Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Støtte for Amazon RDS for SQL server til Azure SQL nettbaserte databasemigrasjoner

Publiseringsdato: 23 januar, 2019

Migrer nå SQL Server til Azure SQL Database Managed Instance med minimal nedetid ved å bruke funksjonaliteter som er generelt tilgjengelig i Azure Database Migration Service. For ytterligere informasjon om hvordan bruke Azures Database Migration Service til å gjennomføre migrasjoner på nett med minimal nedetid, les manualen Migrate PostgreSQL to Azure SQL-database for PostgreSQL online ved bruk av Database Migration Service.

Les mer

  • Azure Database Migration Service (classic)
  • Azure SQL Database
  • Services