Prijzen voor Azure Storage

Betrouwbare, betaalbare cloudopslag voor alle soorten gegevens

Begin met uw gratis Azure-account en beschik gedurende 30 dagen over een tegoed van $200. Krijg bovendien 12 maanden gratis toegang tot Storage.

Azure omvat vijf soorten opslag: blobs, bestanden, schijven, tabellen en wachtrijen. Ontdek hoe deze werken

Uw totale kosten zijn afhankelijk van hoeveel u opslaat, het type en het volume van de opslagtransacties en de uitgaande gegevensoverdrachten, en welke optie u kiest voor gegevensredundantie. Vergelijk ze in de sectie Opties voor gegevensredundantie.

Blob Storage-accounts

Blok-blobopslag wordt gebruikt voor het streamen en opslaan van documenten, video's, foto's, back-ups en andere ongestructureerde tekst en binaire gegevens. Hieronder staan de prijzen voor toegewezen blobopslagaccounts met warme, koude en archieftoegangslagen (waar beschikbaar). Toevoeg-blobs worden ook als blok-blobs gemeten.

Meer informatie

Opslagprijzen

Dit zijn de kosten voor opslag van uw gegevens in blok-blobs. Onderstaande prijzen zijn de maandelijkse kosten per GB aan opgeslagen gegevens. Deze prijzen zijn afhankelijk van de toegangslaag voor blok-blobopslag (warm, koud of archief), de redundantieoptie die u kiest en de hoeveelheid gegevens die u opslaat. De hieronder weergegeven archiefprijzen zijn previewprijzen, en zullen stijgen wanneer de optie algemeen beschikbaar komt. De archiefpreview is alleen beschikbaar in de regio VS Oost 2. Selecteer deze regio voor het prijsoverzicht.

Warm Koud Archief(preview)
Eerste 50 TB/maand $- $- $-
Volgende 450 TB / maand $- $- $-
Meer dan 500 TB/maand $- $- $-
Warm Koud Archief(preview)
Eerste 50 TB/maand $- $- N/A
Volgende 450 TB / maand $- $- N/A
Meer dan 500 TB/maand $- $- N/A
Warm Koud Archief(preview)
Eerste 50 TB/maand $- $- N/A
Volgende 450 TB / maand $- $- N/A
Meer dan 500 TB/maand $- $- N/A

Prijzen voor toegang

Dit zijn de kosten voor HTTP-bewerkingen op uw blok-blobgegevens en de kosten voor het ophalen van gegevens van of het schrijven van gegevens naar uw blok-blobs. Deze prijzen zijn afhankelijk van de toegangslaag voor blok-blobopslag (warm, koud of archief) en de redundantieoptie die u kiest. De hieronder weergegeven archiefprijzen zijn previewprijzen, en zullen stijgen wanneer de optie algemeen beschikbaar komt. De archiefpreview is alleen beschikbaar in de regio VS Oost 2. Selecteer deze regio voor het prijsoverzicht.

Warm Koud Archief(preview)
Schrijfbewerkingen* (per 10.000) $- $- $-
Bewerkingen voor lijsten en maken van containers (per 10.000) $- $- $-
Leesbewerkingen** (per 10.000) $- $- $-
Alle andere bewerkingen behalve Delete, wat gratis is $- $- $-
Gegevens ophalen (per GB) Gratis $- $-
Gegevens schrijven (per GB) Gratis $- Gratis
*De volgende API-aanroepen worden beschouwd als schrijfbewerkingen: PutBlob, PutBlock, PutBlockList, AppendBlock, SnapshotBlob, CopyBlob en SetBlobTier (wanneer een blob wordt verplaatst van warm naar koud, koud naar archief of warm naar archief). **De volgende API-aanroepen worden beschouwd als leesbewerkingen: GetBlob, SetBlobTier (wanneer een blob wordt verplaatst van archief naar koud, koud naar warm of archief naar warm)
Warm Koud Archief(preview)
Schrijfbewerkingen* (per 10.000) $- $- N/A
Bewerkingen voor lijsten en maken van containers (per 10.000) $- $- N/A
Leesbewerkingen** (per 10.000) $- $- N/A
Alle andere bewerkingen behalve Delete, wat gratis is $- $- N/A
Gegevens ophalen (per GB) Gratis $- N/A
Gegevens schrijven (per GB) Gratis $- N/A
Gegevensoverdracht met geo-replicatie (per GB) $- $- N/A
*De volgende API-aanroepen worden beschouwd als schrijfbewerkingen: PutBlob, PutBlock, PutBlockList, AppendBlock, SnapshotBlob, CopyBlob en SetBlobTier (wanneer een blob wordt verplaatst van warm naar koud, koud naar archief of warm naar archief). **De volgende API-aanroepen worden beschouwd als leesbewerkingen: GetBlob, SetBlobTier (wanneer een blob wordt verplaatst van archief naar koud, koud naar warm of archief naar warm)
Warm Koud Archief(preview)
Schrijfbewerkingen* (per 10.000) $- $- N/A
Bewerkingen voor lijsten en maken van containers (per 10.000) $- $- N/A
Leesbewerkingen** (per 10.000) $- $- N/A
Alle andere bewerkingen behalve Delete, wat gratis is $- $- N/A
Gegevens ophalen (per GB) Gratis $- N/A
Gegevens schrijven (per GB) Gratis $- N/A
Gegevensoverdracht met geo-replicatie (per GB) $- $- N/A
*De volgende API-aanroepen worden beschouwd als schrijfbewerkingen: PutBlob, PutBlock, PutBlockList, AppendBlock, SnapshotBlob, CopyBlob en SetBlobTier (wanneer een blob wordt verplaatst van warm naar koud, koud naar archief of warm naar archief). **De volgende API-aanroepen worden beschouwd als leesbewerkingen: GetBlob, SetBlobTier (wanneer een blob wordt verplaatst van archief naar koud, koud naar warm of archief naar warm)

Let op: Put Blob/Block, Set Tier en Delete zijn de enige geldige archiefbewerkingen. Het veranderen van de laag van archief naar warm of koud kan tot 15 uur duren voor blok-blobs kleiner dan 50 GB.

Bekijk de prijzen voor blok-blobopslag in algemene opslagaccounts.

De prijzen voor pagina-blobs zijn hetzelfde als de prijzen voor standaardschijven. Zie de prijzenpagina.

Blob Storage-accounts met warme en koude toegangslagen zijn nog niet beschikbaar in deze regio. Deze komen binnenkort beschikbaar. Hieronder worden de prijzen weergegeven voor blok-blobs in algemene opslagaccounts in deze regio.

Blob Storage-accounts

Blok-blobopslag wordt gebruikt voor het streamen en opslaan van documenten, video's, foto's, back-ups en andere ongestructureerde tekst en binaire gegevens. Toevoeg-blobs worden ook als blok-blobs gemeten.

Meer informatie

Opslagprijzen

Storage-capaciteit LRS ZRS GRS RA-GRS
Eerste 1 TB/maand $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Volgende 49 TB (1 tot 50 TB) / maand $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Volgende 450 TB (50 tot 500 TB) / maand $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Volgende 500 TB (500 tot 1.000 TB) / maand $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Volgende 4.000 TB (1.000 tot 5.000 TB) / maand $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Meer dan 5.000 TB/maand Contact opnemen Contact opnemen Contact opnemen Contact opnemen

Prijzen voor toegang

We berekenen $- per 10.000 transacties voor blok-blobs. Elk type bewerking (waaronder lezen, schrijven en verwijderen) voor het opslagaccount telt als een transactie.

Import/export

Grote hoeveelheden gegevens overdragen van en naar Azure met hardeschijfstations. Meer informatie

Opties voor gegevensredundantie

lokaal redundante opslag Maakt meerdere asynchrone kopieën van uw gegevens binnen één datacenter.
zoneredundante opslag Slaat drie kopieën van de gegevens op in meerdere datacenters in een of meerdere regio's. Alleen voor blok-blobs.
geografisch redundante opslag Hetzelfde als lokaal redundante opslag, met meerdere asynchrone kopieën op een tweede datacenter honderden kilometers verderop.
geografisch redundante opslag met leestoegang Hetzelfde als geografisch redundante opslag, plus leestoegang tot het secundaire datacenter.

Raadpleeg Azure Storage-replicatie voor meer informatie over redundantieopties en hoe deze kunnen worden gebruikt voor een hoge beschikbaarheid. Niet alle redundantietypen zijn voor alle opslagtypen beschikbaar.

Ondersteuning en SLA

 • Gratis ondersteuning voor facturatie en abonnementsbeheer.
 • Flexibele ondersteuningsabonnementen vanaf $29/maand. Een abonnement kiezen
 • Gegarandeerde beschikbaarheid van 99,9% of hoger (geldt niet voor preview-services). De SLA lezen

Veelgestelde vragen

Algemeen

 • Ja. Opslagcapaciteit wordt in rekening gebracht in eenheden van de gemiddelde dagelijkse hoeveelheid opgeslagen gegevens (in GB) gedurende een maand. Als u bijvoorbeeld consequent 10 GB aan opslag hebt gebruikt tijdens de eerste helft van de maand en niets in de tweede helft, krijgt u een rekening voor uw gemiddeld gebruik van 5 GB aan opslag.

 • Opslagaccounts worden standaard als geografisch redundant ingesteld. U kunt deze instellingen wijzigen in geografisch redundant met leestoegang of lokaal redundant via de klassieke Microsoft Azure Portal of via de Service Management-API. Als u de servicebeheer-API gebruikt, kunt u ook de status op de portal controleren.

 • Voor opslagaccounts worden kosten in rekening gebracht voor minimaal 30 dagen vanaf het moment waarop de service wordt ingeschakeld. Bijvoorbeeld: als geografisch redundante opslag met leestoegang op 1 mei wordt ingeschakeld en op 5 mei wordt uitgeschakeld, wordt voor het opslagaccount geografisch redundante opslag met leestoegang in rekening gebracht tot en met 30 mei. Daarna wordt de prijs voor geografisch redundante opslag van kracht.

  Als geografisch redundante opslag met leestoegang op 1 mei wordt ingeschakeld en op 14 juni wordt uitgeschakeld, wordt geografisch redundante opslag met leestoegang in rekening gebracht tot en met 14 juni. Op 15 juni wordt de prijs voor geografisch redundante opslag van kracht.

Blob-opslag

 • Een Blob Storage-account is een opslagaccount waarin gegevens als blobs kunnen worden opgeslagen en gebruikers een toegangslaag kunnen opgeven op basis van de toegangsfrequentie voor de gegevens in dat account. In algemene opslagaccounts kunnen naast blobs ook bestanden, schijven, tabellen en wachtrijen worden opgeslagen.

 • Nee. De prijzen voor blok-blobs in algemene opslagaccounts zijn niet gewijzigd. Zie de pagina met prijzen.

 • Als de bronnaam 'Hot' (warm), 'Cool' (koud) of 'Archive' (archief) bevat, betekent dit dat de kosten aan Blob Storage-accounts zijn verbonden. Wanneer u bijvoorbeeld 'Standaard-IO - 'cool' blok-blob (GB)' op uw factuur ziet staan, betekent dit dat u gebruikmaakt van en betaalt voor Blob Storage-accounts. 'Standaard-IO – Blok-blob (GB)' daarentegen is de meter voor gebruik van blok-blobs in algemene opslagaccounts.

 • Voor blob-opslagaccounts kunt u de toegangslaag van een blob instellen op warm, koud of archief. De opslagprijzen per GB nemen toe van Archief naar Koud naar Warm, en de kosten van gegevenstoegang nemen toe van Warm naar Koud naar Archief. De archief- en koude laag zijn bedoeld om te worden gebruikt voor zelden respectievelijk weinig frequent gebruikte gegevens met lagere SLA-beschikbaarheidsvereisten. Als u niet weet wat het toegangspatroon voor uw gegevens is, raden we u aan eerst de warme laag minimaal één maand te gebruiken. Vervolgens kunt u op basis van uw werkelijke gebruik bepalen of u kosten kunt besparen door over te stappen op koude of archiefopslag.

 • Het ophalen van gegevens wordt in rekening gebracht wanneer u uw Blob Storage-account overzet van koud naar warm. Als u bijvoorbeeld 100 GB in een Blob Storage-account hebt staan en u dat account overzet van koud naar warm, wordt 100 * $0.01 = $1 voor het ophalen van gegevens in rekening gebracht.

 • Nee. Als u uw account overzet van warm naar koud, wordt het schrijven van gegevens niet in rekening gebracht. Het schrijven van gegevens wordt alleen in rekening gebracht als u gegevens rechtstreeks naar uw Blob Storage-account met koude toegangslagen schrijft.

 • Wanneer u gegevens naar GRS-accounts schrijft, worden die gegevens naar een andere Azure-regio gerepliceerd. De toeslag voor gegevensoverdracht door middel van geo-replicatie wordt gevormd door de bandbreedtekosten van het repliceren van die gegevens naar een andere Azure-regio.

Disk-opslag

 • Als de lege schijf van 100 GB is gekoppeld aan een Premium Storage-account, wordt een P0-schijf (128 GB) in rekening gebracht. Als een ander type opslagaccount wordt gebruikt, worden er alleen kosten in rekening gebracht voor de opslagruimte die wordt gebruikt om de gegevens op te slaan die worden geschreven naar de schijf, ongeacht de toegewezen schijfgrootte.

 • Ja. 99,9% beschikbaarheid voor lezen/schrijven geldt ook voor Premium Storage-accounts.

File-opslag

 • Er worden alleen voor de gebruikte opslag kosten in berekend, niet voor het ingestelde quotum.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Storage

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken

Gratis account