Prijzen voor Azure Cosmos DB

Wereldwijd gedistribueerde, multi-model databaseservice

Begin met uw gratis Azure-account en beschik gedurende 30 dagen over een tegoed van $200. Krijg bovendien 12 maanden gratis toegang tot Azure Cosmos DB.

Azure Cosmos DB is de wereldwijd gedistribueerde, multi-model database van Microsoft. Azure Cosmos DB is vanaf de basis ontworpen voor wereldwijde distributie en horizontaal schalen. Het biedt kant-en-klare wereldwijde distributie in alle Azure-regio's, door uw gegevens op transparante wijze te schalen en repliceren naar de locatie van uw gebruikers. U kunt de doorvoer en opslag flexibel schalen over de hele wereld en betaalt alleen voor de doorvoer en opslag die u daadwerkelijk gebruikt. Azure Cosmos DB garandeert over de hele wereld een latentie van minder dan 10 milliseconden in het 99e percentiel, biedt meerdere duidelijk gedefinieerde consistentiemodellen voor het afstemmen van de prestaties, en garandeert een hoge beschikbaarheid met multi-homingmogelijkheden. Deze garanties worden ondersteund door marktleidende Service Level Agreements (SLA's).

Azure Cosmos DB is een echt schema-agnostische database - deze indexeert automatisch alle gegevens zonder dat hiervoor schema- en indexbeheer nodig is. Het is bovendien een multi-model databaseservice die vanuit de engine document-, sleutelwaarde-, grafiek- en kolomgegevensmodellen ondersteunt. Met Azure Cosmos DB hebt u toegang tot uw gegevens via de API's van uw keuze, omdat de engine DocumentDB SQL (document), MongoDB (document), Azure Table Storage (sleutelwaarden) en Gremlin (grafiek) ondersteunt.

Prijsdetails

Ingerichte doorvoer

On Cosmos DB, you only pay for reserved throughput provisioned and data stored in containers (collection of documents or a table or a graph). Reserved throughput, billed as Request Units (RU) per second or RU/s), allows you to read from or write data into containers. Each container is billed on an hourly basis for throughput provisioned in units of 100 RU/second, with a minimum of 400 RU/second, and data stored (in GBs). Unlimited containers have a minimum of 100 RU/s per partition.

During public preview, there's no additional charge for using the Gremlin API.

Eenheid Prijs
SSD-opslag (per GB) $- GB/mnd
Gereserveerde RU's per seconde (per 100 RU's, minimaal 400 RU's) $-
Standaardtarieven voor gegevensoverdracht zijn van toepassing. Maandelijkse prijsschattingen zijn gebaseerd op 744 uur per maand.

Containers schalen

Voor workloads met een hoge doorvoer en veel opslag kunt u containers met onbeperkte opslag maken door tijdens het maken van de container een partitiesleutel te definiëren. Een gepartitioneerde container wordt naadloos uitgeschaald naarmate de hoeveelheid opgeslagen gegevens zich uitbreidt en de gereserveerde doorvoer toeneemt.

Azure Cosmos DB-emulator (gratis)

Download de gratis Azure Cosmos DB-emulator om met behulp van Azure Cosmos DB toepassingen te ontwikkelen en testen op uw lokale machine. Bent u tevreden over de werking van de toepassing, dan kunt u deze eenvoudig implementeren door in uw configuratie te verwijzen naar een Azure Cosmos DB-exemplaar.

Planetaire schaal met geo-replicatie

Azure Cosmos DB containers can be globally distributed to help you easily build apps with planet scale, which means all your data is automatically replicated to the regions you specify. Your app continues to work with a logical endpoint, while your data is automatically served from the region closest to your users with an intuitive programming model for data consistency and 99.99% availability. Globally distributed containers are billed based on the storage consumed in each region and throughput reserved for each Azure Cosmos DB container times the number of regions associated with an Azure Cosmos DB database account. Standard data transfer rates apply for replication data transfer between regions.

Hoge doorvoer en query's met lage latentie

Wanneer u met Azure Cosmos DB een doorlopend volume van gegevens schrijft, worden deze gegevens synchroon geïndexeerd ten behoeve van consistente SQL-query's met behulp van een voor schrijven geoptimaliseerde database-engine zonder enige vergrendeling, ontworpen voor SSD's (Solid-State Drives) en toegang met lage latentie. Aan lees- en schrijfverzoeken wordt altijd voldaan vanuit uw eigen regio, terwijl gegevens wereldwijd worden gedistribueerd. U kunt de prestaties nog verder verbeteren door het automatisch indexeren aan te passen.

Ondersteuning en SLA

 • We bieden technische ondersteuning voor alle Azure-services die zijn uitgebracht voor algemene beschikbaarheid, zoals Azure Cosmos DB, via Ondersteuning voor Azure, vanaf $29/maand. Ondersteuning bij facturering en abonnementsbeheer is gratis.
 • SLA - Verzoeken om bewerkingen op Azure Cosmos DB-resources uit te voeren worden gegarandeerd minstens 99,99% van de tijd volledig uitgevoerd. Ga voor meer informatie over onze SLA naar de pagina voor de SLA.

Veelgestelde vragen

 • Een aanvraageenheid is de maateenheid voor doorvoer in Azure Cosmos DB. 1 RU komt overeen met de GET-doorvoer van een item van 1 kB. Elke bewerking in Azure Cosmos DB, waaronder lees- en schrijfbewerkingen, SQL-query’s en uitvoeringen van opgeslagen procedures, heeft een deterministische aanvraageenheidswaarde op basis van de doorvoer die is vereist om de bewerking te voltooien. In plaats van te denken in termen van CPU, IO en geheugen en hun invloed op de doorvoer van uw toepassing, kunt u denken in termen van één aanvraageenheidswaarde.

  Er is geen verschil tussen hoeveel een aanvraageenheid verbruikt via ingerichte RU's per seconde of verbruikt via een bucket van één minuut.

  Klik hier voor meer informatie over aanvraageenheden en hulp bij het bepalen van uw vereisten voor containers.

 • U ontvangt een factuur met een vast, voorspelbaar uurtarief op basis van de totale capaciteit (RU/sec.) die tijdens die periode is ingericht voor uw Azure Cosmos DB-account.

  Als u een account in VS - oost 2 maakt met behulp van twee partities met respectievelijk 500 RU/sec. en 700 RU/sec, zou de totale ingerichte capaciteit 1.200 RU/sec. zijn. Dan zou er 12 x $- = $-/uur in rekening worden gebracht.

  Als uw doorvoer moet worden gewijzigd en u de capaciteit van elke partitie hebt verhoogd met 500 RU/sec., terwijl u ook een nieuwe container voor onbeperkte opslag maakt met een verbruik van 20.000 RU/sec., zou de totale ingerichte capaciteit 22.200 RU/sec. zijn (=1.000 RU/sec + 1.200 RU/sec. + 20.000 RU/sec.). Uw factuur zou dan worden: $- x 222 = $-/uur.

  Als er in een maand met 720 uur 500 uur wordt ingericht op basis van 1.200 RU/sec. en 220 uur wordt ingericht op basis van 22.200 RU/sec., bedraagt uw maandelijkse factuur 500 x $-/uur + 220 x $-/uur = $-/uur

 • When you choose to make containers span across geographic regions, you are billed for the throughput and storage for each container in every region and the data transfer between regions. As an example, let’s assume you have a container in West US provisioned with throughput 10K RU/s and store 1TB of data this month. Let’s assume you add 3 regions - East US, North Europe, and East Asia, each with the same storage and throughput. Your total monthly bill will be (assuming 31 days in a month):

  Item Usage (Month) Rate Monthly Cost
  Throughput bill for container in West US 10K RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per hour $-
  Throughput bill for 3 additional regions - East US, North Europe, and East Asia 3 * 10K RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per hour $-
  Storage bill for container in West US 1 TB $-/GB $-
  Storage bill for 3 additional regions - East US, North Europe, and East Asia 3 * 1TB $-/GB $-
  Total $-

  Let’s also assume that you egress 100GB of data every month from the container in West US to replicate data into East US, North Europe and East Asia. You are billed for egress as per data transfer rates.

 • Opslagcapaciteit wordt in rekening gebracht in eenheden van de maximale hoeveelheid opgeslagen gegevens per uur (in GB) gedurende een maand. Als u bijvoorbeeld 100 GB aan opslag hebt gebruikt tijdens de eerste helft van de maand en 50 GB in de tweede helft, krijgt u een factuur voor het equivalent van 75 GB aan opslag gedurende die maand.

 • Voor elk uur dat de container bestaat, wordt een vast bedrag in rekening gebracht, ongeacht het gebruik of als de container minder dan een uur actief is. Als u bijvoorbeeld een container maakt en deze vijf minuten later weer verwijdert, wordt op uw factuur een post voor één eenheidsuur vermeld.

 • Als u zelf de prestaties voor een container definieert en u deze om 9.30 uur verhoogt van 400 RU’s naar 1.000 RU’s en deze om 10.45 uur weer verlaagt naar 400 RU’s, worden er twee uren van 1.000 RU’s in rekening gebracht.

  Als u een vooraf gedefinieerd prestatieniveau voor een verzameling selecteert en u om 9.30 uur voor een S1-verzameling een upgrade uitvoert naar een S3-verzameling en om 10.45 uur weer een downgrade naar S1 uitvoert, worden er twee uren voor S3 in rekening gebracht.

 • U kunt het aantal aanvraageenheden voor elke container in uw Azure Cosmos DB-account verhogen of verlagen via de Azure Portal, een van de ondersteunde SDK's of de REST-API.

 • Zie Prestatieniveaus wijzigen met behulp van Azure Portal als u een S1-, S2- of S3-prestatielaag naar één partitie met dezelfde opslaggrootte wilt verplaatsen.

  Zie Partitioneren en schalen in Azure Cosmos DB als u één bestaande verzameling naar een container met onbeperkte opslag wilt verplaatsen.

 • Bij een invoerpunt heeft één partitie een hogere doorvoer dan S1 (400 RU/sec. vs. 250 RU/sec.) tegen een lagere prijs. U kunt ook omhoog schalen naar 10.000 RU/sec. vs. 2.500 RU/sec. met S3. Het mooie van het nieuwe inrichtingsmodel is dat u omhoog kunt schalen met 100 RU/sec. U hoeft voor S3 dus niet 2.500 RU/sec. te betalen als u maar 1.200 RU/sec. nodig hebt.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Azure Cosmos DB

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken

Gratis account