Prijzen voor blok-blobs

Activeer uw gratis Azure-account en krijg een $200 tegoed geldig gedurende 30 dagen plus twaalf maanden gratis toegang tot Opslagaccounts.

Blok-blob-opslag wordt gebruikt voor het streamen en opslaan van documenten, video's, foto's, back-ups en andere ongestructureerde tekst en binaire gegevens.

De totale kosten van blok-blob-opslag hangen af van:

 • Volume van opgeslagen gegevens per maand.
 • Kwantiteit en typen uitgevoerde bewerkingen, plus kosten van gegevensoverdracht.
 • Optie voor gegevensredundantie geselecteerd.

Opslagopties verkennen

Verken opslagopties voor Azure-blok-blobs, inclusief accounttypen en redundantie. Meer informatie over opslagaccounttypen en redundantie.

Veelgestelde vragen

 • Een Blob Storage-account is speciaal voor het opslaan van gegevens als blobs. Gebruikers kunnen een toegangslaag opgeven op basis van de toegangsfrequentie tot de gegevens in dat account. In algemene accounts kunnen naast blobs ook bestanden, schijven, tabellen en wachtrijen worden opgeslagen.

 • Nee. De prijzen voor blok-blobs in algemene opslagaccounts zijn niet gewijzigd.

 • Als de bronnaam 'Hot' (warm), 'Cool' (koud) of 'Archive' (archief) bevat, betekent dit dat de kosten aan Blob Storage-accounts zijn verbonden. Als u bijvoorbeeld ‘Standaard-IO – 'cool' blok-blob (GB)’ ziet, betekent dit dat u Blob Storage- of algemene v2-accounts gebruikt en dat daarvoor kosten in rekening worden gebracht. ‘Standaard-IO – blok-blob (GB)’ is het metrische gegeven dat hoort bij het gebruik van blok-blobs in algemene opslagaccounts.

 • Premium* Blob Storage is alleen beschikbaar voor het Premium blok-blob-opslagaccounttype en is het meest geschikt voor IO-intensieve workloads waarvoor een lage en consistente opslaglatentie vereist is.

  De opslagprijzen per GB stijgen van Archief naar Statisch, van Statisch naar Dynamisch, en van Dynamisch naar Premium. En de kosten van transacties stijgen in omgekeerde volgorde van Premium naar Dynamisch, van Dynamisch naar Statisch en van Statisch naar Archief. De lagen Archief en Koud zijn bedoeld om te worden gebruikt voor zelden respectievelijk weinig frequent gebruikte gegevens. De laag Koud heeft lagere SLA-beschikbaarheidsvereisten dan De laag Warm.

  In Blob Storage-accounts en v2-accounts voor algemeen gebruik kunt u de toegangslaag van een blob instellen op Dynamisch, Statisch of Archief. Op dit moment kunt u gegevens niet uit de laag Premium overbrengen naar Dynamisch, Statisch of Archief, of van Dynamisch, Statisch of Archief naar Premium. We werken aan de ondersteuning voor het overbrengen van objectopslag voor Premium in de toekomst.

 • Er worden kosten in rekening gebracht voor zowel leesbewerkingen per 10,000 blobs als voor het ophalen van gegevens per GB wanneer u uw Blob Storage- of algemene v2-account wijzigt van statisch in dynamisch. Als u bijvoorbeeld 10,000 blobs hebt met daarin 100 GB aan gegevens in een Blob Storage- of General Purpose v2-account, en u schakelt dat account over van Koud naar Warm, wordt 10,000 x ($-/10,000) + 100 × $- = $- in rekening gebracht voor het ophalen van gegevens.

 • In algemene v2-accounts worden schrijfbewerkingen in rekening gebracht (per 10.000). Voor Blob Storage-accounts worden geen kosten in rekening gebracht voor schrijfbewerkingen.

 • When you write data into GRS accounts, that data will be replicated to another Azure region. The Geo-Replication Data Transfer charge is the bandwidth cost of replicating that data to another Azure region. When you switch an account from RA-GRS to GRS or LRS (or from RA-GZRS to GZRS or ZRS), the account will be billed as RA-GRS (or RA-GZRS) for 30 more days from the conversion date.

 • Een blob kan niet rechtstreeks vanaf de laag Archief worden gelezen. Als een gebruiker een blob in de archieftoegangslaag wil lezen, moet deze eerst de servicelaag wijzigen in dynamisch of statisch. Zo worden voor het ophalen en lezen van één blob van 1,000 GB die 90 dagen in de archieftoegangslaag aanwezig is geweest, de volgende kosten in rekening gebracht:

  Gegevens ophalen (per GB) uit de archieftoegangslaag: $-/GB-maand x 1.000 GB = $-

  Reactiveringsbewerking (SetBlobTier Archief op Warm): $-/10k = $-

  Kosten voor vroege verwijdering: (180 - 90 dagen)/30 dagen x $-/GB-maand x 1.000 = $-

  Blobleesbewerking vanaf Warm = $-/10k = $-

  Totaal = $- + $- + $- + $- = $-

 • De prijzen voor Blob-opslagaccounts en algemene v2-accounts zijn hetzelfde als voor blok-blob-opslag, behalve voor het schrijven van gegevens (per GB) en voor vroegtijdige verwijdering uit de statische-toegangslaag. In het geval van Blob-opslagaccounts betaalt u voor schrijfbewerkingen (per GB) in de statische-toegangslaag, maar niet voor vroegtijdige verwijderingen uit de statische-toegangslaag, terwijl u in het geval van algemene v2-accounts wel voor de vroegtijdige verwijdering uit de statische-toegangslaag betaalt, maar niet voor schrijfbewerking (per GB) in de statische-toegangslaag.

 • Er gelden eenmalige kosten die gelijk zijn aan de som van alle kosten voor gegevens die tijdens de geo-replicatie zijn gekopieerd in de primaire regio. Bij gegevens die zijn opgeslagen in de laag Archief gelden er ook kosten voor het lezen van de gegevens (zowel leesbewerkingen per 10,000 blobs als voor het ophalen van gegevens per GB) in de primaire regio en voor het schrijven van de gegevens (schrijfbewerkingen per 10,000) in de secundaire regio.

 • Op dit moment kunt u gegevens niet uit de laag Premium overbrengen naar Dynamisch, Statisch of Archief, of van Dynamisch, Statisch of Archief naar Premium. We werken aan de ondersteuning voor het overbrengen van objectopslag voor Premium in de toekomst.

  Als u gegevens wilt verplaatsen, kunt u blobs synchroon kopiëren van de nieuwe Put Block From URL-API (voorbeeldcode) of een versie van AzCopy die deze API ondersteunt. Put Block From URL kopieert gegevens synchroon aan de serverzijde, wat betekent dat de gegevens zijn gekopieerd wanneer de aanroep is voltooid en alle gegevensverplaatsingen plaatsvinden in Azure Storage.

Ondersteuning en SLA

 • Gratis ondersteuning voor facturatie en abonnementsbeheer.
 • Flexibele ondersteuningsabonnementen vanaf $29/maand. Een abonnement kiezen.
 • Gegarandeerde beschikbaarheid van 99,9% of hoger (geldt niet voor preview-services). De SLA lezen.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Opslagaccounts

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken