Gå til hovedinnhold

Assistentstøtte for datamigrasjon for målklarhetsberegning for Azure SQL DB Managed Instance

Publiseringsdato: 07 februar, 2019

Assistentstøtte for datamigrasjon besørger nå allment tilgjengelig funksjonalitet som hjelper bruker med å anslå målklarhet for deres lokale SQL Server-forekomster i forberedelse for migrasjon til Azure SQL Database-administrerte forekomster. Assistentstøtte for datamigrasjon oppdager kompatibilitet og paritetsfunksjonsproblemer som kan påvirke databasefunksjonalitet i target Azure SQL Database-administrerte forekomster.

Les mer

  • Azure SQL Database
  • SDK and Tools
  • Services