Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Offentlig forhåndsversjon: Bruk administrert identitetsbasert godkjenning for å aktivere Azure Monitor-beholderinnsikt

Publiseringsdato: 17 august, 2022

Beholderinnsikt støtter nå integrasjon med Azure Monitor-agent for AKS-klynger og Arc-aktiverte klynger. Denne integrasjonen er nå generelt tilgjengelig for Linux-noder i AKS- og Arc-aktiverte klynger. Denne spesialiserte agenten samler inn ytelses- og hendelsesdata fra alle noder i klyngen, og agenten rulles ut automatisk og registreres med det spesifiserte arbeidsområdet for logganalyse under utrulling. 

Med Azure Monitor-agenten støtter beholderinnsikt også godkjenning ved bruk av administrert identitet for AKS- og Arc-aktiverte klynger. Dette er en sikker og forenklet godkjenningsmodell der overvåkingsagenten bruker klyngens administrerte identitet for å sende data til Azure Monitor. Den erstatter den eksisterende eldre sertifikatbaserte lokale godkjenningen og fjerner kravet om å legge til en utgiverrolle for overvåking av måledata i klyngen. Systemtildelt identitet og brukertilordnet identitet støttes.

Les mer:

Hva er endret?

Slik migrerer du eksisterende AKS-klynger til administrert identitetsgodkjenning for beholderinnsikt?

Slik migrerer du Arc-aktiverte klynger til administrert identitetsgodkjenning for beholderinnsikt?

  • Azure Monitor
  • Features

Relaterte produkter