Navigatie overslaan

Prijzen voor Azure Cosmos DB

Wereldwijd gedistribueerde, multi-model databaseservice

Activeer uw gratis Azure-account en krijg een $200 tegoed geldig gedurende 30 dagen plus twaalf maanden gratis toegang tot Azure Cosmos DB.

Azure Cosmos DB is de wereldwijd gedistribueerde, multimodeldatabase van Microsoft. Azure Cosmos DB is vanaf de basis ontworpen voor wereldwijde distributie en horizontaal schalen. Het biedt kant-en-klare wereldwijde distributie in alle Azure-regio's, door uw gegevens op transparante wijze te schalen en repliceren naar de locatie van uw gebruikers. U kunt de doorvoer en opslag elastisch schalen over de hele wereld en betaalt alleen voor de doorvoer en opslag die u daadwerkelijk gebruikt. Azure Cosmos DB garandeert over de hele wereld een latentie van minder dan 10 milliseconden in het 99e percentiel, biedt meerdere duidelijk gedefinieerde consistentiemodellen voor het afstemmen van de prestaties, en garandeert een hoge beschikbaarheid met multi-homingmogelijkheden. Deze garanties worden ondersteund door marktleidende, uitgebreide Service Level Agreements (SLA’s).

Azure Cosmos DB is een echt schema-agnostische database - deze indexeert automatisch alle gegevens zonder dat hiervoor schema- en indexbeheer nodig is. De oplossing voorziet bovendien in een multimodeldatabaseservice die vanuit de engine document-, sleutelwaarde-, grafiek- en kolomgegevensmodellen ondersteunt. Met Azure Cosmos DB hebt u toegang tot uw gegevens via de API's van uw keuze, omdat de engine systeemeigen ondersteuning biedt voor SQL (documenten), MongoDB (documenten), Azure Table Storage (sleutelwaarden), Gremlin (grafieken) en Cassandra (kolomreeks).

Mogelijkheden van Azure Cosmos DB
Kant-en-klare wereldwijde distributie met mogelijkheid voor meerdere masters Beschikbaar
Wereldwijde beschikbaarheid - alle Azure-regio's, inclusief US Government Beschikbaar
Multi-model, uitgebreide query's en automatische indexering met ondersteuning van meerdere API's

(ondersteuning voor document-, sleutel-waarde-, wide-column- en grafiekmodel,
inclusief compatibiliteit met Mongo DB- en Apache Cassandra-API)

Beschikbaar
Lees- en schrijfaanvragen in minder dan 10 milliseconden in het 99e percentiel ondersteund door SLA Beschikbaar
Uitgebreide SLA's
 • SLA voor beschikbaarheid
 • SLA voor doorvoer
 • SLA voor consistentie
 • SLA voor latentie
Beschikbaar
Beveiliging
 • End-to-end gegevensversleuteling (in rust en in beweging)
 • IP- en VNET-isolatie
 • Toegangsbeheer en autorisatie
Beschikbaar
Elastisch en onbeperkt schalen
 • Geen limiet voor doorvoer en opslag
 • Instant schaling die de TCO van on-premises en zelfbeheerde NoSQL-clouddatabases verlaagt
Beschikbaar
Uitgebreide conformiteitscertificeringen in overeenstemming met Azure-compliance Beschikbaar

Prijzen in een oogopslag

Ingerichte doorvoer

Uw Azure Cosmos DB-databaseaccount is ontworpen om te worden verdeeld over een of meer Azure-regio's. Hoewel alle regio's die aan uw databaseaccount zijn gekoppeld, kunnen worden gelezen, kan uw databaseaccount ook zo worden geconfigureerd dat alle regio's de schrijfopdrachten verwerken (meerdere masters) of dat precies één regio de schrijfopdrachten verwerkt (één master).

In Azure Cosmos DB wordt u gefactureerd voor de ingerichte doorvoer en verbruikte opslag per uur. De doorvoer wordt uitgedrukt in termen van een genormaliseerde doorvoervaluta met de naam Aanvraageenheden per seconde (RU/s). Eenmaal ingericht kunnen RU/s onderling uitwisselbaar worden gebruikt voor verschillende databasebewerkingen (bijvoorbeeld invoegen, lezen, vervangen, upserts, verwijderingen, query's enzovoort). U kunt programmatisch (of via Azure Portal) de doorvoer configureren die u nodig hebt en de doorvoer elastisch opschalen in stappen van 100 RU/s.

Inrichting met verschillende granulariteiten

U kunt de doorvoersnelheid op verschillende granulariteiten inrichten. U kunt doorvoer inrichten voor:

 1. Cosmos DB-container. Afhankelijk van de keuze van het gegevensmodel of de API, kan een Cosmos DB-container een verzameling zijn (bijvoorbeeld MongoDB, SQL), een grafiek (bijvoorbeeld Gremlin) of een tabel (bijvoorbeeld Cassandra, Azure Table Storage). Containers in Cosmos DB worden horizontaal gepartitioneerd, en de schaal ervan kan elastisch worden aangepast om een ​​onbeperkte hoeveelheid doorvoer en opslag te leveren.
 2. Cosmos DB-database. De voor de database geconfigureerde doorvoer wordt gedeeld door alle containers in de database. U kunt ervoor kiezen om bepaalde containers expliciet uit te sluiten van database-inrichting en in plaats daarvan doorvoer voor die containers in te richten op containerniveau.
Granulariteit van inrichting Minimumdoorvoer (RU/s) Stappen voor omhoog/omlaag schalen (RU/s) Maximumdoorvoer Scope
Schrijven in één regio Schrijven in meerdere regio's Schrijven in één regio Schrijven in meerdere regio's
Container* 400 400 100 100 Onbeperkt De gepartitioneerde container waarvoor de doorvoer is ingericht
Database** 10K 10K 1,000 1,000 Onbeperkt Alle doorvoer wordt gedeeld tussen alle gepartitioneerde containers binnen de database (exclusief de containers waarvoor de doorvoer expliciet wordt ingericht)

* Een Cosmos DB-container komt overeen met: een Cosmos DB-verzameling bij gebruik van de SQL API, een MongoDB-verzameling bij gebruik van MongoDB API, een tabel bij gebruik van Cassandra- of Table-opslag-API's of een grafiek bij gebruik van de Gremlin-API.

** Een Cosmos DB-database komt overeen met: een database bij gebruik van SQL- of MongoDB-API’s, een keyspace bij gebruik van de Cassandra-API of een database-account bij gebruik van Gremlin- of Table-opslag-API’s.

Elastisch lees- en schrijfbewerkingen over de hele wereld schalen

U kunt op elk gewenst moment Azure-regio's overal ter wereld toevoegen aan uw Cosmos DB-databaseaccount of daaruit verwijderen. De doorvoer die u hebt geconfigureerd voor verschillende Cosmos DB-databases en -containers, is gegarandeerd gereserveerd in elk van de Azure-regio's die zijn gekoppeld aan uw Cosmos DB database-account.

Opslag op basis van SSD

Uw gegevens en index worden duurzaam opgeslagen in de opslag op basis van SSD en gerepliceerd (over een of meer Azure-regio's die aan uw Cosmos DB-databaseaccount zijn gekoppeld). Naast de doorvoer die u elk uur inricht, wordt u ook gefactureerd voor elke GB opslag die u daadwerkelijk verbruikt voor uw gegevens en index.

Prijsinformatie

Eenheid Prijs
SSD-opslag (per GB) $-/GB/maand
Gereserveerde RU's per seconde (per 100 RU's, minimaal 400 RU's) $-
Ingerichte doorvoer (meerdere schrijfregio’s) - 100 RU/sec $-
Standaardtarieven voor gegevensoverdracht zijn van toepassing. Maandelijkse prijsschattingen zijn gebaseerd op 730 uur per maand.

Gereserveerde Azure Cosmos DB-capaciteit voor extra besparing

Prijsbepaling op basis van gereserveerde capaciteit van Cosmos DB biedt nog meer kostenbesparing (tot 65% korting), biedt nog strengere SLA's voor beschikbaarheid (meer dan 99,999) en verlost u van de last van capaciteitsplanning. Voor een eenmalige vooruitbetaling kunt u ingerichte doorvoer voor een of drie jaar reserveren tegen een aanzienlijke korting. Elke doorvoer die u boven uw gereserveerde capaciteit inricht, wordt gefactureerd tegen standaard ingerichte doorvoertarieven. Gereserveerde capaciteit kan worden gedeeld voor doorvoer voor alle regio's, alle API's, alle accounts en alle abonnementen onder een bepaalde inschrijving. De minimale gereserveerde capaciteit is 20.000 RU/s. Zie de documentatiepagina voor meer informatie

Reservering voor 1 jaar Reservering voor 3 jaar
Doorvoer Schrijven in één regio Schrijven in meerdere regio's Schrijven in één regio Schrijven in meerdere regio's
Prijs/besparing Prijs per 100 RU/s
(besparing ten opzichte van betalen per gebruik)
Prijs per 100 RU/s
(besparing ten opzichte van betalen per gebruik)
Prijs per 100 RU/s
(besparing ten opzichte van betalen per gebruik)
Prijs per 100 RU/s
(besparing ten opzichte van betalen per gebruik)
Eerste 50.000 RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Volgende 450.000 RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Volgende 2,5 miljoen RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Meer dan 3 miljoen RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-

Probeer Azure Cosmos DB gratis uit

 • Azure Cosmos DB Local (downloadbare versie): Download gratis Azure Cosmos DB Local om met behulp van Azure Cosmos DB toepassingen te ontwikkelen en testen op uw lokale machine. Bent u tevreden over de werking van de toepassing, dan kunt u deze eenvoudig implementeren door in uw configuratie te verwijzen naar een Azure Cosmos DB-instantie in de cloud.
 • Gratis Azure-account: probeer Azure Cosmos DB als onderdeel van een gratis Azure-account.
 • Probeer Azure Cosmos DB gratis uit: profiteer van een tijdelijke, wereldwijd gedistribueerde Azure Cosmos DB-ervaring zonder abonnement, kosten of verdere verplichting via Azure Cosmos DB gratis uitproberen.
 • Meer informatie over TCO-besparing met Cosmos DB via on-premises en zelfbeheerde NoSQL-clusters in de cloud.

Waar kom ik meer te weten over de regionale aanwezigheid van Azure Cosmos DB?

Azure Cosmos DB is beschikbaar in alle Azure-regio's, inclusief openbare, overheids- en DoD-clouds. Bezoek de pagina over de beschikbaarheid van Azure-services per regio voor meer informatie.

Ondersteuning en SLA

 • We bieden technische ondersteuning voor alle Azure-services die zijn uitgebracht voor algemene beschikbaarheid, zoals Azure Cosmos DB, via Ondersteuning voor Azure, vanaf $29/maand. Ondersteuning bij facturering en abonnementsbeheer is gratis.
 • SLA: voor databases voor één regio garanderen we een beschikbaarheid van minimaal 99,99% en voor databases voor meerdere regio's garanderen we een beschikbaarheid van 99,999% om aanvragen te verwerken en bewerkingen uit te voeren in Azure Cosmos DB. Ga voor meer informatie over onze SLA naar de pagina voor de SLA.

Veelgestelde vragen

 • In Azure Cosmos DB wordt ingerichte doorvoer aangeduid in termen van aanvraageenheden per seconde. U kunt bij aanvraageenheden denken aan doorvoervaluta, waarbij u een hoeveelheid gegarandeerde resources (geheugen, CPU, IOPS) reserveert die beschikbaar zijn voor uw toepassing op basis van seconden. Elke bewerking in Azure Cosmos DB – schrijven, lezen, bijwerken, query’s uitvoeren - verbruikt CPU, geheugen en IOPS. Dat wil zeggen dat elke bewerking resources verbruikt, wat wordt uitgedrukt in aanvraageenheden. Bezoek de pagina Aanvraageenheden in Azure Cosmos DB.

 • U wordt gefactureerd op basis van de ingerichte doorvoer (RU/s) die is ingericht voor uw Azure Cosmos DB-container of een reeks containers (bijv. database) op basis van een uurtarief voor de tijd dat de ingerichte doorvoer is geleverd.

  Ingerichte doorvoer voor een afzonderlijke container:

  Als u een Azure Cosmos DB-databaseaccount in US - oost 2 maakt met twee containers met een ingerichte doorvoer van respectievelijk 500 RU/s en 700 RU/s, hebt u een totale ingerichte doorvoer van 1200 RU/s. U ontvangt dus een factuur voor 12 x $- = $-/uur.

  Als uw doorvoer moet worden gewijzigd en u de capaciteit van elke container hebt verhoogd met 500 RU/s, terwijl u ook een nieuwe onbeperkte container maakt met een verbruik van 20.000 RU/s, zou de totale ingerichte capaciteit 22.200 RU/s zijn (=1000 RU/s + 1200 RU/s + 20.000 RU/s). Uw factuur zou dan worden: $- x 222 = $-/uur.

  Als in een maand met 720 uur er gedurende 500 uur een ingerichte doorvoer van 1200 RU/s en voor de overige 220 uur een ingerichte doorvoer 22.200 RU/s is geleverd, wordt op uw maandelijkse factuur het volgende vermeld: 500 x $-/uur + 220 x $-/uur = $-/maand.

  Ingerichte doorvoer voor een reeks containers:

  Als u een account in US - oost 2 maakt met twee Cosmos DB-databases (met een reeks verzamelingen onder elk van beide) met een ingerichte doorvoer van respectievelijk 50K RU/s en 70K RU/s, hebt u een totale ingerichte doorvoer van 120K RU/s. U ontvangt dus een factuur voor 1200 x $- = $-/uur.

  Als uw doorvoer moet worden gewijzigd en u de ingerichte doorvoer van elke database hebt verhoogd met 10K RU/s elk, zou uw totale ingerichte capaciteit 140K RU/s worden (60K RU/s + 80K RU/s). Uw factuur zou dan worden: 1400 * $- = $-/uur.

  Als in een maand met 720 uur er gedurende 500 uur een ingerichte doorvoer van 120K RU/s en voor de overige 220 uur een ingerichte doorvoer 140K RU/s is geleverd, wordt op uw maandelijkse factuur het volgende vermeld: 500 x $-/uur + 220 x $-/uur = $- + $- = $-/maand.

 • Wanneer u ervoor kiest dat containers meerdere geografische regio's moeten omspannen, wordt u gefactureerd voor de doorvoer en opslag voor elke container in elke regio en de gegevensoverdracht tussen regio's. Stel bijvoorbeeld dat u deze maand een container in US - west hebt ingericht met een doorvoer van 10.000 RU/s en 1 TB gegevensopslag. Vervolgens voegt u drie regio's toe: US - oost, Europa - noord en Azië - oost. Elke regio heeft dezelfde opslag en doorvoer. Uw totale maandfactuur ziet er als volgt uit (uitgaande van een maand met 31 dagen):

  Item Gebruik (maand) Tarief Maandelijkse kosten
  Doorvoerfactuur voor container in US - west 10K RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per uur $-
  Doorvoerfactuur voor drie extra regio's: US - oost, Europa - noord en Azië - oost 3 * 10K RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per uur $-
  Opslagfactuur voor container in US - west 1 TB $-/GB $-
  Opslagfactuur voor drie extra regio's: US - oost, Europa - noord en Azië - oost 3 * 1TB $-/GB $-
  Totaal $-

  Verder brengt u bijvoorbeeld 100 GB per maand over van de container in US - west om gegevens in US - oost, Europa - noord en Azië - oost te repliceren. U wordt voor de verzonden gegevens gefactureerd volgens de gegevensoverdrachttarieven.

 • Wanneer u ervoor kiest containers te gebruiken die meerdere geografische regio's omspannen, wordt u gefactureerd voor de doorvoer en opslag voor elke container in elke regio en de gegevensoverdracht tussen regio's. U wordt gefactureerd voor reguliere aanvraageenheden als uw container of database is ingericht voor één schrijfregio. Of u wordt gefactureerd voor aanvraageenheden voor meerdere masters als u meerdere schrijfregio's voor uw containers of database inricht. Of het nu gaat om één schrijfregio of meerdere schrijfregio's, met Cosmos DB kunt u gegevens uit elke regio lezen.

  Schrijven in één regio

  Stel bijvoorbeeld dat u deze maand een container in US - west hebt ingericht met een doorvoer van 10.000 RU/s en 1 TB gegevensopslag. U kiest ervoor om alleen naar de container in US - west te schrijven. Vervolgens voegt u drie regio's toe: US - oost, Europa - noord en Azië - oost. Elke regio heeft dezelfde opslag en doorvoer. Uw totale maandfactuur ziet er als volgt uit (uitgaande van een maand met 31 dagen):

  Item Gebruik (maand) Tarief Maandelijkse kosten
  Doorvoerfactuur voor container in US - west 10K RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per uur $-
  Doorvoerfactuur voor drie extra regio's: US - oost, Europa - noord en Azië - oost 3 * 10K RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per uur $-
  Opslagfactuur voor container in US - west 1 TB $-/GB $-
  Opslagfactuur voor drie extra regio's: US - oost, Europa - noord en Azië - oost 3 * 1TB $-/GB $-
  Totaal $-

  Schrijven in meerdere regio's

  Stel bijvoorbeeld dat u deze maand een container in US - west hebt ingericht met een doorvoer van 10.000 RU/s en 1 TB gegevensopslag. Laten we aannemen dat u 3 regio's toevoegt: US - oost, Europa - noord en Azië - oost, elk met dezelfde opslag en doorvoer, en u de mogelijkheid wilt hebben om in alle vier regio's naar de containers te schrijven vanuit uw wereldwijd gedistribueerde app. Uw totale maandfactuur ziet er als volgt uit (uitgaande van een maand met 31 dagen):

  Item Gebruik (maand) Tarief Maandelijkse kosten
  Doorvoerfactuur voor container in US - west 10K RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per uur $-
  Doorvoerfactuur voor drie extra regio's: US - oost, Europa - noord en Azië - oost 3 * 10K RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per uur $-
  Opslagfactuur voor container in US - west 1 TB $-/GB $-
  Opslagfactuur voor drie extra regio's: US - oost, Europa - noord en Azië - oost 3 * 1TB $-/GB $-
  Totaal $-

  Laten we voor de bovenstaande twee voorbeelden verder aannemen dat u 100 GB per maand overbrengt van de container in US - west om gegevens te repliceren naar US - oost, Europa - noord en Azië - oost. U wordt gefactureerd voor uitgaand verkeer tegen gegevensoverdrachttarieven. Zie de veelgestelde vragen over Cosmos DB in de documentatie.

 • Opslagcapaciteit wordt in rekening gebracht in eenheden van de maximale hoeveelheid opgeslagen gegevens per uur (in GB) gedurende een maand. Als u bijvoorbeeld 100 GB aan opslag hebt gebruikt tijdens de eerste helft van de maand en 50 GB in de tweede helft, krijgt u een factuur voor het equivalent van 75 GB aan opslag gedurende die maand.

 • Voor elk uur dat de container of database bestaat, wordt een vast bedrag in rekening gebracht, ongeacht het gebruik of als de container of database minder dan een uur actief is. Als u bijvoorbeeld een container of database maakt en deze vijf minuten later weer verwijdert, wordt op uw factuur één uur vermeld.

 • Als u de ingerichte doorvoer 's ochtends om 9:30 uur verhoogt van 400 RU/s naar 1000 RU/s en de ingerichte doorvoer om 10:45 uur weer verlaagt naar 400 RU/s, worden er voor twee uur 1000 RU/s in rekening gebracht.

  Als u de ingerichte doorvoer voor een container of een reeks containers 's ochtends om 9:30 uur verhoogt van 100K RU/s naar 200K RU/s en de ingerichte doorvoer om 10:45 uur weer verlaagt naar 100K RU/s, worden er voor twee uur 200K RU/s in rekening gebracht.

 • U kunt het aantal aanvraageenheden voor elke container in uw Azure Cosmos DB-account verhogen of verlagen via de Azure Portal, een van de ondersteunde SDK's of de REST-API.

 • Wij bevelen altijd aan om ‘onbeperkte’ containers te gebruiken om een onbeperkte schaal en flexibiliteit te bereiken. Onbeperkte containers zijn horizontaal gepartitioneerd en u kunt met Azure Cosmos DB doorvoer en opslag elastisch, transparant en automatisch schalen voor onbeperkte containers. ‘Vaste’ containers kunnen slechts tot 10K RU/s opschalen en bieden maximale SSD-opslagruimte van 10GB. Ten slotte kunt u geen doorvoer delen onder een reeks ‘vaste’ containers.
 • Volg de hier beschreven richtlijnen voor beste prestaties en optimale opslag.
 • U kunt met gereserveerde capaciteit tegen korting voor 1 of 3 jaar ingerichte doorvoer voor Cosmos DB (die wordt uitgevoerd in een van de Azure-regio's) aanschaffen. Gereserveerde capaciteit wordt in vaste hoeveelheden aangeschaft met een minimum van 20.000 RU/s. Als de totale ingerichte capaciteit voor een bepaald uur lager is dan de aangeschafte gereserveerde capaciteit, wordt er verder niets gefactureerd. Als de ingerichte capaciteit voor een uur de gereserveerde capaciteit voor dat betreffende uur overschrijdt, wordt het verschil gefactureerd tegen de normale tarieven.
 • Bij gereserveerde Cosmos DB-capaciteit schaft u capaciteit aan die kan worden gedeeld door alle Cosmos DB-databases en -containers (voor elke API en elk gegevensmodel) in alle Azure-regio's. Omdat de prijs van ingerichte doorvoer per regio verschilt, helpt het gereserveerde capaciteit te zien als geldtegoed dat u tegen korting hebt aangeschaft en waarvan kan worden gebruikgemaakt voor de doorvoer die tegen de betreffende prijs in elke regio wordt ingericht. Stel bijvoorbeeld dat u een databaseaccount met één container hebt met voor elk 50 ingerichte doorvoer, verdeeld over US - oost en Japan - oost. Als u de optie Betalen per gebruik kiest, betaalt u 50.000 RU/s tegen $0.008 per RU/s in US - oost en 50.000 RU/s tegen $0.009 per RU/s in Japan - oost. Uw totale factuur is dan:

  Voorbeeld: facturering zonder gereserveerde capaciteit
  Regio Prijs per 100 RU/s per uur Eenheden (RU/s) Gefactureerd bedrag (per uur) Gefactureerd bedrag (per maand)
  US - oost $0.008 50.000 $4 $2920
  Japan - oost $0.009 50.000 $4.5 $3285
  Nettofactuur $8.5 $6205

  Stel bijvoorbeeld dat u in plaats daarvan gereserveerde capaciteit aanschaft. U kunt gereserveerde capaciteit voor 100K RU/s tegen de prijs van $59568 voor 1 jaar of $6.8 per uur aanschaffen. Wat u in feite hebt aangeschaft is een geldtegoed van $8 per uur (100K RU/s met de lijstprijs van RU/s in US - oost) tegen de prijs van $6.8 per uur (15% korting). Vervolgens kunt u van dit vooraf betaald gebruik op uurbasis verbruiken voor de ingerichte doorvoercapaciteit in elke openbare Azure-regio tegen de betreffende regionale lijstprijzen die voor uw abonnement zijn ingesteld. In dit voorbeeld, waar u voor 50.000 RU/s in US - oost en Japan - oost inricht, kunt u $8 ingerichte doorvoer per uur verbruiken en wordt de overschrijding van $0.5 per uur (of $365 /maand) gefactureerd.

  Voorbeeld: facturering zonder gereserveerde capaciteit
  Regio Prijs per 100 RU/s per uur Eenheden (RU/s) Gefactureerd bedrag (per uur) Gefactureerd bedrag (per maand)
  US - oost $0.008 50.000 $4 $2920
  Japan - oost $0.009 50.000 $4.5 $3285
  Gebruik $8.5 $6205
  Aangeschafte gereserveerde capaciteit $0.0068 (15% korting) 100 (RU/s) of $8 vooraf aangeschafte capaciteit -$8 -$5840
  Nettofactuur $0.5 $365

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Azure Cosmos DB

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator Weergeven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken