Azure Cosmos DB is een echt schema-agnostische database - deze indexeert automatisch alle gegevens zonder dat hiervoor schema- en indexbeheer nodig is. De oplossing voorziet bovendien in een multimodeldatabaseservice die vanuit de engine document-, sleutelwaarde-, grafiek- en kolomgegevensmodellen ondersteunt. Met Azure Cosmos DB hebt u toegang tot uw gegevens via de API's van uw keuze, omdat de engine systeemeigen ondersteuning biedt voor SQL (documenten), MongoDB (documenten), Azure Table Storage (sleutelwaarden), Gremlin (grafieken) en Cassandra (kolomreeks).

Onbeperkte flexibiliteit, elasticiteit en schaalbaarheid

Azure Cosmos DB is een multi-modeldatabase. Als u, afhankelijk van uw keuze van gegevensmodel en API, een Azure Cosmos DB-verzameling, -tabel of -diagram maakt, worden deze allemaal intern aan een Azure Cosmos DB-container toegewezen. In Azure Cosmos DB wordt de doorvoer en opslag van de bijbehorende containers transparant, automatisch en elastisch geschaald, al naar gelang u programmatisch meer (of minder) doorvoer inricht of al naar gelang de opslag van de container groter (of kleiner) wordt. Met Azure Cosmos DB kunt u doorvoer zowel voor een afzonderlijke container als voor een reeks containers inrichten, waardoor deze containers de ingerichte doorvoer kunnen delen. In een Azure Cosmos DB-database kunt u op elk moment programmatisch of via de portal het volgende doen:

 1. Doorvoer inrichten voor een container.
 2. Richt collectief doorvoer in voor een reeks containers, waarbij deze allemaal de doorvoer zullen delen.

Wanneer doorvoer wordt ingericht voor afzonderlijke containers, biedt dit de garantie dat de doorvoer voor die specifieke container is gereserveerd, ondersteund door de SLA voor de doorvoer. Anderzijds kunt u, wanneer doorvoer wordt ingericht voor een reeks containers, de doorvoer onder alle containers delen. Vermeldenswaardig is dat u in uw Azure Cosmos DB-databaseaccount containers die de doorvoer onder elkaar kunnen delen maar ook containers waarvoor specifieke doorvoer is ingericht, kunt vermengen en aan elkaar kunt aanpassen. U kunt programmatisch en op elk moment uw ingerichte doorvoer verhogen (omhoog schalen) of verlagen (omlaag schalen) voor afzonderlijke containers of een reeks containers, zodat u elastisch kunt schalen al naar gelang uw workload zich wijzigt. U betaalt dan alleen voor de doorvoer die u hebt geconfigureerd.

Prijsinformatie

Eenheid Prijs
SSD-opslag (per GB) $-/GB/maand
Gereserveerde RU's per seconde (per 100 RU's, minimaal 400 RU's) $-
Standaardtarieven voor gegevensoverdracht zijn van toepassing. Maandelijkse prijsschattingen zijn gebaseerd op 730 uur per maand.

Ingerichte doorvoer

Ingerichte doorvoer wordt gefactureerd als aanvraageenheden (RU) per seconde of (RU/s). RU’s (aanvraageenheden) is een duidelijk gedefinieerde valuta voor het in rekening brengen van doorvoer voor diverse lees-, schrijf- en querybewerkingen in een Azure Cosmos DB-container. Met Azure Cosmos DB betaalt u alleen voor doorvoer (RU’s) die u hebt ingericht en de gegevens (GBs) die op de SSD’s zijn opgeslagen.

Ingerichte doorvoer voor een container: elke container met ingerichte doorvoer wordt per uur gefactureerd voor de doorvoer die is ingericht in stappen van 100 RU/seconde, met een minimum van 400 RU/seconde, en (in GB’s) opgeslagen gegevens, ondersteund door marktleidende, uitgebreide Service Level Agreements (SLA’s).

API Minimale doorvoer Schaalverdelingen Bereik van ingerichte doorvoer
SQL 400 RU’s per verzameling Stappen van 100 RU De verzameling waarvoor de doorvoer is ingericht
MongoDB 400 RU’s per verzameling Stappen van 100 RU De verzameling waarvoor de doorvoer is ingericht
Cassandra 400 RU’s per tabel Stappen van 100 RU De tabel waarvoor de doorvoer is ingericht
Tabel 400 RU’s per tabel Stappen van 100 RU De tabel waarvoor de doorvoer is ingericht
Gremlin 400 RU’s per grafiek Stappen van 100 RU De grafiek waarvoor de doorvoer is ingericht

Ingerichte doorvoer voor een reeks containers: Naast de inrichting van doorvoer voor een specifieke container kunt u, afhankelijk van het gegevensmodel of de API, tevens ingerichte doorvoer delen over een reeks containers door doorvoer te configureren op het niveau van de database (bijv. SQL, MongoDB), databaseaccount (bijv. Gremlin, Table) en keyspace (bijv. Cassandra). Een database (of een databaseaccount of keyspace) kan een reeks containers bevatten die alle doorvoer delen die is ingericht in de bovenliggende container, maar ook een reeks containers die elk over een eigen ingerichte doorvoer beschikt. In tegenstelling tot een container waaraan een specifieke doorvoer is toegewezen, hebben containers die de doorvoer onder elkaar delen, niet afzonderlijk het vereiste van een minimaal aantal RU/s. Elke database (of databaseaccount of keyspace) met ingerichte doorvoer wordt per uur gefactureerd voor de doorvoer die is ingericht in stappen van 10K RU/seconde, met een minimum van 50K RU/seconde, en (in GB’s) opgeslagen gegevens, ondersteund door marktleidende, uitgebreide Service Level Agreements (SLAs).

API Minimale doorvoer Schaalverdelingen Bereik van ingerichte doorvoer
SQL 50K RU’s per database Stappen van 10K RU Database. Alle doorvoer wordt onder alle verzamelingen binnen de databaseaccount gedeeld (zonder de verzamelingen die de doorvoer expliciet voor hen hebben laten inrichten)
MongoDB 50K RU’s per database Stappen van 10K RU Database. Alle doorvoer wordt onder alle verzamelingen binnen de databaseaccount gedeeld (zonder de verzamelingen die de doorvoer expliciet voor hen hebben laten inrichten)
Cassandra 50K RU’s per keyspace Stappen van 10K RU Keyspace. Alle doorvoer wordt onder alle tabellen binnen de keyspace gedeeld (zonder de tabellen die de doorvoer expliciet voor hen hebben laten inrichten)
Tabellen 50K RU’s per databaseaccount Stappen van 10K RU Databaseaccount. Alle doorvoer wordt onder alle tabellen binnen de databaseaccount gedeeld (zonder de tabellen die de doorvoer expliciet voor hen hebben laten inrichten)
Gremlin 50K RU’s per databaseaccount Stappen van 10K RU Databaseaccount. Alle doorvoer wordt onder alle diagrammen binnen de databaseaccount gedeeld (zonder de diagrammen die de doorvoer expliciet voor hen hebben laten inrichten)

Overal ter wereld doorvoer elastisch schalen

Een Azure Cosmos DB-database kan wereldwijd worden gedistribueerd als ondersteuning bij het bouwen van apps op wereldwijde schaal, wat betekent dat al uw gegevens automatisch worden gerepliceerd naar de door u opgegeven regio's. Uw app blijft gewoon werken met een logisch eindpunt, terwijl uw gegevens met behulp van een intuïtief programmeermodel voor gegevensconsistentie en een hoge beschikbaarheid van 99,99% automatisch worden aangeleverd vanuit de regio die zich het dichtst bij uw gebruikers bevindt. Wereldwijd gedistribueerde containers worden gefactureerd op basis van de per regio verbruikte opslag en ingerichte doorvoer voor elke Azure Cosmos DB-container vermenigvuldigd met het aantal regio's dat aan een Azure Cosmos DB-databaseaccount is gekoppeld. Er gelden standaardoverdrachtssnelheden van gegevens voor de overdracht van replicatiegegevens tussen regio’s.

U kunt Azure Cosmos DB gratis uitproberen

 • Azure Cosmos DB-emulator (gratis): Download de gratis Azure Cosmos DB-emulator om met behulp van Azure Cosmos DB toepassingen te ontwikkelen en testen op uw lokale machine. Bent u tevreden over de werking van de toepassing, dan kunt u deze eenvoudig implementeren door in uw configuratie te verwijzen naar een Azure Cosmos DB-instantie in de cloud.
 • Gratis Azure-account: probeer Azure Cosmos DB als onderdeel van een gratis Azure-account.
 • Probeer Azure Cosmos DB gratis uit: profiteer van een tijdelijke, wereldwijd gedistribueerde Azure Cosmos DB-ervaring zonder abonnement, kosten of verdere verplichting via Azure Cosmos DB gratis uitproberen.

Waar kom ik meer te weten over de regionale aanwezigheid van Azure Cosmos DB?

Azure Cosmos DB is overal beschikbaar waar Azure openbare, bestuurlijke, onafhankelijke en DoD-clouds omvat. Bezoek de pagina over de beschikbaarheid van Azure-services per regio voor meer informatie.

Ondersteuning en SLA

 • We bieden technische ondersteuning voor alle Azure-services die zijn uitgebracht voor algemene beschikbaarheid, zoals Azure Cosmos DB, via Ondersteuning voor Azure, vanaf $29/maand. Ondersteuning bij facturering en abonnementsbeheer is gratis.
 • SLA: voor databases voor één regio garanderen we een beschikbaarheid van minimaal 99,99% en voor databases voor meerdere regio's garanderen we een beschikbaarheid van 99,999% om aanvragen te verwerken en bewerkingen uit te voeren in Azure Cosmos DB. Ga voor meer informatie over onze SLA naar de pagina voor de SLA.

Veelgestelde vragen

 • In Azure Cosmos DB wordt ingerichte doorvoer aangeduid in termen van aanvraageenheden per seconde. U kunt bij aanvraageenheden denken aan doorvoervaluta, waarbij u een hoeveelheid gegarandeerde resources (geheugen, CPU, IOPS) reserveert die beschikbaar zijn voor uw toepassing op basis van seconden. Elke bewerking in Azure Cosmos DB – schrijven, lezen, bijwerken, query’s uitvoeren - verbruikt CPU, geheugen en IOPS. Dat wil zeggen dat elke bewerking resources verbruikt, wat wordt uitgedrukt in aanvraageenheden. Bezoek de pagina Aanvraageenheden in Azure Cosmos DB.

 • U wordt gefactureerd op basis van de ingerichte doorvoer (RU/s) die is ingericht voor uw Azure Cosmos DB-container of een reeks containers (bijv. database) op basis van een uurtarief voor de tijd dat de ingerichte doorvoer is geleverd.

  Ingerichte doorvoer voor een afzonderlijke container:

  Als u een Azure Cosmos DB-databaseaccount in VS - oost 2 maakt met twee containers met een ingerichte doorvoer van respectievelijk 500 RU/s en 700 RU/s, hebt u een totale ingerichte doorvoer van 1200 RU/s. U ontvangt dus een factuur voor 12 x $- = $-/uur.

  Als uw doorvoer moet worden gewijzigd en u de capaciteit van elke container hebt verhoogd met 500 RU/s, terwijl u ook een nieuwe onbeperkte container maakt met een verbruik van 20.000 RU/s, zou de totale ingerichte capaciteit 22.200 RU/s zijn (=1000 RU/s + 1200 RU/s + 20.000 RU/s). Uw factuur zou dan worden: $- x 222 = $-/uur.

  Als in een maand met 720 uur er gedurende 500 uur een ingerichte doorvoer van 1200 RU/s en voor de overige 220 uur een ingerichte doorvoer 22.200 RU/s is geleverd, wordt op uw maandelijkse factuur het volgende vermeld: 500 x $-/uur + 220 x $-/uur = $-/maand.

  Ingerichte doorvoer voor een reeks containers:

  Als u een account in VS - oost 2 maakt met twee Cosmos DB-databases (met een reeks verzamelingen onder elk van beide) met een ingerichte doorvoer van respectievelijk 50K RU/s en 70K RU/s, hebt u een totale ingerichte doorvoer van 120K RU/s. U ontvangt dus een factuur voor 1200 x $- = $-/uur.

  Als uw doorvoer moet worden gewijzigd en u de ingerichte doorvoer van elke database hebt verhoogd met 10K RU/s elk, zou uw totale ingerichte capaciteit 140K RU/s worden (60K RU/s + 80K RU/s). Uw factuur zou dan worden: 1400 * $- = $-/uur.

  Als in een maand met 720 uur er gedurende 500 uur een ingerichte doorvoer van 120K RU/s en voor de overige 220 uur een ingerichte doorvoer 140K RU/s is geleverd, wordt op uw maandelijkse factuur het volgende vermeld: 500 x $-/uur + 220 x $-/uur = $- + $- = $-/maand.

 • Wanneer u ervoor kiest dat containers meerdere geografische regio's moeten omspannen, wordt u gefactureerd voor de doorvoer en opslag voor elke container in elke regio en de gegevensoverdracht tussen regio's. Stel bijvoorbeeld dat u deze maand een container in West-Amerika hebt ingericht met een doorvoer van 10.000 RU/s en 1 TB gegevensopslag. Vervolgens voegt u drie regio's toe: Oost-Amerika, Noord-Europa en Oost-Azië. Elke regio heeft dezelfde opslag en doorvoer. Uw totale maandfactuur ziet er als volgt uit (uitgaande van een maand met 31 dagen):

  Item Gebruik (maand) Tarief Maandelijkse kosten
  Doorvoerfactuur voor container in West-Amerika 10K RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per uur $-
  Doorvoerfactuur voor drie extra regio's: Oost-Amerika, Noord-Europa en Oost-Azië 3 * 10K RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per uur $-
  Opslagfactuur voor container in West-Amerika 1 TB $-/GB $-
  Opslagfactuur voor drie extra regio's: Oost-Amerika, Noord-Europa en Oost-Azië 3 * 1TB $-/GB $-
  Totaal $-

  Verder brengt u bijvoorbeeld 100 GB per maand over van de container in West-Europa om gegevens in Oost-Amerika, Noord-Europa en Oost-Azië te repliceren. U wordt voor de verzonden gegevens gefactureerd volgens de gegevensoverdrachttarieven.

 • Opslagcapaciteit wordt in rekening gebracht in eenheden van de maximale hoeveelheid opgeslagen gegevens per uur (in GB) gedurende een maand. Als u bijvoorbeeld 100 GB aan opslag hebt gebruikt tijdens de eerste helft van de maand en 50 GB in de tweede helft, krijgt u een factuur voor het equivalent van 75 GB aan opslag gedurende die maand.

 • Voor elk uur dat de container of database bestaat, wordt een vast bedrag in rekening gebracht, ongeacht het gebruik of als de container of database minder dan een uur actief is. Als u bijvoorbeeld een container of database maakt en deze vijf minuten later weer verwijdert, wordt op uw factuur één uur vermeld.

 • Als u de ingerichte doorvoer 's ochtends om 9:30 uur verhoogt van 400 RU/s naar 1000 RU/s en de ingerichte doorvoer om 10:45 uur weer verlaagt naar 400 RU/s, worden er voor twee uur 1000 RU/s in rekening gebracht.

  Als u de ingerichte doorvoer voor een container of een reeks containers 's ochtends om 9:30 uur verhoogt van 100K RU/s naar 200K RU/s en de ingerichte doorvoer om 10:45 uur weer verlaagt naar 100K RU/s, worden er voor twee uur 200K RU/s in rekening gebracht.

 • U kunt het aantal aanvraageenheden voor elke container in uw Azure Cosmos DB-account verhogen of verlagen via de Azure Portal, een van de ondersteunde SDK's of de REST-API.

 • Wij bevelen altijd aan om ‘onbeperkte’ containers te gebruiken om een onbeperkte schaal en flexibiliteit te bereiken. Onbeperkte containers zijn horizontaal gepartitioneerd en u kunt met Azure Cosmos DB doorvoer en opslag elastisch, transparant en automatisch schalen voor onbeperkte containers. ‘Vaste’ containers kunnen slechts tot 10K RU/s opschalen en bieden maximale SSD-opslagruimte van 10GB. Ten slotte kunt u geen doorvoer delen onder een reeks ‘vaste’ containers.
 • Volg de hier beschreven richtlijnen voor beste prestaties en optimale opslag.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Azure Cosmos DB

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator Weergeven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken