Navigatie overslaan

Prijzen voor Azure Cosmos DB

Wereldwijd gedistribueerde, multi-model databaseservice

Activeer uw gratis Azure-account en krijg een $200 tegoed geldig gedurende 30 dagen plus twaalf maanden gratis toegang tot Azure Cosmos DB.

Azure Cosmos DB is de wereldwijd gedistribueerde, multimodeldatabase van Microsoft. Azure Cosmos DB is vanaf de basis ontworpen voor wereldwijde distributie en horizontaal schalen. Het biedt kant-en-klare wereldwijde distributie in alle Azure-regio's, door uw gegevens op transparante wijze te schalen en repliceren naar de locatie van uw gebruikers. U kunt de doorvoer en opslag elastisch schalen over de hele wereld en betaalt alleen voor de doorvoer en opslag die u daadwerkelijk gebruikt. Azure Cosmos DB garandeert over de hele wereld een latentie van minder dan 10 milliseconden in het 99e percentiel, biedt meerdere duidelijk gedefinieerde consistentiemodellen voor het afstemmen van de prestaties, en garandeert een hoge beschikbaarheid met multi-homingmogelijkheden. Deze garanties worden ondersteund door marktleidende, uitgebreide Service Level Agreements (SLA’s).

Azure Cosmos DB is een echt schema-agnostische database - deze indexeert automatisch alle gegevens zonder dat hiervoor schema- en indexbeheer nodig is. De oplossing voorziet bovendien in een multimodeldatabaseservice die vanuit de engine document-, sleutelwaarde-, grafiek- en kolomgegevensmodellen ondersteunt. Met Azure Cosmos DB hebt u toegang tot uw gegevens via de API's van uw keuze, omdat de engine systeemeigen ondersteuning biedt voor SQL (documenten), MongoDB (documenten), Azure Table Storage (sleutelwaarden), Gremlin (grafieken) en Cassandra (kolomreeks).

Mogelijkheden van Azure Cosmos DB
Kant-en-klare wereldwijde distributie met mogelijkheid voor meerdere masters Beschikbaar
Wereldwijde beschikbaarheid (alle Azure-regio's, inclusief US Government, DoD, China) Beschikbaar
Multi-model, multi-API met ondersteuning voor uitgebreide query’s en automatische indexering Beschikbaar
Lees- en schrijflatentie in minder dan 10 milliseconden in het 99e percentiel ondersteund door SLA Beschikbaar
Uitgebreide SLA's
 • SLA voor beschikbaarheid
 • SLA voor doorvoer
 • SLA voor consistentie
 • SLA voor latentie
Beschikbaar
Beveiliging
 • End-to-end gegevensversleuteling (in rust en in beweging)
 • IP- en VNET-isolatie
 • Toegangsbeheer en autorisatie
Beschikbaar
Elastisch en onbeperkt schalen
 • Geen limiet voor doorvoer en opslag
 • Instant schaalaanpassing die de TCO van on-premises en via IaaS gehoste NoSQL-clouddatabases verlaagt
Beschikbaar
Uitgebreide conformiteitscertificeringen in overeenstemming met Azure-compliance Beschikbaar

Prijzen in een oogopslag

Ingerichte doorvoer

Uw Azure Cosmos DB-databaseaccount kan worden verdeeld over een of meer Azure-regio's. Hoewel alle regio's die aan uw databaseaccount zijn gekoppeld, kunnen worden gelezen, kan uw databaseaccount ook zo worden geconfigureerd dat alle regio's de schrijfopdrachten verwerken (meerdere masters) of dat precies één regio de schrijfopdrachten verwerkt (één master).

In Azure Cosmos DB wordt u gefactureerd voor de ingerichte doorvoer en verbruikte opslag per uur. De doorvoer wordt uitgedrukt in termen van een genormaliseerde doorvoervaluta met de naam Aanvraageenheden per seconde (RU/s). Eenmaal ingericht kunnen RU/s onderling uitwisselbaar worden gebruikt voor verschillende databasebewerkingen (bijvoorbeeld invoegen, lezen, vervangen, upserts, verwijderingen, query's enzovoort). U kunt programmatisch (of via Azure Portal) de doorvoer configureren die u nodig hebt en de ingerichte doorvoer op elk gewenst moment elastisch opschalen.

Inrichting met verschillende granulariteiten

U kunt de doorvoersnelheid op verschillende granulariteiten inrichten. U kunt doorvoer inrichten voor:

 1. Cosmos DB-container. Afhankelijk van de keuze van het gegevensmodel of de API, kan een Cosmos DB-container een verzameling zijn (bijvoorbeeld MongoDB, SQL), een grafiek (bijvoorbeeld Gremlin) of een tabel (bijvoorbeeld Cassandra, Azure Table Storage). Containers in Cosmos DB worden horizontaal gepartitioneerd, en de schaal ervan kan elastisch worden aangepast om een ​​onbeperkte hoeveelheid doorvoer en opslag te leveren.
 2. Cosmos DB-database. De voor de database geconfigureerde doorvoer wordt gedeeld door alle containers in de database. U kunt ervoor kiezen om bepaalde containers expliciet uit te sluiten van database-inrichting en in plaats daarvan doorvoer voor die containers in te richten op containerniveau.
Granulariteit van inrichting Minimumdoorvoer (RU/s) Stappen voor omhoog/omlaag schalen (RU/s) Maximumdoorvoer Scope
Schrijven in één regio Schrijven in meerdere regio's Schrijven in één regio Schrijven in meerdere regio's
Container* 400 400 100 100 Onbeperkt De gepartitioneerde container waarvoor de doorvoer is ingericht
Database** 400 400 100 100 Onbeperkt Alle doorvoer wordt gedeeld tussen alle gepartitioneerde containers binnen de database (exclusief de containers waarvoor de doorvoer expliciet wordt ingericht)

* Een Cosmos DB-container komt overeen met: een Cosmos DB-verzameling bij gebruik van de SQL API, een MongoDB-verzameling bij gebruik van MongoDB API, een tabel bij gebruik van Cassandra- of Table-opslag-API's of een grafiek bij gebruik van de Gremlin-API.

** Een Cosmos DB-database komt overeen met: een database bij gebruik van SQL- of MongoDB-API’s, een keyspace bij gebruik van de Cassandra-API of een database-account bij gebruik van Gremlin- of Table-opslag-API’s.

Elastisch lees- en schrijfbewerkingen over de hele wereld schalen

U kunt op elk gewenst moment Azure-regio's overal ter wereld toevoegen aan uw Cosmos DB-databaseaccount of daaruit verwijderen. De doorvoer die u hebt geconfigureerd voor verschillende Cosmos DB-databases en -containers, is gegarandeerd gereserveerd in elk van de Azure-regio's die zijn gekoppeld aan uw Cosmos DB database-account.

Opslag op basis van SSD

Uw gegevens en index worden duurzaam opgeslagen in de opslag op basis van SSD en gerepliceerd (over een of meer Azure-regio's die aan uw Cosmos DB-databaseaccount zijn gekoppeld). Naast de doorvoer die u elk uur inricht, wordt u ook gefactureerd voor elke GB opslag die u daadwerkelijk verbruikt voor uw gegevens en index.

Prijsinformatie

Eenheid Prijs
SSD-opslag (per GB) $-/GB/maand
Ingerichte doorvoer (schrijven naar één regio) per 100 RU/s $-
Ingerichte doorvoer (schrijven naar meerdere regio's) per 100 RU/s $-
Standaardtarieven voor gegevensoverdracht zijn van toepassing. Maandelijkse prijsschattingen zijn gebaseerd op 730 uur per maand.

Gereserveerde Azure Cosmos DB-capaciteit voor extra besparing

Prijsbepaling op basis van gereserveerde capaciteit van Cosmos DB biedt nog meer kostenbesparing (tot 65% korting), biedt nog strengere SLA's voor beschikbaarheid (meer dan 99,999) en verlost u van de last van capaciteitsplanning. Voor een eenmalige vooruitbetaling kunt u ingerichte doorvoer voor een of drie jaar reserveren tegen een aanzienlijke korting. Elke doorvoer die u boven uw gereserveerde capaciteit inricht, wordt gefactureerd tegen standaard ingerichte doorvoertarieven. Gereserveerde capaciteit kan worden gedeeld voor doorvoer voor alle regio's, alle API's, alle accounts en alle abonnementen onder een bepaalde inschrijving. Gereserveerde capaciteit begint bij 20.000 RU/s. Als u gereserveerde capaciteit wilt aanschaffen, gaat u naar de pagina met documentatie.

Reservering voor 1 jaar Reservering voor 3 jaar
Doorvoer Schrijven in één regio Schrijven in meerdere regio's Schrijven in één regio Schrijven in meerdere regio's
Prijs/besparing Prijs per 100 RU/s
(besparing ten opzichte van betalen per gebruik)
Prijs per 100 RU/s
(besparing ten opzichte van betalen per gebruik)
Prijs per 100 RU/s
(besparing ten opzichte van betalen per gebruik)
Prijs per 100 RU/s
(besparing ten opzichte van betalen per gebruik)
Eerste 50.000 RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Volgende 450.000 RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Volgende 2,5 miljoen RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Meer dan 3 miljoen RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-

Probeer Azure Cosmos DB gratis uit

 • Azure Cosmos DB Local (downloadbare versie): Download gratis Azure Cosmos DB Local om met behulp van Azure Cosmos DB toepassingen te ontwikkelen en testen op uw lokale machine. Bent u tevreden over de werking van de toepassing, dan kunt u deze eenvoudig implementeren door in uw configuratie te verwijzen naar een Azure Cosmos DB-instantie in de cloud.
 • Gratis Azure-account: probeer Azure Cosmos DB als onderdeel van een gratis Azure-account.
 • Probeer Azure Cosmos DB gratis uit: profiteer van een tijdelijke, wereldwijd gedistribueerde Azure Cosmos DB-ervaring zonder abonnement, kosten of verdere verplichting via Azure Cosmos DB gratis uitproberen.
 • Meer informatie over TCO-besparing met Cosmos DB via on-premises en via IaaS gehoste NoSQL-databases in de cloud.

Waar kom ik meer te weten over de regionale aanwezigheid van Azure Cosmos DB?

Azure Cosmos DB is beschikbaar in alle Azure-regio's, inclusief openbare, overheids- en DoD-clouds. Bezoek de pagina over de beschikbaarheid van Azure-services per regio voor meer informatie.

Ondersteuning en SLA

 • We bieden technische ondersteuning voor alle Azure-services die zijn uitgebracht voor algemene beschikbaarheid, zoals Azure Cosmos DB, via Ondersteuning voor Azure, vanaf $29/maand. Ondersteuning bij facturering en abonnementsbeheer is gratis.
 • SLA: voor databases voor één regio garanderen we een beschikbaarheid van minimaal 99,99% en voor databases voor meerdere regio's garanderen we een beschikbaarheid van 99,999% om aanvragen te verwerken en bewerkingen uit te voeren in Azure Cosmos DB. Ga voor meer informatie over onze SLA naar de pagina voor de SLA.

Veelgestelde vragen

 • In Azure Cosmos DB reserveert u doorvoer (op een database of een container) en betaalt u uitsluitend voor de gereserveerde doorvoer voor een bepaald uur. Het voordeel dat klanten hebben met het op ingerichte doorvoer gebaseerde model is dat dit model voor elke schaal goede prestaties en elasticiteit garandeert. Dankzij het model met ingerichte doorvoer kan Cosmos DB, naast gegarandeerde doorvoer in het 99e percentiel, een hoge mate van beschikbaarheid en gegarandeerde lage latentie bieden, wat voor schaal u ook gebruikt. De gereserveerde doorvoer wordt aangeduid in aanvraageenheden (RU) per seconde. Elke bewerking in Azure Cosmos DB (inclusief schrijf- of leesbewerkingen, updates, query's en het bijwerken van een document) verbruikt CPU, geheugen en IOPs. Dat betekent dat er voor elke bewerking aanvraagkosten in rekening worden gebracht, aangeduid in aanvraageenheden (RU's). Bezoek de pagina Aanvraageenheden in Azure Cosmos DB voor meer informatie.

 • U wordt gefactureerd op basis van de ingerichte doorvoer, aangeduid in aanvraageenheden per seconde (RU/s), die is gereserveerd voor uw Azure Cosmos DB-database of -container op basis van een uurtarief voor de tijd waarin deze was ingericht.

  Ingerichte doorvoer voor een afzonderlijke container:

  Als u een Azure Cosmos DB-databaseaccount in US - oost 2 maakt met twee containers met een ingerichte doorvoer van respectievelijk 500 RU/s en 700 RU/s, hebt u een totale ingerichte doorvoer van 1200 RU/s. U ontvangt dus een factuur voor 12 x $- = $-/uur.

  Als uw doorvoer moet worden gewijzigd en u de capaciteit van elke container hebt verhoogd met 500 RU/s, terwijl u ook een nieuwe container maakt met een verbruik van 20.000 RU/s, zou de totale ingerichte capaciteit 22.200 RU/s zijn (=1000 RU/s + 1200 RU/s + 20.000 RU/s). Uw factuur zou dan worden: $- x 222 = $-/uur.

  Als in een maand met 720 uur er gedurende 500 uur een ingerichte doorvoer van 1200 RU/s en voor de overige 220 uur een ingerichte doorvoer 22.200 RU/s is geleverd, wordt op uw maandelijkse factuur het volgende vermeld: 500 x $-/uur + 220 x $-/uur = $-/maand.

  Ingerichte doorvoer voor een database (een set met containers):

  Als u een account in US - oost 2 maakt met twee Cosmos DB-databases (met een reeks verzamelingen onder elk van beide) met een ingerichte doorvoer van respectievelijk 50K RU/s en 70K RU/s, hebt u een totale ingerichte doorvoer van 120K RU/s. U ontvangt dus een factuur voor 1200 x $- = $-/uur.

  Als uw doorvoer moet worden gewijzigd en u de ingerichte doorvoer van elke database hebt verhoogd met 10K RU/s elk, zou uw totale ingerichte capaciteit 140K RU/s worden (60K RU/s + 80K RU/s). Uw factuur zou dan worden: 1400 * $- = $-/uur.

  Als in een maand met 720 uur er gedurende 500 uur een ingerichte doorvoer van 120K RU/s en voor de overige 220 uur een ingerichte doorvoer 140K RU/s is geleverd, wordt op uw maandelijkse factuur het volgende vermeld: 500 x $-/uur + 220 x $-/uur = $- + $- = $-/maand.

 • Wanneer u ervoor kiest om een Cosmos-account te maken (met databases en containers) dat meerdere geografische regio's moet omspannen, wordt u gefactureerd voor de doorvoer en opslag voor elke container in elke regio en de gegevensoverdracht tussen regio's. Stel bijvoorbeeld dat u deze maand een container in US - west hebt ingericht met een doorvoer van 10.000 RU/s en 1 TB gegevensopslag. Vervolgens voegt u drie regio's toe: US - oost, Europa - noord en Azië - oost. Elke regio heeft dezelfde opslag en doorvoer. Uw totale maandfactuur ziet er als volgt uit (uitgaande van een maand met 31 dagen):

  Item Gebruik (maand) Tarief Maandelijkse kosten
  Doorvoerfactuur voor container in US - west 10K RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per uur $-
  Doorvoerfactuur voor drie extra regio's: US - oost, Europa - noord en Azië - oost 3 * 10K RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per uur $-
  Opslagfactuur voor container in US - west 1 TB $-/GB $-
  Opslagfactuur voor drie extra regio's: US - oost, Europa - noord en Azië - oost 3 * 1TB $-/GB $-
  Totaal $-

  Verder brengt u bijvoorbeeld 100 GB per maand over van de container in US - west om gegevens in US - oost, Europa - noord en Azië - oost te repliceren. U wordt voor de verzonden gegevens gefactureerd volgens de gegevensoverdrachttarieven.

 • Wanneer u ervoor kiest containers te gebruiken die meerdere geografische regio's omspannen, wordt u gefactureerd voor de ingerichte doorvoer en opslag voor elke container in elke regio en de gegevensoverdracht tussen regio's. U wordt gefactureerd voor de ingerichte doorvoer.

  Schrijven in meerdere regio's

  Stel dat u deze maand een container in US - west hebt ingericht met een doorvoer van 10.000 RU/s en 1 TB gegevensopslag. Laten we aannemen dat u 3 regio's toevoegt: US - oost, Europa - noord en Azië - oost, elk met dezelfde opslag en doorvoer, en u de mogelijkheid wilt hebben om in alle vier regio's naar de containers te schrijven vanuit uw wereldwijd gedistribueerde app. Uw totale maandfactuur ziet er als volgt uit (uitgaande van een maand met 31 dagen):

  Item Gebruik (maand) Tarief Maandelijkse kosten
  Doorvoerfactuur voor container in US - west (schrijven naar meerdere regio's) 10K RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per uur $-
  Doorvoerfactuur voor drie extra regio's: US - oost, Europa - noord en Azië - oost (schrijven in meerdere regio's) (3 + 1) * 10K RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per uur $-
  Opslagfactuur voor container in US - west 1 TB $-/GB $-
  Opslagfactuur voor drie extra regio's: US - oost, Europa - noord en Azië - oost 3 * 1TB $-/GB $-
  Totaal $-

  Laten we voor het bovenstaande voorbeeld verder aannemen dat u 100 GB per maand overbrengt van de container in US - west om gegevens te repliceren naar US - oost, Europa - noord en Azië - oost. U wordt voor de verzonden gegevens gefactureerd volgens de gegevensoverdrachttarieven.

 • Opslagcapaciteit wordt in rekening gebracht in eenheden van de maximale hoeveelheid opgeslagen gegevens per uur (in GB) gedurende een maand. Als u bijvoorbeeld 100 GB aan opslag hebt gebruikt tijdens de eerste helft van de maand en 50 GB in de tweede helft, krijgt u een factuur voor het equivalent van 75 GB aan opslag gedurende die maand.

 • Voor elk uur dat de container of database bestaat, wordt een bedrag in rekening gebracht, ongeacht het gebruik of als de container of database minder dan een uur actief is. Als u bijvoorbeeld een container of database maakt en deze vijf minuten later weer verwijdert, wordt op uw factuur één uur vermeld.

 • U wordt gefactureerd voor de maximale ingerichte doorvoer voor een bepaald uur.

  Als u bijvoorbeeld de ingerichte doorvoer 's ochtends om 9:30 uur verhoogt van 400 RU/s naar 1000 RU/s en de ingerichte doorvoer om 10:45 uur weer verlaagt naar 400 RU/s, worden er voor twee uur 1000 RU/s in rekening gebracht.

  Als u de ingerichte doorvoer voor een container of een reeks containers 's ochtends om 9:30 uur verhoogt van 100K RU/s naar 200K RU/s en de ingerichte doorvoer om 10:45 uur weer verlaagt naar 100K RU/s, worden er voor twee uur 200K RU/s in rekening gebracht.

 • U kunt de ingerichte doorvoer (de aanvraageenheden per seconde) omhoog of omlaag schalen voor elke container of een database met behulp van Azure Portal, een van de ondersteunde SDK's of de REST API.

 • Met gereserveerde capaciteit van Azure Cosmos DB bespaart u geld omdat u van te voren betaalt voor ingerichte doorvoercapaciteit van Cosmos DB voor één of voor drie jaar. Hierdoor krijgt u korting op de ingerichte doorvoer van Cosmos DB voor databases en containers (tabellen/verzamelingen/grafieken). Met gereserveerde capaciteit van Azure Cosmos DB kunt u uw Cosmos DB-kosten verlagen ten opzichte van de normale prijzen, met vooraf betaalde abonnementen voor één of voor drie jaar. Gereserveerde capaciteit biedt factuurkorting en heeft geen invloed op de runtimestatus van uw Cosmos DB-resources. U kunt gereserveerde capaciteit voor Cosmos DB kopen in Azure Portal. Lees de documentatie van Cosmos DB voor meer informatie over gereserveerde capaciteit.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Azure Cosmos DB

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator Weergeven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken