Naar hoofdinhoud gaan

Prijzen voor Azure Synapse Analytics

Grenzeloze analyseservice met ongeëvenaarde tijd tot inzicht

Azure Synapse Analytics is een geïntegreerd analyseplatform dat gegevensintegratie, zakelijke datawarehousing en big data-analyse combineert. Het biedt u de vrijheid om op uw voorwaarden en op schaal query's uit te voeren op gegevens met behulp van serverloze of toegewezen opties. Azure Synapse brengt deze werelden samen met een uniforme ervaring voor het opnemen, verkennen, voorbereiden, transformeren, beheren en leveren van gegevens voor onmiddellijke BI- en machine learning-behoeften.

Prijsopties verkennen

Pas filters toe om de prijsopties aan te passen aan uw behoeften.

De prijzen zijn slechts schattingen en zijn niet bedoeld als werkelijke prijsopgaven. De werkelijke prijzen kunnen variëren afhankelijk van het type overeenkomst dat is afgesloten met Microsoft, de aankoopdatum en de valutakoers. De prijzen worden berekend op basis van Amerikaanse dollars en worden geconverteerd op basis van de slotspot-tarieven in Londen die zijn vastgelegd in de twee werkdagen voor de laatste werkdag van de vorige maand. Als de twee werkdagen voor het einde van de maand vallen op een feestdag in de voornaamste markten, is de dag direct voorafgaande aan de twee werkdagen de dag van de tariefvaststelling. Dit tarief is van toepassing op alle transacties gedurende de aankomende maand. Meld u zich aan bij de Azure-prijscalculator voor prijzen op basis van uw huidige programma/aanbieding bij Microsoft. Neemt u contact op met een Azure-verkoopspecialist voor meer informatie over prijzen of om een prijsopgave aan te vragen. Zie veelgestelde vragen over Azure-prijzen.

U kunt tot wel 28% besparen op prijzen voor betalen per gebruik wanneer u vooraf Azure Synapse Analytics Commit Units (SCU's) koopt voor gebruik op elk algemeen beschikbaar product van Azure Synapse behalve opslag in de daaropvolgende 12 maanden. Uw Azure Synapse-gebruik wordt afgetrokken van uw vooraf gekochte SCU's tegen de retailprijs van het afzonderlijke product totdat deze SCU's geheel zijn verbruikt of tot het einde van de periode van 12 maanden.

De aankooplagen en kortingen voor abonnementen voor vooraf kopen van Synapse Commit Units worden hieronder weergegeven:

Laag Synapse Commit Units (CSU's) Kortingspercentage Prijs
1 5.000 6% $4700
2 10.000 8% $9200
3 24.000 11% $21360
4 60.000 16% $50400
5 150.000 22% $117000
6 360.000 28% $259200

De prijzen voor de functionaliteit voor hybride gegevensintegratie in Azure Synapse worden berekend op basis van:

 • Het aantal uren van activiteiten en integratieruntime van gegevenspijplijnen
 • Clustergrootte en -uitvoering van gegevensstromen
 • Kosten van bewerkingen

Gegevenspijplijnen zijn controlestromen van discrete stappen die activiteiten worden genoemd. Gegevenspijplijnen kunnen in de cloud gehost of zelf-hostend zijn. U betaalt voor gegevenspijplijnindeling op basis van de uitvoering van activiteiten op het aantal uren integratieruntime. De integratieruntime, die serverless is in Azure en zelf-hostend in hybride scenario’s, biedt de rekenresources die nodig zijn om de activiteiten in een pijplijn uit te voeren. De uitvoering wordt per minuut pro rata berekend en naar boven afgerond.

Gegevenspijplijnen

Type Prijs van door Azure gehost beheerd VNET Prijs voor hosting op Azure Prijs voor zelf-hostend
Activiteitsuitvoering indeling $- per 1000 uitvoeringen $- per 1000 uitvoeringen $- per 1000 uitvoeringen
Gegevensverplaatsing $-/DIU-uur $-/DIU-uur $-/uur
Integratieruntime van pijplijnactiviteit $-/uur
(Tot 50 gelijktijdige pijplijnactiviteiten)
$-/uur $-/uur
Externe integratieruntime van pijplijnactiviteit $-/uur
(Tot 800 gelijktijdige externe pijplijnactiviteiten)
$-/uur $-/uur
Voor gebruik van de kopieeractiviteit om gegevens uit een Azure-datacenter te verplaatsen, worden extra kosten voor netwerkbandbreedte in rekening gebracht. Deze worden als apart regelitem voor uitgaande gegevensoverdracht op uw factuur weergegeven. Meer informatie over prijzen voor uitgaande gegevensoverdracht.

Pijplijnactiviteiten worden uitgevoerd in integratieruntime. Pijplijnactiviteiten omvatten: opzoeken, metagegevens ophalen en schemabewerkingen tijdens het maken (verbinding testen, bladeren door mappenlijst en tabellijst, schema ophalen, voorbeeld van gegevens weergeven).

Externe pijplijnactiviteiten worden beheerd in integratieruntime maar uitgevoerd in gekoppelde services. Externe activiteiten omvatten Databricks, opgeslagen procedures, HDInsight-activiteiten en veel meer. Hier vindt u een volledige lijst met externe activiteiten. Zie de sectie Gegevensstroom en foutopsporing in Data Factory hieronder voor meer informatie over de activiteit Gegevensstroomtoewijzing.

Prijzen voor SQL Server Integration Services binnen Azure Synapse Analytics zijn hetzelfde als in Azure Data Factory. Zie prijsdetails.

Gegevensstromen

Gegevensstromen zijn visueel ontworpen onderdelen waarmee gegevenstransformaties op schaal mogelijk worden. U betaalt voor de uitvoerings- en foutopsporingstijd van het gegevensstroomcluster per vCore-uur. De minimale clustergrootte waarop een gegevensstroom wordt uitgevoerd, is 8 vCores. Kosten voor uitvoering en foutopsporing worden per minuut pro rata berekend en naar boven afgerond.

Type Prijs
Basic $- per vCore-uur
Standard $- per vCore-uur

Kosten van bewerkingen

Bewerkingen voor gegevenspijplijnen, zoals maken, lezen, bijwerken, verwijderen en bewakingsbewerkingen worden in rekening gebracht vanaf 1 februari 2021. De eerste 1 miljoen bewerkingen per maand zijn gratis. Na 1 miljoen bewerkingen wordt u $- per 50,000 bewerkingen in rekening gebracht.

Voer interactieve batch- en streaminganalyses en predictive analytics uit met een uitgebreide T-SQL-ervaring. Gebruikers beschikken over de flexibiliteit om serverloze en toegewezen resources te gebruiken. Hierdoor kunnen klanten het bekende SQL gebruiken voor de verkenning van gegevens in hun data lake en veeleisende en voorspelbare workloads uitvoeren als datawarehousing, allemaal vanuit dezelfde service.

De prijsinformatie voor zowel serverloze als toegewezen verbruiksmodellen vindt u hieronder.

Serverloos

Met deze functionaliteit kunt u T-SQL gebruiken om query's op gegevens uit uw data lake in Azure uit te voeren in plaats van resources van tevoren in te richten. U betaalt alleen voor uitgevoerde query's en de prijzen zijn gebaseerd op de hoeveelheid gegevens die door elke query worden verwerkt. Voor query's van metagegevens (DDL-instructies) worden geen kosten in rekening gebracht. Voor query's wordt minimaal 10 MB in rekening gebracht en elke query wordt naar boven afgrond op de dichtstbijzijnde 1 MB aan verwerkte gegevens.

Prijs
Serverloos $- per TB aan verwerkte gegevens

Deze prijs is specifiek voor het uitvoeren van query's op gegevens uit uw data lake. Raadpleeg de pagina met prijzen van Azure Data Lake Storage voor prijzen voor opslag.

Ga voor meer informatie naar de documentatiepagina Kostenbeheer voor serverloze SQL-pool.

Toegewezen

Omvat adaptieve cacheopslag voor verbeterde prestaties voor workloads met consistente rekenvereisten, zoals datawarehousing. Ontworpen voor intensieve werkbelastingen met hogere queryprestaties en behoeften aan rekenschaalbaarheid.

Servicelaag DWU Betalen naar gebruik 1 jaar gereserveerd 3 jaar gereserveerd
DW100c 100 $- $-
$-
DW200c 200 $- $-
$-
DW300c 300 $- $-
$-
DW400c 400 $- $-
$-
DW500c 500 $- $-
$-
DW1000c 1000 $- $-
$-
DW1500c 1500 $- $-
$-
DW2000c 2000 $- $-
$-
DW2500c 2500 $- $-
$-
DW3000c 3000 $- $-
$-
DW5000c 5000 $- $-
$-
DW6000c 6000 $- $-
$-
DW7500c 7500 $- $-
$-
DW10000c 10000 $- $-
$-
DW15000c 15000 $- $-
$-
DW30000c 30000 $- $-
$-

U kunt gereserveerde capaciteit kopen voor uw SQ L-pool van Dedicated die wordt gemaakt en beheerd vanuit de nieuwe geïntegreerde ervaring voor werkruimten. Bespaar tot 65 procent vergeleken met de tarieven voor betalen per gebruik met prijzen voor gereserveerde capaciteit van uw datawarehousingworkloads die op Azure worden uitgevoerd.

Gegevensopslag en momentopnamen

Gegevensopslag wordt in rekening gebracht tegen een tarief van $- per TB van opgeslagen gegevens per maand ($-/1 TB/uur). Gegevensopslag omvat de grootte van uw datawarehouse en momentopnameopslag met tussenpozen van zeven dagen.

Opmerking: opslagtransacties worden niet in rekening gebracht. U betaalt slechts voor opgeslagen gegevens en niet voor opslagtransacties.

Geografisch redundant herstel na noodgevallen

Uw datawarehouse wordt gekopieerd naar geografisch redundante opslag voor herstel na noodgevallen. Opslag voor herstel na noodgeval wordt gefactureerd vanaf $-/GB/maand.

Detectie van bedreigingen

Azure Defender voor SQL biedt een extra laag beveiligingsintelligentie die is ingebouwd in de service. Het werkt 24 uur per dag om afwijkende activiteiten te leren, te profileren en te detecteren die duiden op ongebruikelijke en mogelijk schadelijke pogingen om toegang te krijgen tot of misbruik te maken van databases. Toegewezen SQL-pools in een Synapse-werkruimte kunnen naadloos worden beveiligd met Azure Defender voor SQL.

Azure Defender voor SQL integreert waarschuwingen met Microsoft Defender for Cloud-en elke beveiligde SQL Database-server wordt gefactureerd tegen dezelfde prijs als Azure Security Center Standard-laag— $-/knooppunt/maand, waarbij elke beveiligde SQL Database-server wordt geteld als één knooppunt. We nodigen u uit om het 60 dagen gratis uit te proberen. Zie pagina met prijzen voor Microsoft Defender for Cloud voor meer informatie.

Voer rechtstreeks in Azure Synapse big data-verwerkingstaken uit, zoals data engineering, gegevensvoorbereiding en machine learning met behulp van Apache Spark-pools die zijn geoptimaliseerd voor geheugen of hardwareversnelling hebben. Bij facturering van het gebruik van Spark-pools wordt naar boven afgerond op de dichtstbijzijnde minuut.

Type Prijs
Geoptimaliseerd geheugen $- per vCore-uur
GPU versneld (openbare preview) $- per vCore-uur

Lees de documentatie voor meer informatie over het gebruik van Apache Spark-pools, inclusief richtlijnen voor het gebruik van pools die zijn geoptimaliseerd voor geheugen versus pools met hardwareversnelling in Azure Synapse.

Toegewezen SQL-pool (voorheen SQL DW) biedt een uitgebreide T-SQL-ervaring voor interactieve batch- en streaminganalyses, en predictive analytics. De oplossing maakt gebruik van een uitbreidingsarchitectuur voor het verdelen van de rekenkundige verwerking van gegevens over meerdere knooppunten. De berekening staat los van de opslag, waarmee u de rekenkracht onafhankelijk van de gegevens in uw systeem kunt schalen.

De prijsgegevens voor het implementeren van een zakelijk datawarehouse met behulp van de resource Toegewezen SQL-pool (voorheen SQL DW) vindt u hieronder.

Omvat adaptieve cacheopslag voor verbeterde prestaties voor workloads met consistente rekenvereisten, zoals datawarehousing. Ontworpen voor intensieve werkbelastingen met hogere queryprestaties en behoeften aan rekenschaalbaarheid.

Servicelaag DWU Betalen naar gebruik 1 jaar gereserveerd 3 jaar gereserveerd
DW100c 100 $- $-
$-
DW200c 200 $- $-
$-
DW300c 300 $- $-
$-
DW400c 400 $- $-
$-
DW500c 500 $- $-
$-
DW1000c 1000 $- $-
$-
DW1500c 1500 $- $-
$-
DW2000c 2000 $- $-
$-
DW2500c 2500 $- $-
$-
DW3000c 3000 $- $-
$-
DW5000c 5000 $- $-
$-
DW6000c 6000 $- $-
$-
DW7500c 7500 $- $-
$-
DW10000c 10000 $- $-
$-
DW15000c 15000 $- $-
$-
DW30000c 30000 $- $-
$-

U kunt gereserveerde capaciteit kopen voor uw Toegewezen SQL-pool (voorheen SQL DW), die momenteel algemeen beschikbaar is.

U bespaart tot 65 procent vergeleken met de tarieven voor betalen per gebruik met prijzen voor gereserveerde capaciteit van uw datawarehousingworkloads die op Azure worden uitgevoerd.

Gegevensopslag en momentopnamen

Gegevensopslag wordt in rekening gebracht tegen een tarief van $- per TB van opgeslagen gegevens per maand ($-/1 TB/uur). Gegevensopslag omvat de grootte van uw datawarehouse en momentopnameopslag met tussenpozen van zeven dagen.

Opmerking: opslagtransacties worden niet in rekening gebracht. U betaalt slechts voor opgeslagen gegevens en niet voor opslagtransacties.

Geografisch redundant herstel na noodgevallen

Uw datawarehouse wordt gekopieerd naar geografisch redundante opslag voor herstel na noodgevallen. Opslag voor herstel na noodgeval wordt gefactureerd vanaf $-/GB/maand.

Detectie van bedreigingen

Azure Defender voor SQL biedt een extra laag beveiligingsintelligentie die is ingebouwd in de service. Het werkt 24 uur per dag om afwijkende activiteiten te leren, te profileren en te detecteren die duiden op ongebruikelijke en mogelijk schadelijke pogingen om toegang te krijgen tot of misbruik te maken van databases. Toegewezen SQL-pools in een Synapse-werkruimte kunnen naadloos worden beveiligd met Azure Defender voor SQL.

Azure Defender voor SQL integreert waarschuwingen met Microsoft Defender for Cloud-en elke beveiligde SQL Database-server wordt gefactureerd tegen dezelfde prijs als Azure Security Center Standard-laag— $-/knooppunt/maand, waarbij elke beveiligde SQL Database-server wordt geteld als één knooppunt. We nodigen u uit om het 60 dagen gratis uit te proberen. Zie pagina met prijzen voor Microsoft Defender for Cloud voor meer informatie.

Met Azure Synapse-gegevensverkenner kunnen klanten inzichten verkrijgen uit tijdreeks-, logboek- en telemetriegegevens met behulp van interactieve query's. Deze krachtige engine voor gedistribueerde query's die beschikbaar is gesteld in elke Synapse-werkruimte biedt uitmuntende technologie voor tekstindexering voor efficiënt zoeken in vrije tekst en reguliere expressies, parseren van traceringen en tekstgegevens, en uitgebreide JSON-parseringsmogelijkheden. Klanten kunnen snel query's uitvoeren op ongestructureerde, semi-gestructureerde en gestructureerde gegevens, waaronder matrices en geneste structuren, en gebruikmaken van systeemeigen en geavanceerde tijdreeksondersteuning voor het maken, bewerken en analyseren van meerdere tijdreeksen met Python-uitvoeringsondersteuning voor het scoren van modellen in de engine.

Bij gebruik van Azure Synapse-gegevensverkenner worden berekening en opslag losgekoppeld zodat u onafhankelijk kunt schalen en u kunt optimaliseren voor prijsprestaties.

Type Prijs
Berekening voor Azure Synapse-gegevensverkenner $- per vCore-uur
Opgeslagen Standard-ZRS-gegevens $- per TB/maand
Opgeslagen Standard-LRS-gegevens $- per TB/maand
 • Opmerking: Slechts één van de bovengenoemde standaardgegevensarchieven is vereist voor berekening voor een Data Explorer-pool in Azure Synapse. Of het ZRS- of LRS-gegevensarchief wordt gebruikt, is afhankelijk van de Beschikbaarheidszones waarin de Data Explorer-pool is ingericht.
 • Minimaal twee berekeningsexemplaren zijn vereist voor berekening voor het uitvoeren van de engineservice van Azure Synapse-gegevensverkenner. Deze engineservice is verantwoordelijk is voor het indexeren, opslaan in cache van gegevens op lokale SSD's en Premium Storage als beheerde schijven, en het uitvoeren van query's. Azure Synapse-gegevensverkenner biedt workloadtypen met geoptimaliseerde rekenkracht (38 GB aan schijfcache per vCore) en workloadtypen geoptimaliseerd voor opslag (Medium - 128 GB aan schijfcache per vCore, Groot - 192 GB aan schijfcache per vCore). Na de eerste implementatie kunt u het workloadtype wijzigen (met behoud van dezelfde poolgrootte) zonder dat dit van invloed is op de kosten. Beide workloadtypen worden gefactureerd op basis van de meter voor Azure Synapse-gegevensverkenner.
 • Minimaal twee berekeningsexemplaren zijn vereist voor berekening voor het uitvoeren van de DM-service (Gegevensbeheer), die verantwoordelijk is voor gegevensopname van beheerde gegevenspijplijnen zoals Azure Data Lake Storage, Event Hub en IoT Hub. De grootte en schaal voor het DM-service-exemplaar worden automatisch beheerd op basis van de grootte en het gebruik van het engine-exemplaar en worden gefactureerd als eenheden van 0,5 van de meter voor Azure Synapse-gegevensverkenner.
 • Azure Synapse-gegevensverkenner gebruikt onzichtbare opslag als de permanente laag waar alle gegevens gecomprimeerd worden opgeslagen en worden gefactureerd als opgeslagen Standard-LRS-gegevens of als opgeslagen Standard ZRS-gegevens waar Beschikbaarheidszones beschikbaar zijn. Slechts één van de bovengenoemde standaardgegevensarchieven is vereist voor berekening voor een Data Explorer-pool in Azure Synapse. Of het ZRS- of LRS-gegevensarchief wordt gebruikt, is afhankelijk van de Beschikbaarheidszones waarin de Data Explorer-pool is ingericht.
 • Andere resources, zoals netwerk-I/O en Bandwidth-kosten, kunnen afzonderlijk in rekening worden gebracht op basis van uw regio-overschrijdende gebruik.
 • Azure Synapse-gegevensverkenner wordt gefactureerd door het gebruik naar boven af te ronden op de dichtstbijzijnde minuut.

Azure Synapse Link voor SQL

Met Azure Synapse Link voor SQL verplaatst u automatisch gegevens uit uw SQL-databases zonder tijdrovende ETL-processen (extraheren, transformeren en laden). Krijg een end-to-end-overzicht van uw bedrijf door eenvoudig afzonderlijke systemen te verbinden en BI-rapportage over operationele gegevens mogelijk te maken zonder dat dit van invloed is op uw operationele opslag.

Prijs
Azure Synapse Link voor SQL $- per vCore-uur

Azure Synapse Link voor Cosmos DB

Gebruik Azure Synapse Link voor Azure Cosmos DB om een eenvoudige, goedkope, cloudeigen HTAP-oplossing te implementeren die vrijwel realtime analyses mogelijk maakt. Geef gegevensteams de mogelijkheid om Apache Spark of serverloze SQL-pools op Azure Synapse te gebruiken om inzicht te krijgen door middel van business intelligence, big data analyses, ingebouwde AI- en machine learning-opties en meer.

De prijsinformatie voor Azure Synapse Link voor Cosmos DB wordt beschreven als analytische opslagtransacties op de pagina met prijzen van Azure Cosmos DB.

Azure Synapse Link voor Dataverse

Gebruik Azure Synapse Link voor Dataverse om geavanceerde analysetaken uit te voeren op gegevens uit Dynamics 365 en Power Platform. Koppel uw Dataverse-omgevingen aan Azure Synapse voor bijna realtime gegevenstoegang voor pijplijnen voor gegevensintegratie, big data-verwerking met Apache Spark, gegevensverrijking met ingebouwde AI- en ML-mogelijkheden en serverloze data lake-verkenning voor ad-hocanalyse.

Azure Synapse Link voor Dataverse is opgenomen in Microsoft Power Platform en bepaalde Microsoft 365-licenties. Zie het licentieoverzicht voor meer informatie.

Azure-prijzen en -aankoopopties

Neem rechtstreeks contact met ons op

Bekijk een overzicht van Azure-prijzen. Krijg inzicht in prijscategorieën voor uw cloudoplossing, leer meer over kostenoptimalisatie en vraag een aangepast voorstel aan.

Praat met een verkoopspecialist

Aanschafmethoden bekijken

Koop Azure-services via de Azure-website, uw Microsoft-vertegenwoordiger of een Azure-partner.

Verken uw opties

Aanvullende bronnen

Azure Synapse Analytics

Meer informatie over functies en mogelijkheden van Azure Synapse Analytics.

Prijscalculator

Bereken de verwachte maandelijkse kosten voor het gebruik van een willekeurige combinatie van Azure-producten.

SLA

De Service Level Agreement voor Azure Synapse Analytics bekijken.

Documentatie

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere Azure Synapse Analytics-bronnen.

 • Ja, nadat het datawarehouse is gemaakt, worden Compute en opslag per uur gefactureerd. Compute wordt gefactureerd tegen het tarief van $-/100 DWU's/maand, tenzij het datawarehouse wordt onderbroken. Opslag wordt gefactureerd tegen het tarief van $- per TB van opgeslagen gegevens per maand.

 • Als het datawarehouse wordt onderbroken, wordt ook computing onderbroken. Als uw datawarehouse een heel uur werd onderbroken, wordt voor dat uur geen computing in rekening gebracht. Als uw datawarehouse actief was en vervolgens tijdens dat uur werd onderbroken, wordt dat uur aan computing in rekening gebracht. Wanneer uw datawarehouse wordt onderbroken, krijgt u kosten in rekening gebracht voor opslag die bestaat uit datawarehousebestanden, 7 dagen aan incrementele back-ups en geografisch redundante kopieën, als u die optie hebt ingesteld. Raadpleeg de documentatie voor meer informatie.

 • Berekening en opslag worden afzonderlijk in rekening gebracht, zodat u gemakkelijker het verbruikte niveau van rekenresources kunt zien. Gebruik van berekening wordt verrekend op uurbasis. Als uw datawarehouse bijvoorbeeld 12 uur per maand actief is, worden alleen deze 12 uur in rekening gebracht, met facturering vanaf het begin van elk uur (vanaf 00:00:01). Als uw datawarehouse slechts 30 minuten per maand bestaat, wordt er één uur gefactureerd.
 • Bij de kosten voor gegevensopslag is inbegrepen de grootte van uw primaire database, plus momentopnamen met tussenpozen van 7 dagen. De kosten worden afgerond op het dichtstbijzijnde aantal TB's. Als uw datawarehouse bijvoorbeeld 1,5 TB is en u 100 GB aan momentopnamen hebt, wordt u voor 2 TB gegevens gefactureerd tegen een tarief van $- per TB van opgeslagen gegevens per maand.

 • Opslag wordt verkocht in toewijzingen van 1 TB. Als uw opslag groter wordt dan 1 TB, wordt uw opslagaccount automatisch uitgebreid tot 2 TB.

 • Momentopnamen afnemen is verplicht omdat uw datawarehouse met deze optie wordt beschermd tegen verlies en beschadiging van gegevens.

 • DWU's worden gefactureerd voor elk uur dat een pool bestaat, waarbij de hoogst computergrootte (DWU) wordt gebruikt die tijdens dat uur van toepassing was, ongeacht het aantal minuten dat tijdens dat uur is gebruikt.

Prijzen voor Azure Synapse-reservecapaciteit

 • Met reservecapaciteit kunt u tot 65% besparen voor uw datawarehousingresources in vergelijking met prijzen voor betalen naar gebruik door de rekencapaciteit over een periode van één of drie jaar vooraf te betalen.

 • U kunt reservecapaciteit voor een of drie jaar aanschaffen met één betaling vooraf. Reserveringen kunnen worden gekocht via Azure Portal. Het menu voor reserveringen verschijnt aan de linkerkant van Azure Portal.

 • Voor reservecapaciteit geldt één enkel abonnement of een gedeeld abonnement. Hierdoor wordt bepaald hoeveel abonnementen kunnen gebruikmaken van de factureringsvoordelen die aan de reservering zijn gekoppeld en hoe de reservering op specifieke abonnementen wordt toegepast.

  Een reservering voor één enkel abonnement houdt in dat de korting voor de reservecapaciteit alleen van toepassing is op datawarehousingresources voor Synapse Analytics binnen het geselecteerde abonnement.

  Een reservering voor gedeelde abonnementen houdt in dat het factureringsvoordeel tussen de verschillende abonnementen in de inschrijving (Enterprise Agreement-klanten) of het account (klanten die betalen per gebruik) kan worden gedeeld.

 • De begin- en einddatum van de reservering is gebaseerd op de aankoopdatum en de duur van de reservering. Het voordeel wordt direct toegepast op bestaande actieve implementaties die voldoen aan voorwaarden van de reservering op basis van waar de reservering beschikbaar wordt gemaakt, bijvoorbeeld bedoeld voor één abonnement of gedeeld voor het volledige Azure-account of de volledige inschrijving. Anders wordt het voordeel direct toegepast als u nieuwe implementaties hebt die voldoen met de voorwaarden van de reservering.

 • Voor EA-klanten wordt de aankoop van reservecapaciteit altijd eerst in mindering gebracht op het beschikbare Azure-vooruitbetalingstegoed. Dit vindt plaats in de maand waarin de reservecapaciteit is aangeschaft. Wanneer u over onvoldoende Azure-vooruitbetalingstegoed beschikt of helemaal geen Azure-vooruitbetalingstegoed hebt, staan alle aankopen van reservecapaciteit vermeld op uw volgende overschrijdingsfactuur.

  Bij rechtstreekse webklanten worden alle kosten voor reservecapaciteit in rekening gebracht op de opgegeven creditcard of weergegeven op de volgende factuur als er factureringsvoorwaarden gelden voor uw account.

 • U kunt het gebruik van de reservecapaciteit bekijken op de pagina Overzicht van gebruik in het menu Rapporten op de EA-portal. In het gedeelte Reservering wordt het gebruik van de reservecapaciteit weergegeven. Daarnaast vindt u informatie over het gebruik van de reservecapaciteit in het bestand met het gedetailleerde gebruik (CSV), dat u kunt downloaden van de EA-portal. In het veld Aanvullende informatie vindt u informatie over het gebruik van de reservecapaciteit.

 • Uw implementaties worden uitgevoerd en doorberekend op basis van een on-demand tarief zodra het voordeel van de reservecapaciteit verloopt. U ontvangt geen prijsvoordeel meer voor de reservecapaciteit.

 • Ja. 30 dagen voordat uw voordeel verloopt, ontvangt u hierover een melding per e-mail. U kunt informatie over de reserve ook bekijken in Azure Portal.

Praat met een verkoopspecialist voor een overzicht van de Azure-prijzen. Krijg inzicht in de prijzen voor uw cloudoplossing.

Maak gratis gebruik van cloudservices en $200 tegoed om Azure gedurende 30 dagen te kunnen verkennen.

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator
Kunnen we u helpen?