Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Allmenn tilgjengelighet: Azure RBAC for Kubernetes-godkjenning i AKS

Publiseringsdato: 25 mai, 2021

Med Azure-rollebasert tilgangskontroll (RBAC) for Kubernetes-godkjenning kan du oppnå enhetlig administrasjon og tilgangskontroll på tvers av Azure- og AKS-ressurser.

Med denne funksjonaliteten kan du nå administrere RBAC for AKS og tilhørende ressurser ved hjelp av Azure eller opprinnelige Kubernetes-mekanismer. Når denne integreringen er aktivert, kan du bruke brukere, grupper eller tjenestekontohavere for Azure Active Directory (AAD) som emner i Kubernetes RBAC. Dette frigjør deg fra å måtte administrere brukeridentiteter og legitimasjon separat for Kubernetes.

Mer informasjon.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features