Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Azure Database for PostgreSQL - Hyperskalering (Citus)—Høy tilgjengelighet (HA) er nå generelt tilgjengelig

Publiseringsdato: 13 november, 2019

Høy tilgjengelighet (HA) for Azure Database for PostgreSQL - Hyperskalering (Citus) er nå i generell tilgjengelighet og gir minimal databasenedetid gjennom standbyreplikaer av alle noder i en servergruppe. Hvis en node går ned, bytter Hyperskalering (Citus) innkommende tilkoblinger fra den feilede noden til standbyversjonen. Failover skjer i løpet av et par minutter og fremmede noder har alltid oppdaterte data gjennom synkron PostgreSQL-strømmereplikering.

Les mer

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features