Navigatie overslaan

Prijzen voor Azure Synapse Analytics

Grenzeloze analyseservice met ongeëvenaarde tijd tot inzicht

Azure Synapse Analytics is een oneindige analyseservice waarin een gegevensintegratie, een bedrijfsgegevensopslag en big data-analyses zijn gecombineerd. Dit geeft u de vrijheid om onder uw eigen voorwaarden en op schaal query's op gegevens uit voeren met behulp van serverloze of toegewezen resources. In Azure Synapse komen deze werelden bij elkaar met een uniforme ervaring om gegevens op te nemen, te verkennen, voor te bereiden, te beheren en te leveren voor directe BI- en machine learning-behoeften.

Wanneer u Azure Synapse gebruikt, betaalt u alleen voor de mogelijkheden die u wilt gebruiken. Vanaf 1 januari 2022 zijn er kosten verbonden aan het inschakelen van extra werkruimtefuncties, zoals Beheerd virtueel netwerk. Bij klanten die al vóór 1 januari 2022 een Azure Synapse-werkruimte gebruiken en de functie Beheerd virtueel netwerk hebben ingeschakeld, worden vanaf dat moment maandelijks kosten in rekening gebracht.

Bestaande Azure SQL Data Warehouse-klanten gaan niets van de prijswijziging merken. In Azure Portal wordt vanaf 3 december 2020 uw bestaande datawarehouseresource aangeduid als Toegewezen SQL-pool (voorheen SQL DW).

Prijsopties verkennen

Pas filters toe om de prijsopties aan te passen aan uw behoeften.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

De prijzen voor de functionaliteit voor hybride gegevensintegratie in Azure Synapse worden berekend op basis van:

 • Het aantal uren van activiteiten en integratieruntime van gegevenspijplijnen
 • Clustergrootte en -uitvoering van gegevensstromen
 • Kosten van bewerkingen

Gegevenspijplijnen zijn controlestromen van discrete stappen die activiteiten worden genoemd. Gegevenspijplijnen kunnen in de cloud gehost of zelf-hostend zijn. U betaalt voor gegevenspijplijnindeling op basis van de uitvoering van activiteiten op het aantal uren integratieruntime. De integratieruntime, die serverless is in Azure en zelf-hostend in hybride scenario’s, biedt de rekenresources die nodig zijn om de activiteiten in een pijplijn uit te voeren. De uitvoering wordt per minuut pro rata berekend en naar boven afgerond.

Gegevenspijplijnen

Type Prijs van door Azure gehost beheerd VNET Prijs voor hosting op Azure Prijs voor zelf-hostend
Activiteitsuitvoering indeling $- per 1000 uitvoeringen $- per 1000 uitvoeringen $- per 1000 uitvoeringen
Gegevensverplaatsing $-/DIU-uur $-/DIU-uur $-/uur
Integratieruntime van pijplijnactiviteit $-/uur
(Tot 50 gelijktijdige pijplijnactiviteiten)
$-/uur $-/uur
Externe integratieruntime van pijplijnactiviteit $-/uur
(Tot 800 gelijktijdige externe pijplijnactiviteiten)
$-/uur $-/uur

Inactieve gegevenspijplijnen

Een gegevenspijplijn wordt als inactief beschouwd als er geen gekoppelde trigger bestaat of als er binnen de maand geen uitvoeringen zijn gedaan. Voor een inactieve gegevenspijplijn wordt (~$-/maand) per maand in rekening gebracht.

*Voor gebruik van de kopieeractiviteit om gegevens uit een Azure-datacenter te verplaatsen, worden extra kosten voor netwerkbandbreedte in rekening gebracht. Deze worden als apart regelitem voor uitgaande gegevensoverdracht op uw factuur weergegeven. Meer informatie over prijzen voor uitgaande gegevensoverdracht.

**Pijplijnactiviteiten worden uitgevoerd in integratieruntime. Pijplijnactiviteiten omvatten: opzoeken, metagegevens ophalen en schemabewerkingen tijdens het maken (verbinding testen, bladeren door mappenlijst en tabellijst, schema ophalen, voorbeeld van gegevens weergeven).

***Externe pijplijnactiviteiten worden beheerd in integratieruntime maar uitgevoerd in gekoppelde services. Externe activiteiten omvatten Databricks, opgeslagen procedures, HDInsight-activiteiten en veel meer. Hier vindt u een volledige lijst met externe activiteiten. Zie de sectie Gegevensstroom en foutopsporing in Data Factory hieronder voor meer informatie over de activiteit Gegevensstroomtoewijzing.

Gegevensstromen

Gegevensstromen zijn visueel ontworpen onderdelen waarmee gegevenstransformaties op schaal mogelijk worden. U betaalt voor de uitvoerings- en foutopsporingstijd van het gegevensstroomcluster per vCore-uur. De minimale clustergrootte waarop een gegevensstroom wordt uitgevoerd, is 8 vCores. Kosten voor uitvoering en foutopsporing worden per minuut pro rata berekend en naar boven afgerond.

Type Prijs
Basic $- per vCore-uur
Standard $- per vCore-uur

Kosten van bewerkingen

Bewerkingen voor gegevenspijplijnen, zoals maken, lezen, bijwerken, verwijderen en bewakingsbewerkingen worden in rekening gebracht vanaf 1 februari 2021. De eerste 1 miljoen bewerkingen per maand zijn gratis. Na 1 miljoen bewerkingen wordt u $- per 50,000 bewerkingen in rekening gebracht.

Voer interactieve batch- en streaminganalyses en predictive analytics uit met een uitgebreide T-SQL-ervaring. Gebruikers beschikken over de flexibiliteit om serverloze en toegewezen resources te gebruiken. Hierdoor kunnen klanten het bekende SQL gebruiken voor de verkenning van gegevens in hun data lake en veeleisende en voorspelbare workloads uitvoeren als datawarehousing, allemaal vanuit dezelfde service.

De prijsinformatie voor zowel serverloze als toegewezen verbruiksmodellen vindt u hieronder.

Serverloos

Met deze functionaliteit kunt u T-SQL gebruiken om query's op gegevens uit uw data lake in Azure uit te voeren in plaats van resources van tevoren in te richten. U betaalt alleen voor uitgevoerde query's en de prijzen zijn gebaseerd op de hoeveelheid gegevens die door elke query worden verwerkt. Voor query's van metagegevens (DDL-instructies) worden geen kosten in rekening gebracht. Voor query's wordt minimaal 10 MB in rekening gebracht en elke query wordt naar boven afgrond op de dichtstbijzijnde 1 MB aan verwerkte gegevens.

Prijs Gratis hoeveelheid
Serverloos $- per TB aan verwerkte gegevens 10 TB aan gratis query's per maand tot en met 31 december 2021*
*Gratis hoeveelheden zijn alleen van toepassing op de volgende abonnementstypen: Betalen per gebruik, Microsoft Azure Enterprise, Microsoft Azure-abonnement, Azure in CSP, Enterprise Dev/Test. Hieronder vallen de totale gratis hoeveelheden op het inschrijvingsniveau voor ondernemingsovereenkomsten en op abonnementsniveau voor abonnementen op basis van betalen per gebruik.

Deze prijs is specifiek voor het uitvoeren van query's op gegevens uit uw data lake. Raadpleeg de pagina met prijzen van Azure Data Lake Storage voor prijzen voor opslag.

Ga voor meer informatie naar de documentatiepagina Kostenbeheer voor serverloze SQL-pool.

Toegewezen

Omvat adaptieve cacheopslag voor verbeterde prestaties voor workloads met consistente rekenvereisten, zoals datawarehousing. Ontworpen voor intensieve werkbelastingen met hogere queryprestaties en behoeften aan rekenschaalbaarheid.

Servicelaag DWU Betalen naar gebruik 1 jaar gereserveerd 3 jaar gereserveerd
DW100c 100 $- $-
$-
DW200c 200 $- $-
$-
DW300c 300 $- $-
$-
DW400c 400 $- $-
$-
DW500c 500 $- $-
$-
DW1000c 1000 $- $-
$-
DW1500c 1500 $- $-
$-
DW2000c 2000 $- $-
$-
DW2500c 2500 $- $-
$-
DW3000c 3000 $- $-
$-
DW5000c 5000 $- $-
$-
DW6000c 6000 $- $-
$-
DW7500c 7500 $- $-
$-
DW10000c 10000 $- $-
$-
DW15000c 15000 $- $-
$-
DW30000c 30000 $- $-
$-

U kunt gereserveerde capaciteit kopen voor uw SQ L-pool van Dedicated die wordt gemaakt en beheerd vanuit de nieuwe geïntegreerde ervaring voor werkruimten. Bespaar tot 65 procent vergeleken met de tarieven voor betalen per gebruik met prijzen voor gereserveerde capaciteit van uw datawarehousingworkloads die op Azure worden uitgevoerd.

Gegevensopslag en momentopnamen

Gegevensopslag wordt in rekening gebracht tegen een tarief van $- per TB van opgeslagen gegevens per maand ($-/1 TB/uur). Gegevensopslag omvat de grootte van uw datawarehouse en momentopnameopslag met tussenpozen van zeven dagen.

Opmerking: opslagtransacties worden niet in rekening gebracht. U betaalt slechts voor opgeslagen gegevens en niet voor opslagtransacties.

Geografisch redundant herstel na noodgevallen

Uw datawarehouse wordt gekopieerd naar geografisch redundante opslag voor herstel na noodgevallen. Opslag voor herstel na noodgeval wordt gefactureerd vanaf $-/GB/maand.

Detectie van bedreigingen

Azure Defender for SQL biedt een extra laag met beveiligingsinformatie die in de service is ingebouwd. Deze laag werkt continu om afwijkend gedrag te detecteren, te profileren en ervan te leren. Dergelijk gedrag wijst op ongewone en mogelijk kwaadwillende pogingen om toegang tot databases te verschaffen en deze te exploiteren. Met Azure Defender for SQL kunnen toegewezen SQL-pools in een Synapse-werkruimte kunnen naadloos worden beveiligd.

Met behulp van Azure Defender voor SQL kunnen waarschuwingen worden geïntegreerd met Azure Security Center, en elke beveiligde SQL Database-server wordt gefactureerd tegen dezelfde prijs als de Azure Security Center Standard-laag, $-/knooppunt/maand, waarbij elke beveiligde SQL Database-server als één knooppunt wordt beschouwd. U wordt van harte uitgenodigd deze gedurende 60 dagen gratis te proberen. Zie de pagina met prijzen van Azure Security Center voor meer informatie.

Voer rechtstreeks in Azure Synapse big data-verwerkingstaken uit, zoals data engineering, gegevensvoorbereiding en machine learning met behulp van Apache Spark-pools die zijn geoptimaliseerd voor geheugen. Bij facturering van het gebruik van Spark-pools wordt naar boven afgerond op de dichtstbijzijnde minuut.

Type Prijs Gratis hoeveelheid
Geoptimaliseerd geheugen $- per vCore-uur 120 gratis vCore-uren per maand tot 31 december 2021*
*Gratis hoeveelheden zijn alleen van toepassing op de volgende abonnementstypen: Betalen per gebruik, Microsoft Azure Enterprise, Microsoft Azure-abonnement, Azure in CSP, Enterprise Dev/Test. Hieronder vallen de totale gratis hoeveelheden op het inschrijvingsniveau voor ondernemingsovereenkomsten en op abonnementsniveau voor abonnementen op basis van betalen per gebruik.

Lees de documentatie voor meer informatie over het gebruik van Apache Spark-pools in Azure Synapse.

Toegewezen SQL-pool (voorheen SQL DW) biedt een uitgebreide T-SQL-ervaring voor interactieve batch- en streaminganalyses, en predictive analytics. De oplossing maakt gebruik van een uitbreidingsarchitectuur voor het verdelen van de rekenkundige verwerking van gegevens over meerdere knooppunten. De berekening staat los van de opslag, waarmee u de rekenkracht onafhankelijk van de gegevens in uw systeem kunt schalen.

De prijsgegevens voor het implementeren van een zakelijk datawarehouse met behulp van de resource Toegewezen SQL-pool (voorheen SQL DW) vindt u hieronder.

Omvat adaptieve cacheopslag voor verbeterde prestaties voor workloads met consistente rekenvereisten, zoals datawarehousing. Ontworpen voor intensieve werkbelastingen met hogere queryprestaties en behoeften aan rekenschaalbaarheid.

Servicelaag DWU Betalen naar gebruik 1 jaar gereserveerd 3 jaar gereserveerd
DW100c 100 $- $-
$-
DW200c 200 $- $-
$-
DW300c 300 $- $-
$-
DW400c 400 $- $-
$-
DW500c 500 $- $-
$-
DW1000c 1000 $- $-
$-
DW1500c 1500 $- $-
$-
DW2000c 2000 $- $-
$-
DW2500c 2500 $- $-
$-
DW3000c 3000 $- $-
$-
DW5000c 5000 $- $-
$-
DW6000c 6000 $- $-
$-
DW7500c 7500 $- $-
$-
DW10000c 10000 $- $-
$-
DW15000c 15000 $- $-
$-
DW30000c 30000 $- $-
$-

U kunt gereserveerde capaciteit kopen voor uw Toegewezen SQL-pool (voorheen SQL DW), die momenteel algemeen beschikbaar is.

U bespaart tot 65 procent vergeleken met de tarieven voor betalen per gebruik met prijzen voor gereserveerde capaciteit van uw datawarehousingworkloads die op Azure worden uitgevoerd.

Gegevensopslag en momentopnamen

Gegevensopslag wordt in rekening gebracht tegen een tarief van $- per TB van opgeslagen gegevens per maand ($-/1 TB/uur). Gegevensopslag omvat de grootte van uw datawarehouse en momentopnameopslag met tussenpozen van zeven dagen.

Opmerking: opslagtransacties worden niet in rekening gebracht. U betaalt slechts voor opgeslagen gegevens en niet voor opslagtransacties.

Geografisch redundant herstel na noodgevallen

Uw datawarehouse wordt gekopieerd naar geografisch redundante opslag voor herstel na noodgevallen. Opslag voor herstel na noodgeval wordt gefactureerd vanaf $-/GB/maand.

Detectie van bedreigingen

Azure Defender for SQL biedt een extra laag met beveiligingsinformatie die in de service is ingebouwd. Deze laag werkt continu om afwijkend gedrag te detecteren, te profileren en ervan te leren. Dergelijk gedrag wijst op ongewone en mogelijk kwaadwillende pogingen om toegang tot databases te verschaffen en deze te exploiteren. Met Azure Defender for SQL kunnen toegewezen SQL-pools in een Synapse-werkruimte kunnen naadloos worden beveiligd.

Met behulp van Azure Defender voor SQL kunnen waarschuwingen worden geïntegreerd met Azure Security Center, en elke beveiligde SQL Database-server wordt gefactureerd tegen dezelfde prijs als de Azure Security Center Standard-laag, $-/knooppunt/maand, waarbij elke beveiligde SQL Database-server als één knooppunt wordt beschouwd. U wordt van harte uitgenodigd deze gedurende 60 dagen gratis te proberen. Zie de pagina met prijzen van Azure Security Center voor meer informatie.

Azure-prijzen en -aankoopopties

Neem rechtstreeks contact met ons op

Bekijk een overzicht van Azure-prijzen. Krijg inzicht in prijscategorieën voor uw cloudoplossing, leer meer over kostenoptimalisatie en vraag een aangepast voorstel aan.

Praat met een verkoopspecialist

Aanschafmethoden bekijken

Koop Azure-services via de Azure-website, uw Microsoft-vertegenwoordiger of een Azure-partner.

Verken uw opties

Aanvullende bronnen

Details van Azure Synapse Analytics

Meer informatie over functies en mogelijkheden van Azure Synapse Analytics.

Prijscalculator

Bereken de verwachte maandelijkse kosten voor het gebruik van een willekeurige combinatie van Azure-producten.

SLA

De Service Level Agreement voor dit product bekijken.

Documentatie

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere Azure Synapse Analytics-bronnen.

 • Ja, nadat het datawarehouse is gemaakt, worden Compute en opslag per uur gefactureerd. Compute wordt gefactureerd tegen het tarief van $-/100 DWU's/maand, tenzij het datawarehouse wordt onderbroken. Opslag wordt gefactureerd tegen het tarief van $- per TB van opgeslagen gegevens per maand.

 • Als het datawarehouse wordt onderbroken, wordt ook computing onderbroken. Als uw datawarehouse een heel uur werd onderbroken, wordt voor dat uur geen computing in rekening gebracht. Als uw datawarehouse actief was en vervolgens tijdens dat uur werd onderbroken, wordt dat uur aan computing in rekening gebracht. Wanneer uw datawarehouse wordt onderbroken, krijgt u kosten in rekening gebracht voor opslag die bestaat uit datawarehousebestanden, 7 dagen aan incrementele back-ups en geografisch redundante kopieën, als u die optie hebt ingesteld. Raadpleeg de documentatie voor meer informatie.

 • Storage en computing worden apart gespecificeerd op uw factuur, om het niveau van geconsumeerde computingresources inzichtelijker te maken. Compute-gebruik wordt verrekend op uurbasis. Als uw datawarehouse bijvoorbeeld 12 uur per maand actief is, wordt u alleen gefactureerd voor de 12 uur dat uw datawarehouse bestond. Bestond uw datawarehouse maar 30 minuten in een maand, dan krijgt u 1 uur gefactureerd.

 • Bij de kosten voor gegevensopslag is inbegrepen de grootte van uw primaire database, plus momentopnamen met tussenpozen van 7 dagen. De kosten worden afgerond op het dichtstbijzijnde aantal TB's. Als uw datawarehouse bijvoorbeeld 1,5 TB is en u 100 GB aan momentopnamen hebt, wordt u voor 2 TB gegevens gefactureerd tegen een tarief van $- per TB van opgeslagen gegevens per maand.

 • Opslag wordt verkocht in toewijzingen van 1 TB. Als uw opslag groter wordt dan 1 TB, wordt uw opslagaccount automatisch uitgebreid tot 2 TB.

 • Momentopnamen afnemen is verplicht omdat uw datawarehouse met deze optie wordt beschermd tegen verlies en beschadiging van gegevens.

Prijzen voor Azure Synapse-reservecapaciteit

 • Met reservecapaciteit kunt u tot 65% besparen voor uw datawarehousingresources in vergelijking met prijzen voor betalen naar gebruik door de rekencapaciteit over een periode van één of drie jaar vooraf te betalen.

 • U kunt reservecapaciteit voor een of drie jaar aanschaffen met één betaling vooraf. Reserveringen kunnen worden gekocht via Azure Portal. Het menu voor reserveringen verschijnt aan de linkerkant van Azure Portal.

 • Voor reservecapaciteit geldt één enkel abonnement of een gedeeld abonnement. Hierdoor wordt bepaald hoeveel abonnementen kunnen gebruikmaken van de factureringsvoordelen die aan de reservering zijn gekoppeld en hoe de reservering op specifieke abonnementen wordt toegepast.

  Een reservering voor één enkel abonnement houdt in dat de korting voor de reservecapaciteit alleen van toepassing is op datawarehousingresources voor Synapse Analytics binnen het geselecteerde abonnement.

  Een reservering voor gedeelde abonnementen houdt in dat het factureringsvoordeel tussen de verschillende abonnementen in de inschrijving (Enterprise Agreement-klanten) of het account (klanten die betalen per gebruik) kan worden gedeeld.

 • De begin- en einddatum van de reservering is gebaseerd op de aankoopdatum en de duur van de reservering. Het voordeel wordt direct toegepast op bestaande actieve implementaties die voldoen aan voorwaarden van de reservering op basis van waar de reservering beschikbaar wordt gemaakt, bijvoorbeeld bedoeld voor één abonnement of gedeeld voor het volledige Azure-account of de volledige inschrijving. Anders wordt het voordeel direct toegepast als u nieuwe implementaties hebt die voldoen met de voorwaarden van de reservering.

 • Voor EA-klanten wordt de aankoop van reservecapaciteit altijd eerst in mindering gebracht op het beschikbare Azure-vooruitbetalingstegoed. Dit vindt plaats in de maand waarin de reservecapaciteit is aangeschaft. Wanneer u over onvoldoende Azure-vooruitbetalingstegoed beschikt of helemaal geen Azure-vooruitbetalingstegoed hebt, staan alle aankopen van reservecapaciteit vermeld op uw volgende overschrijdingsfactuur.

  Bij rechtstreekse webklanten worden alle kosten voor reservecapaciteit in rekening gebracht op de opgegeven creditcard of weergegeven op de volgende factuur als er factureringsvoorwaarden gelden voor uw account.

 • U kunt het gebruik van de reservecapaciteit bekijken op de pagina Overzicht van gebruik in het menu Rapporten op de EA-portal. In het gedeelte Reservering wordt het gebruik van de reservecapaciteit weergegeven. Daarnaast vindt u informatie over het gebruik van de reservecapaciteit in het bestand met het gedetailleerde gebruik (CSV), dat u kunt downloaden van de EA-portal. In het veld Aanvullende informatie vindt u informatie over het gebruik van de reservecapaciteit.

 • Uw implementaties worden uitgevoerd en doorberekend op basis van een on-demand tarief zodra het voordeel van de reservecapaciteit verloopt. U ontvangt geen prijsvoordeel meer voor de reservecapaciteit.

 • Ja. 30 dagen voordat uw voordeel verloopt, ontvangt u hierover een melding per e-mail. U kunt informatie over de reserve ook bekijken in Azure Portal.

Praat met een verkoopspecialist voor een overzicht van de Azure-prijzen. Krijg inzicht in de prijzen voor uw cloudoplossing.

Maak gratis gebruik van cloudservices en $200 tegoed om Azure gedurende 30 dagen te kunnen verkennen.

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator