Navigatie overslaan

Prijzen voor blok-blobs

Activeer uw gratis Azure-account en krijg een $200 tegoed geldig gedurende 30 dagen plus twaalf maanden gratis toegang tot Storage.

Blok-blobopslag wordt gebruikt voor het streamen en opslaan van documenten, video's, foto's, back-ups en andere ongestructureerde tekst en binaire gegevens.

De totale kosten van Block Blob Storage hangen af van:

 • Volume van opgeslagen gegevens per maand.
 • Kwantiteit en typen uitgevoerde bewerkingen, plus kosten van gegevensoverdracht.
 • Optie voor gegevensredundantie geselecteerd.

Opslagopties verkennen

Verken opslagopties voor Azure Block-blob, inclusief accounttypen en redundantie. Meer informatie over opslagaccounttypen en redundantie.

Veelgestelde vragen

 • Een Blob Storage-account is speciaal voor het opslaan van gegevens als blobs. Gebruikers kunnen een toegangslaag opgeven op basis van de toegangsfrequentie tot de gegevens in dat account. In algemene accounts kunnen naast blobs ook bestanden, schijven, tabellen en wachtrijen worden opgeslagen.

 • Nee. De prijzen voor blok-blobs in algemene opslagaccounts zijn niet gewijzigd.

 • Als de bronnaam 'Hot' (warm), 'Cool' (koud) of 'Archive' (archief) bevat, betekent dit dat de kosten aan Blob Storage-accounts zijn verbonden. Als u bijvoorbeeld ‘Standard IO – Cool Block Blob (GB)’ ziet, betekent dit dat u Blob Storage- of Algemeen gebruik v2-accounts gebruikt en dat daarvoor kosten in rekening worden gebracht. ‘Standard IO – Block Blob (GB)’ is de meter die hoort bij het gebruik van blok-blobs in Algemeen gebruik-opslagaccounts.

 • Premium* Blob Storage is alleen beschikbaar voor het Premium blok-blob-opslagaccounttype en is het meest geschikt voor IO-intensieve werkbelastingen waarvoor een lage en consistente opslaglatentie vereist is.

  De opslagprijzen per GB stijgen van Archief naar Koud, van Koud naar Warm, en van Warm naar Premium. En de kosten van transacties stijgen in omgekeerde volgorde van Premium naar Warm, van Warm naar Koud en van Koud naar Archief. De lagen Archief en Koud zijn bedoeld om te worden gebruikt voor zelden respectievelijk weinig frequent gebruikte gegevens. De laag Koud heeft lagere SLA-beschikbaarheidsvereisten dan De laag Warm.

  In Blob Storage-accounts en v2-accounts voor algemeen gebruik kunt u de toegangslaag van een blob instellen op Warm, Koud of Archief. Op dit moment kunt u gegevens niet uit de laag Premium overbrengen naar Warm, Koud of Archief, of van Warm, Koud of Archief naar Premium. We werken aan de ondersteuning voor het overbrengen van objectopslag voor Premium in de toekomst.

 • Er worden kosten in rekening gebracht voor beide leesbewerkingen (per 10,000 blobs en voor het ophalen van gegevens per GB) wanneer u uw Blob Storage- of General Purpose v2-account overschakelt van Koud naar Warm. Als u bijvoorbeeld 10,000 blobs hebt met daarin 100 GB aan gegevens in een Blob Storage- of General Purpose v2-account, en u schakelt dat account over van Koud naar Warm, wordt 10,000 x ($-/10,000) + 100 × $- = $- in rekening gebracht voor het ophalen van gegevens.

 • In Algemeen gebruik v2-accounts worden alleen schrijfbewerkingen in rekening gebracht (per 10.000). Er zijn geen kosten voor deze bewerkingen in Blob Storage-accounts.

 • Wanneer u gegevens naar GRS-accounts schrijft, worden die gegevens naar een andere Azure-regio gerepliceerd. De toeslag voor gegevensoverdracht door middel van geo-replicatie wordt gevormd door de bandbreedtekosten van het repliceren van die gegevens naar een andere Azure-regio.

 • Een blob kan niet rechtstreeks vanaf de laag Archief worden gelezen. Om een blob in Archief te lezen, moet een gebruiker eerst de laag veranderen naar Warm of Koud. Zo worden voor het ophalen en lezen van één blob van 1,000 GB in de archieflaag die 90 dagen in de laag aanwezig is geweest, de volgende kosten in rekening gebracht:

  Gegevens ophalen (per GB) uit Archief: $-/GB-maand x 1.000 GB = $-

  Reactiveringsbewerking (SetBlobTier Archief op Warm): $-/10k = $-

  Kosten voor vroege verwijdering: (180 - 90 dagen)/30 dagen x $-/GB-maand x 1.000 = $-

  Blobleesbewerking vanaf Warm = $-/10k = $-

  Totaal = $- + $- + $- + $- = $-

 • De prijzen voor Blob Storage-accounts en v2-accounts voor algemeen gebruik zijn hetzelfde als voor Block Blob Storage, met uitzondering van het schrijven van gegevens (per GB) en de kosten voor vroegtijdige verwijdering in de laag Cool. In het geval van Blob Storage-accounts betaalt u voor Cool-schrijfbewerkingen (per GB) maar niet voor vroegtijdige Cool-verwijderingen, terwijl u in het geval van v2-accounts voor algemeen gebruik wel voor de vroegtijdige Cool-verwijderingen betaalt maar niet voor Cool-schrijfbewerking (per GB).

 • Er gelden eenmalige kosten die gelijk zijn aan de som van alle kosten voor gegevens die tijdens de geo-replicatie zijn gekopieerd in de primaire regio. Bij gegevens die zijn opgeslagen in de laag Archief gelden er ook kosten voor het lezen van de gegevens (zowel leesbewerkingen per 10,000 blobs als voor het ophalen van gegevens per GB) in de primaire regio en voor het schrijven van de gegevens (schrijfbewerkingen per 10,000) in de secundaire regio.

 • Op dit moment kunt u gegevens niet uit de laag Premium overbrengen naar Warm, Koud of Archief, of van Warm, Koud of Archief naar Premium. We werken aan de ondersteuning voor het overbrengen van objectopslag voor Premium in de toekomst.

  Als u gegevens wilt verplaatsen, kunt u blobs synchroon kopiëren van de nieuwe Put Block From URL-API (voorbeeldcode) of een versie van AzCopy die deze API ondersteunt. Put Block From URL kopieert gegevens synchroon aan de serverzijde, wat betekent dat de gegevens zijn gekopieerd wanneer de aanroep is voltooid en alle gegevensverplaatsingen plaatsvinden in Azure Storage.

Ondersteuning en SLA

 • Gratis ondersteuning voor facturatie en abonnementsbeheer.
 • Flexibele ondersteuningsabonnementen vanaf $29/maand. Een abonnement kiezen.
 • Gegarandeerde beschikbaarheid van 99,9% of hoger (geldt niet voor preview-services). De SLA lezen.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Storage

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator Weergeven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken