Prijzen voor blok-blobs

Activeer uw gratis Azure-account en krijg een $200 tegoed geldig gedurende 30 dagen plus twaalf maanden gratis toegang tot Opslagaccounts.

Blok-blob-opslag wordt gebruikt voor het streamen en opslaan van documenten, video's, foto's, back-ups en andere ongestructureerde tekst en binaire gegevens.

De totale kosten van blok-blob-opslag hangen af van:

 • Volume van opgeslagen gegevens per maand.
 • Kwantiteit en typen uitgevoerde bewerkingen, plus kosten van gegevensoverdracht.
 • Optie voor gegevensredundantie geselecteerd.

Opslagopties verkennen

Verken opslagopties voor Azure-blok-blobs, inclusief accounttypen en redundantie. Meer informatie over opslagaccounttypen en redundantie.

Overige functies

Met een wijzigingenfeed krijgt u een logboek met wijzigingen in de blob-gegevens op een geordende manier. De functie is standaard uitgeschakeld en kan worden ingeschakeld in het Storage-account. Als deze functie is ingeschakeld, wordt elke blob-wijziging bijgehouden en wordt de wijzigingsgebeurtenis in de wijzigingenfeed opgeslagen. Meer informatie over deze functie vindt u hier.

Prijs
Blob-wijzigingen (per 10.000 wijzigingen) $-

Met versleutelingsbereiken kunt u optioneel versleuteling op het niveau van de container of een afzonderlijke blob beheren met een door de klant beheerde sleutel in Key Vault of een door Microsoft beheerde sleutel. Meer informatie over versleutelingsbereiken.

De functie voor versleutelingsbereiken is een openbare preview-versie voor een beperkte periode. De prijzen die momenteel worden weergegeven, zijn de prijzen voor de openbare preview-versie, met 50% korting op de prijs voor algemene beschikbaarheid.

Warm Koud
Versleutelingsbereiken (per maand) $- $-
Warm Koud
Versleutelingsbereiken (per maand) $- $-
Warm Koud
Versleutelingsbereiken (per maand) $- $-
Warm Koud
Versleutelingsbereiken (per maand) $- $-
Warm Koud
Versleutelingsbereiken (per maand) $- $-
Warm Koud
Versleutelingsbereiken (per maand) $- $-

Ondersteuning en SLA

 • Gratis ondersteuning voor facturatie en abonnementsbeheer.
 • Flexibele ondersteuningsabonnementen vanaf $29/maand. Een abonnement kiezen.
 • Gegarandeerde beschikbaarheid van 99,9% of hoger (geldt niet voor preview-services). De SLA lezen.

Veelgestelde vragen

Blob Storage

 • Een Blob Storage-account is speciaal voor het opslaan van gegevens als blobs. Gebruikers kunnen een toegangslaag opgeven op basis van de toegangsfrequentie tot de gegevens in dat account. In algemene accounts kunnen naast blobs ook bestanden, schijven, tabellen en wachtrijen worden opgeslagen.

 • Nee. De prijzen voor blok-blobs in algemene opslagaccounts zijn niet gewijzigd.

 • Als de bronnaam 'Hot' (warm), 'Cool' (koud) of 'Archive' (archief) bevat, betekent dit dat de kosten aan Blob Storage-accounts zijn verbonden. Als u bijvoorbeeld ‘Standaard-IO – 'cool' blok-blob (GB)’ ziet, betekent dit dat u Blob Storage- of algemene v2-accounts gebruikt en dat daarvoor kosten in rekening worden gebracht. ‘Standaard-IO – blok-blob (GB)’ is het metrische gegeven dat hoort bij het gebruik van blok-blobs in algemene opslagaccounts.

 • Premium* Blob Storage is alleen beschikbaar voor het Premium blok-blob-opslagaccounttype en is het meest geschikt voor IO-intensieve workloads waarvoor een lage en consistente opslaglatentie vereist is.

  De opslagprijzen per GB stijgen van Archief naar Statisch, van Statisch naar Dynamisch, en van Dynamisch naar Premium. En de kosten van transacties stijgen in omgekeerde volgorde van Premium naar Dynamisch, van Dynamisch naar Statisch en van Statisch naar Archief. De lagen Archief en Koud zijn bedoeld om te worden gebruikt voor zelden respectievelijk weinig frequent gebruikte gegevens. De laag Koud heeft lagere SLA-beschikbaarheidsvereisten dan De laag Warm.

  In Blob Storage-accounts en v2-accounts voor algemeen gebruik kunt u de toegangslaag van een blob instellen op Dynamisch, Statisch of Archief. Op dit moment kunt u gegevens niet uit de laag Premium overbrengen naar Dynamisch, Statisch of Archief, of van Dynamisch, Statisch of Archief naar Premium. We werken aan de ondersteuning voor het overbrengen van objectopslag voor Premium in de toekomst.

 • Er worden kosten in rekening gebracht voor zowel leesbewerkingen per 10,000 blobs als voor het ophalen van gegevens per GB wanneer u uw Blob Storage- of algemene v2-account wijzigt van statisch in dynamisch. Als u bijvoorbeeld 10,000 blobs hebt met daarin 100 GB aan gegevens in een Blob Storage- of General Purpose v2-account, en u schakelt dat account over van Koud naar Warm, wordt 10,000 x ($-/10,000) + 100 × $- = $- in rekening gebracht voor het ophalen van gegevens.

 • In algemene v2-accounts worden schrijfbewerkingen in rekening gebracht (per 10.000). Voor Blob Storage-accounts worden geen kosten in rekening gebracht voor schrijfbewerkingen.

 • Wanneer u gegevens naar GRS-accounts schrijft, worden die gegevens naar een andere Azure-regio gerepliceerd. De toeslag voor gegevensoverdracht door middel van geo-replicatie wordt gevormd door de bandbreedtekosten van het repliceren van die gegevens naar een andere Azure-regio. Wanneer u een account overschakelt van RA-GRS naar GRS of LRS (of van RA-GZRS naar GZRS of ZRS), wordt de kosten voor het account in rekening gebracht als RA-GRS (of RA-GZRS) gedurende meer dan dertig dagen vanaf de conversiedatum.

 • Een blob kan niet rechtstreeks vanaf de laag Archief worden gelezen. Als een gebruiker een blob in de archieftoegangslaag wil lezen, moet deze eerst de servicelaag wijzigen in dynamisch of statisch. Zo worden voor het ophalen en lezen van één blob van 1,000 GB die 90 dagen in de archieftoegangslaag aanwezig is geweest, de volgende kosten in rekening gebracht:

  Gegevens ophalen (per GB) uit de archieftoegangslaag: $-/GB-maand x 1.000 GB = $-

  Reactiveringsbewerking (SetBlobTier Archief op Warm): $-/10k = $-

  Kosten voor vroege verwijdering: (180 - 90 dagen)/30 dagen x $-/GB-maand x 1.000 = $-

  Blobleesbewerking vanaf Warm = $-/10k = $-

  Totaal = $- + $- + $- + $- = $-

 • De prijzen voor Blob-opslagaccounts en algemene v2-accounts zijn hetzelfde als voor blok-blob-opslag, behalve voor het schrijven van gegevens (per GB) en voor vroegtijdige verwijdering uit de statische-toegangslaag. In het geval van Blob-opslagaccounts betaalt u voor schrijfbewerkingen (per GB) in de statische-toegangslaag, maar niet voor vroegtijdige verwijderingen uit de statische-toegangslaag, terwijl u in het geval van algemene v2-accounts wel voor de vroegtijdige verwijdering uit de statische-toegangslaag betaalt, maar niet voor schrijfbewerking (per GB) in de statische-toegangslaag.

 • Er gelden eenmalige kosten die gelijk zijn aan de som van alle kosten voor gegevens die tijdens de geo-replicatie zijn gekopieerd in de primaire regio. Bij gegevens die zijn opgeslagen in de laag Archief gelden er ook kosten voor het lezen van de gegevens (zowel leesbewerkingen per 10,000 blobs als voor het ophalen van gegevens per GB) in de primaire regio en voor het schrijven van de gegevens (schrijfbewerkingen per 10,000) in de secundaire regio.

 • Op dit moment kunt u gegevens niet uit de laag Premium overbrengen naar Dynamisch, Statisch of Archief, of van Dynamisch, Statisch of Archief naar Premium. We werken aan de ondersteuning voor het overbrengen van objectopslag voor Premium in de toekomst.

  Als u gegevens wilt verplaatsen, kunt u blobs synchroon kopiëren van de nieuwe Put Block From URL-API (voorbeeldcode) of een versie van AzCopy die deze API ondersteunt. Put Block From URL kopieert gegevens synchroon aan de serverzijde, wat betekent dat de gegevens zijn gekopieerd wanneer de aanroep is voltooid en alle gegevensverplaatsingen plaatsvinden in Azure Storage.

Veelgestelde vragen over gereserveerde capaciteit voor Azure Storage

 • Met gereserveerde capaciteit voor Azure Storage kunt u de kosten voor uw gegevensopslag verlagen door u voor één of drie jaar vast te leggen aan Azure Storage op blok-blob of Azure Data Lake Storage Gen2.

 • Gereserveerde capaciteit voor Azure Storage biedt opties om standaardopslagcapaciteit aan te schaffen in eenheden van 100 TB en blokken van 1 PB per maand voor een termijn van één of drie jaar. Als u gereserveerde capaciteit voor Azure Storage wilt aanschaffen, kunt u het vereiste aantal eenheden kiezen voor de opslaglaag Dynamisch, Statisch of Archief op elk van de beschikbare opslagredundanties (bijvoorbeeld LRS, ZRS, GRS) en voor een specifieke regio (bijvoorbeeld US - west 2). Daarnaast kunt u ervoor kiezen om in één keer alles vooruit te betalen of om maandelijkse betalingen te doen.

  Aan de slag in Azure Portal.

 • Momenteel zijn reserveringen beschikbaar voor blokken van 100 TB of 1 PB, waarbij voor blokken van 1 PB een hogere korting geldt. In de reserveringsaankoopervaring via Azure Portal kan Microsoft u aanbevelingen doen gebaseerd op uw eerdere gebruik, zodat u kunt bepalen welke grootten u zou moeten aanschaffen.
 • Voor EA-klanten (Enterprise Agreement) wordt Azure-vooruitbetaling gebruikt om gereserveerde capaciteit voor Azure Storage te kopen. Wanneer EA-klanten alle Azure-vooruitbetaling hebben gebruikt, kan er nog steeds gereserveerde capaciteit voor Azure Storage worden gekocht. Deze aankopen worden in rekening gebracht voor een eenmalige betaling vooraf op de volgende factuur voor overschrijding.

  Voor klanten die kopen via Azure.com wordt de volledige betaling vooraf (of worden de maandelijkse vaste betalingen) voor de Azure Storage-reserveringen in rekening gebracht op de creditcard die is geregistreerd op het moment van aankoop.

 • Zodra de aankoop is voltooid. Als de aankoop in het midden van de maand wordt gedaan, wordt het gereserveerde bedrag voor die maand naar rato berekend.

 • Gereserveerde capaciteit voor Azure Storage wordt voor één abonnement of gedeeld resourcegroepsbereik aangeschaft. Daarom wordt een reservering opgeteld bij uw gebruik van het aangeschafte bereik en kan dit niet worden beperkt tot een specifiek opslagaccount, een specifieke container of een specifiek object binnen het abonnement.

 • Nee, alle aankopen zijn uitsluitend op het geaggregeerde abonnementsniveau. Aankopen kunnen niet in meerdere abonnementen worden opgesplitst.

 • Met gereserveerde capaciteit voor Azure Storage kunt u gegevensopslagcapaciteit aanschaffen voor Standard-opslag (GPv2) en Blob Storage-accounts. De aangeschafte capaciteit kan worden gebruikt voor blok-blobs en Azure Data Lake Storage Gen2. Momenteel maken Premium Storage, andere opslagtypen (beheerde schijven, bestanden, wachtrijen, pagina-blobs en tabellen), kosten voor voortijdige verwijdering, bewerkingen en gegevensoverdracht geen deel uit van gereserveerde capaciteit voor Azure Storage.

 • Gereserveerde capaciteit voor Azure Storage wordt aangeschaft voor een specifieke regio (bijvoorbeeld US - west 2 of een andere gewenste regio), een specifieke opslaglaag (bijvoorbeeld Dynamisch, Statisch of Archief) en redundantie (bijvoorbeeld LRS, GRS of ZRS). De capaciteit kan dus niet buiten deze constructies worden gebruikt. U kunt altijd een extra gereserveerde capaciteit voor Azure Storage aanschaffen in andere regio's of redundanties, als u dat voor uw gegevensopslag nodig hebt.

 • Selecteer het menu Reserveringen aan de linkerkant van Azure Portal voor een overzicht van alle gereserveerde capaciteit voor Azure Storage die aan uw account is gekoppeld. Alle details die zijn gekoppeld aan de gereserveerde capaciteit voor Azure Storage die u hebt aangeschaft, worden aan de rechterkant weergegeven.

 • Bij een uitwisseling kunt u een restitutie naar rato ontvangen gebaseerd op de niet-gebruikte hoeveelheid die van toepassing is op de aankoopprijs van nieuwe gereserveerde capaciteit voor Azure Storage. Met een annulering wordt uw gereserveerde capaciteit voor Azure Storage beëindigd en ontvangt u een vergoeding naar rato op basis van de resterende termijn van de gereserveerde capaciteit voor Azure Storage, met aftrek van de onkosten voor voortijdige beëindiging van 12 procent.

 • Er bestaat geen limiet voor het aantal uitwisselingen. Daarnaast zijn er geen kosten verbonden aan een uitwisseling. De nieuw gereserveerde capaciteit voor Azure Storage die u aanschaft, moet echter dezelfde of een hogere waarde hebben dan het krediet naar rato van de oorspronkelijke gereserveerde capaciteit voor Azure Storage. Daarnaast kan gereserveerde capaciteit voor Azure Storage alleen worden uitgewisseld met andere gereserveerde capaciteit voor Azure Storage.

 • U kunt gereserveerde capaciteit voor Azure Storage op elk gewenst moment opzeggen (tot $50000 per jaar). Wanneer u annuleert, kunt u de resterende maanden van een gereserveerde capaciteit voor Azure Storage retourneren aan Microsoft tegen een beëindigingsvergoeding van 12 procent. Het resterende bedrag naar rato, min de vergoeding, wordt gerestitueerd aan uw oorspronkelijke aankoop.

 • Als u besluit uw gereserveerde capaciteit voor Azure Storage uit te wisselen (bijvoorbeeld een aankoop van 7 eenheden van blokken van 100 TB ruilen voor 1 eenheid van een blok van 1 PB), kunt u de uitwisseling via de beheerportal starten en de inventarisatie van gereserveerde capaciteit voor Azure bekijken. Klik op een aangeschafte capaciteit. Er worden twee knoppen weergegeven op de menubalk met de tekst Restitutie of Uitwisselen. Nadat u uw selectie hebt gemaakt, wordt een ondersteuningsticket geopend waarin alle details van de gereserveerde capaciteit voor Azure Storage vooraf zijn ingevuld. Wanneer de ticket is verzonden, wordt de aanvraag verwerkt en wordt een e-mail naar u verstuurd om het voltooien van de aanvraag te bevestigen.

 • U ontvangt een e-mailmelding 30 dagen voor de vervaldatum en daarna weer op de vervaldatum. Wanneer de gereserveerde capaciteit verloopt, blijft geïmplementeerde capaciteit actief en worden deze in rekening gebracht tegen het dan geldende tarief voor betalen per gebruik.

 • Stel dat u 100 TB aan gereserveerde capaciteit hebt aangeschaft voor 1 jaar voor dynamische LRS-opslag in US - west 2.

  De prijs voor 100 TB gereserveerde capaciteit voor dynamisch opgeslagen LRS-gegevens (US - west 2) = $18540.

  U kunt het volledige bedrag vooruit betalen of de komende twaalf maanden maandelijkse betalingen voldoen op de $- van de maand. Stel dat u zich hebt aangemeld voor een maandelijks betalingsplan voor uw reserveringen.

  Scenario 1 - Als u in een willekeurige maand binnen de reserveringsperiode 101 TB gebruikt, staat $- voor 100 TB aan gereserveerde capaciteit op uw factuur vermeld, plus $19 voor 1 TB tegen het tarief voor betalen per gebruik. Uw totale factuur voor gegevens die in die maand zijn opgeslagen, bedraagt nu $1564.

  Scenario 2 - Als u in een willekeurige maand binnen de reserveringsperiode 80 TB gebruikt, staat $- voor 100 TB aan gereserveerde capaciteit op uw factuur vermeld.

 • Als u uw opslagaccount converteert van RA-GRS naar GRS/LRS, wordt dat account als RA-GRS gefactureerd gedurende 30 dagen na de datum waarop het account is geconverteerd. Als u uw opslagaccount converteert van RA-GZRS naar GRS/ZRS, wordt dat account als RA-GZRS gefactureerd gedurende 30 dagen na de datum waarop het account is geconverteerd.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Opslagaccounts

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator

Praat met een verkoopspecialist voor een overzicht van de Azure-prijzen. Krijg inzicht in de prijzen voor uw cloudoplossing.

Maak gratis gebruik van cloudservices en $200 tegoed om Azure gedurende 30 dagen te kunnen verkennen.