Overzicht van prijzen van Azure Storage

Betrouwbare, betaalbare cloudopslag voor alle soorten gegevens

Azure biedt verschillende opslagoplossingen die passen bij uw schaal-, prestatie- en budgetbehoeften - variërend van een goedkope Archief-oplossing tot een Premium Managed Disk met lage latentie en hoge gegevensdoorvoer voor I/O-intensieve toepassingen.

Blok-blobs

Schaalbare objectopslag voor documenten, video’s, afbeeldingen en ongestructureerde tekst of binaire gegevens. Kies uit de niveaus Warm, Koud of Archief.

Azure Data Lake Storage

Combineert de kracht van een met Hadoop compatibel bestandssysteem met een geïntegreerd hiërarchische naamruimte met de enorme schaal en rendabiliteit van Azure Blob Storage, zodat u sneller kunt doorstromen van concept naar productie.

Managed Disks

Permanente, beveiligde schijven die eenvoudige en schaalbare implementatie van virtuele machines ondersteunen. Ontworpen voor beschikbaarheid van 99,999% van de tijd. Kies Premium-schijven (SSD) voor lage latentie en hoge doorvoer.

Bestanden

Volledig beheerde bestandsshares in de cloud, die toegankelijk zijn via het industriestandaard SMB-protocol (Server Message Block). Maakt delen van bestanden mogelijk tussen toepassingen die Windows API’s of REST API gebruiken.

Extra opslagopties

Pagina-blobs zijn geoptimaliseerd voor schrijfbewerkingen op willekeurige locaties binnen een blob. Ze ondersteunen ook Unmanaged Disks.

Table-opslag biedt een NoSQL Key-Value store voor op uitgebreide schaal gestructureerde gegevens.

Queues wordt gebruikt om berichten op te slaan die asynchroon moeten worden verwerkt.

Opties voor gegevensredundantie

lokaal redundante opslag Dient om minimaal 99,999999999 % (11 negens) duurzaamheid van objecten te bieden over een bepaald jaar door meerdere kopieën van de gegevens in één datacenter te bewaren.
zoneredundante opslag Dient om minimaal 99,9999999999 % (12 negens) duurzaamheid van objecten te bieden over een bepaald jaar door meerdere kopieën van de gegevens in meerdere datacenters of regio’s te bewaren.
geografisch redundante opslag Dient om minimaal 99,99999999999999 % (16 negens) duurzaamheid van objecten te bieden over een bepaald jaar door meerdere kopieën van de gegevens te bewaren in één regio, en asynchroon te repliceren naar een tweede regio.
geografisch redundante opslag met leestoegang Dient om minimaal 99,99999999999999 % (16 negens) duurzaamheid van objecten te bieden over een bepaald jaar en 99,99 % leesbeschikbaarheid door leestoegang toe te staan vanaf de tweede regio die wordt gebruikt voor GRS.

Raadpleeg Azure Storage-replicatie voor meer informatie over redundantieopties en hoe deze kunnen worden gebruikt voor een hoge beschikbaarheid. Niet alle redundantietypen zijn voor alle opslagtypen beschikbaar.

Uw gegevens migreren naar Azure Storage

Azure biedt meerdere opties voor veilige overdracht van gegevens naar Azure Storage. Gebruik de Azure Databox voor grote gegevensoverdrachtbewerkingen. Gebruik Azure File Sync om weinig gebruikte Windows File Server-gegevens te verplaatsen naar Azure Files.

Nu beschikbaar: Opslagaccount voor algemeen gebruik v2

Azure biedt nu drie soorten opslagaccounts: Opslagaccount voor algemeen gebruik v2, opslagaccount voor algemeen gebruik v1 en Blob Storage. Opslagaccounts bepalen of u in aanmerking komt voor bepaalde opslagservices en functies; deze accounts hebben verschillende prijzen. We raden aan dat u de prijsmodellen grondig bestudeerd om te bepalen welke het meest geschikt is, aangezien sommige werkbelastingen heel verschillend kunnen zijn geprijsd afhankelijk van welk accounttype wordt gebruikt.

Voor nieuwe klanten raden we meestal Algemeen gebruik v2 aan voor toegang tot de nieuwste opslagfuncties, waaronder Tiered Storage en Archive. We raden Algemeen gebruik v1- en Blob Storage-accounts alleen aan voor klanten met eerdere ervaring met die accounts, maar deze klanten kunnen ook GPv2 gebruiken. Meer informatie over de voordelen van verschillende opslagaccounttypen.

Veelgestelde vragen

  • Natuurlijk. Opslagcapaciteit wordt in rekening gebracht in eenheden van de gemiddelde dagelijkse hoeveelheid opgeslagen gegevens (in GB) gedurende een maand. Als u bijvoorbeeld consequent 10 GB aan opslag hebt gebruikt tijdens de eerste helft van de maand en niets in de tweede helft, krijgt u een rekening voor uw gemiddeld gebruik van 5 GB aan opslag. Als u echter het niveau Koud (alleen GPv2-accounts) of Archief minder dan respectievelijk 30 en 180 dagen gebruikt, worden extra kosten in rekening gebracht.

  • U kunt uw redundantie selecteren wanneer u uw opslagaccount maakt. Eenmaal gemaakt, kunt u de redundantie controleren door de Azure Portal te gebruiken of de servicebeheer-API.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Opslagaccounts

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken