Prijzen voor Azure Cosmos DB

Wereldwijd gedistribueerde, multi-model databaseservice

Begin met uw gratis Azure-account en beschik gedurende 30 dagen over een tegoed van $200. Krijg bovendien 12 maanden gratis toegang tot Azure Cosmos DB.

Azure Cosmos DB is de wereldwijd gedistribueerde, multi-model database van Microsoft. Azure Cosmos DB is vanaf de basis ontworpen voor wereldwijde distributie en horizontaal schalen. Het biedt kant-en-klare wereldwijde distributie in alle Azure-regio's, door uw gegevens op transparante wijze te schalen en repliceren naar de locatie van uw gebruikers. U kunt de doorvoer en opslag flexibel schalen over de hele wereld en betaalt alleen voor de doorvoer en opslag die u daadwerkelijk gebruikt. Azure Cosmos DB garandeert over de hele wereld een latentie van minder dan 10 milliseconden in het 99e percentiel, biedt meerdere duidelijk gedefinieerde consistentiemodellen voor het afstemmen van de prestaties, en garandeert een hoge beschikbaarheid met multi-homingmogelijkheden. Deze garanties worden ondersteund door marktleidende Service Level Agreements (SLA's).

Azure Cosmos DB is een echt schema-agnostische database - deze indexeert automatisch alle gegevens zonder dat hiervoor schema- en indexbeheer nodig is. Het is bovendien een multi-model databaseservice die vanuit de engine document-, sleutelwaarde-, grafiek- en kolomgegevensmodellen ondersteunt. Met Azure Cosmos DB hebt u toegang tot uw gegevens via de API's van uw keuze, omdat de engine systeemeigen ondersteuning biedt voor SQL (documenten), MongoDB (documenten), Azure Table Storage (sleutelwaarden), Gremlin (grafieken) en Apache Cassandra (kolomreeks).

Prijsdetails

Ingerichte doorvoer

Bij Azure Cosmos DB betaalt u alleen voor gereserveerde doorvoer die is ingericht en gegevens die zijn opgeslagen in containers (verzameling documenten of een tabel of grafiek). Met gereserveerde doorvoer, gefactureerd als aanvraageenheden (Request Units, RU) per seconde of RU/s, kunt u gegevens lezen van of gegevens schrijven naar containers. Elke container wordt op uurbasis gefactureerd voor ingerichte doorvoer in eenheden van 100 RU/s, met een minimum van 400 RU/s, en opgeslagen gegevens (in GB's). Onbeperkte containers hebben een minimum van 100 RU/s per partitie.

Tijdens de openbare preview zijn er geen extra kosten voor het gebruik van de Gremlin-API.

Eenheid Prijs
SSD-opslag (per GB) $-/GB/maand
Gereserveerde RU's per seconde (per 100 RU's, minimaal 400 RU's) $-
Standaardtarieven voor gegevensoverdracht zijn van toepassing. Maandelijkse prijsschattingen zijn gebaseerd op 732 uur per maand.

Containers schalen

Voor workloads met een hoge doorvoer en veel opslag kunt u containers met onbeperkte opslag maken door tijdens het maken van de container een partitiesleutel te definiëren. Een gepartitioneerde container wordt naadloos uitgeschaald naarmate de hoeveelheid opgeslagen gegevens zich uitbreidt en de gereserveerde doorvoer toeneemt.

Azure Cosmos DB-emulator (gratis)

Download de gratis Azure Cosmos DB-emulator om met behulp van Azure Cosmos DB toepassingen te ontwikkelen en testen op uw lokale machine. Bent u tevreden over de werking van de toepassing, dan kunt u deze eenvoudig implementeren door in uw configuratie te verwijzen naar een Azure Cosmos DB-exemplaar.

Planetaire schaal met geo-replicatie

Azure Cosmos DB-containers kunnen wereldwijd worden gedistribueerd als ondersteuning bij het bouwen van apps op planetaire schaal, wat betekent dat al uw gegevens automatisch worden gerepliceerd naar de door u opgegeven regio's. Uw app blijft gewoon werken met een logisch eindpunt, terwijl uw gegevens met behulp van een intuïtief programmeermodel voor gegevensconsistentie en een hoge beschikbaarheid van 99,99% automatisch worden aangeleverd vanuit de regio die zich het dichtst bij uw gebruikers bevindt. Wereldwijd gedistribueerde containers worden gefactureerd op basis van de per regio verbruikte opslag en gereserveerde doorvoer voor elke Azure Cosmos DB-container keer het aantal regio's dat aan een Azure Cosmos DB-databaseaccount is gekoppeld. Er gelden standaardoverdrachtssnelheden van gegevens voor de overdracht van replicatiegegevens tussen regio’s.

Hoge doorvoer en query's met lage latentie

Wanneer u met Azure Cosmos DB een doorlopend volume van gegevens schrijft, worden deze gegevens synchroon geïndexeerd ten behoeve van consistente SQL-query's met behulp van een voor schrijven geoptimaliseerde database-engine zonder enige vergrendeling, ontworpen voor SSD's (Solid-State Drives) en toegang met lage latentie. Aan lees- en schrijfverzoeken wordt altijd voldaan vanuit uw eigen regio, terwijl gegevens wereldwijd worden gedistribueerd. U kunt de prestaties nog verder verbeteren door het automatisch indexeren aan te passen.

Ondersteuning en SLA

 • We bieden technische ondersteuning voor alle Azure-services die zijn uitgebracht voor algemene beschikbaarheid, zoals Azure Cosmos DB, via Ondersteuning voor Azure, vanaf $29/maand. Ondersteuning bij facturering en abonnementsbeheer is gratis.
 • SLA - Verzoeken om bewerkingen op Azure Cosmos DB-resources uit te voeren worden gegarandeerd minstens 99,99% van de tijd volledig uitgevoerd. Ga voor meer informatie over onze SLA naar de pagina voor de SLA.

Veelgestelde vragen

 • Een aanvraageenheid is de maateenheid voor doorvoer in Azure Cosmos DB. 1 RU komt overeen met de GET-doorvoer van een item van 1 kB. Elke bewerking in Azure Cosmos DB, waaronder lees- en schrijfbewerkingen, SQL-query’s en uitvoeringen van opgeslagen procedures, heeft een deterministische aanvraageenheidswaarde op basis van de doorvoer die is vereist om de bewerking te voltooien. In plaats van te denken in termen van CPU, IO en geheugen en hun invloed op de doorvoer van uw toepassing, kunt u denken in termen van één aanvraageenheidswaarde.

  Er is geen verschil tussen hoeveel een aanvraageenheid verbruikt via ingerichte RU's per seconde of verbruikt via een bucket van één minuut.

  Klik hier voor meer informatie over aanvraageenheden en hulp bij het bepalen van uw vereisten voor containers.

 • U ontvangt een factuur met een vast, voorspelbaar uurtarief op basis van de totale capaciteit (RU/sec.) die tijdens die periode is ingericht voor uw Azure Cosmos DB-account.

  Als u een account in VS - oost 2 maakt met behulp van twee partities met respectievelijk 500 RU/sec. en 700 RU/sec, zou de totale ingerichte capaciteit 1.200 RU/sec. zijn. Dan zou er 12 x $- = $-/uur in rekening worden gebracht.

  Als uw doorvoer moet worden gewijzigd en u de capaciteit van elke partitie hebt verhoogd met 500 RU/sec., terwijl u ook een nieuwe container voor onbeperkte opslag maakt met een verbruik van 20.000 RU/sec., zou de totale ingerichte capaciteit 22.200 RU/sec. zijn (=1.000 RU/sec + 1.200 RU/sec. + 20.000 RU/sec.). Uw factuur zou dan worden: $- x 222 = $-/uur.

  Als er in een maand met 720 uur 500 uur wordt ingericht op basis van 1.200 RU/sec. en 220 uur wordt ingericht op basis van 22.200 RU/sec., bedraagt uw maandelijkse factuur 500 x $-/uur + 220 x $-/uur = $-/uur

 • Wanneer u ervoor kiest dat containers meerdere geografische regio's moeten omspannen, wordt u gefactureerd voor de doorvoer en opslag voor elke container in elke regio en de gegevensoverdracht tussen regio's. Stel bijvoorbeeld dat u deze maand een container in West-Amerika hebt ingericht met een doorvoer van 10.000 RU/s en 1 TB gegevensopslag. Vervolgens voegt u drie regio's toe: Oost-Amerika, Noord-Europa en Oost-Azië. Elke regio heeft dezelfde opslag en doorvoer. Uw totale maandfactuur ziet er als volgt uit (uitgaande van een maand met 31 dagen):

  Item Gebruik (maand) Tarief Maandelijkse kosten
  Doorvoerfactuur voor container in West-Amerika 10K RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per uur $-
  Doorvoerfactuur voor drie extra regio's: Oost-Amerika, Noord-Europa en Oost-Azië 3 * 10K RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per uur $-
  Opslagfactuur voor container in West-Amerika 1 TB $-/GB $-
  Opslagfactuur voor drie extra regio's: Oost-Amerika, Noord-Europa en Oost-Azië 3 * 1TB $-/GB $-
  Totaal $-

  Verder brengt u bijvoorbeeld 100 GB per maand over van de container in West-Europa om gegevens in Oost-Amerika, Noord-Europa en Oost-Azië te repliceren. U wordt voor de verzonden gegevens gefactureerd volgens de gegevensoverdrachttarieven.

 • Opslagcapaciteit wordt in rekening gebracht in eenheden van de maximale hoeveelheid opgeslagen gegevens per uur (in GB) gedurende een maand. Als u bijvoorbeeld 100 GB aan opslag hebt gebruikt tijdens de eerste helft van de maand en 50 GB in de tweede helft, krijgt u een factuur voor het equivalent van 75 GB aan opslag gedurende die maand.

 • Voor elk uur dat de container bestaat, wordt een vast bedrag in rekening gebracht, ongeacht het gebruik of als de container minder dan een uur actief is. Als u bijvoorbeeld een container maakt en deze vijf minuten later weer verwijdert, wordt op uw factuur een post voor één eenheidsuur vermeld.

 • Als u zelf de prestaties voor een container definieert en u deze om 9.30 uur verhoogt van 400 RU’s naar 1.000 RU’s en deze om 10.45 uur weer verlaagt naar 400 RU’s, worden er twee uren van 1.000 RU’s in rekening gebracht.

  Als u een vooraf gedefinieerd prestatieniveau voor een verzameling selecteert en u om 9.30 uur voor een S1-verzameling een upgrade uitvoert naar een S3-verzameling en om 10.45 uur weer een downgrade naar S1 uitvoert, worden er twee uren voor S3 in rekening gebracht.

 • U kunt het aantal aanvraageenheden voor elke container in uw Azure Cosmos DB-account verhogen of verlagen via de Azure Portal, een van de ondersteunde SDK's of de REST-API.

 • Zie Prestatieniveaus wijzigen met behulp van Azure Portal als u een S1-, S2- of S3-prestatielaag naar één partitie met dezelfde opslaggrootte wilt verplaatsen.

  Zie Partitioneren en schalen in Azure Cosmos DB als u één bestaande verzameling naar een container met onbeperkte opslag wilt verplaatsen.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Azure Cosmos DB

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator Weergeven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken

Gratis account