Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

GUID-overføring: Stream Analytics

Publiseringsdato: 28 februar, 2018

Azure Stream Analytics er en heladministrert, omfattende behandlingsmotor for hendelser som muliggjør analyseberegninger i sanntid av strømmedata. Dataene kan komme fra enheter, sensorer, nettsteder, sosiale mediefeeder, apper, infrastruktursystemer og mer.

Stream Analytics introduserte en ny prismodell 1. februar 2017. Med denne nye prismodellen la vi til mer omfattende egenskaper som geospatiale funksjoner, muligheten til å skrive tilpasset kode ved å bruke JavaScript, Visual Studio-integrering, og vi fjernet alle begrensinger på inngående data.

Fra og med 1. april 2018 vil alle Stream Analytics-kunder bli overført til nye GUID-er. Denne endringen vil ikke påvirke prisene, men det kan hende at du må endre fakturarutinene dine som er avhengige av nye GUID-navne eller ressurs-GUID-er. Hvis kundene dine har eksisterende foretaksavtale-registreringer som var gyldige fra og med 1. februar 2017, vil de kunne bruke Stream Analytics i den forrige prismodellen frem til den nåværende registreringsperioden er utløpt. Ved utgangen av denne perioden, vil alle Stream Analytics-jobber bli overført og kundene går over til den nye prismodellen. Bruk av Stream Analytics i nye foretaksavtale-registreringer som er opprettet etter 1. februar 2017 går automatisk over til den nye prismodellen for faktureringsformål.

Les mer på oversikt-nettsiden og via Enterprise-portalen.

Her er overføringsdetaljene:

Gammel GUID

Ny GUID

Tjenestenavn

Tjenestetype

Gammelt ressursnavn

Nytt ressursnavn

Områdenavn

Gammelt EA-portalnavn (produktnavn)

Nytt EA-portalnavn (produktnavn)

8771fb57-295b-4766-9d6f-b729c922af17

58112973-4292-4891-b7a2-3853e88dab34

Forretningsanalyseverktøy

Stream Analytics

Strømmingsenheter (timer)

Standard SU (timer)

Globalt

Business Analytics Stream Analytics Streaming

Business Analytics Stream Analytics Standard SU

ba98688a-fe11-4085-8d3e-b576b2cfa276

93ba272c-a86b-48df-9b82-9a3dfcf4aba5

Forretningsanalyseverktøy

Stream Analytics

Strømmingsenheter (timer)

Standard SU (timer)

Tyskland, nordøstre

Business Analytics Stream Analytics Streaming – Tyskland, nordøstre

Business Analytics Stream Analytics Standard SU – Tyskland, nordøstre

ccce42be-ea8c-4f73-9343-3c1ce5cccc85

d3c881de-1a39-4754-bf58-206ef94be670

Forretningsanalyseverktøy

Stream Analytics

Strømmingsenheter (timer)

Standard SU (timer)

Tyskland, sentrale

Business Analytics Stream Analytics Streaming – Tyskland, sentrale

Business Analytics Stream Analytics Standard SU – Tyskland, sentrale

  • Azure Stream Analytics

Relaterte produkter