Prijzen voor Azure Synapse Analytics

Grenzeloze analyseservice met ongeëvenaarde tijd tot inzicht

Azure Synapse is een oneindige analyseservice die bedrijfsgegevensopslag en big data-analyses combineert. Dit geeft u de vrijheid om onder uw eigen voorwaarden en op schaal query's op gegevens uit voeren met behulp van serverloze of ingerichte resources. In Azure Synapse komen deze werelden bij elkaar met een uniforme ervaring om gegevens op te nemen, voor te bereiden, te beheren en te leveren voor directe BI- en machine learning-behoeften.

Azure Synapse-prijzen

De prijsgegevens voor het implementeren van een zakelijk datawarehouse met behulp van Azure Synapse (voorheen Azure SQL Data Warehouse) vindt u hieronder. Voor bestaande SQL Data Warehouse-klanten is er geen prijswijziging voor uw datawarehousing-workloads.

Voor de nieuwe openbare preview-functies die toegankelijk zijn in Azure Synapse Studio kunt u prijzen vinden door naar secties met (preview) in de titel te schuiven of door rechtstreeks naar de functie te navigeren met behulp van de onderstaande schakelbalk. Wanneer u Azure Synapse gebruikt, betaalt u alleen voor de mogelijkheden die u wilt gebruiken. Tijdens de openbare preview zijn er geen kosten verbonden aan het inrichten van een Azure Synapse-werkruimte. Voor het inschakelen van een beheerd VNET en door de klant beheerde sleutels kunnen na een openbare preview werkruimtekosten in rekening worden gebracht. De prijzen van werkruimten met aanvullende mogelijkheden worden op een later tijdstip aangekondigd.

Meer informatie over Azure Synapse (preview van werkruimten).

Azure Synapse SQL (algemeen beschikbaar)

Datawarehousingfuncties voor bedrijven die nu algemeen beschikbaar zijn (voorheen Azure SQL Data Warehouse).

Azure Synapse SQL (algemeen beschikbaar) biedt een uitgebreide T-SQL-ervaring voor interactieve batch- en streaminganalyses, en predictive analytics. De oplossing maakt gebruik van een uitbreidingsarchitectuur voor het verdelen van de rekenkundige verwerking van gegevens over meerdere knooppunten. De berekening staat los van de opslag, waarmee u de rekenkracht onafhankelijk van de gegevens in uw systeem kunt schalen.

De prijsgegevens voor het implementeren van een zakelijk datawarehouse met behulp van Azure Synapse (voorheen Azure SQL Data Warehouse) vindt u hieronder.

Wanneer u Azure Synapse gebruikt, betaalt u alleen voor de mogelijkheden die u wilt gebruiken.

Omvat adaptieve cacheopslag voor verbeterde prestaties voor workloads met consistente rekenvereisten, zoals datawarehousing. Ontworpen voor intensieve werkbelastingen met hogere queryprestaties en behoeften aan rekenschaalbaarheid. Deze prijs is voor het inrichten van resources van het algemeen beschikbare Resource Center van Azure Synapse (voorheen SQL Data Warehouse).

Servicelaag DWU Betalen naar gebruik 1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
DW100c 100 $- $- $-
DW200c 200 $- $- $-
DW300c 300 $- $- $-
DW400c 400 $- $- $-
DW500c 500 $- $- $-
DW1000c 1000 $- $- $-
DW1500c 1500 $- $- $-
DW2000c 2000 $- $- $-
DW2500c 2500 $- $- $-
DW3000c 3000 $- $- $-
DW5000c 5000 $- $- $-
DW6000c 6000 $- $- $-
DW7500c 7500 $- $- $-
DW10000c 10000 $- $- $-
DW15000c 15000 $- $- $-
DW30000c 30000 $- $- $-

U kunt gereserveerde capaciteit kopen voor Azure Synapse Analytics (voorheen SQL DW), dat algemeen beschikbaar is. De prijzen voor gereserveerde capaciteit zijn momenteel niet beschikbaar voor Azure Synapse Analytics (werkruimte-preview), dat zich in de openbare preview bevindt.

Scheidt rekenen en opslag voor onafhankelijke, flexibele schaling van resources. Ontworpen voor frequente schalingsbewerkingen om rekenkosten en cloud-burst-scenario's te beheren. Biedt laagste beginpunt voor schaal.

Servicelaag DWU Prijs
DW100 100 $-
DW200 200 $-
DW300 300 $-
DW400 400 $-
DW500 500 $-
DW600 600 $-
DW1000 1000 $-
DW1200 1200 $-
DW1500 1500 $-
DW2000 2000 $-
DW3000 3000 $-
DW6000 6000 $-

Er worden standaardkosten voor uitgaand verkeer in rekening gebracht.

Gegevensopslag en momentopnamen

Gegevensopslag wordt in rekening gebracht tegen een tarief van $- per TB aan verwerkte gegevens ($-/1 TB/uur). Gegevensopslag omvat de grootte van uw datawarehouse en momentopnameopslag met tussenpozen van zeven dagen.

Opmerking: opslagtransacties worden niet in rekening gebracht. U betaalt slechts voor opgeslagen gegevens en niet voor opslagtransacties.

Geografisch redundant herstel na noodgevallen

Uw datawarehouse wordt gekopieerd naar geografisch redundante opslag voor herstel na noodgevallen. Opslag voor herstel na noodgeval wordt gefactureerd vanaf $-/GB/maand.

Detectie van bedreigingen

Azure SQL Database Threat Detection biedt een extra laag met beveiligingsinformatie die in de service is ingebouwd. Deze laag werkt continu om afwijkend gedrag te detecteren, te profileren en ervan te leren. Dergelijk gedrag wijst op ongewone en mogelijk kwaadwillende pogingen om toegang tot databases te verschaffen en deze te exploiteren.

SQL Database Threat Detection integreert waarschuwingen met Azure Security Center, en elke beveiligde SQL Database-server wordt gefactureerd tegen dezelfde prijs als de Azure Security Center Standard-laag, $-/knooppunt/maand, waarbij elke beveiligde SQL Database-server als één knooppunt wordt beschouwd. U wordt van harte uitgenodigd deze gedurende 60 dagen gratis te proberen. Zie de pagina met prijzen van Azure Security Center voor meer informatie.

Ondersteuning en SLA

 • Gratis ondersteuning voor facturatie en abonnementsbeheer.
 • Flexibele ondersteuningsabonnementen vanaf $29/maand. Kies een abonnement.
 • Gegarandeerde actieve tijdsduur van 99,9% voor Azure Synapse Analytics (exclusief preview-regio's). De SLA lezen.

Azure Synapse SQL (preview)

Voor query's uit op de gegevens van uw data lake en datawarehouse en analyseer de gegevens in T-SQL met behulp van serverloze en ingerichte verbruiksmodellen.

Azure Synapse SQL (preview-versie) biedt een uitgebreide T-SQL-ervaring voor interactieve batch- en streaminganalyses, en predictive analytics. Gebruikers beschikken over de flexibiliteit om ingerichte en serverloze resources te gebruiken. Hierdoor kunnen klanten het bekende SQL gebruiken voor veeleisende en voorspelbare workloads, zoals datawarehousing, en voor hun data lake voor verkennende analyse, allemaal vanuit dezelfde service.

De prijsgegevens voor ingerichte en serverloze resources vindt u hieronder.

Voor bestaande SQL Data Warehouse-klanten is er geen prijswijziging voor uw datawarehousing-workloads. Wanneer u Azure Synapse gebruikt, betaalt u alleen voor de mogelijkheden die u wilt gebruiken.

Serverloos

Met deze functionaliteit kunt u per query betalen en T-SQL gebruiken om query's op gegevens uit uw data lake in Azure uit te voeren in plaats van resources van tevoren in te richten.

Prijs
Serverloos $- per TB aan verwerkte gegevens

Deze prijs is specifiek voor het uitvoeren van query's op gegevens uit uw data lake. Raadpleeg de pagina met prijzen van Azure Data Lake Storage voor prijzen voor opslag.

Ingerichte resources met geoptimaliseerde rekenkracht van Gen2

Omvat adaptieve cacheopslag voor verbeterde prestaties voor workloads met consistente rekenvereisten, zoals datawarehousing. Ontworpen voor intensieve werkbelastingen met hogere queryprestaties en behoeften aan rekenschaalbaarheid. Deze prijs is voor het inrichten van resources vanuit de werkruimte van de Azure Synapse-preview.

Servicelaag DWU Prijs
DW100c 100 $-
DW200c 200 $-
DW300c 300 $-
DW400c 400 $-
DW500c 500 $-
DW1000c 1000 $-
DW1500c 1500 $-
DW2000c 2000 $-
DW2500c 2500 $-
DW3000c 3000 $-
DW5000c 5000 $-
DW6000c 6000 $-
DW7500c 7500 $-
DW10000c 10000 $-
DW15000c 15000 $-
DW30000c 30000 $-

U kunt gereserveerde capaciteit kopen voor Azure Synapse Analytics (voorheen SQL DW), dat algemeen beschikbaar is. De prijzen voor gereserveerde capaciteit zijn momenteel niet beschikbaar voor Azure Synapse Analytics (werkruimte-preview), dat zich in de openbare preview bevindt.

Gegevensopslag en momentopnamen

Gegevensopslag wordt in rekening gebracht tegen een tarief van $- per TB aan verwerkte gegevens ($-/1 TB/uur). Gegevensopslag omvat de grootte van uw datawarehouse en momentopnameopslag met tussenpozen van zeven dagen.

Opmerking: opslagtransacties worden niet in rekening gebracht. U betaalt slechts voor opgeslagen gegevens en niet voor opslagtransacties.

Geografisch redundant herstel na noodgevallen

Uw datawarehouse wordt gekopieerd naar geografisch redundante opslag voor herstel na noodgevallen. Opslag voor herstel na noodgeval wordt gefactureerd vanaf $-/GB/maand.

Detectie van bedreigingen

Azure SQL Database Threat Detection biedt een extra laag met beveiligingsinformatie die in de service is ingebouwd. Deze laag werkt continu om afwijkend gedrag te detecteren, te profileren en ervan te leren. Dergelijk gedrag wijst op ongewone en mogelijk kwaadwillende pogingen om toegang tot databases te verschaffen en deze te exploiteren.

SQL Database Threat Detection integreert waarschuwingen met Azure Security Center, en elke beveiligde SQL Database-server wordt gefactureerd tegen dezelfde prijs als de Azure Security Center Standard-laag, $-/knooppunt/maand, waarbij elke beveiligde SQL Database-server als één knooppunt wordt beschouwd. U wordt van harte uitgenodigd deze gedurende 60 dagen gratis te proberen. Zie de pagina met prijzen van Azure Security Center voor meer informatie.

SLA

De SLA is niet van toepassing op services tijdens de preview-periode. Meer informatie.

Apache Spark-integratie (preview)

Maak en configureer eenvoudig Apache Spark-pools voor Azure Synapse.

Voer taken voor de verwerking van big data rechtstreeks in Azure Synapse uit met geïntegreerde Apache Spark.

Wanneer u Azure Synapse gebruikt, betaalt u alleen voor de mogelijkheden die u wilt gebruiken.

Type Prijs
Geoptimaliseerd geheugen $- per vCore-uur

Lees de documentatie voor meer informatie over de integratie van Apache Spark in Azure Synapse.

SLA

De SLA is niet van toepassing op services tijdens de preview-periode. Meer informatie.

Azure Synapse-pijplijnen (preview)

Bouw eenvoudig ETL- en ELT-processen zonder code in de intuïtieve visuele omgeving of schrijf uw eigen code.

Prijzen voor Azure Synapse-pijplijnen worden berekend op basis van:

 • Pijplijnindeling en -uitvoering
 • Gegevensstroomuitvoering en foutopsporing
 • Aantal Data Factory-bewerkingen, zoals het maken en controleren van pijplijnen

Pijplijnen zijn controlestromen van discrete stappen die activiteiten worden genoemd. Gegevenspijplijnen kunnen in de cloud gehost of zelf-hostend zijn. U betaalt voor gegevenspijplijnindeling op basis van de uitvoering van activiteiten op het aantal uren integratieruntime. De integratieruntime, die serverless is in Azure en zelf-hostend in hybride scenario’s, biedt de rekenresources die nodig zijn om de activiteiten in een pijplijn uit te voeren. De uitvoering wordt per minuut pro rata berekend en naar boven afgerond.

Wanneer u Azure Synapse gebruikt, betaalt u alleen voor de mogelijkheden die u wilt gebruiken.

Gegevenspijplijnen (preview)

Type Prijs voor hosting op Azure Prijs van door Azure gehost beheerd VNET Prijs voor zelf-hostend
Activiteitsuitvoering indeling $- per 1000 uitvoeringen $- per 1000 uitvoeringen $- per 1000 uitvoeringen
Gegevensverplaatsing $-/DIU-uur $-/DIU-uur $-/uur
Pijplijnactiviteiten $-/uur $-/uur
(Tot 50 gelijktijdige pijplijnactiviteiten)
$-/uur
Externe pijplijnactiviteiten $-/uur $-/uur
(Tot 800 gelijktijdige externe pijplijnactiviteiten)
$-/uur
Lees-/schrijfbewerkingen $- per 50.000 bewerkingen $- per 50.000 bewerkingen $- per 50.000 bewerkingen
Controle van bewerkingen $- per 50.000 bewerkingen $- per 50.000 bewerkingen $- per 50.000 bewerkingen

Gegevensstromen

Gegevensstromen zijn visueel ontworpen onderdelen waarmee gegevenstransformaties op schaal mogelijk worden. Er is momenteel een openbare preview-versie van Gegevensstromen beschikbaar. U betaalt voor de uitvoerings- en foutopsporingstijd van het gegevensstroomcluster per vCore-uur.

De minimale clustergrootte waarop een gegevensstroom wordt uitgevoerd, is 8 vCores. Kosten voor uitvoering en foutopsporing worden per minuut pro rata berekend en naar boven afgerond.

Type Prijs
Geoptimaliseerde rekenkracht $- per vCore-uur
Algemeen doel $- per vCore-uur
Geoptimaliseerd geheugen $- per vCore-uur

*Voor gebruik van de kopieeractiviteit om gegevens uit een Azure-datacenter te verplaatsen, worden extra kosten voor netwerkbandbreedte in rekening gebracht. Deze worden als apart regelitem voor uitgaande gegevensoverdracht op uw factuur weergegeven. Meer informatie over prijzen voor uitgaande gegevensoverdracht.

**Pijplijnactiviteiten worden uitgevoerd in integratieruntime. Pijplijnactiviteiten omvatten: opzoeken, metagegevens ophalen en schemabewerkingen tijdens het maken (verbinding testen, bladeren door mappenlijst en tabellijst, schema ophalen, voorbeeld van gegevens weergeven).

***Externe pijplijnactiviteiten worden beheerd in integratieruntime maar uitgevoerd in gekoppelde services. Externe activiteiten omvatten Databricks, opgeslagen procedures, HDInsight-activiteiten en veel meer. Hier vindt u een volledige lijst met externe activiteiten. Zie de sectie Gegevensstroom en foutopsporing in Data Factory hieronder voor meer informatie over de activiteit Gegevensstroomtoewijzing.

Inactieve pijplijnen

Een pijplijn wordt als inactief beschouwd als er geen gekoppelde trigger bestaat of als er binnen de maand geen uitvoeringen zijn gedaan. Voor een inactieve pijplijn wordt (~$-/maand) in rekening gebracht.

SLA

De SLA is niet van toepassing op services tijdens de preview-periode. Meer informatie.

Veelgestelde vragen

 • Ja, nadat het datawarehouse is gemaakt, worden Compute en opslag per uur gefactureerd. Compute wordt gefactureerd tegen het tarief van $-/100 DWU's/maand, tenzij het datawarehouse wordt onderbroken. Opslag wordt gefactureerd tegen het tarief van $- per TB aan verwerkte gegevens.

 • Als het datawarehouse wordt onderbroken, wordt ook computing onderbroken. Als uw datawarehouse een heel uur werd onderbroken, wordt voor dat uur geen computing in rekening gebracht. Als uw datawarehouse actief was en vervolgens tijdens dat uur werd onderbroken, wordt dat uur aan computing in rekening gebracht. Wanneer uw datawarehouse wordt onderbroken, krijgt u kosten in rekening gebracht voor opslag die bestaat uit datawarehousebestanden, 7 dagen aan incrementele back-ups en geografisch redundante kopieën, als u die optie hebt ingesteld. Raadpleeg de documentatie voor meer informatie.

 • Storage en computing worden apart gespecificeerd op uw factuur, om het niveau van geconsumeerde computingresources inzichtelijker te maken. Compute-gebruik wordt verrekend op uurbasis. Als uw datawarehouse bijvoorbeeld 12 uur per maand actief is, wordt u alleen gefactureerd voor de 12 uur dat uw datawarehouse bestond. Bestond uw datawarehouse maar 30 minuten in een maand, dan krijgt u 1 uur gefactureerd.

 • Bij de kosten voor gegevensopslag is inbegrepen de grootte van uw primaire database, plus momentopnamen met tussenpozen van 7 dagen. De kosten worden afgerond op het dichtstbijzijnde aantal TB's. Als uw datawarehouse bijvoorbeeld 1,5 TB is en u 100 GB aan momentopnamen hebt, wordt u voor 2 TB gegevens gefactureerd tegen een tarief van $- per TB aan verwerkte gegevens.

 • Opslag wordt verkocht in toewijzingen van 1 TB. Als uw opslag groter wordt dan 1 TB, wordt uw opslagaccount automatisch uitgebreid tot 2 TB.

Prijzen voor Azure Synapse-reservecapaciteit

 • Met reservecapaciteit kunt u tot 65% besparen voor uw datawarehousingresources in vergelijking met prijzen voor betalen naar gebruik door de rekencapaciteit over een periode van één of drie jaar vooraf te betalen.

 • U kunt reservecapaciteit voor een of drie jaar aanschaffen met één betaling vooraf. Reserveringen kunnen worden gekocht via Azure Portal. Het menu voor reserveringen verschijnt aan de linkerkant van Azure Portal.

 • Voor reservecapaciteit geldt één enkel abonnement of een gedeeld abonnement. Hierdoor wordt bepaald hoeveel abonnementen kunnen gebruikmaken van de factureringsvoordelen die aan de reservering zijn gekoppeld en hoe de reservering op specifieke abonnementen wordt toegepast.

  Een reservering voor één enkel abonnement houdt in dat de korting voor de reservecapaciteit alleen van toepassing is op datawarehousingresources voor Synapse Analytics binnen het geselecteerde abonnement.

  Een reservering voor gedeelde abonnementen houdt in dat het factureringsvoordeel tussen de verschillende abonnementen in de inschrijving (Enterprise Agreement-klanten) of het account (klanten die betalen per gebruik) kan worden gedeeld.

 • De begin- en einddatum van de reservering is gebaseerd op de aankoopdatum en de duur van de reservering. Het voordeel wordt direct toegepast op bestaande actieve implementaties die voldoen aan voorwaarden van de reservering op basis van waar de reservering beschikbaar wordt gemaakt, bijvoorbeeld bedoeld voor één abonnement of gedeeld voor het volledige Azure-account of de volledige inschrijving. Anders wordt het voordeel direct toegepast als u nieuwe implementaties hebt die voldoen met de voorwaarden van de reservering.

 • Voor EA-klanten wordt de aankoop van reservecapaciteit altijd eerst in mindering gebracht op de beschikbare monetaire toezegging. Dit vindt plaats in de maand waarin de reservecapaciteit is aangeschaft. Wanneer u over onvoldoende monetaire toezegging beschikt of helemaal geen monetaire toezegging hebt, staan alle aankopen van reservecapaciteit vermeld op uw volgende algemene factuur.

  Bij rechtstreekse webklanten worden alle kosten voor reservecapaciteit in rekening gebracht op de opgegeven creditcard of weergegeven op de volgende factuur als er factureringsvoorwaarden gelden voor uw account.

 • U kunt het gebruik van de reservecapaciteit bekijken op de pagina Overzicht van gebruik in het menu Rapporten op de EA-portal. In het gedeelte Reservering wordt het gebruik van de reservecapaciteit weergegeven. Daarnaast vindt u informatie over het gebruik van de reservecapaciteit in het bestand met het gedetailleerde gebruik (CSV), dat u kunt downloaden van de EA-portal. In het veld Aanvullende informatie vindt u informatie over het gebruik van de reservecapaciteit.

 • Uw implementaties worden uitgevoerd en doorberekend op basis van een on-demand tarief zodra het voordeel van de reservecapaciteit verloopt. U ontvangt geen prijsvoordeel meer voor de reservecapaciteit.

 • Ja. 30 dagen voordat uw voordeel verloopt, ontvangt u hierover een melding per e-mail. U kunt informatie over de reserve ook bekijken in Azure Portal.

 • Nee. Momenteel kunt u gereserveerde capaciteit kopen voor Azure Synapse Analytics (voorheen SQL DW), dat algemeen beschikbaar is. De prijzen voor gereserveerde capaciteit zijn momenteel niet beschikbaar voor Azure Synapse Analytics (werkruimte-preview), dat zich in de openbare preview bevindt.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Azure Synapse Analytics

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken