Hopp over navigasjon
TILGJENGELIG NÅ

Kopier data fra Netezza til Azure med Azure Data Factory

Publiseringsdato: 09 september, 2019

Du kan nå bruke kopieringsfunksjonen i Azure Data Factory til å hente data fra Netezza med helt ny parallell kopiering for enda bedre ytelse. Med støtte i Netezza for partisjon av datautsnitt og dynamisk områdepartisjon, kan Data Factory kjøre parallelle spørringer mot Netezza-kilden for å laste inn data side om side etter partisjoner, og dermed oppnå bedre ytelse.  Du kan finne mer informasjon på Netezza-kobling – Parallell kopiering fra Netezza.

Finn ut hvordan du kan overføre data i stor skala fra lokal Netezza-server til Azure, for eksempel Azure Storage eller Azure SQL Data Warehouse, ved å lese veiledningen Bruk Azure Data Factory til å overføre data fra lokal Netezza-server til Azure.

  • Azure Data Factory
  • Features

Relaterte produkter