Hopp over navigasjon
TILGJENGELIG NÅ

Nettopplevelse for studio for Azure Machine Learning er generelt tilgjengelig

Publiseringsdato: 08 juli, 2020

Nettopplevelse for studio for Azure Machine Learning er nå generelt tilgjengelig og med nye funksjoner:

 • Notatbøker: IntelliSense, kontrollpunkter, faner, redigering uten databehandling, oppdaterte filoperasjoner, forbedret pålitelighet for kjernen med mer. 

 • Eksperimentering:   

  • Diagrammer: Rediger og legg til nye diagrammer, vis punkt- eller linjeplott osv.  

  • Vis minimum, maksimum og sist loggede måleverdi av kjøringer i tabell.  

 • Databehandling: Forbedringer i forsinkelse for klargjøring, brukeropplevelse, og handlingsklare feil-/advarselsmeldinger.  

 • Merking av data:  Opprett, administrer og overvåk prosjekter for merking direkte i studioets nettopplevelse. Maskinlæringsassistert merkefunksjon (forhåndsversjon) lar deg utløse automatiske maskinlæringsmodeller for å få fart på merkeoppgaven 

  • Bildeklassifisering til flere klasser og bildeklassifisering med flere merker for prosjekter  

  • Objekt-ID (grenseboks)  

 • Fairlearn (forhåndsversjon):  Integrert i Azure Machine Learning for å lagre innsikter om modellers rettferdighet (ulikheter) i studio for Azure Machine Learning og enkelt dele læring om modellenes rettferdighet mellom forskjellige interessenter.  

 • Designer (forhåndsversjon):  

  • Diagrammotor med ny type moduler, aktivabibliotek, innstillinger for utdata. 

  • Moduler:  

   • Visuelt innhold: Støtt forhåndsbehandling av bildedatasett, og lær opp PyTorch-modeller (ResNet/DenseNet) og vurder for bildeklassifisering  

   • Anbefaling: Støtt bredt og dypt anbefalingsverktøy 

Som resultat av disse oppdateringene vil noen ressurser bli fjernet fra brukergrensesnittet i Azure-portalen og bare være tilgjengelige i studio for Azure Machine Learning, som for eksempel eksperimenter, datasamlebånd, modeller, utrullinger (kalles nå «Endepunkter i sanntid»).

Hvis du vil finne ut mer, kan du se dokumentasjonen for Azure Machine Learning.

Les mer

Prøv Azure Machine Learning i dag

Se dokumentasjon

 • Azure Machine Learning
 • Features

Relaterte produkter