Prijzen voor Azure Cosmos DB

Wereldwijd gedistribueerde, multi-model databaseservice

Begin met uw gratis Azure-account en beschik gedurende 30 dagen over een tegoed van $200. Krijg bovendien 12 maanden gratis toegang tot Azure Cosmos DB.

Azure Cosmos DB is de wereldwijd gedistribueerde, multimodeldatabase van Microsoft. Azure Cosmos DB is vanaf de basis ontworpen voor wereldwijde distributie en horizontaal schalen. Het biedt kant-en-klare wereldwijde distributie in alle Azure-regio's, door uw gegevens op transparante wijze te schalen en repliceren naar de locatie van uw gebruikers. U kunt de doorvoer en opslag elastisch schalen over de hele wereld en betaalt alleen voor de doorvoer en opslag die u daadwerkelijk gebruikt. Azure Cosmos DB garandeert over de hele wereld een latentie van minder dan tien milliseconden in het 99e percentiel, biedt meerdere duidelijk gedefinieerde consistentiemodellen voor het afstemmen van de prestaties, en garandeert een hoge beschikbaarheid met multi-homingmogelijkheden. Deze garanties worden ondersteund door toonaangevende, uitgebreide serviceovereenkomsten (service level agreements; SLA’s).

Azure Cosmos DB is een echt schema-agnostische database - deze indexeert automatisch alle gegevens zonder dat hiervoor schema- en indexbeheer nodig is. De oplossing voorziet bovendien in een multimodeldatabaseservice die vanuit de engine document-, sleutelwaarde-, grafiek- en kolomgegevensmodellen ondersteunt. Met Azure Cosmos DB hebt u toegang tot uw gegevens via de API's van uw keuze, omdat de engine systeemeigen ondersteuning biedt voor SQL (documenten), MongoDB (documenten), Azure Table Storage (sleutelwaarden), Gremlin (grafieken) en Cassandra (kolomreeks).

Prijsinformatie

Met Azure Cosmos DB betaalt u alleen voor ingerichte doorvoer en gegevens die zijn opgeslagen in een container (bijvoorbeeld een container met documenten of een tabel met records of een grafiek die bestaat uit hoekpunten/randen). Met ingerichte doorvoer, gefactureerd als aanvraageenheden (Request Units; RU) per seconde of RU/s, kunt u gegevens lezen van of gegevens schrijven naar containers. Elke container wordt op uurbasis gefactureerd voor ingerichte doorvoer in eenheden van 100 RU/s, met een minimum van 400 RU/s, en opgeslagen gegevens (in GB). Onbeperkte containers hebben een minimum van 100 RU/s per partitie.

Eenheid Prijs
SSD-opslag (per GB) $-/GB/maand
Gereserveerde RU's per seconde (per 100 RU's, minimaal 400 RU's) $-
Standaardtarieven voor gegevensoverdracht zijn van toepassing. Maandelijkse prijsschattingen zijn gebaseerd op 730 uur per maand.

Azure Cosmos DB-containers schalen

Voor workloads met een hoge doorvoer en veel opslag kunt u onbeperkte containers maken door tijdens het maken van de container een partitiesleutel te definiëren. Een onbeperkte container wordt naadloos uitgeschaald naarmate de hoeveelheid opgeslagen gegevens zich uitbreidt en de ingerichte doorvoer toeneemt.

Azure Cosmos DB-emulator (gratis)

Download de gratis Azure Cosmos DB-emulator om met behulp van Azure Cosmos DB toepassingen te ontwikkelen en testen op uw lokale machine. Bent u tevreden over de werking van de toepassing, dan kunt u deze eenvoudig implementeren door in uw configuratie te verwijzen naar een Azure Cosmos DB-instantie in de cloud.

Twee manieren om Cosmos DB gratis uit te proberen.

Probeer Azure Cosmos DB als onderdeel van een gratis Azure-account.

U kunt Azure Cosmos DB tijdelijk gratis zonder abonnement of verdere verplichtingen uitproberen via Azure Cosmos DB gratis uitproberen.

Wereldwijde schaal met geo-replicatie

Een Azure Cosmos DB-database kan wereldwijd worden gedistribueerd als ondersteuning bij het bouwen van apps op wereldwijde schaal, wat betekent dat al uw gegevens automatisch worden gerepliceerd naar de door u opgegeven regio's. Uw app blijft gewoon werken met een logisch eindpunt, terwijl uw gegevens met behulp van een intuïtief programmeermodel voor gegevensconsistentie en een hoge beschikbaarheid van 99,99% automatisch worden aangeleverd vanuit de regio die zich het dichtst bij uw gebruikers bevindt. Wereldwijd gedistribueerde containers worden gefactureerd op basis van de per regio verbruikte opslag en ingerichte doorvoer voor elke Azure Cosmos DB-container vermenigvuldigd met het aantal regio's dat aan een Azure Cosmos DB-databaseaccount is gekoppeld. Er gelden standaardoverdrachtssnelheden van gegevens voor de overdracht van replicatiegegevens tussen regio’s.

Hoge doorvoer en query's met lage latentie

Met Azure Cosmos DB kunt u de doorvoer en opslag elastisch en onafhankelijk op aanvraag en wereldwijd schalen. Daarnaast garandeert Azure Cosmos DB klanten een lage end-to-endlatentie in het 99e percentiel. Aan lees- en schrijfverzoeken wordt altijd voldaan vanuit uw eigen regio, terwijl gegevens wereldwijd worden gedistribueerd. U kunt de prestaties nog verder verbeteren door het automatisch indexeren aan te passen.

Ondersteuning en SLA

 • We bieden technische ondersteuning voor alle Azure-services die zijn uitgebracht voor algemene beschikbaarheid, zoals Azure Cosmos DB, via Ondersteuning voor Azure, vanaf $29/maand. Ondersteuning bij facturering en abonnementsbeheer is gratis.
 • SLA: voor databases voor één regio garanderen we een beschikbaarheid van minimaal 99,99% en voor databases voor meerdere regio's garanderen we een beschikbaarheid van 99,999% om aanvragen te verwerken en bewerkingen uit te voeren in Azure Cosmos DB. Ga voor meer informatie over onze SLA naar de pagina voor de SLA.

Veelgestelde vragen

 • Een aanvraageenheid is de maateenheid voor doorvoer in Azure Cosmos DB. 1 RU komt overeen met de GET-doorvoer van een item van 1 kB. Elke bewerking in Azure Cosmos DB, waaronder lees- en schrijfbewerkingen, SQL-query’s en uitvoeringen van opgeslagen procedures, heeft een deterministische aanvraageenheidswaarde op basis van de doorvoer die is vereist om de bewerking te voltooien. In plaats van te denken in termen van CPU, IO en geheugen en hun invloed op de doorvoer van uw toepassing, kunt u denken in termen van één aanvraageenheidswaarde.

  Er is geen verschil tussen hoeveel een aanvraageenheid verbruikt via ingerichte RU's per seconde of verbruikt via een bucket van één minuut.

  Klik hier voor meer informatie over aanvraageenheden en hulp bij het bepalen van uw vereisten voor containers.

 • U wordt gefactureerd op basis van de ingerichte doorvoer (RU/s) die is ingericht voor uw Azure Cosmos DB-container op basis van een uurtarief voor de tijd dat de ingerichte doorvoer is geleverd.

  Als u een account in VS - oost 2 maakt met twee containers met een ingerichte doorvoer van respectievelijk 500 RU/s en 700 RU/s, hebt u een totale ingerichte doorvoer van 1200 RU/s. U ontvangt dus een factuur voor 12 x $- = $-/uur.

  Als uw doorvoer moet worden gewijzigd en u de capaciteit van elke container hebt verhoogd met 500 RU/s, terwijl u ook een nieuwe onbeperkte container maakt met een verbruik van 20.000 RU/s, zou de totale ingerichte capaciteit 22.200 RU/s zijn (=1000 RU/s + 1200 RU/s + 20.000 RU/s.). Uw factuur zou dan worden: $- x 222 = $-/uur.

  Als in een maand met 720 uur er gedurende 500 uur een ingerichte doorvoer van 1200 RU/s en voor de overige 220 uur een ingerichte doorvoer 22.200 RU/s is geleverd, wordt op uw maandelijkse factuur het volgende vermeld: 500 x $-/uur + 220 x $-/uur = $-/uur

 • Wanneer u ervoor kiest dat containers meerdere geografische regio's moeten omspannen, wordt u gefactureerd voor de doorvoer en opslag voor elke container in elke regio en de gegevensoverdracht tussen regio's. Stel bijvoorbeeld dat u deze maand een container in West-Amerika hebt ingericht met een doorvoer van 10.000 RU/s en 1 TB gegevensopslag. Vervolgens voegt u drie regio's toe: Oost-Amerika, Noord-Europa en Oost-Azië. Elke regio heeft dezelfde opslag en doorvoer. Uw totale maandfactuur ziet er als volgt uit (uitgaande van een maand met 31 dagen):

  Item Gebruik (maand) Tarief Maandelijkse kosten
  Doorvoerfactuur voor container in West-Amerika 10K RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per uur $-
  Doorvoerfactuur voor drie extra regio's: Oost-Amerika, Noord-Europa en Oost-Azië 3 * 10K RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per uur $-
  Opslagfactuur voor container in West-Amerika 1 TB $-/GB $-
  Opslagfactuur voor drie extra regio's: Oost-Amerika, Noord-Europa en Oost-Azië 3 * 1TB $-/GB $-
  Totaal $-

  Verder brengt u bijvoorbeeld 100 GB per maand over van de container in West-Europa om gegevens in Oost-Amerika, Noord-Europa en Oost-Azië te repliceren. U wordt voor de verzonden gegevens gefactureerd volgens de gegevensoverdrachttarieven.

 • Opslagcapaciteit wordt in rekening gebracht in eenheden van de maximale hoeveelheid opgeslagen gegevens per uur (in GB) gedurende een maand. Als u bijvoorbeeld 100 GB aan opslag hebt gebruikt tijdens de eerste helft van de maand en 50 GB in de tweede helft, krijgt u een factuur voor het equivalent van 75 GB aan opslag gedurende die maand.

 • Voor elk uur dat de container bestaat, wordt een vast bedrag in rekening gebracht, ongeacht het gebruik of als de container minder dan een uur actief is. Als u bijvoorbeeld een container maakt en deze vijf minuten later weer verwijdert, wordt op uw factuur één uur vermeld.

 • Als u de ingerichte doorvoer 's ochtends om 9:30 uur verhoogt van 400 RU/s naar 1000 RU/s en de ingerichte doorvoer om 10:45 uur weer verlaagt naar 400 RU/s, worden er voor twee uur 1000 RU/s in rekening gebracht.

 • U kunt het aantal aanvraageenheden voor elke container in uw Azure Cosmos DB-account verhogen of verlagen via de Azure Portal, een van de ondersteunde SDK's of de REST-API.

 • Zie Prestatieniveaus wijzigen met behulp van Azure Portal als u een verzameling met de prestatielaag S1, S2 of S3 wilt wijzigen in een vaste container (verzameling).

  Zie Partitioneren en schalen in Azure Cosmos DB als u een bestaande vaste container (verzameling) wilt wijzigen in een container met onbeperkte opslag.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Azure Cosmos DB

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator Weergeven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken

Gratis account