Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Offentlig forhåndsversjon: Forbedrede måledata for Azure Database for PostgreSQL – fleksibel server

Publiseringsdato: 30 november, 2022

Forbedrede måledata for Azure Database for PostgreSQL – fleksibel server muliggjør mer finjustert overvåking og varsling på databasene dine. Hver måleverdi sendes ut ved en hyppighet på ett minutt og har opptil 93 dager med historikk. Du kan konfigurere varsler på måledataene og kan også få tilgang til den nye dimensjonsberegningen, slik at du kan dele og filtrere måledataene ved å bruke den tillatte dimensjonen slik som databasenavn, tilstand osv. Dra nytte av disse forbedrede måledataene for å bedre visualisere og korrelere ytelsen til Azure Database for PostgreSQL – fleksibel server-databaser med programmet ditt.  

De nye forbedrede måledataene må aktiveres i Azure-portalen for både nye og eksisterende Azure Database for PostgreSQL – fleksibel server.

Les mer.

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features